Рішення №106 від 27 січня 2016 року “Про затвердження Програми соціального захисту населення м. Овруч на 2016 – 2017 роки”

УКРАЇНА

Овруцька міська рада Житомирська область

РІШЕННЯ

П’ята  сесія                                                                                                 VII скликання

від 27 січня 2016 року       № 106

Про  затвердження Програми соціального захисту

населення м. Овруч на 2016 – 2017 роки

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Бюджетного кодексу України, враховуючи рекомендації постійних депутатських комісій міської ради, міська рада

В И Р І Ш И Л А :

 1. Затвердити Програму соціального захисту населення м. Овруч на 2016 – 2017 роки (додається).
 1. Заступнику міського голови Зубрійчук Т.І. та постійній комісії міської ради з питань бюджету, комунальної власності та залучення інвестицій передбачити видатки на виконання заходів вищевказаної Програми.
 1. Керуючій справами виконкому міської ради Івановій-Ющенко Л.В. щоквартально звітувати про хід виконання Програми соціального захисту населення м. Овруч на 2016 – 2017 роки.
 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з гуманітарних питань, торгівлі, соціального захисту населення та на керуючу справами Іванову-Ющенко Л.В..

 

Міський голова                                                                                  І.Я. Коруд

 

ДОДАТОК № 1

до рішення 5-ої сесії міської ради

VІІ скликання

від 27.01.2016 року  № 106

ПРОГРАМА

соціального захисту населення м. Овруч на 2016 – 2017 роки

І. Загальна характеристика Програми

1 Ініціатор розроблення Програми Овруцька міська рада
2 Розробник Програми Виконавчий комітет міської ради
3 Відповідальний виконавець Програми Виконавчий комітет міської ради
4 Термін реалізації Програми 2016 – 2017 роки
5 Перелік бюджетів, що беруть участь у виконанні Програми Кошти міського бюджету
6 Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми  578.450 тис.грн.
7 Основні джерела фінансування Програми Бюджетні і не бюджетні кошти

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма та обґрунтування необхідності її розв’язання шляхом розроблення і виконання Програми

При розробці Програми враховувались наступні обставини:

 • реальна соціально-економічна ситуація сьогодення, внаслідок якої все більша кількість інвалідів, пенсіонерів, багатодітних сімей опиняється не тільки за межею малозабезпеченості, але й за межею виживання;
 • доцільність поліпшення організаційно-правого забезпечення надання фінансової допомоги громадянам міста та підтримки громадських організацій ветеранів і інвалідів;
 • необхідність збереження пріоритетних напрямів соціального захисту, що дозволяють реально підтримувати життєдіяльність найбільш соціально незахищених верств населення.

Міська Програма соціального захисту населення на 2016 – 2017 роки (далі Програма) підготовлена  відповідно до Законів України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії х соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Бюджетного кодексу України» та ряд інших нормативно-правових актів.

На території Овруцької міської ради проживають:

 • ветеранів війни        – 1252 чол., з них: 1048 – діти війни;
 • учасників бойових дій        – 204 чол.;
 • інвалідів ВВв        – 105 чол.;
 • інвалідів ЧАЕС        – 923 чол.;
 • інвалідів загального захворювання – 422 чол.;
 • діти-інваліди        – 83 чол.;
 • учасників ліквідації ЧАЕС        – 546 чол.;
 • сім’ї загиблого в АТО        – 5 загиблих (9 членів сім’ї);
 • сім’ї загиблого (померлого) військовослужбовця, ветерани військової служби                                    – 128 чол.;
 • сім’ї загиблого (померлого) в ВВв – 159 чол.;
 • діти-сироти        – 31 чол.;
 • багатодітні сім’ї        – 97, з них: 6 сімей, де проживає 5

і більше дітей (всього 34 дитини).

В місті діє територіальний центр УПСЗН, соціальними робітниками обслуговується по місту 136 інвалідів, престарілих, ветеранів, які потребують стороннього догляду, і отримують соціальні послуги вдома. Також – денне відділення по догляду дітей-інвалідів на базі ДНЗ № 10 (15 дітей).

Проблемами ветеранів та інвалідів опікуються громадські організації: міська рада ветеранів війни та праці, міська спілка військових пенсіонерів, районна організація ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів), районний клуб «Пошук», районна громадська організація «Спілка ветеранів АТО», районна ГО «Союз Чорнобиль Україна», районна ГО «Союз ветеранів ліквідації ЧАЕС в Овруцькому районі», районна ГО «УТОС».

ІІІ. Мета та основні завдання Програми

 1. Підвищення соціального захисту та надання матеріальної підтримки ветеранам війни, учасникам бойових дій, дітям війни, інвалідам (війни, ЧАЕС та загального захворювання), дітям-інвалідам, ліквідаторам ЧАЕС, постраждалим учасникам АТО (у разі поранення, контузії чи каліцтва, у тому числі встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності, інших пошкоджень, одержаних під час здійснення АТО) та членам сімей загиблого в зоні АТО, малозабезпеченим непрацездатним громадянам, багатодітним сім’ям, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківської опіки та піклування на лікування або на вирішення соціально-побутових проблем тих, які тимчасово потрапили в скрутне матеріальне становище та складні життєві обставити і громадянам, які потерпіли від стихійного лиха, пожежі тощо.
 2. Підтримка громадських організацій, діяльність яких має соціальне спрямування.

ІV. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування заходів щодо виконання Програми здійснюватиметься за рахунок коштів міського бюджету, із залученням благодійних внесків та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Видатки на виконання заходів Програми передбачатимуться, виходячи з реальних фінансових можливостей бюджету міста.

 1. Очікувані результати

Виконання  Програми забезпечить:

 1. Посиленню соціального захисту ветеранів, осіб з обмеженими фізичними можливостями, ліквідаторів ЧАЕС, постраждалих учасників АТО та членів сімей загиблого в зоні АТО, малозабезпечених, непрацездатних громадян, багатодітних сімей, дітей-сиріт і громадян, які потерпіли від стихійного лиха, пожежі тощо.
 2. Вирішенню проблеми надання грошової допомоги громадянам міста, які потрапили у скрутне фінансове становище та у зв’язку з виникненням складних життєвих обставин.
 3. Підтримку громадських організацій, діяльність яких має соціальне спрямування.
 4. Взаємодії з ветеранськими організаціями з питання виховання підростаючого покоління в дусі патріотизму.
 5. Організації на належному рівні заходів з нагоди Дня ветерана, Дня інвалідів, Дня Святого Миколая для дітей-інвалідів і дітей-сиріт, Дня вшанування учасників ліквідації ЧАЕС та ін. заходи, приурочені вшануванню учасників бойових дій та захисників.

 

 

 

 

 

VІ. Напрями діяльності та заходи Програми

№№ з/п Перелік заходів Терміни виконання заходу Виконавці Джерело фінансування Фінансуван-ня, всього (тис.грн.) Орієнтовні обсяги фінансування (тис.грн.)
2016 рік 2017 рік
1 Здійснювати обстеження матеріально-побутових умов проживання ветеранів, інвалідів, учасників війни та АТО, малозабезпечених, багатодітних та ін. громадян пільгової категорії Постійно Виконком міської ради Не потребує фінансування
2 Сприяти проведенню зустрічей з представниками ветеранських організацій Постійно Виконком міської ради Не потребує фінансування
3 Організувати привітання ветеранів, учасників бойових дій з ювілейними датами Постійно Виконком міської ради Міський бюджет 20000 10000 10000
4 Підтримувати у своїй діяльності громадські організації:

 

 

–     міську раду ветеранів війни та праці

 

–     районну спілку ветеранів афганської війни

 

 

–     районний клуб «Пошук»;

 

 

–     ГО «Спілка ветеранів АТО»

 

На протязі

2016 – 2017 років

Виконком міської ради  

 

 

 

Міський бюджет

 

 

 

 

 

 

Міський бюджет та благодійні внески

 

 

 

 

72550

 

4500

 

 

 

10800

 

 

 

 

4000

 

 

 

 

 

36275

 

3000

 

 

 

9800

 

 

 

 

2000

 

 

 

 

36275

 

1500

 

 

 

1000

 

 

 

 

2000

5 Сприяти діяльності самодіяльного хору ветеранів війни та праці «Гомін» На протязі

2016 – 2017 років

Міський бюджет 10000 5000 5000
6 Підтримувати громадські організації, які опікуються проблемами ветеранів та інвалідів На протязі

2016 – 2017 років

Виконком міської ради Міський бюджет В межах фінансових можливостей
7 Надавати одноразову матеріальну допомогу ветеранам війни, учасникам бойових дій, дітям війни, інвалідам (війни, ЧАЕС та загального захворювання), дітям-інвалідам, ліквідаторам ЧАЕС,  постраждалим учасникам АТО (у разі поранення, контузії чи каліцтва, у тому числі встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності, інших пошкоджень, одержаних під час здійснення АТО) та членам сімей загиблого в зоні АТО, малозабезпеченим, непрацездатним громадянам, багатодітним сім’ям, дітям-сиротам на лікування та вирішення матеріально-побутових питань, також громадянам, які потерпіли від стихійного лиха, пожежі тощо На протязі

2016 – 2017 років

Виконком міської ради Міський бюджет 400000 200000 200000
8 Проведення заходів з нагоди чергової річниці виводу військ з Афганістану Лютий

2016 – 2017 р.р.

Виконком міської ради Міський бюджет 5000 2500 2500
9 Проведення заходів з нагоди Дня Перемоги у другій Світовій війні Травень

2016 – 2017 р.р.

Виконком міської ради Міський бюджет 16000 8000 8000
10 Проведення заходів з нагоди Дня захисту дітей Червень

2016 – 2017 р.р.

Виконком міської ради Міський бюджет 2000 1000 1000
11 Проведення заходів з нагоди Дня партизанської слави та Дня ветерана Вересень – жовтень

2016 – 2017 р.р.

Виконком міської ради Міський бюджет 5000 2500 2500
12 Проведення заходів з нагоди Дня визволення міста від фашистських загарбників Листопад

2016 – 2017 р.р.

Виконком міської ради Міський бюджет 1000

 

500 500
13 Проведення заходів з нагоди Дня інвалідів (денне відділення догляду дітей-інвалідів на базі ДНЗ № 10) Грудень

2016 – 2017 р.р.

Виконком міської ради Міський бюджет 2000 1000 1000
14 Проведення заходів з нагоди дня Святого Миколая Грудень

2016 – 2017 р.р.

Виконком міської ради Міський бюджет 20000 10000 10000
15 Проведення заходів з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації ЧАЕС та річниці Чорнобильської катастрофи Грудень, квітень 2016 – 2017 р.р. Виконком міської ради Міський бюджет 5600 2800 2800
Загальна сума 578.450 294.375 284.075

VІІ. Координація і контроль за виконанням Програми.

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює постійна комісія міської ради з гуманітарних питань, торгівлі та соціального захисту населення.

 

Секретар ради                                                            М.В. Чичирко

   Завантажити документ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *