Рішення №1015 від 18 серпня 2017 року “Про затвердження Програми відшкодування проїзду пільгових категорій громадян м. Овруч на 2017 рік”

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирська область

РІШЕННЯ

Тридцять  друга  сесія                                                                         VII скликання

Від  18 серпня 2017 року   № 1015

Про затвердження Програми відшкодування

проїзду пільгових категорій громадян м. Овруч на 2017 рік

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Бюджетного кодексу України, враховуючи рекомендації спільного засідання постійних депутатських комісій міської ради від 18.08.2017 року, міська рада

В И Р І Ш И Л А :

  1. Затвердити Програму відшкодування проїзду пільгових категорій громадян м. Овруч на 2017 рік» (далі – Програма) (додаток № 1).
  2. Заступнику міського голови з фінансово – економічних питань та залучення інвестицій Рибинській Н.М. та постійній комісії міської ради з питань бюджету, комунальної власності та залучення інвестицій передбачити видатки на виконання заходів вищевказаної Програми з ТКВКБМС 3035 КЕКВ 2610.
  3. Керуючій справами виконкому міської ради Савченко М.І. один раз у півроку звітувати про хід виконання Програми.
  4. Головному бухгалтеру Стельникович Т.Г. забезпечити контроль за цільовим спрямуванням коштів по вищевказаній Програмі.
  5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з гуманітарних питань, торгівлі, соціального захисту населення, заступника міського голови з фінансово-економічних питань та залучення інвестицій Рибинську Н.М. та керуючу справами Савченко М.І..

Міський голова                                                                                  І.Я. Коруд

ДОДАТОК № 1

до рішення 32-ої сесії міської ради

VІІ скликання

від 18.08.2017 року № 1015

Програма відшкодування проїзду пільгових категорій  громадян м.Овруч на 2017 рік

І. Загальні положення

Станом на січень місяць 2017 року на території Овруцької міської ради проживає біля 5 000 осіб, які належать до пільгових категорій громадян, які потребують соціального захисту і підтримки з боку державних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. До вищевказаних громадян належать особи, які є інвалідами війни, учасниками бойових дій, учасниками війни, сім’ї загиблих військовослужбовців, потерпілі та ліквідатори аварії на ЧАЕС, інваліди загального захворювання, інваліди дитинства та діти-інваліди, пенсіонери за віком.

Питання соціального захисту населення є пріоритетним напрямком діяльності нашої держави. Тому подальше поліпшення стану соціального захисту населення міста, всебічне охоплення турботою громадян зазначених категорій, забезпечення їх прав на соціальний захист, надання їм пільг відповідно до чинного законодавства є основним завданням даної програми.

ІІ. Мета і основні завдання Програми

Головна мета Програми – соціальний захист окремих категорій громадян, які відповідно до чинного законодавства мають право на пільги. Саме тому одним з важливих суспільних завдань є забезпечення пільгових категорій населення міста пільговим перевезенням автомобільним транспортом.

III. Головними завданнями Програми у 2017 році буде:

  • відшкодування вартості проїзду пільгових категорій населення міста автомобільним транспортом загального користування ПАТ «Овруцьким АТП-11847»;
  1. ПАСПОРТ

Програми відшкодування проїзду пільгових категорій громадян м.Овруч на 2017 рік

1. Програма затверджена:
2. Ініціатор розроблення Програми Овруцька міська рада
3. Розробник Програми Овруцька міська рада
4. Відповідальний виконавець Програми Фінансово-економічний відділ (головний бухгалтер Стельникович Т.Г.)
5. Термін реалізації Програми До кінця 2017 року
6. Загальний обсяг фінансових ресурсів необхідний для реалізації Програми, усього в тому числі: 200 000,00 грн.
Кошти міського бюджету 200 000,00 грн.

V Заходи щодо реалізації Програми у 2017 році

з/п

Заходи Підстав Відповідальний

виконавець

Сума коштів

грн.

1. Компенсація Перевізнику за перевезення пільгових категорій населення міста Овруч автомобільним транспортом загального користування на приміських та міжміських Відповідно до Порядку

(додатки )

Овруцька міська рада 200 000
  1. Фінансове забезпечення реалізації Програми у 2017 році

Фінансування програми буде здійснюватися за рахунок коштів міського бюджету – на загальну суму 200 000,00 грн..

VII. Очікуванні результати реалізації Програми

Забезпечення поліпшення стану захищеності окремих пільгових категорії населення міста.

VIII. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Основними напрямками контролю за реалізацією програми є щомісячна звітність Перевізника Овруцькій міській раді.

Секретар ради                                                                 М.В. Чичирко

ДОДАТОК № 1

до Програми відшкодування

проїзду пільгових категорій

громадян м.Овруч на 2017 рік

Порядок відшкодування проїзду пільгових категорій громадян м.Овруч на 2017 рік

І. Загальні положення

1.1. Цей порядок визначає механізм проведення відшкодування витрат за перевезення пільгових категорій населення автомобільним транспортом на маршрутах загального користування, за рахунок коштів міського бюджету підприємству, що здійснює автотранспортне перевезення населення на міжміському та приміських маршрутах загального користування у звичайному режимі руху, згідно з договором укладеним між Овруцькою міською радою та ПАТ «Овруцьке АТП-11847» (далі- Перевізник) і вважається дійсним з моменту його підписання сторонами.

1.2. Порядок розроблено на підставі:

–      Бюджетного кодексу України;

–      Закону України «Про автомобільний транспорт»;

–      Постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 року «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)»

–      Постанови Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 року «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги»;

–      Інструкції про порядок облік пасажирів, що перевозять громадським транспортом на маршрутах, затвердженої наказом Міністерства статистики України від 27.05.1996 року № 150, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 30.05.1996 року.

1.3. Відшкодування витрат за перевезення пільгових категорій населення, відповідно до вимог чинного законодавства, здійснюється на підставі укладених Перевізником договорів з головним розпорядником бюджетних коштів – Овруцькою міською радою:

–      На перевезення пільгових категорій пасажирів на міжміському та приміських маршрутах загального користування;

–      На відшкодування витрат за перевезення пільгових категорій населення

1.4. Порядок установлює Єдину методику розрахунків на міжміському та приміських автобусних маршрутах загального користування, які фінансуються за рахунок коштів з міського бюджету.

1.5. Порядок розроблено з урахуванням чинного законодавства України, економічних умов діяльності перевезення на підставі договору .

1.6. Обсяги коштів з міського бюджету на відшкодування витрат за перевезення пільгових категорій населення у транспорті загального користування затверджується рішенням міської ради.

1.7. Загальна сума коштів, що переказується в межах кошторисних призначень перевізнику на підставі чинних нормативно-правових актів  не може бути вищою від суми коштів передбачених в міському бюджеті.

Перелік категорій пільговиків

2.1 Даним Порядком визначено категорії пільговиків, які мають право на безоплатний проїзд автомобільним транспортом загального користування, що фінансуються за рахунок міського бюджету.

Нормативний документ Категорія пільговика
1. Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та інші нормативно- правові документи Інваліди війни, учасники бойових дій, учасники війни, сім’ї загиблих
2. Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та інші нормативно- правові документи Постраждалі внаслідок ЧАЕС 1 категорії, ліквідатори аварії на ЧАЕС 2 категорії, дитина-інвалід, якій встановлено інвалідність пов’язану із ЧАЕС
3. Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» та постанови Кабінету Міністрів України від 16.08.1994 року «Про поширення чинності постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року»

Постанова №555 від 16.08.1994 «Про поширення чинності  постанови Постанови Кабінету Міністрів України від  17.05.1993 №354»  та інші нормативно- правові документи

Інваліди 1-2 групи, діти інваліди (з дитинства), особи, які супроводжують інвалідів 1 групи або дітей інвалідів (не більше одного супроводжуючого).
6. Закон України «Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» та інші нормативно- правові документи Особи, звільнені з військової служби, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батьки військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти під час проходження військової служби
7 Постанова Кабінету Міністрів України №354 від  17.05.1993 «Про безоплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування»

та інші нормативно-правові документи, які надають право громадянам на безкоштовний проїзд

Пенсіонери за віком та інші категорії громадян, які згідно діючого законодавства мають право на безоплатний проїзд .

2.2. Безоплатним проїздом мають право користуватися особи, які проживають в м. Овруч на підставі посвідчення, що дає право на пільги.

ІІІ. Розрахунок та контроль за наданням послуг на відшкодування витрат за перевезення пільгових категорій громадян м.Овруч

3.1. Компенсація витрат за пільгове перевезення окремих категорій громадян здійснюється слідуючим чином:

–      Міська рада спільно з представником від Перевізника надає пільговику талон , завірений печаткою виконавчого комітету міської ради на проїзд із зазначенням посвідчення, що дає право на пільги. Вартість талону дорівнює 100% від фактичної вартості квитка на дату перевезення;

–      Пільговик надає талон водію Перевізника, де водій зазначає дату перевезення, маршрут та вартість, що є підставою фактичного перевезення;

–      Водій звітує керівництву про кількість пільгових перевезень згідно отриманих талонів від пільговиків;

–      Перевізник щомісяця до 03 числа наступного за звітним подає до Овруцької міської ради акти наданих послуг та відомості відповідно до талонів на відшкодування витрат, пов’язаних при перевезені окремих пільгових категорій населення автомобільним транспортом у міжміському та приміському сполучені.

3.2. Овруцька міська рада на підставі звітних даних Перевізника, плану розподілу нараховує суми відшкодування витрат за перевезення пільгових категорій населення Овруцької міської ради наступним чином:

–      Нарахування коштів Перевізнику проводиться щомісяця згідно з планом розподілу передбаченого у міському бюджеті на відшкодування витрат за перевезення пільгових категорій населення міської ради по фактично виконаних рейсах;

–      Нарахована сума коштів на пільгових маршрутах не може перевищувати планових призначень за місяць.

3.3. Відшкодування витрат за перевезення пільгових категорій громадян Овруцької міської ради здійснюється шляхом перерахування коштів з реєстраційного рахунку Овруцької міської ради на рахунок Перевізника за ТКВКБМС «3035» «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» КЕКВ 2610.

3.4. Овруцька міська рада має право здійснювати перевірку Перевізника щодо пільгових перевезень пасажирів та правильністю оформлення талонів .

  1. Прикінцеві положення

Цей порядок діє до моменту врегулювання на державному рівні питання фінансування відшкодування витрат за перевезення пільгових категорій населення за рахунок коштів з Державного бюджету України.

Секретар ради                                                                            М.В. Чичирко  Завантажити документ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *