СТАТУТ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВОДОКАНАЛ» ОВРУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДОДАТОК № 1

до рішення 15-ої сесії міської ради

VІІ скликання

від 22.07.2016 року № 391

СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«ВОДОКАНАЛ»

ОВРУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

Комунальне підприємство «Водоканал» Овруцької міської ради Житомирської області (далі – Підприємство) діє на підставі цього Статуту, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, рішень Овруцької міської ради та іншого чинного законодавства України.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Підприємство утворене територіальною громадою міста Овруч Житомирської області, в особі Овруцької міської ради (в подальшому – Представник власника) в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини комунальної власності, на підставі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України, «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншого чинного законодавства України.

1.2. Підприємство входить до сфери управління Овруцької міської ради Житомирської області, яка є Представником власника – територіальної громади міста Овруч Житомирської області і виконує функції в межах, визначених Господарським кодексом та іншими законодавчими актами України.

1.3. Підприємство є самостійним суб’єктом господарювання який діє на основі цього Статуту.

1.4. Майно Підприємства перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Овруч Житомирської області та закріплюється за ним на праві господарського відання.

1.5. Правом господарського відання є речовим правом суб’єкта підприємництва, який володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним власником (Представником власника), з обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів майна за згодою власника у випадках, передбачених ГК, іншими законами та цим статутом.

1.6. За видом, організаційною формою, способом утворення та формування статутного фонду, формою власності Підприємство є унітарним комунальним підприємством, заснованим на комунальній власності територіальної громади міста Овруч Житомирської області.

1.7. Підприємство самостійно організовує виробництво продукції (робіт, послуг) і реалізовує її за цінами (тарифами), що визначаються в порядку, встановленому Статутом  та законодавчими актами України.

1.8. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи, бланки організаційно-розпорядчої документації, необхідні для організації своєї роботи. Підприємство має майнові та особисті немайнові права, має обов’язки визначені законодавством, може бути позивачем i відповідачем у суді.

1.9. Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб.

1.10. Підприємство у своїй діяльності керується Законами України, нормативними актами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Овруцької міської ради Житомирської області та її виконавчого комітету, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

1.11. Підприємство має право від свого імені та в межах своєї компетенції укладати правочини за предметом своєї діяльності, набувати майнові та особисті немайнові права та обов’язки, пов’язані з його діяльністю.

 1. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Повне найменування Підприємства

Комунальне підприємство «Водоканал» Овруцької міської ради Житомирської області.

2.2. Скорочене найменування

КП «Водоканал» Овруцької міської ради Житомирської області.

2.3. Юридична адреса Підприємства:

 11100, Україна, Житомирська область, місто Овруч, вул. Франка, 5 А.

 1. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

3.1. Головною метою діяльності “Підприємства” є видобування підземних вод, а саме видобування питних вод (для централізованого або нецентралізованого водопостачання), забезпечення водопостачання, водовідведення та очистки стоків всіх абонентів у м.Овруч в зоні діяльності підприємства, з забезпеченням вимог по якості питної води, реалізація на підставі одержаних прибутків економічних та соціальних інтересів трудового колективу.

 • Предмет діяльності підприємства :

–  експлуатація водопровідно-каналізаційних систем і об’єктів;

– збір та відведення стічних вод на каналізаційні очисні споруди з метою подальшої їх очистки;

– виробництво та розподілення води засобами постійної інфраструктури (мережами труб і трубопроводів) на промислові об’єкти і для цілей житлового господарства шляхом подачі води з свердловин;

– видача технічних умов на водопостачання та водовідведення при наявності вільних потужностей всім забудовникам, підприємствам, організаціям та умов приєднання абонентів до існуючих комунікацій;

– виконання будівельно-монтажних робіт по будівництву, реконструкції, капітального ремонту об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства;

–  прокладання внутрішніх сантехнічних мереж;

– прокладання зовнішніх трубопроводів;

– встановлення водомірних вузлів;

– проектні роботи (для нового будівництва, реконструкції та капітального    ремонту; для звичайних умов);

– розроблення містобудівної документації;

– пусконалагоджувальні роботи;

– проектування внутрішніх інженерних мереж, систем і споруд;

– розробка та погодження схем водопостачання і водовідведення в населених пунктах, в зоні діяльності підприємства;

– розвідка, добування, переробка корисних копалин;

– встановлення, ремонт та сервісне обслуговування водолічильників, інших засобів вимірювання водопостачання та водовідведення;

– користування надрами, експлуатація підземних прісних вод для централізованого водопостачання міст, населених пунктів в зоні діяльності пдприємства;

– розробка проектно-кошторисної документації;

– транспортно-експлуатаційні послуги;

– надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення;

– виконання будівельних, монтажних, пусконалагоджувальних, ремонтних, дизайнерських робіт;

– розробка проектно – кошторисної документації, виконання і впровадження науково-технічних розроблень у промисловості, будівництві, сільськогосподарському виробництві;

– здійснення функцій технагляду за об’єктами будівництва;

– надання послуг з виробництва, транспортування місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії;

– вироблення, закупка, перероблення і реалізація продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання, будівельних матеріалів, сільськогосподарської продукції;

– надання побутових послуг населенню;

– роздрібна торгівля;

– здійснення торгово-закупівельних, посередницьких, брокерських, маркетингових функцій між фондовими, товарними, сировинними та трудовими біржами, суб’єктами господарювання, громадянами, підприємствами, організаціями, установами;

– організація, проведення науково – дослідних і проектно – пошукових робіт, монтаж та демонтаж обладнання, профілактичне обслуговування устаткування;

– заготівля, переробка і реалізація вторинних ресурсів та відходів виробництва;

– надання транспортних послуг, здійснення іншої господарської діяльності, передбаченої  цим Статутом.

3.3. ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА:

– Каналізація, відведення й очищення стічних вод;

– Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря;

– Забір, очищення та постачання води;

– Будівництво житлових і нежитлових будівель;

– Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;

– Діяльність у сфері архітектури;

– Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг із технічного консультування в цих сферах;

– Інша професійна, наукова та технічна діяльність, не віднесена до інших угруповань;

– Збирання безпечних відходів;

– Оброблення й видалення безпечних відходів;

– Інша діяльність щодо поводження з відходами;

– Інші види діяльності з прибирання;

– Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування;

– Виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими розподільчими тепловими мережами, постачання теплової енергії;

– Будівництво трубопроводів;

– Будівництво доріг і автострад;

– Будівництво комунікацій;

– Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій;

– Знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику;

– Електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи;

– Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування;

– Інші будівельно-монтажні роботи;

– Штукатурні роботи;

– Інші роботи із завершення будівництва;

– Діяльність автомобільного вантажного транспорту, транспортне оброблення вантажів, надання послуг з перевезення;

– Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування;

– Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування;

– Купівля та продаж власного нерухомого майна;

– Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

– Надання ландшафтних послуг;

– Розробка та здійснення заходів із впровадження досягнень науково-технічного прогресу, впровадження нової техніки, а також технічних удосконалень, раціоналізаторських пропозицій та винаходів, більш досконалої технології обслуговування та організації в сфері надання комунальних послуг;

– Організація діяльності та надання послуг складів тимчасового зберігання;

– Прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів;

– Організація поховань та надання пов’язаних з ними послуг;

– Благоустрій та озеленення;

– Надання інших індивідуальних послуг;

– Прокат товарів;

– Функціонування атракціонів та парків;

– Організація інших видів відпочинку та розваг;

– Функціонування спортивних споруд;

– Спортивний клуб;

– Фітнес центр;

– Інша діяльність в спорті;

– Діяльність турагенств;

– Діяльність агентств;

– Надання в оренду власного чи орендованого майна;

– Надання в оренду інших машин та товарів;

         Підприємство займається:

3.4.  Видами діяльності, які підлягають ліцензуванню, можуть здійснюватись Підприємством виключно після отримання відповідних ліцензій і дозволів у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

3.5. На впровадження заходів з реконструкції, а також на будівництво об’єктів соціального призначення Підприємству за рішенням Представника власника можуть надаватися цільові фінансові кошти.

3.6 Зовнішньоекономічною діяльністю – експортно – імпортними операціями і утворенням підприємств з іноземними інвестиціями, в порядку, передбаченому чинним законодавством України, за погодженням з Представником власника майна.

Підприємство має право:

У організаційно-правовій сфері:

а) створювати у встановленому порядку та застосовувати власну документацію, вести діловодство, в тому числі спеціального призначення, відповідно до нормативних актів;

б) розробляти символіку Підприємства, наносити її на транспортні засоби, формений одяг, рекламну продукцію i таке інше;

в) організовувати, фінансувати і проводити всі види технічного і професійного навчання, перепідготовки і підвищення кваліфікації персоналу;

г) здійснювати будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт основних фондів Підприємства, об’єктів зв’язку та інших виробничих будівель, споруд і споруджень, а також культурно-побутове і житлове будівництво, забезпечувати розробку та затвердження у встановленому порядку проектних завдань, технічних проектів та кошторисів на це будівництво, здійснювати контроль за цим будівництвом і визначати готовність закінчених будівництвом об’єктів до експлуатації.

 1. РОЗМІР І ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ СТАТУТНОГО ТА ІНШИХ ФОНДІВ

4.1. Підприємство утворене територіальною громадою міста Овруч Житомирської області, в особі Овруцької міської ради.

4.2. Статутний фонд Підприємства створено Представником власника в розмірі 5000 грн. (п’ять тисяч гривень 00 коп.).

4.3. У разі передачі до статутного фонду майна конкретний перелік майна, що передається до Статутного фонду та його вартість, зазначаються у відповідному акті його приймання-передачі.

4.4. Підприємство формує в межах своєї діяльності три основних фонди:

– фонд матеріального заохочення;

– фонд соціально-культурних заходів;

– фонд розвитку виробництва;

Розробка порядку формування фондів покладається на керівника Підприємства та підлягає обов’язковому затвердженню Представником власника майна.

Підприємство забезпечує для всіх працюючих безпечні умови праці та нешкідливі умови праці і несе відповідальність за шкоду, заподіяну їх здоров’ю та працездатність, якщо та була зумовлена провиною Підприємства.

 1. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА

5.1. Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, які передані йому в господарське відання, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства, або в інших, передбачених законом формах обліку.

5.2. Майно, в залежності від економічної форми, якої набуває майно у процесі здійснення господарської діяльності, належить до основних фондів, оборотних засобів, коштів, товарів.

5.3. Майно Підприємства перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Овруча,  відповідно до Законів України, Статуту та закріплене за ним на праві господарського відання. Здійснюючи право господарського відання, Підприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном, вартість якого зазначена в балансі.

5.4. Представник власника майна безпосередньо:

– здійснює контроль за використанням і збереженням закріпленого на праві господарського відання майна, відповідності відношення його до одного і того ж виду активу в момент придбання та на момент прийняття рішення про відчуження;

– має право вилучати у Підприємства надлишкове майно, а також майно, що не використовується, або використовується не за призначенням.

5.5. Джерелами формування майна Підприємства є:

– комунальне майно, закріплене за Підприємством на праві господарського відання;

– доходи від реалізації продукції (робіт, послуг);

– доходи від операцій з цінними паперами;

– кредити банків та інших кредиторів;

– капітальні вкладення і дотації з бюджетів;

– надходження від продажу (здачі в оренду) майнових об’єктів (комплексів), що передані йому на праві господарського відання, в порядку визначеному Представником власника майна;

– безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій та громадян;

– частина доходів Підприємства, одержаних ним за результатами господарської діяльності, яка передбачена Статутом;

– інші джерела, не заборонені законом.

 1. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ І КОНТРОЛЮ ПІДПРИЄМСТВА

6.1. Управління Підприємством здійснюється у відповідності зі Статутом, на основі поєднання прав власника майна (Представника власника майна) щодо використання свого майна і участі в управлінні трудового колективу.

Підприємство у відповідності з Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» є підзвітним Овруцькій міській раді.

6.2. Вищим органом управління Підприємством є Овруцька міська рада.

До компетенції вищого органу управління відноситься:

визначення основних напрямків діяльності підприємства;

 • погодження організаційної структури Підприємства;
 • затвердження Статуту та внесення до нього змін та доповнень;
 • прийняття рішень про припинення діяльності підприємства та призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
 • визначення порядку створення та розміру статутного фонду;
 • надання дозволу на продаж або інше розпорядження майном підприємства, що належить до основних фондів.

6.3. Керівництво поточною господарською діяльністю Підприємства здійснює директор, який призначається та звільняється з посади рішенням Овруцької міської ради за поданням міського голови, а у міжсесійний період – розпорядженням Овруцького міського голови з послідуючим затвердженням даного розпорядження на сесії міської ради. Директор вирішує всі питання діяльності Підприємства, за винятком тих, що належить до компетенції Овруцької міської ради. З директором Підприємства укладається контракт.

Директор підприємства:

без доручення діє від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, судових органах, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами;

самостійно вирішує питання діяльності Підприємства в межах Статуту, за винятком тих, які згідно зі Статутом віднесено до компетенції інших органів управління;

приймає на роботу та звільняє з неї, в межах чинного трудового законодавства працівників Підприємства;

видає у межах своєї компетенції накази та доручення (в тому числі й нотаріально посвідчені), дає вказівки, обов’язкові для виконання всіма працівниками Підприємства, організує та перевіряє їх виконання.

6.4. Трудовий колектив приймає участь:

– в розробці проекту та затвердженні колективного договору:

– в розробці питань самоврядування трудового колективу;

– у визначенні переліку і порядку надання працівникам Підприємства соціальних пільг;

– у визначенні розмірів та видів заохочення продуктивної праці, винахідницької і раціоналізаторської діяльності;

– у порушенні клопотань про представлення працівників до державних нагород.

При укладанні трудового договору (контракту, угоди) з працівниками Підприємство зобов’язане забезпечити належні і безпечні умови праці, її оплату не нижчу від визначеного законодавством мінімального розміру, а також забезпечення інших соціальних гарантій, передбачених чинним законодавством.

 1. ГОСПОДАРСЬКА, ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

7.1. Основу планів Підприємства становить надання (власними силами або за допомогою третіх осіб) комунальних послуг з централізованого постачання холодної води, водовідведення (які є складовою частиною функціонального призначення житлово-комунальної послуги), а також державні замовлення та договори, укладені із споживачами продукції, робіт,  послуг із постачальниками матеріально-технічних ресурсів.

Підприємство при підготовці планів свого економічного розвитку погоджує їх з Овруцькою міською радою.

7.2. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів. Підприємство з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, вільне у виборі предмета договору, визначенні зобов’язань, будь-яких інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України.

7.3. Підприємство реалізовує свою продукцію (роботу, послуги), майно за цінами і тарифами, що встановлюється відповідно до законів та інших нормативно-правових актів або на договірній основі.

7.4. Підприємство має право відкривати рахунки для зберігання грошових коштів і здійснення всіх видів розрахункових, кредитних та касових операцій за місцем реєстрації Підприємства або у будь-якому банку України.

7.5. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність, яка є частиною зовнішньоекономічної діяльності України і регулюється законами України та іншими прийнятими відповідно до них нормативними актами.

7.6 Підприємство виконує всі вимоги держави, передбачені Кодексом законів про працю  щодо своїх працівників, у межах наявних коштів у фондах матеріального заохочення і соціально-культурних заходів.

Підприємство забезпечує визначену відповідно до закону кількість робочих місць для працевлаштування інвалідів, підлітків та інших верств населення, що потребують соціального захисту.

 1. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

8.1. Підприємство здійснює централізований і оперативний бухгалтерський (фінансовий) облік результатів діяльності Підприємства, веде статистичну звітність результатів своєї діяльності.

 1. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ЗБИТКІВ

         9.1. Прибуток Підприємства із джерелом походження з України та за її межами, визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Податкового кодексу України.

9.2. Для цілей оподаткування законом (або іншими нормативним документом) може встановлюватися спеціальний порядок визначення доходу як об’єкта оподаткування.

9.3. Підприємство повинно направляти отриманий прибуток (доход) від господарської діяльності на придбання основних засобів, необхідних для безаварійної роботи, на утримання майна, закріпленого за ним на праві господарського відання, заохочення працівників в межах і порядку, встановлених колективним договором, додатками до нього.

9.4. Збитки Підприємства, в залежності від способу їх утворення, підлягають покриттю з прибутку, отриманого Підприємством, шляхом отримання капітальних вкладень, дотацій з бюджетів або шляхом встановлення пільг в межах чинного законодавства.

 1. ЛІКВІДАЦІЯ І РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА

10.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється у відповідності до Господарського кодексу, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

Реорганізація Підприємства здійснюється за рішенням Представника власника.

Ліквідація Підприємства здійснюється за рішенням Представника власника або суду у випадках, передбачених законодавством.

10.2. Підприємство ліквідується за ініціативою Представника власника, а також:

– у зв’язку із закінченням строку, на яке створювалося Підприємство, чи у разі досягнення мети, заради якої його було створено;

– у разі визнання його в установленому порядку банкрутом, крім випадків, передбачених законом;

– у разі скасування його державної реєстрації;

– за рішенням суду.

Скасування державної реєстрації позбавляє Підприємство статусу юридичної особи і є підставою для вилучення його з державного реєстру.

Підприємство вважається ліквідованим з дня внесення до державного реєстру відповідного запису про припинення його діяльності.

10.3. Ліквідація Підприємства провадиться призначеною Представником власника ліквідаційною комісією, а у випадках ліквідації Підприємства за рішенням суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з керування справами Підприємства. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Підприємства, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, вживає заходів щодо сплати боргів Підприємства третіми особами, складає ліквідаційний баланс і подає його Представнику власника або суду.

10.4. Наявні у Підприємства кошти, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків із бюджетом і кредиторами, оплати праці працівників Підприємства, передаються ліквідаційною комісією Представнику власника.

10.5. Ліквідація Підприємства вважається завершеною, а Підприємство припиняє свою діяльність з моменту виключення його з Єдиного державного реєстру України.

10.6. Ліквідаційна комісія відповідає за збитки, заподіяні власнику, а також третім особам, у випадках порушення законодавства при ліквідації Підприємства.

10.7. При реорганізації i ліквідації Підприємства, вивільненим працівникам гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

 1. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА

11.1. Пропозиції про внесення змін до Статуту Підприємства можуть надходити від Представника Власника, органів управління  Підприємства.

11.2. Зміни до Статуту підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством порядку.

Відомості про Орган управління Підприємством:

Овруцька міська рада Житомирської області

Житомирська область, м. Овруч, вул. Тараса Шевченка, 43

 

Секретар ради                                                                          М.В. Чичирко

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *