Питання для підготовки до складання іспиту на заміщення вакантної посади провідного спеціаліста юридичного відділу виконкому Овруцької міської ради

Питання на знання Конституції України:

 1. Основні розділи Конституції України.
 2. Основні риси Української держави за Конституцією України
 3. Форма правління в Україні.
 4. Визнання найвищої соціальної цінності України.
 5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України.
 6. Об’єкти права власності Українського народу.
 7. Найважливіші функції держави.
 8. Державні символи України.
 9. Конституційне право на працю.
 10. Конституційне право на освіту.
 11. Конституційне право на соціальний захист.
 12. Конституційне право на охорону здоров’я.
 13. Обов’язки громадянина України.
 14. Право громадянина України на вибори.
 15. Повноваження Верховної Ради України.

Питання на знання ЗУ «Про  місцеве самоврядування в Україні»:

 1. Служба в органах місцевого самоврядування.
 2. Посадова особа місцевого самоврядування.
 3. Посади в органах місцевого самоврядування.
 4. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування.
 5. Право на службу в органах місцевого самоврядування.
 6. Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування.
 7. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування.
 8. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування.
 9. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування.
 10. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування.
 11. екларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування.
 12. Вимоги до поведінки осіб.
 13. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування.
 14. Ранги посадових осіб місцевого самоврядування
 15. Державна політика щодо служби в органах місцевого самоврядування.

Питання на знання ЗУ «Про запобігання корупції»:

 1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів.
 2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції».
 3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції.
 4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції.
 5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції.
 6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції.
 7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики.
 8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків.
 9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб.
 10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.
 11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів.

12 Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав.

 1. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
 2. 14. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації.
 3. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби.

Питання на перевірку знання законодавства України з урахуванням специфіки функціональних повноважень провідного спеціаліста юридичного відділу:

 1. Основні нормативно-правові акти, якими керується у роботі юридична служба. (Постанова КМУ від 26 листопада 2008 р. N 1040 „Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації”).
 2. Основні завдання юридичної служби. (Постанова КМУ від 26.11.2008 р. № 1040).
 3. Нормативно-правові акти, що підлягають державній реєстрації. – (Постанова КМУ від 28 грудня 1992 р. N 731 „Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади”)
 4. Поняття пропозиції, заяви та скарги відповідно до Закону України „Про звернення громадян”. (ст. 3 ЗУ „Про звернення громадян”)
 5. Порядок розгляду звернень.(Розділ ІІ ЗУ „Про звернення громадян”)
 6. Звернення, які не підлягають розгляду.(ст. 8 ЗУ „Про звернення громадян”)
 7. Терміни розгляду звернень громадян. (ст. 20 ЗУ „Про звернення громадян”)
 8. Основні нормативно-правові акти, що регулюють земельні відносини в Україні.
 9. Взаємодія органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. (ст. 35 ЗУ „Про місцеві державні адміністрації”)
 10. Поняття посадової інструкції. Структура посадової інструкції.
 11. Перелік документів, достовірність яких завіряється гербовою печаткою. (Постанова КМУ від 30.11.2011 р. N 1242 „Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади”)
 12. Основні нормативно-правові акти, що регулюють трудові відносини.
 13. Права громадянина при розгляді заяви чи скарги. (ст. 18 ЗУ „Про звернення громадян”)
 14. Поняття та види договору. (ст. 626 Цивільного кодексу України)
 15. Порядок укладення договору. (Глава 53 Цивільного кодексу України)
 16. Поняття позовної давності. Загальна позовна давність. (ст. ст. 256, 257 Цивільного кодексу України).
 17. Поняття претензії та терміни розгляду претензій. (ст. ст. 6, 7 Господарсько процесуального кодексу України)
 18. Які суди відносяться до місцевих? (ст. 21 ЗУ „Про судоустрій і статус суддів”)
 19. Система судів загальної юрисдикції. (ст. 17 ЗУ „Про судоустрій і статус суддів”).
 20. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування. (ст.23, 24 ЗУ „Про службу в органах місцевого самоврядування”)
 21. Які справи розглядаються адміністративними судами? (ст. 17, 18, 19, 20 Кодексу адміністративного судочинства України)
 22. Які справи розглядаються господарськими судами? (ст. ст. 12-16 Господарсько процесуального кодексу України)
 23. Строк подання апеляційної скарги до господарського суду. (ст. 93 Господарського процесуального кодексу України)
 24. Яке рішення може прийняти апеляційна інстанція за результатами розгляду апеляційної скарги? (ст. 105 Господарського процесуального кодексу України)
 25. Порядок та строки подання касаційної скарги. (ст. 109-110 Господарського процесуального кодексу України)
 26. Порядок та строки апеляційного оскарження в адміністративному судочинстві. (ст. 186 Кодексу адміністративного судочинства України)
 27. Порядок і строки касаційного оскарження в адміністративному судочинстві. (ст. 212 Кодексу адміністративного судочинства України)
 28. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування (ст.59 ЗУ „Про місцеве самоврядування в Україні”).
 29. Повноваження виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради (ст.52 ЗУ „Про місцеве самоврядування в Україні” ).
 30. Організація роботи виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради (ст.53 ЗУ „Про місцеве самоврядування в Україні”).

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *