Проект виконкому міської ради “Про затвердження Положення про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію”

ПРОЕКТ

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирської області

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

від 24.02.2017 року                №

Про затвердження  Положення про порядок
відшкодування фактичних витрат на копіювання
або друк документів, що надаються за запитом

на інформацію

Відповідно до статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації», поста­нови Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію», та з метою упорядкування роботи міської ради з питань забезпечення доступу до публічної інформації, виконавчий комітет Овруцької міської ради,

 

В И Р І Ш И В :

 

 1. Затвердити Положення про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (додається).
 1. Фінансово-економічному відділу міської ради забезпечити організацію прийому платежів від запитувачів інформації згідно з Положенням, затвер­дженим цим рішенням.
 1. Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Овруцької міської ради.

 

Міський голова                                                                         І.Я.Коруд

 

Затверджено

рішення виконкому міської ради

від 24.02.2017 р №______

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів,що надаються за запитом на інформацію

І. Загальні положення

 1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються Овруцькою міською радою за запитом на інформацію, розпорядни­ком або володільцем якої є міська рада.
 2. Порядок розроблено з метою реалізації положень ст. 21 Закону України від 13.01.11 p. № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» (далі — Закон № 2939), постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.11 р. №740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію».
 3. Документи за запитом на інформацію надаються безкоштовно:

– у разі надання фізичній особі інформації про неї;

– якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок;

– щодо інформації, що становить суспільний інтерес. Належність інформації до такої, що становить суспіль­ний інтерес, визначається згідно з чинним законодавством України.

 1. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання та друк копій документів, що надаються міською радою за запитом на інформацію, здійснюється у разі необхідності виготовлення більш як 10 сторінок запитуваних документів (починаючи з одинадцятої сторінки) відповідно до Роз­міру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпоряд­ником якої є Овруцька міська рада, відповідно до додатку 1 до цього Порядку.
 2. Забезпечення стягнення плати за копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

1.Відповідальний (згідно резолюції) за надання відповіді на запит на інформацію, у разі здійснення копіювання або друку документів обсягом більш як 10 сторінок подає заявку на виписку рахунка для відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі — Заявка), до фінансово-економічного відділу міської ради.

 1. На підставі отриманої Заявки фінансово-економічний відділ міської ради протягом одного робо­чого дня виписує Рахунок на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надають­ся за запитом на інформацію (далі — Рахунок), та передає його до відповідального, що готує відповідь на запит на інформацію для подальшого направлення запитувачу в установлений законом строк.
 2. Оплата Рахунка здійснюється у будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача інформації.
 3. Не пізніше наступного дня після надходження від запитувача інформації коштів на рахунок міської ради фінансово-економічний відділ міської ради передає відповідальному за надання відповіді на запит на інформацію, копію виписки з рахунку, на який зараховано кошти, завізовану відпо­відальною особою фінансово-економічного відділу міської ради (із зазначенням її прізвища, імені, по батькові та дати).
 4. Копії запитуваних документів надаються запитувачу протягом п’яти робочих днів з дати надходження оп­лати на рахунок міської ради.
 5. Запитувані документи не надаються у разі ненадходження від запитувача оплати за послуги протягом 20 робочих днів з моменту направлення йому Рахунка. Такий Рахунок анулюється відповідальною особою фінансово-економічного відділу міської ради (із зазначенням її прізвища, імені, по батькові та дати) і передається відповідальному за підготовку інформації на цей запит.
 6. Відповідальний за підготовку відповіді на запит протягом трьох робочих днів з моменту одержання анульованого Рахунка від фінансово-економічного відділу міської ради над­силає запитувачу відмову в задоволенні запиту на інформацію. У листі обов’язково зазначається підстава для відмови у задоволенні запиту на інформацію: «Запитувач, який подав запит на інформацію, не оплатив передба­чені статтею 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком (п. 3 ч. 1 ст. 22 зазначеного Закону)».
 7. Кошти, одержані як відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, залишаються у розпорядженні міської ради.

Керуюча справами                                                                       М.І.Савченко

 

 

 

Додаток 1
Положення про порядок відшкодування
фактичних витрат на копіювання або
друк документів що надаються за запитом
на інформацію, затвердженого рішенням
виконкому міської ради
від                                    №

Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є

Овруцька міська рада

Послуга, що надається Граничні норми витрат
Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк) 0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки
Копіювання або друк копій документів формату A3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк) 0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки
Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк) 0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки
Примітка. Розмір мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання та друку документів.

 

Керуюча справами                                       М.І.Савченко

 

 

Додаток 2
Положення про порядок відшкодування
фактичних витрат на копіювання або
друк документів що надаються за запитом
на інформацію, затвердженого рішенням в
иконкому міської ради
від                                  №

Зразок

рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів,що надаються за запитом на інформацію

Надавач послуг: Овруцька міська рада

Реєстраційний рахунок: ________________ МФО банку: _____________

Код ЄДРПОУ:____________

Платник:

РАХУНОК №___________ від ______________20___року

Найменування Вартість виготовлення

І арк. (без ПДВ), грн.

Кількість аркушів, од. Ціна (без ПДВ), грн.
Відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються запитом на інформацію      
       
Разом      

Всього до сплати:

Виконавець

 

                                                                         (сума прописом)

 

__________________________________________________________________________________

                                    (підпис)                                                   сада П.І.Б.)
Керуюча справами                                       М.І.Савченко

Додаток 3

Положення про порядок відшкодування

фактичних витрат на копіювання або

друк документів що надаються за запитом

на  інформацію, затвердженого рішенням виконкому міської ради

від                           №

Зразок

Заявки на виписку рахунка на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів,що надаються за запитом на інформацію

ЗАЯВКА № ____________

від “___” ____________ 20 __ року

на виписку рахунка на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів,що надаються за запитом на інформацію

___________________________________________________________________________

                                                               (назва документа)

Прізвище та ініціали запитувача – фізичної особи, найменування запитувача – юридичної особи або об’єднання громадян, що не має статусу юридичної особи  
Послуга, що надається Вартість   виготовлення

1 аркуша

Кількість аркушів
Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (у тому числі двосторонній друк) 0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати  
Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру  (у тому числі двосторонній друк) 0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати  
Копіювання або друк копій документів будь – якого формату, якщо в документах, окрім  відкритої інформації, міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (у тому числі  двосторонній друк) 0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати  

(За відсутності даних ставиться прочерк)

Виконавець:

___________________                          _______________                      _____________

(посада)                                               (підпис)                                   (П. І. Б.)

Керуюча справами                                     М.І.Савченко  Завантажити документ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Розмір тексту-+=