Рішення №1062 від 15 вересня 2017 року “Про затвердження в новій редакції Програми розвитку фізичної культури і спорту в місті на 2016 – 2017 роки в новій редакції”

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирська область

Р І Ш Е Н Н Я

Тридцять  третя  сесія                                                                       VII скликання

Від  15 вересня 2017 року         № 1062

Про затвердження в новій редакції
Програми розвитку фізичної культури

і спорту в місті на 2016 – 2017 роки в новій редакції

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Бюджетного кодексу України, враховуючи рекомендації спільного засідання постійних депутатських комісій міської ради від 13.09.2017 року, міська рада

В И Р І Ш И Л А :

  1. Внести зміни до Програми розвитку фізичної культури і спорту в місті на 2016 – 2017 роки, затвердженої рішенням сьомої сесії VII скликання від 26.02.2016 року № 163 «Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту в місті на 2016 – 2017 роки» та викласти її в наступній редакції, що додається (Додаток №1).
  1. Заступнику міського голови з фінансово – економічних питань та залучення інвестицій Рибинській Н.М. передбачити видатки на виконання заходів вищевказаної Програми.

Міський голова                                                                                  І.Я. Коруд

Д О Д А Т О К № 1

до рішення 33-ої сесії міської ради

VІІ скликання

від 15.09.2017 року  № 1062

ПРОГРАМА
розвитку фізичної культури і спорту в місті Овруч

на 2016-2017 роки

І. Загальне положення

Фізична культура і спорт є складовими частинами виховного процесу дітей, молоді і повноцінного життя дорослого населення. Основне її призначення – зміцнення здоров’я, підвищення фізичних та функціональних можливостей організму людини, забезпечення здорового дозвілля.

Особливе занепокоєння викликає погіршення здоров’я дітей та підлітків. У зв’язку з відсутністю традицій здорового та активного дозвілля гострими проблемами є широке розповсюдження тютюнопаління, зловживання алкоголем, вживання наркотичних засобів, психотропних речовин і, як наслідок, зростання антигромадських проявів та загострення криміногенної ситуації, особливо у молодіжному середовищі.

Найбільш актуальним є питання недостатнього фінансування підготовки та участі членів збірних команд міста в обласних і всеукраїнських змаганнях. Через фінансові проблеми, та слабку матеріально-технічну базу знижується якість навчально-тренувальної роботи в дитячо-юнацькій спортивній школі, недостатньою є змагальна практика юних спортсменів.

ІІ. Мета Програми

Програма визначає стратегію розвитку сфери фізичної культури і спорту в м. Овручі на 2016-2017 роки. Метою Програми є:

– створення нових спортивних майданчиків та реконструкція старих;

– забезпечення розвитку всіх напрямів фізичної культури (фізичне виховання, масовий спорт та фізкультурно-спортивна реабілітація);

– створення умов для залучення широких верств населення до систематичних занять фізичною культурою та масовим спортом з урахуванням інтересів, побажань, здібностей та індивідуальних особливостей кожного, популяризації здорового способу життя та сприяння розвитку фізкультурно-спортивної реабілітації;

– створення умов для максимальної реалізації здібностей обдарованих дітей та молоді, в тому числі і молоді з інвалідністю.

– створення цілісної системи забезпечення сфери фізичної культури і спорту шляхом удосконалення кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного, інформаційного забезпечення, активізації співпраці з громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, удосконалення системи морального і матеріального заохочення у сфері фізичної культури та спорту, стимулювання досягнення високих спортивних результатів.

ІІІ. Основні завдання та заходи Програми

Основними завданнями програми є:

– створення належних умов для фізичного виховання та масового спорту в місті.

– зміцнення матеріально-технічної бази дитячо-юнацької спортивної школи, фізкультурно-спортивної галузі міста.

  1. Очікувані результати Програми

Виконання Програми дасть можливість:

– підвищити рівень охоплення громадян міста, насамперед дітей та молоді, всіма видами фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи;

– привести стан спортивних об’єктів міста у відповідність із сучасними стандартами, що надасть змогу забезпечити на спортивних спорудах мінімальний обсяг рухової активності громадян;

  1. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, які передбачаються для виконання програм і заходів з розвитку фізичної культури і спорту, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством, враховуючи власні ресурси громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, підприємств і організацій різних форм власності, вітчизняних та іноземних інвесторів, спонсорів, власні кошти громадян міста. Прогнозні обсяги фінансування Програми на 2016-2017 рік.

Заходи Роки Прогнозні обсяги фінансування, тис.грн.
Усього у тому числі
міський бюджеттис. грн. інші джерела, позабюджетні кошти
1 Фінансова підтримка спортивних споруд (реконструкція стадіону «Юність», реконструкція спортивних майданчиків, ремонтні роботи в приміщеннях для зайнять спортом  тощо) 2016

 

2017

690

 

5300

685

 

2300

5

 

3000

2 Створення нових спортивних майданчиків 2016

2017

200

200

140

200

60

100

3 Виділення коштів згідно календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Овруцького району та м. Овруч на 2016 рік (додається), згідно плану заходів на 2017рік 2016

 

 

2017

95,8

 

 

200

59,5

 

 

200

36,3
4 Інші заходи Програми, що потребують фінансування, в тому числі спортивні заходи та конкурси, які плануються на свята в місті. 2016

 

 

2017

53

 

 

125

47

 

 

100

5

 

 

25

5 Придбання спортивних знарядь, фізкультурного та спортивного інвентарю, аксесуарів, спортивної форми, обладнання та спортивних тренажерів для проведення спортивних змагань, в тому числі для дитячо-юнацької спортивної школи та інших закладів спорту в місті. 2016

 

 

2017

41,3

 

 

100

40

 

 

100

1,3
6 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань (КВК 01 Овруцька міська рада КТКВК 130102): на харчування в період проходження заходу, включаючи послуги з організації харчування ; паливомастильні матеріали для організації та проведення спортивних заходів, кошти на відрядження відповідального працівника міської ради, проїзд, автопослуги, вартість проживання учасників змагань та відповідального, придбання призів, атрибутики, кубків, фізкультурного та спортивного інвентарю, аксесуарів, спортивної форми для проведення змагань, придбання призів для нагородження згідно розпорядження міського голови, виплати грошових винагород переможцям та учасникам спортивних змагань в розмірах визначених розпорядженнями міського голови, придбання матеріалів та оплата послуг щодо підготовки місць проведення змагань та інші видатки пов’язані з проведенням спортивних змагань. 2016

 

 

 

2017

50

 

 

 

210

50

 

 

 

200

 

 

 

 

10

7 Надавати поточні трансфери (КЕКВ 2610) ФК «Арсенал-ДЛГ» м.Овруч на проведення змагань та спортивних заходів, тренувальних зборів, на проживання на харчування в період проходження заходів, на придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю, тощо необхідного при проведенні тренувальних зборів, змагань та інших спортивних заходів, інших видатків. 2016

 

 

2017

 

 

 

100

 

 

 

100

8 Підтримка команд ветеранів з футболу 2016

2017

 

25

 

25

  1. Управління та контроль за ходом виконання Програми

Головним виконавцем і координатором Програми є Овруцька міська рада.

Секретар ради                                                                              М.В.Чичирко  Завантажити документ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *