Проект виконкому міської ради “Про звіт директора КП «Гарне місто» Овруцької міської ради щодо виконання фінансового плану і результати діяльності за 2016 рік та перспективний план роботи підприємства на 2017 рік.”

ПРОЕКТ

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирської області

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

від  24.02.2017 року                   № ____

Про звіт директора КП «Гарне місто»
Овруцької міської ради щодо виконання
фінансового плану і результати діяльності
за 2016 рік та перспективний план роботи

підприємства на 2017 рік.

Заслухавши та обговоривши інформацію директора КП «Гарне місто» Грищенка П.А. про виконання фінансового плану і результати діяльності КП «Гарне місто» за 2016 рік та перспективний план роботи підприємства на 2017 рік, керуючись ст. 27 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

 1. Інформацію директора КП «Гарне місто» Овруцької міської ради Грищенка П.А. про виконання фінансового плану і результати діяльності КП «Гарне місто» за 2016 рік та перспективний план роботи підприємства на 2017 рік прийняти до відома.
 1. Звіт про виконання фінансового плану і результати діяльності комунального підприємства «Гарне місто» за 2016 рік та перспективний план роботи підприємства на 2017 рік (додаток №1) схвалити та винести на розгляд чергової сесії міської ради.
 1. Директору КП «Гарне місто» Овруцької міської ради Грищенку П.А. забезпечити виконання у повному обсязі рішення виконкому міської ради від 25.01.2017 року №5 «Про Про розгляд наданих економічно-правових послуг щодо обґрунтованості тарифів на житлово – комунальні послуги».

 

Міський голова                                                                              І.Я. Коруд

Д О Д А Т О К  №1

до рішення виконкому міської ради

від 24.02.2017 року  №

ЗВІТ

КП «Гарне місто» Овруцької міської ради Житомирської області

про виконання фінансового плану та про результати діяльності за 2016 рік  та перспективний план роботи підприємства на 2017 рік

 1. Виконання фінансового плану та результати господарської діяльності за 2016 рік.

КП «Гарне місто» розпочало господарську діяльність та надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій з 01 листопада 2016 року. Рішенням № 124 від 18.08.2016 року підприємство визнано виконавцем житлово-комунальних послуг у сфері послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій по м. Овруч.

Штатна структура була затверджена рішенням № 502 від 09.09.2016 року із змінами рішення № 587 від 17.11.2016 року і розрахована із загальної кількості працівників – 58,75 штатних одиниць.

Кількість заключених договорів – 3224, що складає 87 % загальної кількості споживачів.

З 01 листопада по 31 грудня звітного періоду діяли тарифи, затверджені рішенням  виконкому Овруцької міської ради № 158 від 11.10.2016 р., розраховані із урахуванням розміру мінімальної заробітної плати 1450 грн. Середньозважений плановий тариф складав – 1,881 грн./м. кв. з урахуванням єдиного податку.

Фактично за 2016 рік фінансовий результат, тобто прибуток, по підприємству отриманий у розмірі – 163838 грн. Доходи при цьому отримані у розмірі – 825286 грн., витрати склали – 637454 грн., єдиний податок – 23994 грн.

Доходи у розмірі 825286 отримані від надання наступних послуг: населенню (в тому числі пільги – 82114 грн. і субсидії – 260734 грн., населення безпосередньо – 349113 грн. ) – 691962 грн., послуги з обслуговування нежитлових приміщень – 16194 грн., від оренди комунального нерухомого майна – 32626 грн., надання послуг по відлову та стерилізації тварин – 31574 грн., інші доходи – 52930 грн.(встановлення вікон, доходи від інших підприємств).

Єдиний податок сплачений підприємством у розмірі – 23994 грн.

Витрати понесені підприємством складають – 637454 грн. і включають:

Заробітна плата – 187194 грн..

Нарахування на заробітну плату(ЄСВ) – 39728 грн..

Резерв відпусток – 16847 грн.

Лікарняні – 26125 грн.

Амортизація – 1875 грн..

Електроенергія – 68171 грн.

Паливо-мастильні матеріали – 12245 грн.

Матеріали, запчастини – 13776 грн.

Вивезення побутових відходів – 94194 грн.

Податки (податок на землю) – 413 грн.

Інші прямі витрати – 7535 грн. ( в тому числі оголошення в газеті – 6302 грн., послуги РЕМ – 570 грн., страхування автомобілів – 210 грн., реєстрація транспорту – 453 грн.).

Загальновиробничі витрати – 49167 грн..(витрати на загальновиробничий персонал – майстри, паспортисти), в тому числі витрати на оплату праці – 36509 грн., ЄСВ – 8032 грн., резерв відпусток – 3286 грн., спецхарчування – 1340 грн.

Адміністративні витрати – 57459 грн.. (витрати на утримання апарату управління) і включають витрати на: оплату праці – 33414 грн., нарахування на заробітну плату – 6109 грн., резерв відпусток – 3007 грн., канцтовари – 3060 грн., відрядження – 269 грн., амортизація (принтер) – 5500 грн., електроенергія (відшкодування КП «Комунальник») – 4100 грн., відсотки банку – 56 грн. і послуги банку –  615 грн., електронні ключі – 116 грн., заправка картриджів – 460 грн., установчі документи, реєстрація підприємства – 410 грн., інші (ветлікарня) – 343 грн..

Витрати на збут – 17736 грн., в тому числі заробітна плата – 4746 грн., нарахування – 1044 грн., резерв відпусток – 427 грн., амортизація (касовий апарат) – 5400 грн., обслуговування програмного забезпечення – 1800 грн., обслуговування оргтехніки – 470 грн., інші матеріали – 3849 грн.

Інші витрати (міська рада, встановлення вікон, внутрішньобудинкові мережі – матеріали і т. д.) – 44989 грн.

Порівняно з планом на 2016 рік, підприємство перевиконало показники господарської діяльності. Зокрема, планові доходи мали скласти – 696100 грн., витрати 617251 грн. Фінансовий результат планувався у розмірі 78849 грн. тобто доходів отримано на 115 % більше від запланованих, а витрат відповідно також понесено на 103 % більше, ніж заплановано, та чистий прибуток отримано у два рази більший від запланованого.

Так як споживачі послуг згідно договорів оплату за надані послуги проводять до 20 числа наступного місяця за звітним, станом на 01.01.2017 року заборгованість перед підприємством складала – 483170 грн., в тому числі: по населенню – 199269 грн., пільги – 81939 грн., субсидії – 179167 грн., по оренді – 10463, по обслуговуванню – 8759 грн., по інших послугах – 3573 грн.

За ці два місяці роботи були встановлені такі пріорітети: встановлення LED ламп (світлодіодні світильники), лічильників  електроенергії, ремонт ДВК, заміна металевих дверей у під’їздах, та вітрових вікон.

 1. Фінансовий план на 2017 рік

Щодо фінансового плану на 2017 рік, то плануються наступні показники господарської та фінансової діяльності підприємства.

Доходи планується отримати у розмірі – 4979739 грн., планові витрати – 4610229 грн., єдиний податок – 248987 грн., фінансовий результат – 120523грн.

Доходи планується отримати від надання наступних послуг: населенню – 4592000 грн., послуги з обслуговування нежитлових приміщень – 109339 грн., від оренди комунального нерухомого майна – 202400 грн., надання інших послуг (зокрема по відлову та стерилізації тварин, благоустрою) –76000 грн.

Єдиний податок планується сплатити у розмірі – 248987 грн.

Витрати планові складають – 4610225 грн. і включають:

Заробітна плата – 1686400 грн..

Нарахування на заробітну плату(ЄСВ) – 371008 грн..

Резерв відпусток – 91728 грн.

Лікарняні – 26125 грн.

Амортизація – 22500 грн..

Електроенергія – 414819 грн.

Паливо-мастильні матеріали – 92000 грн.

Матеріали, запчастини – 248000 грн.

Вивезення побутових відходів – 663845 грн.

Податки (податок на землю) – 1752 грн.

Інші прямі витрати – 13320 грн. ( в тому числі оголошення в газеті – 7200 грн., послуги РЕМ – 4400 грн., діагностика автомобілів – 1000 грн., відрядження – 720 грн.).

Загальновиробничі витрати – 449033 грн..(витрати на загальновиробничий персонал – майстри, паспортисти), в тому числі витрати на оплату праці – 337277 грн., ЄСВ – 74201 грн., резерв відпусток – 30355 грн., спецхарчування – 7200 грн.

Адміністративні витрати – 410820 грн.. (витрати на утримання апарату управління) і включають витрати на: оплату праці – 272108 грн., нарахування на заробітну плату – 62063 грн., резерв відпусток – 24490 грн., канцтовари – 12000 грн., відрядження – 600 грн., паливо – 6000 грн., електроенергія (відшкодування КП «Комунальник») – 24459грн., відсотки банку і послуги банку –  3600 грн., електронні ключі – 100 грн., заправка картриджів – 3000 грн., інші непередбачувані витрати – 2400 грн..

Витрати на збут – 63504 грн., в тому числі заробітна плата – 38400 грн., нарахування – 8448 грн., резерв відпусток – 3456 грн., матеріали – 2400 грн., обслуговування програмного забезпечення – 10800 грн..

Інші витрати (міська рада, відлов собак, благоустрій) – 47500грн.

З 01 лютого 2016 року уведено нові тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які затверджені рішенням виконкому Овруцької міської ради № 209 від 23.12.2016 р. Середньозважений плановий тариф склав – 2,351 гр./м.кв. з урахуванням єдиного податку. Проте планується перерахувати тарифи з урахуванням зауважень, наданих ПП «Паритет» щодо формування тарифів та з урахуванням останніх змін у законодавстві.

Рішенням № 699 від 31.01.2017 року затверджено організаційну структуру підприємства із змінами. Штатна чисельність складає – 56,25 посад: адмінапарат – 5,25 посад (директор, головний інженер, головний бухгалтер, інженер, бухгалтер, 0,25 посади інспектора з кадрів), 1 контролер-касир, 3 майстри, 2 паспортиста, 1 сторож, 1 диспетчер, 20 двірників, 2 покрівельника, 9 слюсарів АВР,  3 водія автотранспортних засобів, 1 електрогазозварник, 3 електрика, 4 маляра, 1 пічник-чистильник.

Фактична чисельність працівників у січні складала – 53 людини.

Протягом 2017 року планується виконати наступні роботи:

Січень :

 • І. Богуна 73 — заміна внутрішньобудинкового розподільчого водопроводу;
 • Обрізка фруктових дерев: вул. Металістів 5; Г. Майдану 48-50 (район електрона);
 • Древлянська 2 — заміна каналізаційної мережі;
 • Монтаж електролічильників з відповідним прокладанням мереж;
 • Ремонт під’їздів по вул. Київська 80, 78-А, Т. Шевченка 42- 1 під’зд;
 • Київська 76 — заміна водопровідного стояка;
 • Ремонт ДВК, І.Богуна 76;
 • Відродження 27 кв. 14. ліквідовано підтоплення через теплотрасу;
 • Київська 72-78 — замінено лампи у плафонах прибудинкової території;
 • На виконання приписів Овруцького РЕМ встановлено 10 автоматичних вимикачів в багатоповерхових будинках.

Всі вищевказані роботи виконані в повному обсязі.

Лютий :

 • Заміна внутрішньобудинкового розподільчого водопроводу — Г. Майдану 48- А, Ващука 5/1;
 • Заміна каналізаційної мережі — Київська 70 , Г.Майдану 21;
 • Ремонт під’їздів — Київська 70(2,4 під’їзд) , Т.Шевченка 42;
 • Заміна водопровідного стояка — Т.Шевченка 98/11 кв.30-38;
 • Встановлення світлодіодних світильників та проведення ремонту електрощитових — Ващука 5;
 • Ремонт покрівлі — Київська 60;
 • Встановлення металевих дверей у підїзди (вул. Г.Майдана 25, 48А, 50А, вул. Київська 78А);
 • Влаштування дощок для оголошень на підїздах будинків;
 • приведення у відповідність прибудинкову територію шляхом ремонту лавок для сидіння біля підїздів, обрізання дерев та інших робіт повязаних з прибудинковою територією.

Березень :

 • Заміна внутрішньобудинкового розподільчого водопроводу – Т.Шевченка 44. І.Богуна 71;
 • Встановлення світлодіодних світильників та проведення ремонту електрощитових — Древлянська 2;
 • Ремонт під’їздів — пр. Стадіонний 2 (1 під’їзд); пр. Стадіонний 3 (4 під’їзд); Г. Майдану 25 (1 під’їзд);
 • Ремонт покрівлі — С. Бандери 23;
 • Встановлення електролічильників з відповідним прокладанням мереж та проведення ремонту електрощитових — Древлянська, 1, 12, Г. Майдану 55;
 • Встановлення металевих дверей у підїзди (вул. Ващука 3, 5. Б. Хмельницького 26,);
 • Приведення у відповідність прибудинкову територію шляхом ремонту лавок для сидіння біля підїздів, обрізання дерев та інших робіт повязаних з прибудинковою територією(стійки для сушіння білизни, стійки для вибивання ковдр та паласів).
 • Влаштування ливневої каналізації — Древлянська 1, 2, Г. Майдану 55.

Квітень :

 • Заміна внутрішньобудинкового розподільчого водопроводу – Б. Хмельницького 41, 26;
 • Заміна каналізаційної мережі Київська 70-А, Б. Хмельницького 41;
 • Встановлення світлодіодних світильників та проведення ремонту електрощитових  — Т. Шевченка 102;
 • Ремонт під’їздів — Ващука 5/1( 1 під’їзд) з 8 під’їзду;
 • Ремонт ДВК вул. І. Богуна. 65, 67, 69, 71, 73;
 • Встановлення металевих дверей у підїзди;
 • приведення у відповідність прибудинкову територію шляхом насадженням саджанців, ремонту лавок для сидіння біля підїздів, та інших робіт повязаних з прибудинковою територією (стійки для сушіння білизни вул.Г.Майдана 46, 50. 5-шт, стійки для вибивання ковдр та паласів вул. Металістів 5. 2-шт.).

Травень:

 • Ремонт відмостки — Г. Майдану 48 -А;  Ващука 3; Б. Хмельницького 70;
 • Заміна внутрішньобудинкового розподільчого водопроводу — Відродження 33;
 • Заміна водопровідного стояка – Київська 76 та Т. Шевченка 44;
 • Заміна каналізаційного стояка – Б. Хмельницького 70;
 • Ремонт ДВК — І. Богуна 69, 71, 73. та пр. Стадіонний 1, 3;
 • Встановлення металевих дверей у підїзди;
 • приведення у відповідність прибудинкову територію шляхом насадженням саджанців, зкошування трави на прибудинковій території та інших робіт повязаних з облаштуванням території (стійки для сушіння білизни вул.Б.Хмельницького 62, 64. 3-шт, стійки для вибивання ковдр та паласів вул. Древлянська 2.  2-шт.);
 • проведення ремонту електрощитових.

Червень:

 • Заміна внутрішньобудинкового розподільчого водопроводу —Ващука 3;
 • Заміна каналізаційної мережі — Київська 72;
 • Ремонт ДВК — пр. Стадіонний та Київська 68. 66;
 • Влаштування ливневої каналізації — Древлянська 8,10;
 • Встановлення металевих дверей у підїзди;
 • проведення ремонту електрощитових;
 • приведення у відповідність прибудинкову територію шляхом зкошування трави на прибудинковій території та інших робіт повязаних з облаштуванням території.

Липень:

 • Заміна внутрішньобудинкового розподільчого водопроводу —Г. Майдану 48; Г. Майдану 25-А;
 • Ремонт ДВК — Т.Шевченка 88, 84/2;
 • Ремонт відмостки — Б. Хмельницького 26, 26-А;
 • Встановлення металевих дверей у підїзди;
 • приведення у відповідність прибудинкову територію шляхом зкошування трави на прибудинковій території та інших робіт повязаних з облаштуванням території;
 • проведення ремонту електрощитових.

Серпень:

 • Заміна внутрішньобудинкового розподільчого водопроводу — Ващука 5/1;
 • Ремонт покрівлі — Київська 78, 76, 80,70-А;
 • Ремонт водостічних труб — Т. Шевченка 126;
 • Ремонт балконів — Відродження 17. Г. Майдану 55;
 • приведення у відповідність прибудинкову територію шляхом зкошування трави на прибудинковій території та інших робіт повязаних з облаштуванням території.

Вересень:

 • Заміна внутрішньобудинкового розподільчого водопроводу — Б.Хмельницького 11; Г. Виговського 44;
 • приведення у відповідність прибудинкову територію шляхом зкошування трави на прибудинковій території та інших робіт повязаних з облаштуванням території;
 • Ремонт ДВК Б. Хмельницького 28, 26;
 • Ремонт покрівлі — Київська 78-А,76,80,70-А;
 • Ремонт пїд’їздів — Базарна 10/9 (2,4,5 під’їзди), Т.Шевченка 126 (1,2 під’їзд);
 • Встановлення металевих дверей у підїзди.

Жовтень:

 • Заміна внутрішньобудинкового розподільчого водопроводу —Т. Шевченка 126;
 • Підготовка до зими (ремонт дверей, слухових вікон, та утеплення водопроводів у підвалах);
 • ДВК І.Богуна;
 • приведення у відповідність прибудинкову територію шляхом зкошування трави на прибудинковій території та інших робіт повязаних з облаштуванням території.

Листопад :

 • Заміна каналізаційної мережі – Б.Хмельницького 64 та 41-А;
 • приведення у відповідність прибудинкову територію шляхом зкошування трави на прибудинковій території та інших робіт повязаних з облаштуванням території;
 • Підготовка до зими (ремонт дверей, слухових вікон, та утеплення водопроводів у підвалах);
 • Ремонт ДВК Б. Хмельницького 86,88.

Грудень:

 • Заміна внутрішньобудинкового розподільчого водопроводу — Київська 10, 12: Б.Хмельницького 32;
 • Підготовка до зими (ремонт дверей, слухових вікон, та утеплення водопроводів у підвалах);
 • Ремонт під’їздів по вул. Т. Шевченка 71.

На вищевказані роботи плануються наступні витрати:

 • поточний ремонт внутрішньобудинкових водопровідних мереж у 15 багатоквартирних будинках на суму близько 150000 грн.;
 • поточний ремонт внутрішньобудинкових каналізаційних мереж у 6 багатоквартирних будинках на суму близько 38000 грн.;
 • провести ремонти оголовків димка наліз у 12 багатоквартирних будинках з використанням ліктьової вишки на суму – 70000 грн.;
 • ремонт балконів з використанням ліктьової вишки на загальну суму 30000 грн.;
 • проведення ремонтних робіт по улаштуванню відмостки в 10 будинках на загальну суму – 25000 грн.;
 • модернізація системи освітлення та ремонт електромереж на загальну суму – 60000 грн.;
 • провести ремонтні роботи у 24 під’їздах житлових будинків на загальну суму – 70000 грн.
 • На встановлення металевих дверей та вітрових вікон, планується витратити 120000 грн.

Розпочато роботи щодо енергозбереження в житлових багатоповерхових будинках міста. Зокрема, проводиться заміна ліхтарів, які розміщені в місцях загального користування в будинках на менш енергомісткі.

А також проводяться роботи щодо встановлення лічильників обліку електричної енергії в будинках, де вони були відсутні і розрахунки проводилися згідно нормативного споживання електроенергії.

Планується також встановлювати металеві двері у під’їздах багатоповерхових будинків як один із заходів щодо енергозбереження.

Зекономлені кошти підприємством будуть направлені на технічне переоснащення підприємства, придбання більш сучасних знарядь праці, які б полегшили роботу працівників підприємства, а також на заходи щодо енергозбереження та економії витрат.  Завантажити документ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *