Рішення №100 від 27 січня 2016 року “Про встановлення місцевих податків та зборів на 2016 рік по м. Овручу.”

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирської області

Р І Ш Е Н Н Я

П’ята сесія                                                                                  VII скликання

Від 27 січня 2016 року      № 100

Про встановлення місцевих податків

та зборів на 2016 рік по м. Овручу.

Керуючись Законом України від 24.12.2015 № 909-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» ст. 26 Закону України “Про місцеве  самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації постійних депутатських комісій  міської ради, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Встановити наступні місцеві податки та збори на 2016 рік:

1.1. Податок на майно в частині:

1.1.1 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

1.1.2 Транспортний податок;

1.1.3 Плата за землю.

1.2. Єдиний податок.

Місцеві збори:

1.1. Збір за місця для паркування транспортних засобів;

1.2. Туристичний збір.

 1. Встановити ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:

2.1. Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюється у розмірі 1,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. м. бази оподаткування.

2.2. Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюється у розмірі 0,75 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. м. бази оподаткування.

 1. Встановити ставку транспортного податку з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, який використовується не більше 5 років та середньоринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року.

 

 1. Встановити ставки земельного податку:

4.1. За земельні ділянки, які розташовані в межах м. Овруча, встановлюється в розмірі 1,5 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

4.2. За земельні ділянки, які розташовані в межах м. Овруча та перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності) встановлюється в розмірі 4 відсотків від їх нормативної грошової оцінки.

 1. Встановити ставки єдиного податку для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

5.1. Для І групи платників єдиного податку – 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового року.

5.2. Для ІІ групи платників єдиного податку – 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового року.

 1. Встановити ставку туристичного збору у розмірі 1 відсотка до вартості усього періоду проживання (ночівлі) в місцях визначених Положенням про порядок справляння туристичного збору.
 1. Затвердити „Положення про порядок обчислення і сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної  ділянки” (додаток № 1), „Положення про транспортний податок ” (додаток № 2), Положення „Про порядок обчислення і сплати збору за місця для паркування транспортних засобів” (додаток № 3), Положення „Про порядок обчислення та сплати туристичного збору” (додаток № 4, Положення „Про порядок обчислення та сплату земельного податку” (додаток № 5).
 1. Дане рішення підлягає оприлюдненню згідно чинного законодавства.
 1. Вважати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 17.06.2015 року № 98 «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2016 рік по м. Овручу» .
 1. У Плані проектів регуляторних актів Овруцької міської ради та її виконавчого комітету на 2016 рік, затвердженому рішенням 3 сесії VII скликання Овруцької міської ради від 23.12.2015 року № 57 пункт 6 виключити.
 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, комунальної власності та залучення інвестицій та заступника міського голови Зубрійчук Т.І., завідуючу фінансово – економічного відділу.
 1. Звіт за надходженнями місцевих податків і зборів заслуховувати щоквартально.

 

Міський голова                                                                              І.Я. Коруд

ДОДАТОК № 1

до рішення 5-ої сесії міської ради

VІІ скликання

від  27.01.2016 року № 100

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок обчислення і сплати  податку на нерухоме майно,

відмінне від земельної  ділянки

 1. 1. Положення розроблено у відповідності до ст.7, 10, 12, 266 Податкового кодексу України і є обов’язковим для виконання на території міста Овруча.
 1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

 1. Об’єкт і база оподаткування.

3.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

3.2. Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

в) гуртожитки;

г) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників,призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;

і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг.

3.3. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється Овруцькою ОДПІ (надалі-контролюючим органом) на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

 1. Пільги із сплати податку.

База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), – на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

Міська рада встановлює пільги з податку, що сплачується на відповідній території, з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, громадських об’єднань, благодійних організацій, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів.

      Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням органів місцевого самоврядування;

об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюються в залежності від майна, яке є об’єктом оподаткування.

Міська рада до 1 лютого поточного року подає до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості відомості стосовно пільг, наданих нею.

4.1. Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюються для:

– підприємств комунальної власності;

– господарських (присадибних) будівель – допоміжні (нежитлові) приміщення;

– об’єктів релігійних та благодійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).

 1. Ставка податку.

Ставки податку для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються у розмірі 1,5 відсотка  розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

Ставки податку для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються у розмірі 0,75 відсотка  розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

 1. Порядок обчислення суми податку.

6.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» пункту 4 цього Положення та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів зменшеної відповідно до підпункту «а»  або «б» пункту 4 цього Положення та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту «в» пункту 4 цього Положення та відповідної ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів б і в цього пункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості.

г΄) за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи – платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів «а» – «г» цього підпункту, збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).

6.2. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

6.3. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам – нерезидентам здійснює контролюючий орган за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

6.4. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

6.5. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб у м. Овручі, зобов’язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

6.6. Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою – платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

6.7. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком:

У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника – починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

 

 1. Податковий період.

Базовий податковий період дорівнює календарному року.

8. Порядок сплати податку

Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до міського бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

 1. Строки сплати податку.

Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 1. Контроль

Контроль за правильністю нарахування, повнотою та своєчасністю сплати податку з нерухомого майна відмінного від земельної ділянки здійснює Овруцька ОДПІ.

Секретар ради                                                                          М.В. Чичирко

 

 

 

 

 

ДОДАТОК  № 2

до рішення 5-ої сесії  міської ради

VІІ скликання

від  27.01.2016 року № 100

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про порядок справляння транспортного податку по м. Овручу

 1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в органі внутрішніх справ згідно з овее законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до пункту 2 цього Положення є об’єктами оподаткування.
 2. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та овееьо ринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, виходячи з марки, моделі, року випуску, типу двигуна, об’єму циліндрів двигуна, типу коробки переключення передач, пробігу легкового автомобіля, та розміщується на його офіційному веб-сайті.

 1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до пункту 2 цього Положення.
 2. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування.
 3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
 4. Порядок обчислення та сплати податку

 6.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється  Овруцькою ОДПІ  (надалі – контролюючий орган)  за місцем реєстрації платника податку.

 6.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/ове податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

 Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

 Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам – нерезидентам здійснює контролюючий орган за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

 1. 7. Орган внутрішніх справ зобов’язаний до 1 квітня 2015 року подати контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування відомості, необхідні для розрахунку податку. З 1 квітня 2015 року орган внутрішніх справ зобов’язаний щомісячно, у 10-денний строк після закінчення календарного місяця подавати контролюючому органу відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем реєстрації об’єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця.

Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

 1. 8. Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою – платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

 1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником – починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт. Котролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.
 2. 10. За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.
 3. 11. У разі спливу п’ятирічного віку легкового автомобіля протягом звітного року податок сплачується за період з 1 січня цього року до початку місяця, наступного за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг (досягне) п’яти років.
 4. У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який відповідно до пункту 2 цього положення є об’єктом оподаткування, транспортний податок за такий легковий автомобіль не сплачується з місяця, наступного за місяцем, в якому мав місце факт незаконного заволодіння легковим автомобілем, якщо такий факт підтверджується відповідним документом про внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, виданим уповноваженим державним органом.

У разі повернення легкового автомобіля його власнику (законному володільцю) податок за такий легковий автомобіль сплачується з місяця, в якому легковий автомобіль було повернено відповідно до постанови слідчого, прокурора чи рішення суду. Платник податку зобов’язаний надати контролюючому органу копію такої постанови (рішення) протягом 10 днів з моменту отримання.

 1. У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який відповідно до пункту 2 цього положення є об’єктом оподаткування, уточнююча декларація юридичною особою – платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У разі повернення легкового автомобіля його власнику уточнююча декларація юридичною особою – платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня складання постанови слідчого, прокурора чи винесення ухвали суду.

 1. 14. Фізичні особи – платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації для проведення звірки даних щодо:

а) об’єктів оподаткування, що перебувають у власності платника податку;

б) розміру ставки податку;

в) нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів (зокрема документів, що підтверджують право власності на об’єкт оподаткування, перехід права власності на об’єкт оподаткування, документів, що впливають на середньоринкову вартість легкового автомобіля), контролюючий орган за місцем реєстрації платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому овее податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

Фізичні особи – нерезиденти у порядку, визначеному цим пунктом, звертаються за проведенням звірки даних до контролюючих органів за місцем реєстрації об’єктів оподаткування».

 1. 15. Порядок сплати податку

 Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до місцевого бюджету, згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

 1. 16. Строки сплати податку.

Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення – рішення;

б) юридичними особами –   авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 1. 17. Контроль за повнотою обчислення та своєчасною сплатою транспортного податку здійснює Овруцька ОДПІ.

 

Секретар ради                                                                         М.В. Чичирко

ДОДАТОК № 3

до рішення 5-ої сесії міської ради

VІІ скликання

від  27.01.2016 р. № 100

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок обчислення і сплати збору за місця для паркування транспортних засобів

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення розроблено на підставі статті 268¹ Податкового Кодексу України (далі – Кодекс) із змінами і доповненнями і є обов’язковим для виконання суб’єктами господарювання (юридичними особами та фізичними особами – підприємцями) їх відокремленими підрозділами, які організовують  та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на території міста.

 1. Платники збору

2.1.    Платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи – підприємці, які організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках.

2.2. Перелік зон паркування автотранспорту:

– вулиці, які прилеглі до центрального ринку (вул. Базарна, вул. Б.Хмельницького до вул. Леніна, вул. Артема, вул. Калініна, вул. Фрунзе, вул. Дзержинського (від вул. Калініна до вул. Артема));

– вулиці, які прилеглі до малого ринку (вул. Н.Репкіна, вул. 50 років Жовтня).

2.3. Перелік стоянок радіо таксі:

– по вул. Б.Хмельницького (біля Бюро подорожей та екскурсій);

– по вул. Сабурова (біля залізничного вокзалу).

 1. Об’єкт і база оподаткування збором

3.1. Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, яка спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”.

3.2. Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету.

 1. Ставки збору

4.1. Ставки збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі 0,03 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

4.2. При визначенні ставки збору враховуються: місцезнаходження спеціально відведених місць для паркування транспортних засобів, площа спеціально відведеного місця, кількість місць для паркування транспортних засобів, спосіб поставлення транспортних засобів на стоянку, режим роботи та їх заповнюваність.

 1. Порядок обчислення та строки сплати збору

5.1. Збір сплачується до місцевих бюджетів авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому до 28 (29) включно) за місцем розташування спеціально відведеного місця для паркування транспортних засобів. Остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за податковий (звітний) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується у строки, визначені для квартального податкового періоду.

5.2. Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як платника збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки.

   5.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

 1. Контроль

6.1. Контроль за правильністю нарахування, повнотою та своєчасністю сплати збору за місця для паркування транспортних засобів здійснює Овруцька ОДПІ.

Секретар ради                                                                                    М.В.Чичирко

 

 

 

ДОДАТОК № 4

до рішення 5-ої сесії міської ради

VІІ скликання

від  27.01.2016 р. № 100

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок обчислення і сплати туристичного збору

 1. Загальні положення

1.1.  Туристичний збір – це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету. Туристичний збір  встановлюється на підставі Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та Податкового Кодексу України  (ст. 268 Розділ ХII) із змінами і доповненнями.

 1. Платники збору

2.1. Платниками  збору є громадяни України,  іноземці,  а також  особи  без  громадянства,  які  прибувають   на   територію адміністративно-територіальної   одиниці,   на  якій  діє  рішення міської ради про встановлення туристичного збору, та  отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання  (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

            2.2. Платниками збору не можуть бути особи, які:

а) постійно  проживають,  у  тому  числі  на умовах договорів найму,  у місті Овручі;

б) особи, які прибули у відрядження;

в) інваліди,   діти-інваліди   та   особи,  що  супроводжують інвалідів  I  групи  або   дітей-інвалідів   (не   більше   одного супроводжуючого);

г) ветерани війни;

ґ) учасники  ліквідації  наслідків  аварії  на Чорнобильській АЕС;

д) особи,  які прибули за путівками та курсовками в санаторії та пансіонати.

 1. Ставка збору

3.1. Ставка   встановлюється   у   розмірі 1 відсотка до бази справляння збору, визначеної пунктом 4 Положення.

 1. База справляння збору

4.1. Базою   справляння   є   вартість   усього   періоду проживання (ночівлі) в місцях,  визначених підпунктом  5.1. Положення, за вирахуванням податку на додану вартість.

4.2. До  вартості  проживання  не  включаються витрати на харчування чи побутові  послуги  (прання,  чистка,  лагодження  та прасування   одягу,   взуття   чи   білизни),  телефонні  рахунки, оформлення  закордонних  паспортів,  дозволів  на   в’їзд   (віз), обов’язкове страхування,  витрати на усний та письмовий переклади, інші  документально  оформлені  витрати,  пов’язані  з   правилами в’їзду.

 

 

 1. Податкові агенти

5.1. Справляння збору може здійснюватися:

а) адміністраціями готелів (КП «Комунальник» Овруцької міської ради, «Гостинний двір»),  кемпінгів,  мотелів, гуртожитків для    приїжджих    та    іншими    закладами   готельного   типу, санаторно-курортними закладами;

б) квартирно-посередницькими організаціями,  які  направляють неорганізованих   осіб  на  поселення  у  будинки  (квартири),  що належать  фізичним  особам  на  праві  власності  або   на   праві користування за договором найму;

в) юридичними  особами  або фізичними особами – підприємцями, які уповноважені міською радою справляти збір на умовах договору, укладеного з радою.

 1. Особливості справляння збору

6.1. Податкові  агенти  справляють  збір  під час надання послуг,  пов’язаних  з  тимчасовим   проживанням   (ночівлею),   і зазначають   суму   сплаченого  збору  окремим  рядком  у  рахунку (квитанції) на проживання.

 1. Порядок сплати збору

7.1. Збір сплачується  до  місцевих  бюджетів  авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому до 28 (29) включно).   Суми   нарахованих   щомісячних   авансових    внесків відображаються у квартальній податковій декларації. Остаточна сума збору,  обчислена відповідно до податкової декларації  за  звітний (податковий)  квартал  (з  урахуванням фактично внесених авансових платежів),  сплачується  у  строки,  визначені  для   квартального податкового періоду.

7.2. Податковий  агент,  який  має  підрозділ без статусу юридичної  особи,  що  надає  послуги  з  тимчасового   проживання (ночівлі)  не  за  місцем  реєстрації  такого  податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як  податкового  агента туристичного   збору  в  органі  державної  податкової  служби  за місцезнаходженням підрозділу.

7.3. Базовий   податковий   (звітний)   період   дорівнює календарному кварталу.

 1. Контроль

8.1. Контроль за правильністю нарахування, повнотою та своєчасністю сплати туристичного збору  здійснює Овруцька ОДПІ.

 

Секретар ради                                                                            М.В.Чичирко

 

 

ДОДАТОК № 5

до рішення міської ради

VІІ скликання

від  27.01.2016 року № 100

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок обчислення та сплату земельного  податку

 1. Положення розроблено у відповідності до Податкового кодексу України і є обов’язковим для виконання на території міста Овруча.
 1. Платники земельного податку

2.1 Платниками земельного податку є:

власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

землекористувачі.

 1. 3. Об’єкти оподаткування

3.1 Об’єктами оподаткування є:

земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

земельні частки (паї), які перебувають у власності.

4.База оподаткування

4.1 Базою оподаткування є:

нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого  Податковим кодексом України

площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

технічна документація з нормативної грошової оцінки земель міста Овруча затверджена рішенням Овруцької міської ради від 28.03.2012 року № 64 «Про затвердження технічної документації по визначенню нормативної грошової оцінки земель міста Овруча» .

 1. Ставки земельного податку за земельні ділянки які розташовані в межах м. Овруча

5.1 Ставка земельного податку за земельні ділянки, які розташовані в межах м. Овруча, встановлюється у розмірі 1,5 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

5.2 Ставка земельного податку за земельні ділянки, які розташовані в межах м. Овруча та перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності) встановлюється у розмірі 4 відсотки від їх нормативної грошової оцінки.

 

6.Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних та юридичних осіб

6.1. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

встановлюються відповідно до статті 281 Податкового кодексу України.

6.2. Пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб встановлюються відповідно до статті 282 Податкового кодексу України.

6.3 Звільняються  від сплати земельного податку органи місцевого самоврядування, комунальні установи, організації, підприємства Овруцької міської ради, утворені на території міста Овруча відповідно до рішень Овруцької міської ради, заклади, установи та організації комунальної власності для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих,

дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я,  фізичної культури та спорту, музеї, бібліотеки, які повністю утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету, за земельні ділянки об’єктів зеленого господарства (сквери, парки) комунальної власності, за земельні ділянки під розміщення спортивних споруд та інфраструктури, що перебувають у комунальній власності міста, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельні кооперативи.

5.4   Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями та їх частинами сплачується на загальних підставах.

 1. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню

7.1. Не сплачується земельний податок за земельні ділянки визначені статтею 283 Податкового кодексу України.

8 Податковий період.

8.1 Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

9.Порядок обчислення та строк сплати плати за землю

9.1Порядок обчислення та строк сплати земельного податку визначені статтею 286-287 Податкового кодексу України.

 1. Контроль

10.1 Контроль за правильністю та своєчасністю сплати плати за землю здійснюється Овруцькою об’єднаною державною податковою інспекцією.

 1. Порядок зарахування плати за землю

11.1. Податок  на землю зараховується до місцевого бюджету м. Овруча  у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України.

 1. Відповідальність

12.1. Відповідальність за повноту та правильність справляння, своєчасність сплати земельного податку   до місцевого бюджету покладається на платників відповідно до Податкового кодексу України.

 

 

Секретар ради                                                                                  М.В.Чичирко  Завантажити документ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *