Рішення №18 виконкому міської ради “Про затвердження єдиного зразка припису та протоколу про адміністративні правопорушення”

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирської області

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я 

Від  23.11.2017 року              № 18

Про затвердження єдиного зразка припису

та протоколу про адміністративні правопорушення

З метою забезпечення належної роботи з контролю за дотриманням Правил благоустрою території Овруцької міської ради, вимог Закону України « Про адміністративне правопорушення », керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Овруцької міської ради,

В И Р І Ш И В :

  1. Затвердити зразок припису про усунення та недопущення порушень Правил благоустрою Овруцької міської ради (додаток 1).
  1. Затвердити зразок протоколу про адміністративне правопорушення (додаток 2).

Міський голова                                                                                 І.Я.Коруд

Д О Д А Т О К № 1

до рішення Виконавчого комітету

VII скликання

від 23.11.2017 року №18

ПРИПИС

про усунення та недопущення порушень Правил благоустрою території Овруцької міської  ради

 

“___”____________20___р.                                                           ______________

Мною, ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Видано_____________________________________________________________________

(відомості про особу, на яку складено припис)

На основі проведеної перевірки щодо додержання Правил благоустрою території Овруцької міської ради,

ВСТАНОВЛЕНО:

_____________________________________________________________________________

(вказати умови, що можуть сприяти виникненню порушення, або вже виявлені порушення чи

недоліки, інші обставини, які потребують ужиття необхідних заходів )

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ВИМАГАЄМО:

Усунити вказані порушення Правил благоустрою території Овруцької міської ради в термін до «____»__________20____р.

Даний припис належить до обов’язкового виконання. У разі невиконання припису до Вас будь вжиті заходи відповідного реагування згідно вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Про виконання вимоги Ви зобов’язані повідомити до “______” ____________ 20____ року до відділу муніципальної поліції Овруцької міської ради.

Припис одержав:

_____________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка отримала припис)

“___”____________ 20__ р.                                ______________________

(підпис)

Одержувач відмовився від підпису в присутності свідків:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Припис виніс:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка видала припис)

“___”____________20__р.                                   ______________________

(підпис)

Секретар виконкому                                                                    М.В.Чичирко

Д О Д А Т О К № 2

до рішення Виконавчого комітету

VII скликання

від 23.11.2017 року №18

         ПРОТОКОЛ серія _____ _____

про адміністративне правопорушення

«___» __________ 20 ___ р.                                  _________________________

                                                                                                               (назва населеного пункту)

_____________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по-батькові. особи, яка склала  протокол)

 

_____________________________________________________________________________

Відомості про особу, яка притягується до

адміністративної відповідальності :

1. Прізвище, ім’я та

по батькові

2. Дата та місце
народження
3. Місце проживання,
реєстрації
телефон
4. Місце роботи, посада
5. Юридична адреса місця роботи, робочий телефон
6. Паспорт або інший документ, серія                      №
що посвідчує особу виданий

Цей протокол складено про адміністративне правопорушення:

місце скоєння правопорушення:___________________________________________

____________________________________________________________________________

час скоєння або виявлення правопорушення ______________________________

____________________________________________________________________________

що виразилося у___________________________________________________________

(суть адміністративного правопорушення вимог Правил благоустрою,)

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________,

чим скоєно адміністративне правопорушення, передбачене ст._____Кодексу України про адміністративні правопорушення.

                                  Свідки правопорушення:

  1. ____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, адреса  проживання)               (підпис)

2.____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, адреса  проживання)               (підпис)

Потерпілі:

  1. ___________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, адреса  проживання)                (підпис)

2.____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, адреса  проживання)                 (підпис)

Відповідно до ст. 268 КУпАП, особа, яка притягується до адміністративної відповідальності, має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі.

Відповідно до ст. 63 Конституції України, особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом.

З вимогами ст. 268 КУпАП, ст. 63 Конституції України та цим протоколом ознайомлено та повідомлено, що розгляд адміністративної справи відбудеться «___» ___________ 20__ року. Об ___ год. ____ хв. _____________________________________________________________________________:

(місце розгляду, підпис особи, яку ознайомлено та повідомлено)

Другий екземпляр протоколу про адміністративне правопорушення отримав (ла) «___» __________ 20 ___ р.                                 _________________

                                                                                                                    (підпис)

Пояснення та зауваження особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, щодо змісту протоколу

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Від пояснення та підписання протоколу відмовився у присутності свідків:

  1. __________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, адреса  проживання )                                   (підпис)

  1. __________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, адреса  проживання)                        (підпис)

Мотиви відмовлення особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, від підписання протоколу

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

До протоколу додається_____________________________________________________

 Підпис особи, яка притягується до адміністративної відповідальності ______

                                                                                                                                 (підпис)

Підпис посадової особи, яка склала протокол _____________

                                                                                              (підпис)

Секретар виконкому                                                                    М.В.Чичирко

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *