Рішення №103 від 27 січня 2016 року “Про встановлення мінімальної вартості місячної оренди 1 (одного) квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб на території міста Овруч”

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирської області

Р І Ш Е Н Н Я

П’ята сесія                                                                                                 VІІ  скликання

від  27 січня 2016 року              № 103

Про встановлення мінімальної вартості
місячної оренди 1 (одного) квадратного
метра загальної площі нерухомого майна

фізичних осіб на території міста Овруч

Відповідно до ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», підпункту 170.1.2. пункту 170.1 статті 170 Податкового кодексу України від 29.12.2010 року, постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 року № 1253 «Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 02.10.2015 року № 252 «Про прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України на 2016 рік», з метою забезпечення надходжень до бюджету міста та враховуючи рекомендації постійних депутатських комісій міської ради,  міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Встановити мінімальну вартість місячної оренди 1 (одного) квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб на території міста Овруч на рівні 6,20 гривень згідно розрахунку, що додається.
 2. До мінімально вартості місячної оренди 1 (одного) квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб на території міста Овруч застосувати такі додаткові коефіцієнти:
  • Коефіцієнт функціонального використання об’єкта нерухомого майна. У разі використання такого об’єкта для провадження виробничої діяльності зазначений коефіцієнт дорівнює 2, іншої комерційної діяльності – 3, некомерційної діяльності, у тому числі для проживання фізичних осіб – 1.
 3. Заступнику міського голови (Зубрійчук Т.І.) оприлюднити рішення на офіційному сайті Овруцької міської ради в мережі інтернет.
 4. Це рішення набирає чинності з моменту його прийняття.
 5. Додаток до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, комунальної власності та залучення інвестицій, об’єднану державну податкову інспекцію у м. Овруч та заступника міського голови Зубрійчук Т.І..

 

Міський голова                                                                      І.Я. Коруд

ДОДАТОК № 1

до рішення 4-ої сесії міської ради

VІІ скликання

від 27.01.2016 року № 103

РОЗРАХУНОК
визначення мінімальної вартості місячної оренди

 одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб на території м. Овруч

Розрахунок визначення мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна проведено на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 року № 1253 «Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб», наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва житлово-комунального господарства України від 02.10.2015 року                № 252 «Про прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України 2016 рік».

Мінімальна вартість місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна розраховується за формулою:

 

де Р нерух. (грн./кв.м.) – мінімальна вартість місячної оренди 1 кв.м. загальної площі нерухомого майна у гривнях;

Р новозбуд. (грн./кв.м.) – середня вартість 1 кв.м. новозбудованого об’єкта, подібного до орендованого, яка обчислюється залежно від ринкової вартості, у гривнях, з урахуванням ПДВ, визначена згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва житлово-комунального господарства України від 02.10.2015 року № 252 «Про прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України» і становить по Житомирській області 7444 грн.;

К новозбуд. – коефіцієнт окупності об’єкта, зданого в оренду, що відповідає проектному строку його експлуатації. Відповідно до наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 30.09.1998 року № 215 «Про затвердження Єдиного класифікатора житлових будинків залежно від якості житла та наявного інженерного обладнання» визначений клас будівель по капітальності та строк їх служби. Середній строк експлуатації першого – шостого класу – 100 років.

Мінімальна вартість місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна м. Овруч, розрахована згідно із вищезазначеною формулою і складає (із врахуванням ПДВ) – 6,20 грн.;

К1 – коефіцієнт визначений рішенням.

6,20 грн. – для провадження некомерційної діяльності, у тому числі для проживання фізичних осіб;

12,40 грн. – для провадження виробничої діяльності;

18,60 грн. – для провадження іншої комерційної діяльності.

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту рішення Овруцької міської ради
 «Про встановлення мінімальної вартості місячної оренди 1 (одного) квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб

на території міста Овруч»

Цей аналіз регуляторного впливу (надалі – Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог статті 8 Закону України від 11.09.2003 року № 1160-ІУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308, та визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення Овруцької міської ради «Про визначення мінімального розміру місячної орендної плати за один квадратний метр загальної площі нерухомого майна фізичних осіб на території м. Овруч», як регуляторного акту.

 1. Опис проблеми, яку планується врегулювати шляхом прийняття рішення.

Відповідно до підпункту 170.1.2. пункту 170.1. статті 170 Податкового кодексу України до компетенції органів місцевого самоврядування відноситься встановлення мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомості фізичних осіб.

Відповідно до методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 19.12.2010 року № 1253 «Про затвердження методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб», орендарі під час нарахування доходу від надання в оренду (суборенду), житлового найму (піднайму) нерухомого майна, крім земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю, земельної ділянки, на якій розміщується нерухоме майно, присадибної ділянки, визначають мінімальну суму орендного платежу за повний чи неповний місяць оренди такого майна. Мінімальна сума орендного платежу за нерухоме майно визначається, виходячи з мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна, відповідно до цієї Методики.

Відповідно до п. 6 Постанови КМУ «Про затвердження методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб» якщо орган місцевого самоврядування не визначив  мінімальну вартість місячної оренди одного квадратного метру загальної площі нерухомого майна чи не оприлюднив її у спосіб найбільш доступний для жителів територіальної громади, до початку звітного податкового року, об’єкт обкладення податком з доходів фізичних осіб визначається орендарем (крім орендарів – фізичних осіб, які не є суб’єктами підприємницької діяльності) виходячи з передбаченого в договорі оренди розміру орендної плати.

Водночас протягом останніх років зросла опосередкована вартість спорудження житла, показник якої є базою для розрахунку мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна, що належить фізичним особам. Так, опосередкована вартість спорудження житла в Житомирській області визначена відповідно до Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 02.10.2015 року № 252 «Про прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України на 2016 рік» складає 7444 гривні.

У зв’язку з тим, що збільшена опосередкована вартість одного квадратного метра житла, виникла потреба у прийнятті нормативного акту щодо встановлення мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна по Овруцькій міській раді.

 1. Цілі (мета) регулювання

Метою прийняття Овруцькою міською радою рішення «Про встановлення мінімальної вартості місячної оренди 1 (одного) квадратного метра загальної площі нерухомого майна у місті Овруч» є:

 • створення законодавчо-врегульованого правового простору;
 • створення умов для легалізації діяльності суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб у місті.
 1. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей.

Перша альтернатива – відмова від регулювання.

Якщо орган місцевого самоврядування не визначить мінімальної вартості місячної оренди 1 (одного) квадратного метра загальної площі нерухомого майна чи не оприлюднить її до початку звітного податкового року у спосіб, найбільш доступний для жителів територіальної громади, об’єкт обкладення податком на доходи фізичних осіб визначається орендарем (крім орендарів – фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання) виходячи з розміру орендної плати, передбаченого в договорі оренди, що може спричинити заниження обсягів нарахованого до сплати податку і відповідно зменшить надходження до бюджету. Отже, така альтернатива є неприйнятною.

Друга альтернатива – зменшення розміру мінімальної вартості місячної оренди 1 (одного) квадратного метра загальної площі нерухомого майна.

Таким чином, вирішення проблеми, зазначеної у пункті 1 цього Аналізу, можливе лише шляхом прийняття рішення Овруцької міської ради «Про встановлення мінімальної вартості місячної оренди 1 (одного) квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб на території міста Овруч».

Перевага обраного виду нормативно-правового регулювання ґрунтується на загальнообов’язковості рішень міської ради для виконання на території міста Овруч, що передбачено статтею 144 Конституції України та статтею 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Інших альтернативних способів (механізмів) досягнення мети не передбачено чинним законодавством.

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної у пункті 1 цього Аналізу проблеми.

 

 1. Опис механізмів та заходів, що пропонуються для вирішення проблеми.

Вирішення проблеми, зазначеної у пункті 1 цього Аналізу, повинно здійснюватися шляхом прийняття рішення Овруцької міської ради «Про встановлення мінімальної вартості місячної оренди 1 (одного) квадратного метра загальної площі нерухомого майна у місті Овруч» у порядку, визначеному Регламентом Овруцької міської ради VІІ скликання, з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та інших законодавчих актів.

Розробка проекту рішення Овруцької міської ради «Про встановлення мінімальної вартості місячної оренди 1 (одного) квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб на території міста Овруч» здійснюється за принципами:

 • прозорості;
 • ефективності;
 • передбачуваності;
 • економічної обґрунтованості;
 • доцільності;
 • адекватності і збалансованості;
 • врахування громадської думки.

Розмір мінімальної вартості місячної оренди 1 (одного) квадратного метра загальної площі нерухомого майна визначається відповідно до пунктів 4 та 5 Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 року № 1253, та розраховується виходячи з:

 • прогнозної середньорічної опосередкованої вартості будівництва 1 (одного) квадратного метра житла, яка визначена Міністерством регіонального розвитку та будівництва на 2016 рік на рівні 7444 грн.;
 • проектного строку експлуатації новозбудованих багатоповерхових будинків, який відповідно до наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 30.09.1998 року № 215 «Про затвердження Єдиного класифікатора житлових будинків залежно від якості житла та наявного інженерного обладнання» по Овруцькій міській раді складає 100 років.

Таким чином, мінімальна вартість місячної оренди 1 (одного) квадратного метра загальної площі нерухомого майна по місту Овруч на 2016 рік визначається на рівні 6,20 грн. (7444 грн. / (100 років*12 місяців)).

До мінімальної вартості місячної оренди 1 (одного) квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб на території міста Овруч відповідно до Методики можливе застосування таких додаткових коефіцієнтів:

 • коефіцієнту функціонального використання об’єкта нерухомого майна. У разі використання такого об’єкта для провадження виробничої діяльності зазначений коефіцієнт дорівнює 2, іншої комерційної діяльності – 3, некомерційної діяльності, у тому числі для проживання фізичних осіб – 1.

 

 1. Обґрунтування можливостей досягнення мети у разі прийняття рішення

Прийняття зазначеного рішення цілком забезпечує досягнення цілей, передбачених пунктом 2 цього Аналізу.

Впровадження рішення Овруцької міської ради «Про встановлення мінімальної вартості місячної оренди 1 (одного) квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб на території міста Овруч» після його прийняття має здійснюватися:

Базове відстеження результативності цього регуляторного акту буде проведено до дня набрання чинності чинного регуляторного акту.

Повторне відстеження результативності буде здійснено через рік після набуття чинності цим регуляторним актом.

Періодичне відстеження результативності, буде здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів  з повторного відстеження цього акта, протягом строку його дії.

 

Секретар ради                                                                           М.В. Чичирко

 

 

 

 

   Завантажити документ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *