Рішення №1096 від 24 жовтня 2017 року “Про внесення змін до Програми профілактики злочинності в місті Овручі на 2017- 2021 роки

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирська область

РІШЕННЯ

Тридцять  п’ята  сесія                                                                          VII скликання

Від  24 жовтня 2017 року    № 1096

Про внесення змін до Програми профілактики

злочинності в місті Овручі на 2017- 2021 роки

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Бюджетного кодексу України, враховуючи рекомендації спільного засідання постійних депутатських комісій міської ради від 20.10.2017 року, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Внести зміни до Програми профілактики злочинності в місті Овручі на 2017- 2021 роки, затвердженої рішенням сесії від 02.03.2017 року № 737 та викласти її в новій редакції (додаток №1).
 2. Заступнику міського голови з фінансово-економічних питань та залучення інвестицій Рибинській Н.М. та постійній комісії міської ради з питань бюджету, комунальної власності та залучення інвестицій передбачити видатки на виконання заходів вищевказаної Програми.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з гуманітарних питань, торгівлі, соціального захисту населення, т.в.о. першого заступника міського голови Чичирко М.В..

Міський голова                                                                                  І.Я. Коруд

ДОДАТОК № 1

до рішення 35-ої сесії міської ради

VІІ скликання

від 24.10.2017 року № 1096

Програма профілактики злочинності в місті Овручі

на 2017-2021 роки

1 Ініціатор розроблення Програми Овруцька міська рада
2 Учасники Програми

 

 

Виконавчий комітет міської ради,  відділення поліції, відділ СБУ,  місцева прокуратура, державна фіскальна служба
3 Термін реалізації Програми 2017-2021 роки
4 Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми Міський бюджет, інші джерела, не заборонені чинним законодавством України

Проблемні питання, на розв’язання яких спрямована Програма

Злочинність у місті залишається одним з головних чинників, який суттєво впливає на проведення соціально-економічних перетворень, і становить реальну загрозу безпеці міста і жителів.

Таким чином, поточний рівень забезпечення безпеки міста і його жителів від різного виду загроз життю, здоров’ю та майну не повною мірою відповідає загальновизнаним стандартам безпеки, притаманним, зокрема, європейським столицям.

Враховуючи складність і різноманітність чинників, що впливають на стан та динаміку злочинності, кардинальне поліпшення криміногенної ситуації в місті може бути досягнуто лише завдяки об’єднанню зусиль та спільній скоординованій роботі правоохоронних органів, виконавчої влади та місцевого самоврядування, широкому залученню до роботи в цьому напрямі недержавних структур, громадських об’єднань і громадян.

У цих умовах пріоритетом є створення систем соціальної профілактики правопорушень, комплексного забезпечення безпеки населення, території та об’єктів в місті, що, в свою чергу, вимагає розробки та реалізації довгострокових заходів організаційного, практичного, профілактичного та нормотворчого характеру.

Для комплексного підходу до питання забезпечення безпеки в місті є ця Програма, розроблена з урахуванням позитивного досвіду нині діючих міських програм аналогічного спрямування.

Мета Програми

Метою Програми є:

– здійснення комплексу заходів, спрямованих на усунення причин та умов вчинення протиправних діянь, а також налагодження дієвої співпраці правоохоронних органів, органів державної влади та місцевого самоврядування;

– створення системи соціальної профілактики правопорушень, атмосфери суспільної нетерпимості до злочинів;

– створення належних умов для ефективної роботи правоохоронних органів, спрямованих на підвищення ефективності і збільшення показників розкриття злочинів і правопорушень;

– підвищення загального рівня правопорядку і безпеки, зменшення кількості правопорушень, смертності і травматизму, забезпечення безпеки населення міста.

– охорона громадського порядку та забезпечення громадської безпеки,

підтримка громадського порядку на вулиці, в громадських місцях, при проведенні масових заходів, участь у боротьбі з хуліганством, пияцтвом наркоманією та правопорушеннями неповнолітніх,

– порушення правил торгівлі, благоустрою.

Шляхи і способи розв’язання проблеми, обсягів

та джерел фінансування

У 2015 році прийнятий Закон України “Про Національну поліцію”, яким передбачається реформування органів внутрішніх справ, ще потребує нових підходів в організації взаємодії між правоохоронними органами та органами місцевого самоврядування та громадянами.

Реалізація Програми щодо підвищення рівня правопорядку, забезпечення безпеки населення міста Овруча має сприяти подальшому стабільному соціально-економічному розвитку міста та покращенню інвестиційного клімату.

Обсяги фінансування на здійснення заходів Програми передбачені з урахуванням вимог частини другої статті 85 Бюджетного кодексу України.

А для інших правоохоронних заходів і закладів необхідно здійснити комплекс наступних заходів:

1.Підтримка громадського порядку на вулиці, в громадських місцях, при проведенні масових заходів, в т.ч. демонстрацій, мітингів, процесів.

2.Спільно з підрозділами внутрішніх справ брати участь у боротьбі зі злочинністю а також пияцтвом, наркоманією і самогоноварінням, забезпеченням безпеки руху транспорту, порушенням правил торгівлі та благоустрою міста.

3.Сприяння органам внутрішніх справ, Служби безпеки України  в їх діяльності по забезпеченню громадського порядку в боротьбі з правопорушеннями.

4.Взаємодіяти з органами внутрішніх справ та іншими службами, що беруть участь у заходах, спрямованих на ведення індивідуально-профілактичної роботи з особами схильними до вчинення адміністративних порушень і злочинів.

Строки та етапи виконання програми

Програма профілактики злочинності в місті Овручі на 2017-2021 роки розроблена на 5 років і має бути реалізовано шляхом проведення завдань та заходів робіт, передбачених за напрямами Програми.

Основні завдання Програми є:

– впровадження сучасних технічних засобів, які сприятимуть профілактиці та протидії злочинності (систем відеоспостереження, засобів екстреного виклику поліції тощо);

– активізація участі громадськості в забезпеченні правопорядку в державі;

– провадження просвітницької діяльності, спрямованої на виховання негативного ставлення до протиправних діянь;

– здійснення заходів, спрямованих на підвищення рівня моральності в суспільстві, правової культури громадян, утвердження здорового способу життя,  запобігання проявам расової та релігійної нетерпимості;

– проведення профілактичної роботи з неблагополучними сім’ями, а також розроблення механізму екстреного реагування на факти бездоглядності дітей з метою недопущення їх втягнення в злочинну діяльність;

– створення необхідних умов для запобігання в житлових будинках і на прибудинкових територіях нещасним випадкам, дорожньо-транспортним та іншим пригодам, що можуть спричинити шкоду для здоров’я людей, пошкодження або знищення майна.

-вилучення з громадських місць осіб,які перебувають у стані алкогольного сп`яніння, якщо їх вигляд ображає людську гідність і громадську мораль, або якщо вони втратили здатність самостійно пересуватися чи можуть завдати шкоди оточуючим особам або собі та надання доставленим на витвереження  особам необхідну першу медичну допомогу;

– перевезення трупів від місця пригоди чи місця смерті до моргу ЦРЛ;

– участь у наведенні санітарного порядку на вулицях, площах, парках,

вокзалах, ринках міста. Перевірка правил торгівлі та оплати за неї, а також виконання Правил благоустрою  територій місті Овруч;

– підтримка громадського порядку на вулицях міста.

Очікувані результати:

Реалізація заходів Програми дасть можливість:

 • скоротити кількість злочинів проти життя та здоров’я особи;
 • підвищити рівень розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів;
 • забезпечити на високому рівні громадський порядок та безпеку;
 • підвищити ефективність та оперативність роботи органів внутрішніх справ з реагування на заяви і повідомлення громадян про вчинені кримінальні правопорушення чи інші події, розшуку і затримання злочинців у найкоротший термін;
 • покращити профілактику правопорушень в середовищі неповнолітніх та молоді;
 • зменшити кримінальний тиск на економічні відносини;
 • обмежити незаконний обіг зброї та наркотиків;
 • забезпечити збереження майна фізичних і юридичних осіб, муніципального, відомчого та іншого житлового фонду;
 • залучити громадян до активної діяльності з охорони правопорядку в місті.

Організація та контроль за виконанням Програми

Координацію виконання програми здійснює юридичний відділ міської ради.

Загальний контроль за виконанням заходів Програми здійснює  постійна комісія міської ради з питань законності і правопорядку, депутатської етики, регламенту та регуляторної діяльності

На пленарних засіданнях сесії міської ради періодично заслуховуються інформації місцевого прокурора та керівників органів Національної поліції про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на території міста.

Виконавці, визначені в Програмі, щороку до 10 січня подають до міської ради інформацію про стан виконання заходів Програми.

Звіт про досягнення результатів після закінчення кожного з етапів Програми оприлюднюється на офіційному сайті міста.

 

Додаток №1

до Програми профілактики злочинності в місті Овручі

на 2017-2021 роки

Ресурсне забезпечення Програми профілактики злочинності в місті Овручі на 2017-2021 роки

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми Етапи виконання програми Усього витрат на виконання програми
2017рік 2018рік 2019 рік 2020-21 р.р. Тис.грн.
1 2 3 4 5 7
Обсяг ресурсів міського бюджету 320 320

Секретар міської ради                                                             М.В.Чичирко

Додаток №2

до Програми профілактики злочинності в місті Овручі

на 2017-2021 роки

Напрями діяльності та заходи

реалізації Програми профілактики злочинності в місті Овручі на 2017-2021 роки

№ п/п Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання) Перелік заходів Програми Термін виконан-ня Виконавці Джерела фінансування Очікувані результати
1 2 3 4 5 6 8
1. Організаційні заходи Розглядати на засіданнях комісій, координаційних та міжвідомчих нарадах, круглих столах питання про стан профілактики та протидії злочинності, захисту прав та свобод громадян 2017-2021 роки Секретар міської ради, прокуратура, відділення поліції, УСБУ Удосконалення механізму взаємодії та оперативного прийняття  управлінських рішень органами влади та правоохоронними органами
2. Захист життя, здоров’я, честі і гідності особи, її майна від злочинних посягань Здійснювати контроль за додержанням умов та правил перевезення людей  пасажирським транспортом, а також небезпечних вантажів автомобільним транспортом, передусім вибухових, отруйних, радіоактивних речовин тощо. 2017-2021 роки Відділення поліції,

міська рада

Підвищення безпека перевезення  людей пасажирським транспортом
Забезпечити систематичний контроль та відповідне реагування, особливо силами дільничних офіцерів поліції, за поведінкою осіб, які зловживають спиртними напоями, постійно не працюють, вживають наркотичні засоби, раніше судимих 2017-2021 роки Відділення поліції,

міська рада

Запобігання вчинення на побутовому рівні вбивств, тяжких тілесних ушкоджень та інших тяжких злочинів проти життя та здоров’я громадян
Здійснювати заходи щодо проведення обліку житла, в якому проживають особи похилого віку, самотні особи, визнані недієздатними, психічно хворі, інші особи, які потребують опіки, та хворі на алкоголізм і наркоманію 2017-2021 роки Відділення поліції,

КП «Гарне місто»

Запобігання фактам незаконного відчуження житла.
Встановити в місцях відпочинку, проведення дозвілля та багатолюдних місцях міста засоби екстреного зв’язку «громадянин-поліція». 2017-2021 роки Відділення поліції,

міська рада

 

Забезпечення належного громадського порядку
3. Протидія організованій злочинності і корупції Вжити заходи, спрямовані на попередження та викриття корупційних діянь в органах місцевого самоврядування 2017-2021 роки Відділ СБУ,  Відділення поліції, прокуратура, державна фіскальна служба Реалізація Закону України “Про запобігання корупції», з метою притягнення до відповідальності винних осіб.
Систематично проводити оперативно-розшукові та профілактичні заходи на ринках,  залізничному і  автобусному вокзалах,  в торговельних закладах 2017-2021 роки Відділення поліції,

відділ СБУ, державна фіскальна служба

Захист суб’єктів малого і середнього бізнесу від вимаган­ня.
4. Зменшення кримінального тиску на економічні відносини

 

Аналізувати умови та причини, що сприяють існуванню “тіньової” економіки. За результатами аналізу забезпечити проведення правоохорон­ними, контролюючими та фінансовими органами скоординованих заходів з профілактики злочинів у провідних галузях економіки, зовнішньоекономіч­ній діяльності, банківській, інвестиційній, сфері приватизації. 2017-2021 роки міська рада, державна фіскальна служба, відділення поліції, відділ СБУ, прокуратура Усунення причин та умов, які сприяють злочинним проявам у галузі економіки
Проводити скоординовані заходи щодо погашення заборгованості з заробітної плати, забезпечення прибуткової діяльності підприємств, установ і організацій, цільового використання бюджетних коштів. 2017-2021 роки державна фіскальна служба, прокуратура відділення поліції,

міська рада

5. Запобігання поширенню наркоманії, пияцтва та алкоголізму Здійснювати заходи щодо удосконалення механізмів міжвідомчого співробітництва у сфері протидії поширення наркоманії шляхом обміну інформацією та досвідом роботи, проведення спільних заходів 2017-2021 роки Відділення поліції,

міська рада,

відділ СБУ, підрозділи Міністерства оборони України, Прикордонної служби України

Активна участь громадських організацій у профілактиці незаконного обігу та вживання наркотичних засобів
Встановлювати і розвивати зв’язки з неурядовими міжнародними громадськими організаціями для  підтримки програм боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів на території міста, використовувати з цією метою можливості благодійних  фондів сприяння боротьбі з наркоманією та наркобізнесом. 2017-2021 роки Відділення поліції,

міська рада,

відділ СБУ,

 

Провести оперативно-профілактичні заходи щодо виявлення   та взяття  на  облік  осіб,  які  зловживають  спиртними  напоями,  вчиняють правопорушення, займаються виготовленням і збутом самогону та інших спиртних  напоїв,  вживають наркологічні або  психотропні  речовини, для застосування до них заходів впливу 2017-2021 роки Відділення поліції,

КП «Гарне місто»

Вжити заходів до посилення контролю за додержанням правил оптово-роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, притягнення   винних  осіб до  відповідальності,   особливо  за продаж спиртних напоїв неповнолітнім. 2017-2021 роки Відділення поліції,

міська рада,

державна фіскальна служба

 

6. Протидія рецидивній злочинності

 

Здійснювати   комплексні   перевірки   та   узагальнювати   стан виконання   законодавства   про   адміністративний    нагляд   за   особами, звільненими з місць  позбавлення  волі,  вживати  заходи  спрямовані  на усунення виявлених недоліків у цій справі. Систематично проводити робочі зустрічі для своєчасного інформування та узгодження спільних дій установ виконання покарань та правоохоронних органів. 2017-2021 роки Відділення поліції,

прокуратура

 

Мінімізація рецидиву та сприяння загальному соціальному оздоровленню територіальної громади

 

Вживати заходи до працевлаштування осіб, звільнених з місць позбавлення волі, сприяння їх адаптації та розв’язання соціально побутових проблем. 2017-2021 роки Центр зайнятості, відділення поліції,

міська рада

Забезпечити систематичний контроль за поведінкою неповнолітніх і молоді, які відбули покарання та звільнилися з місць позбавлення волі. 2017-2021 роки Відділення поліції,

міська рада

 

Продовжити роботу щодо формування та поповнення банку даних на осіб, що звільнилися з місць позбавлення волі, та вживають наркотичні засоби або психотропні речовини, чи причетних до наркобізнесу. 2017-2021 роки Відділення поліції
7. Охорона громадського порядку та безпека дорожнього руху Систематично аналізувати стан  правопорядку на  вулицях та в  громадських місцях міста,  вносити корективи до плану єдиної дислокації сил та засобів, які залучаються до охорони  громадського  порядку. 2017-2021 роки Відділення поліції
Періодично організовувати та проводити профілактичні  відпрацювання міста. 2017-2021 роки Відділення поліції,

міська рада

 

 

Профілактичні рейди по охороні громадського порядку, дотриманню правил торгівлі 2017-2021 роки Відділення поліції,

міська рада

 

 

 

8. Наведення санітарного порядку ,

виконання Правил благоустрою території міста Овруч

 Участь у наведенні санітарного порядку на вулицях, площах, парках, вокзалах, ринках міста, а також контроль за дотриманням Правил благоустрою території міста Овруч

 

2017-2021 роки Відділення поліції,

Підрозділи Міністерства оборони України

Прикордонної служби України

міська рада

З метою покращення та вчасного реагування на заяви та повідомлення про кримінальні правопорушеня та інші події забезпечувати правоохоронні органи службовим автотранспортом

 

Відділення поліції,

міська рада

Забезпечити впровадження технічних засобів для автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху та нагляду за дорожнім рухом. 2017-2021 роки Відділення поліції,

міська рада

 

Вдосконалювати діяльність превентивного відділу поліції з метою забезпечення правопорядку та безпеки дорожнього руху, запобігання вчиненню правопорушень. 2017-2021 роки Відділення поліції

 

Для забезпечення охорони громадського порядку, безпеки населення, вчасного реагування на правопорушення встановити додаткові засоби технічного спостереження за поведінкою учасників в місцях проведення масових заходів. 2017-2021 роки Відділення поліції,

міська рада

 

Оперативне реагування на злочини
Матеріально – технічне забезпечення (паливно – мастильні матеріали) для  своєчасного виїзду слідчо-оперативних груп та груп патрульної поліції на заяви та повідомлення про кримінальні правопорушення та інші події. 2017-2021 роки Відділення поліції,

міська рада

 

Оперативне реагування на злочини
Матеріально – технічне забезпечення відділу прикордонної служби «Овруч» Житомирського прикордонного загону (облаштування інфраструктури Державного кордону України, поліпшення матеріально- технічної бази 2017-2021 роки відділ прикордонної служби «Овруч» Житомирського прикордонного загону, міська рада
З метою покращення та вчасного реагування на заяви та повідомлення про кримінальні правопорушення та інші події встановити  у черговій частині відділу поліції цифрову сучасну АТС. 2017-2021 роки Відділення поліції,

міська рада

 

Міський бюджет

 

9. Запобігання поширенню бродяжництва

 

Утворити в місті навчально – виробничі бази, робочі місця для залучення до суспільно – корисної праці і набуття необхідної кваліфікації, центр  соціально – психологічної реабілітації для осіб, які не мають визначеного місця проживання, займаються бродяжництвом, втратили зв’язки з сім’ями. Забезпечити їх функціонування за рахунок коштів місцевого бюджету та благодійної допомоги. 2017-2021 роки міська рада,

центр зайнятості, відділення поліції

 

 

Проводити щорічні семінари, наради з метою координації зусиль органів виконавчої влади, громадських організацій,  благодійних фондів і  визначення заходів щодо запобігання  бродяжництву. 2017-2021 роки Відділення поліції,

міська рада

за участю  гро-мадських організацій, благодійних фондів.

10. Соціально- побутове та кадрове забезпечення Розглядати питання щодо забезпечення працівників правоохоронних органів житлом 2017-2021 роки міська рада

відділ  СБУ, прокуратура, відділення поліції

11. Матеріально- технічне забезпечення Матеріально – технічне забезпечення органів Міністерства оборони України, Державної прикордонної служби України,  Служби безпеки України для виконання заходів програми. 2017-2021 роки Міська рада

Секретар міської ради                                                                                                       М.В.Чичирко

Додаток №3

до Програми профілактики злочинності в місті Овручі

на 2017-2021 роки

Показники продукту Програми профілактики злочинності  на 2017-2021 роки

з/п

Назва показника Одиниця виміру Вихідні дані на початок дії програми І етапи виконання програми

 

Всього витрат на виконання програми
2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020-21 р.р
1 2 3 4 5 6 7 8 10
І Показники продукту програми
кількість кримінальних правопорушень, в тому числі: Од.
-тяжких та особливо тяжких Од
-у громадських місцях Од.
-в умовах вулиці Од
кількість розкритих злочинів, в тому числі: Од.
-розбійних нападів Од
-грабежів Од.
-незаконних заволодінь транспортними засобами Од
-крадіжок з автомобілів Од.
ІІ Показники ефективності програми
1 рівень злочинності на 10 тис. населення Од.
ІІІ
1 динаміка питомої ваги кримінальних правопорушень, розкритих у поточному році

Показники Інші правоохоронні заходи

Назва програми)№ з/п Назва показника Одиниця виміру Вихідні дані на початок дії програми Етап виконання програми Всього витрат на виконання програми
2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020-21р.р.
1 2 3 4 5 6 7 8
Показники якості програми
1 Успішної протидії злочинності та досягнення уповільнення темпів її зростання Зменшення негативних явищ і проявів Зменшення негативних явищ і проявів Зменшення негативних явищ і проявів Зменшення негативних явищ і проявів
2 Покращення санітарного стану міста та дотримання правил торгівлі  

%

 

%

 

%

 

%

 

 

Секретар міської ради                                                                                                               М.В.Чичирко  Завантажити документ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *