Проект рішення “Про внесення змін до Програми реформування та розвитку житлово- комунального господарства м.Овруч на 2016-2017 роки”

ПРОЕКТ

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирської області

Р І Ш Е Н Н Я

Двадцять четверта  сесія                                                               VІI  скликання

Від  02 березня  2017 року     №

Про внесення змін до Програми реформування
та розвитку житлово- комунального господарства

м.Овруч на 2016-2017 роки

З метою забезпечення проведення робіт по водопровідно- каналізаційним мережам, благоустрою, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації спільного засідання постійних комісій міської ради від___________року, міська рада

В И Р І Ш И Л А :

 1. Внести зміни до Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства на 2016-2017 роки, затвердженої рішенням сесії від 27.10.2016 року № 517 (далі-Програма):
  • Внести зміни до додатків №2 « 2 «Порядок надання та використання коштів по Програмі реформування та розвитку житлово- комунального господарства м.Овруч на 2016 -2017 роки» та №3 «3 «Заходи щодо виконання Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства Овруч на 2016-2017 роки» Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства на 2016-2017 роки, затвердженої рішенням сесії від 27.10.2017 року № 517 зі змінами, виклавши їх в новій редакції, що додається.
 2. Викласти Програму з врахуванням змін в новій редакції.
 1. 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на відділ житлово- комунального господарства та реєстрації, першого заступника міського голови Дяченка А.М., заступника міського голови – начальника фінансово-економічного відділу Рибинську Н.М.

 

Міський голова                                                                                   І.Я.Коруд

 

ПРОГРАМА

реформування та розвитку житлово-комунального господарства

м. Овруч на 2016-2017 роки

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Овруч  на 2016 рік (далі – Програма) розроблена з врахуванням основних напрямків стратегії реформування житлово-комунального господарства України, з метою підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунальних систем життєзабезпечення населення міста, поліпшення якості житлово-комунальних послуг з одночасним зниженням нераціональних витрат відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги».

Виконання Програми передбачає удосконалення системи управління підприємствами житлово-комунального господарства, розвиток ринкових відносин у галузі,  зменшення витрат та втрат енергоносіїв у житлово-комунальному господарстві, проведення ефективної енергозберігаючої політики, підтримку розвитку різних форм самоорганізації населення (ОСББ, ОСН, громадські об’єднання), як партнерів у реалізації Програми.

РОЗДІЛ 1. ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМИ ТА СУЧАСНИЙ СТАН ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА

Житлово-комунальне господарство – це важлива соціальна галузь, яка забезпечує населення, підприємства та організації необхідними житлово-комунальними послугами, суттєво впливає на розвиток економічних взаємовідносин у місті.

Житлово-комунальне господарство є найбільш технічно відсталою галуззю економіки з багатьма проблемами, які останнім часом особливо загострилися.

Дійшов критичної межі технічний стан мереж і споруд, які експлуатуються комунальним підприємством «Комунальник» Овруцької міської ради. Планово-попереджувальний ремонт поступився місцем аварійно-відбудовним роботам.

Проблеми та причини, які не дозволяють сьогодні якісно утримувати житлово-комунальне господарство та якісно надавати послуги населенню:

– несвоєчасне оновлення основних фондів;

– низький рівень впровадження енергозберігаючих технологій;

– відсутність комплексної системи обліку та регулювання споживання води, газу на всіх етапах виробництва, транспортування, постачання та споживання житлово-комунальних послуг;

– недостатність бюджетних коштів, які передбачаються на утримання об’єктів благоустрою міста, капітальний ремонт житлового фонду, доріг, мереж зовнішнього освітлення, озеленення тощо;

– недостатність залучення у галузь інвестицій та обігових коштів, що призвело до морального та фізичного зносу основних фондів підприємств, підвищення аварійності комунальних об’єктів, збільшення питомих та непродуктивних витрат матеріальних та енергетичних ресурсів, що негативно впливає на рівень та якість надання житлово-комунальних послуг;

– відсутність механізму стягнення заборгованості з населення за житлово-комунальні послуги;

– відсутність дієвого механізму контролю за якістю житлово-комунальних послуг споживачами та їх представниками – ОСН та громадськими об’єднаннями;

– відсутність ОСББ для управління, утримання житла;

– неощадливе та неекономне використання ресурсів.

Наявна законодавча та нормативна база недостатня і недосконала, не забезпечує правових засад реформування житлово-комунального господарства, взаємовідносин підприємств і організацій галузі та споживачів послуг.

Усе це свідчить про наявність системної кризи в галузі та про міжгалузевий характер проблем, для розв’язання яких і для забезпечення переходу до нової моделі сталого функціонування житлово-комунального господарства необхідне проведення житлово-комунальної реформи.

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО МІСТА

Житловий фонд м. Овруч знаходиться на балансі комунального підприємства «Гарне місто», а також 4 будинки, які обслуговують ЖБК.

Комунальний житловий фонд включає 296 будинків, загальною площею 200800 кв.м, житловою площею 150600 кв.м, з яких приватизовано – 97,6 %.

У житлових будинках міста Овруч мешкає близько 9 тис. чол.

У місті налічується 26 дитячих та 1 спортивний майданчик.

Житловий фонд обладнано:

– водопроводом                                           90 %;

– каналізацією                                              78 %;

– ваннами (душами)                                     79 %.

Всі житлові будинки обладнані системами пожежогасіння і димовідведення. У дворах старої забудови розташовано 3 дворових туалети.

Коштів, які виділяються з міського бюджету на ремонт житлового фонду, недостатньо для вирішення всіх проблем, у зв’язку з великою потребою в капітальному ремонті покрівель, мереж водопроводу і каналізації, сходів, балконів та інших конструктивних елементів житлових будинків.

Кожний шостий будинок потребує проведення капітального ремонту.

На сьогодні потребують невідкладного ремонту покрівлі в 6 будинках, що складає 7 тис кв.м на суму 3 млн. 200 тис. грн., ремонту внутрішньобудинкових мереж водопостачання та водовідведення – 5 будинків на суму 28 тис. грн., ремонту фасадів 7 будинків на суму 430 тис. грн.

Одним з пріоритетних напрямків міської влади є забезпечення мешканців міста житловими умовами належної якості, у тому числі утримання прибудинкових територій в належному санітарно-технічному стані.

Проблеми, пов’язані з функціонуванням житлово-комунального господарства, неефективність реформування галузі призвели до незадовільного стану основних фондів підприємств, зростаючу їх збитковість. Нестача власних і бюджетних фінансових ресурсів, відсутність дієвих механізмів залучення позабюджетних коштів не сприяють вирішенню завдань технічного переоснащення та розвитку комунальної інфраструктури.

Однією з причин неспроможності надання житлово-комунальних послуг в повному обсязі є не 100 % рівень оплати за надані послуги. Зниження собівартості стає неможливим, оскільки постійно зростає вартість матеріальних, паливних та енергетичних ресурсів, які необхідні для використання в роботі підприємств комунальної сфери. Все це зумовлює зростання незадоволення серед населення.

Дефіцит оборотних коштів підприємств призводить  до кризи в розрахунках з бюджетом та підприємствами-підрядниками. Кошти спрямовуються не на технічний розвиток підприємства та утримання житлового фонду відповідно до затверджених стандартів, а на виплату заробітної плати з усіма обов’язковими нарахуваннями на фонд заробітної плати, обов’язкових податків і зборів.

Важливим елементом розвитку міського господарства є технічне переозброєння всіх напрямків господарювання, застосування нової техніки, енергозберігаючих технологій, комп’ютеризація всієї системи житлово-комунального господарства.

Аналіз функціонування житлово-комунального господарства свідчить про наявність системної кризи та необхідність прискорення проведення реформ та переходу до роботи в ринкових умовах.

Оскільки проведення системних реформ галузі потребує часу, з метою недопущення подальшого погіршення технічного стану житлового фонду розроблено Порядок надання та використання коштів по Програмі  реформування та розвитку житлово- комунального господарства м.Овруч на 2016 рік  на здійснення окремих заходів з утримання та поточного ремонту житлового фонду, зокрема на придбання матеріалів для проведення робіт з підготовки до осінньо-зимового періоду, що дозволить в період реформування зберегти житловий фонд, зробити галузь більш привабливою для інвестування. Залучення інвестиційних коштів у впровадження інноваційних проектів у сфері житлово-комунального господарства, дозволить здійснювати впровадження енергозберігаючих технологій, оптимізувати витрати на надання послуг та підвищувати їх якість.

Одним із пріоритетних напрямів діяльності міської ради та її структурних підрозділів є підтримка належного стану водопровідних мереж, санітарного стану міста. Санітарний стан та благоустрій м. Овруч визначено Правилами благоустрою  території міста Овруч.

Основним завданням на сьогоднішній день є забезпечення населення якісною питною водою. Водопровідні мережі знаходяться у вкрай незадовільному стані, що призводить до постійного проведення аварійних ремонтів.

Водопровідні та каналізаційні мережі міста зношені на 40 %, але придатні для надання послуг з водопостачання та водовідведення. Протяжність водопровідних мереж – 85 км, каналізаційних – 56 км.

Водопостачання міста забезпечується з двох насосних станцій другого підйому. ВНС №  1 була збудована в 1961 р., реконструкція проводилась – в 1980 р. ВНС № 2 була збудована в 1955 році, реконструкція виконувалась – в 1967 році.

ВНС обладнані резервуарами чистої води в кількості – 8 шт., два на 1000 м3, і шість на 250 м3.

Водоочистка здійснюється станціями знезалізнення:

ВНС № 1 – безнапірні фільтри з важким гравійним завантаженням.

ВНС № 2 – напірні фільтри з піщаними завантаженням.

Для доведення питної води до державних стандартів по вмісту заліза необхідно провести реконструкцію станцій знезалізнення, вартість – до 10 млн. грн.

На балансі 21 артезіанська свердловина, з них 14 працюючих. На ВНС № 1 працює 4 свердловини, 2 – резерв, на ВНС № 2 – працює 4, резерв – 4 свердловини.

Вводи в багатоповерхові будинки закоксовані і потребують заміни.

На водопровідній мережі знаходиться 580 оглядових колодязів та близько 580 шт. засувок, з них – 30 % потребують заміни, оскільки закінчився експлуатаційний термін.

90 % каналізаційних мереж прокладено в 1937-1960 рр., з них 52 % втратили пропускну спроможність і потребують гідродинамічного очищення.

Однією із нагальних проблем м. Овруч є постійне збільшення кількості безпритульних тварин, що призводить до підвищення соціальної напруженості та збільшення скарг від мешканців міста.

Комплекс послуг поводження з тваринами, включаючи  регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами, покладається на КП «Гарне місто» Овруцької міської ради Житомирської області, яке планує розпочати дану діяльність з 01.11.2016 року.

Для ефективного та дієвого вирішення проблеми постійного збільшення чисельності безпритульних тварин розроблена схема регулювання їх чисельності, що включає:

– надходження заявки від мешканців міста до КП «Гарне місто» Овруцької міської ради Житомирської області;

– виїзд бригади для відлову тварини – визначення їх місцезнаходження та відлов тварин;

– перетримку в карантині до операції (1-2 дні) – підготовка до операції;

– стерилізацію (кастрацію) або евтаназію та кремацію (за необхідності умертвіння тварин, що становлять небезпеку для мешканців міста, та тварин хворих на сказ чи інше особливо небезпечне захворювання);

– післяопераційну перетримку тварин (1-4 дні) – обробка рани, щеплення проти сказу;

– повернення на місце відлову;

– підготовку та відправку актів наданих послуг до Овруцької  міської ради, погодження актів;

– звіти КП «Гарне місто» Овруцької міської ради Житомирської області по відпрацьованих заявках.

Індикатором критеріїв сприятливого для життєдіяльності людини навколишнього середовища є стан так званих “зелених легенів міста”.

Кількість “зелених легень” міста скорочується: частина зелених насаджень зноситься під час будівництва об’єктів, частина по-варварськи пошкоджується.

На сьогодні сфера утримання зелених насаджень – це важлива соціальна галузь, з багатьма проблемами, які останнім часом особливо загострилися. На території міста розташовано 2 парки.

Крім утримання зелених насаджень в парках і скверах, які знаходяться на балансі комунального підприємства, необхідно провести відновлення освітлення, ремонт пішохідних доріжок, огорожі, додатково встановити лави та урни.

Зливова каналізація, водопровідні мережі, мережі освітлення , паркове, дорожнє господарство та площі  міста потребують капітального ремонту, реконструкції .

На сьогодні  існуючий парк машин і механізмів по комунальних підприємствах перебуває у незадовільному стані і не відповідає сучасним вимогам. З метою належного утримання об’єктів комунального господарства, задоволення потреби мешканців міста, мінімально необхідно придбання 2 од. техніки. Для цього необхідно понад  6 млн.грн.

РОЗДІЛ 2. МЕТА ПРОГРАМИ 

Мета Програми полягає у реалізації державної політики реформування житлово-комунального господарства, здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності його функціонування, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів та стандартів, забезпечення стабільності роботи комунальних підприємств міста відповідно до  їх функціональних призначень, виконання зобов’язань з виплати заробітної плати працівникам, забезпечення надійності та безпеки експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж шляхом фінансової підтримки господарських суб’єктів які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Овруч.

Для виконання поставлених завдань необхідно розробити механізми стимулювання створення ОСББ, сприяти розвитку конкурентного середовища на ринку ЖКГ, залученню в міське господарство інвестиційних надходжень, зокрема на засадах публічно-приватного партнерства для вирішення проблемних питань.

Передбачається здійснення заходів Програми в таких сферах:

– утримання будинків, споруд і прибудинкових територій, у тому числі проведення реконструкції застарілого житлового фонду;

– надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення;

– ремонт приміщень, будинків, споруд;

– благоустрій населених пунктів;

– утримання та ремонт автомобільних доріг;

– утримання та ремонт внутрішніх та зовнішніх водопровідних мереж;

– покращання благоустрою та поліпшення умов проживання громадян в приватному секторі;

– створення цивілізованої інфраструктури об’єктів комунального та соціального призначення;

– соціальна рівноправність мешканців приватного сектору та задоволення їх потреб у якісних послугах.

РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ ТА ЗАСОБИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ЇХ ВИКОНАННЯ

Основними завданнями Програми є:

– узгодження економічних інтересів держави та суб’єктів господарювання;

–  стимулювання створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

– створення умов для надійного і безпечного надання житлово-комунальних послуг за доступними цінами, які стимулюють енергозбереження;

– підвищення ефективності використання енергоносіїв та інших ресурсів, радикального зниження енергоємності виробництва, підвищення енергоефективності будинків, створення стимулів та умов для переходу економіки на раціональне використання та економне витрачання енергоресурсів;

– мінімізація техногенного впливу галузі на навколишнє середовище і людину в цілому;

– поліпшення якості управління житлом та комунальною інфраструктурою;

–  стимулювання інноваційної, інвестиційної та енергозберігаючої активності суб’єктів господарювання;

– розроблення прозорого механізму формування цін і тарифів на продукцію та послуги підприємств, що проводять діяльність у житлово-комунальній сфері;

Шляхи розв’язання проблем передбачають наступне:

 1. Впроваджувати побудинкові тарифи на утримання будинків, споруд та прибудинкових територій згідно з чинним законодавством.
2016-2017 р Відділ житлово-комунального господарства та реєстрації Овруцької міської ради, КП «Гарне місто» Овруцької міської ради Житомирської області
 1. 2. Продовжити роботу з організації проведення загальних зборів мешканців житлових будинків щодо створення ініціативних груп ОСББ/ОСН та роз’яснення переваг створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків і передачі будинку на баланс ОСББ.

Постійно                                   Відділ житлово-комунального господарства та                 реєстрації Овруцької міської ради, КП «Гарне місто» Овруцької міської ради Житомирської області

 1. Забезпечити беззбиткове функціонування підприємств житлово-комунального господарства міста за рахунок впровадження економічно- обґрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги з урахуванням інвестиційної складової.

 При наявності фінансових можливостей розглядати питання надання дотації житлово-комунальному господарству на відшкодування збитків, а також  на відшкодування обсягів заборгованості з різниці в тарифах на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання).

2016- 2017роки Комунальні підприємства, виконком міської ради
 1. З метою оптимізації та поліпшення роботи з обслуговування житлово-комунального господарства міста, підприємства, які надають відповідні послуги, визнані одержувачами бюджетних коштів, відповідно до Порядку надання та використання коштів, затверджених в кошторисі головного розпорядника для надання фінансування, включаючи дотацію підприємствам комунальної власності, які не мають статусу бюджетної установи, але здійснюють заходи, передбачені місцевими програмами.
2016-2017 роки Виконком міської ради
 1. 5. Проводити щорічне аналітичне дослідження щодо оцінювання рівня задоволення жителів міста якістю надання житлово-комунальних послуг із залученням коштів різних джерел фінансування.
2016 -2017 роки Міська рада, відділ житлово-комунального господарства та реєстрації виконкому  Овруцької міської ради
   
 1. 6. Проводити комплексне інформування населення про значні події в місті, рішення міської ради у сфері ЖКГ, для залучення громадян в систему реформування ЖКГ, створення ОСББ, ОСН, інформування населення про стан оплати за житлово-комунальні послуги.
Постійно Міська рада, відділ т житлово-комунального господарства та реєстрації виконкому Овруцької міської ради
 1. 7. Провести інвентаризацію об’єктів зовнішнього освітлення, діючих кладовищ, парків, зелених зон загального користування, необхідних обсягів робіт та обсягів фінансування для приведення в належний стан.
2016 -2017 р. КП «Овруч» Овруцької міської ради Житомирської області, відділ житлово-комунального господарства та реєстрації виконкому Овруцької  міської ради Житомирської області
 1. 8. Залучення до виконання Програми самих мешканців приватного сектору без особливих матеріальних вкладень. Кожен мешканець повинен мати договір на вивіз твердих побутових відходів та своєчасно виконувати прибирання прилеглої до домоволодіння території, а також благоустроювати її.
2016 -2017 р. КП «Овруч» Овруцької міської ради Житомирської області, відділ житлово-комунального господарства та реєстрації виконкому Овруцької  міської ради Житомирської області
 1. Забезпечити впровадження гуманних методів регулювання чисельності безпритульних тварин на території міста
2016-2017 р. КП «Гарне місто» Овруцької міської ради Житомирської області, відділ житлово-комунального господарства та реєстрації виконкому Овруцької  міської ради Житомирської області
 1. 10. Проводити роботи з утримання, ремонту, реконструкції існуючих об’єктів благоустрою та утримання зелених насаджень міста згідно з технологічними картами та висадка зелених насаджень з урахуванням змін клімату.
2016-2017р. КП «Овруч» Овруцької міської ради Житомирської області ,відділ житлово-комунального господарства та реєстрації виконкому Овруцької  міської ради Житомирської області
 1. 1Створення інформаційно-аналітичних баз даних та організація моніторингу всіх діючих систем водопостачання та водовідведення з наступним коригуванням напрямів розвитку. Проведення ремонтів та утримання в належному стані систем водопостачання та водовідведення.
2016-2017 р. КП «Водоканал» Овруцької міської ради Житомирської області відділ житлово-комунального господарства та реєстрації виконкому Овруцької міської ради
 1. 12. Формування єдиної системи моніторингу і контролю за ефективним використанням паливно-енергетичних ресурсів.
2016-2017р. КП «Овруч» Овруцької міської ради Житомирської області, КП «Водоканал» Овруцької міської ради Житомирської області, КП «Гарне місто» Овруцької міської ради Житомирської області , відділ  житлово-комунального господарства та реєстрації Овруцької міської ради Житомирської області
 1. 13. Впровадження енергозберігаючих технологій в житлово-комунальному господарстві.

2016 -2017р.                                   КП «Овруч» Овруцької міської ради Житомирської області, КП «Водоканал» Овруцької міської ради Житомирської області, КП «Гарне місто» Овруцької міської ради Житомирської області, відділ  житлово-комунального господарства та реєстрації Овруцької міської ради Житомирської області.

 1. Проведення ремонтних та інших видів робіт для забезпечення нормального функціонування зовнішніх та внутрішніх водопровідно-каналізаційних мереж, мереж освітлення, доріг, будинків та прибудинкових територій, парків, скверів, площ та інших об’єктів благоустрою .

2016-2017 р.                            КП «Овруч» Овруцької міської ради Житомирської області, КП «Водоканал» Овруцької міської ради Житомирської області, КП «Гарне місто» Овруцької міської ради Житомирської області , відділ  житлово-комунального господарства та реєстрації Овруцької міської ради Житомирської області.

РОЗДІЛ 4. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок державного, обласного та міського бюджетів, інвесторів та інших джерел.

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься у межах видатків, що передбачаються у державному та місцевому бюджетах головними розпорядниками коштів, відповідальними за її виконання. Обсяг бюджетних коштів визначається щороку, виходячи з фінансової можливості бюджету.

РОЗДІЛ 5. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОГРАМИ

Реалізація Програми дозволить:

– підвищити рівень і якість житлово-комунальних послуг, забезпечити надійну роботу інженерних систем життєзабезпечення;

– забезпечити господарську самостійність підприємств житлово-комунального господарства, їх відповідальність за якість обслуговування населення;

– зменшити нераціональні витрати матеріальних і енергетичних ресурсів, створити економічний механізм стимуляції економії паливно-енергетичних ресурсів;

– мінімізувати технологічний вплив ЖКГ на навколишнє середовище і людину в цілому;

– залучити додаткові інвестиції надходження на вирішення проблемних питань у міському господарстві;

– стимулювати розвиток ОСН та ОСББ, створення ОСББ в будинках комунальної власності;

– розвивати конкурентне середовище на ринку житлово-комунальних послуг.

РОЗДІЛ 6. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

Контроль за виконанням цієї Програми покласти на постійні комісії міської ради: з питань містобудування, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування, з питань бюджету, комунальної власності та залучення інвестицій.

Виконкому міської ради, відділу житлово-комунального господарства та реєстрації Овруцької  міської ради, керівникам КП «Овруч» Овруцької міської ради Житомирської області, КП «Водоканал» Овруцької міської ради Житомирської області, КП «Гарне місто» Овруцької міської ради Житомирської області, КП «Комунальник» Овруцької міської ради»  забезпечити безумовне виконання Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Овруч на 2016 -2017 роки та щомісячно інформувати міську раду про хід її виконання.

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється у встановленому порядку.

 

Додаток 1

до Програми

 

ПАСПОРТ

програми реформування та розвитку житлово-комунального

господарства м. Овруч на 2016-2017 роки

Програму затверджено рішенням міської ради від 27.10.2016 року № 517

Розробник Програми – відділ житлово-комунального господарства та реєстрації виконкому Овруцької міської ради Житомирської області, КП «Комунальник» Овруцької міської ради

Відповідальні виконавці: КП «Овруч» Овруцької міської ради» Житомирської області, КП «Водоканал» Овруцької міської ради Житомирської області, КП «Гарне місто» Овруцької міської ради, КП «Комунальник» Овруцької міської ради, Овруцька міська рада

Одержувачі бюджетних коштів – КП «Овруч» Овруцької міської ради» Житомирської області, КП «Водоканал» Овруцької міської ради Житомирської області, КП «Гарне місто» Овруцької міської ради, КП «Комунальник» Овруцької міської ради.

Термін виконання – 2016-2017 роки

Джерела фінансування: міський бюджет, Житомирський обласний бюджет, Державний бюджет, кошти Фонду Регіонального розвитку

Орієнтовні обсяги фінансування на 2016 рік 20,0 млн. грн.

Орієнтовні обсяги фінансування на 2017 рік 23,0 млн. грн.

 

Додаток 2

до Програми

ПОРЯДОК

надання та використання коштів по Програмі  реформування та розвитку житлово- комунального господарства м.Овруч на 2016 -2017 роки

 1. Загальні положення

1.1. Цей порядок визначає умови та механізм надання та використання коштів за рахунок міського бюджету підприємствам комунальної власності, які не мають статусу бюджетної установи, але здійснюють заходи, передбачені Програмою реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Овруч на 2016-2017 роки (далі- Програма).

1.2.Одержувачами бюджетних коштів по даній програмі є :

Назва КТКВК Назва комунального підприємства, одержувача бюджетних коштів
«Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади» КП  «Гарне місто» Овруцької міської ради Житомирської області

КП «Комунальник»  Овруцької міської ради Житомирської області

КП «Водоканал» Овруцької міської ради

 

 «Водопровідно-каналізаційне господарство» КП «Комунальник»  Овруцької міської ради Житомирської області

КП «Гарне місто» Овруцької міської ради Житомирської області

КП «Водоканал» Овруцької міської ради

 «Благоустрій міст, сіл, селищ» КП «Овруч» Овруцької міської ради Житомирської області

КП «Комунальник»  Овруцької міської ради Житомирської області

КП «Гарне місто» Овруцької міської ради Житомирської області

КП «Водоканал» Овруцької міської ради

«Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» КП «Овруч» Овруцької міської ради Житомирської області

КП «Комунальник»  Овруцької міської ради Житомирської області

КП «Гарне місто» Овруцької міської ради Житомирської області

КП «Водоканал» Овруцької міської ради

 «Інші природоохоронні заходи» КП «Овруч» Овруцької міської ради Житомирської області

КП «Водоканал»  Овруцької міської ради Житомирської області

КП «Комунальник»  Овруцької міської ради Житомирської області

 

«Капітальні вкладення» КП «Овруч» Овруцької міської ради Житомирської області

КП «Комунальник»  Овруцької міської ради Житомирської області

КП «Гарне місто» Овруцької міської ради Житомирської області

КП «Водоканал» Овруцької міської ради

Головний розпорядник коштів може безпосередньо заключати договори з сторонніми підприємствами для виконання заходів Програми у відповідності до затвердженого в установленому порядку кошторису .

1.2. Дія цього Порядку поширюється на головного розпорядника коштів та суб’єктів господарювання, які в установленому законодавством порядку отримали відповідне фінансування на виконання заходів Програми.

1.3. Джерелом фінансування є кошти міського бюджету.

1.4. Головним розпорядником бюджетних коштів є Овруцька міська рада.

1.5. Одержувачами бюджетних коштів є комунальні підприємства, які не мають статусу бюджетної установи, але здійснюють заходи, передбачені місцевими програмами.

1.6. Фінансування підприємствам за рахунок бюджетних асигнувань надається відповідно до рішень міської ради, затвердженого кошторису доходів та видатків, в межах відповідних бюджетних призначень на відповідний рік з метою фінансової підтримки, запобігання банкрутству, підвищення платоспроможності, оздоровлення фінансового стану підприємств, забезпечення їх ефективної господарської діяльності та підвищення конкурентоспроможності продукції (робіт, послуг) у відповідності до укладених договорів між комунальними підприємствами та Овруцькою міською радою.

1.7. Фінансування надається одержувачам бюджетних коштів на рахунки відкриті в управлінні Державної казначейської служби на оплату рахунків  за виконані роботи при  підрядному способі виконання робіт , для отримання заробітної плати та інших витрат при виконанні робіт господарським способом, а також на відшкодування за виконані роботи на підставі актів виконаних робіт (наданих послуг) у відповідності до укладених договорів. Відшкодування за виконані роботи (надані послуги) здійснюється  шляхом перерахування коштів з рахунків комунальних підприємств відкритих в управлінні Державної казначейської служби на рахунки підприємств відкриті в установах банків .

 1. Розгляд питання про надання фінансування на виконання Заходів до Програми.

2.1. Для одержання фінансування,  підприємства (далі – заявники) подають головному розпоряднику:

– звернення, у якому зазначають підстави для проведення фінансування, а також мету його використання;

– обґрунтування необхідності здійснення фінансування на заходи та перелік обладнання та інших товарно-матеріальних цінностей, що планується придбати за рахунок бюджетних коштів;

Копії документів засвідчуються підписом та скріплюються печаткою.

2.2. Одержувач бюджетних коштів використовує їх на підставі плану використання бюджетних коштів, що містить розподіл бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі головного розпорядника коштів на відповідний рік.

2.3. У випадку зменшення (збільшення) бюджетних призначень підприємству, головний розпорядник бюджетних коштів здійснює відповідні коригування суми фінансування, одержувач вносить відповідні зміни до плану використання бюджетних коштів.

2.4. Закупівля товарів, за рахунок бюджетних коштів, здійснюється в установленому законом порядку. Попередня оплата таких товарів здійснюється з урахуванням положень бюджетного законодавства.

2.6. Відкриття рахунків, реєстрація, облік юридичних та фінансових зобов’язань, проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюється у порядку, встановленому Державною казначейською службою України.

2.7. Складання та подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

2.8. Щомісячно, не пізніше 20 числа місяця підприємство – одержувач коштів надає головному розпоряднику бюджетних коштів звіт про фактичне використання бюджетних коштів в розрізі виконаних робіт та наданих послуг та підтвердні документи (акти виконаних робіт, наданих послуг тощо).

 1. Прикінцеві положення

3.1. Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів фінансової підтримки та дотації (відповідність до плану використання) здійснює головний розпорядник,  відповідальний – відділ житлово-комунального господарства та реєстрації  виконкому Овруцької міської ради.

3.2. Відповідальність за нецільове використання бюджетних коштів несуть одержувачі коштів відповідно до чинного законодавства. 

Додаток 3

до Програми

ЗАХОДИ

щодо виконання Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Овруч на 2016-2017 роки

Перелік заходів Програми Термін виконання заходу Виконавці  
Джерела фінансування  
 

Благоустрій міста

-прибирання  вулиць, тротуарів, проїздів, парків,скверів, сміттєзвалищ тощо;

– поточний ремонт та обслуговування вуличного освітлення, ремонт колодязів ливневої каналізації , роботи по озелененню, встановлення турнікетів, знаків, ремонт об’єктів благоустрою (доріг, проїздів, під’їздів від вулиць, тротуарів,парків скверів тощо);

– придбання предметів, матеріалів, інвентарю, придбання транспортних засобів, автомобілів, приладів, машин , механізмів, верстатів, виробничого та невиробничого обладнання ( в тому числі ігрового обладнання), бурового устаткування, інструментів та запчастин до них, придбання багаторічних насаджень, рослин, оргтехніки та комп’ютерної техніки тощо для  обслуговування об’єктів благоустрою;

– проведення ремонтів  транспортних засобів, автомобілів, приладів, машин , механізмів, верстатів, виробничого та невиробничого обладнання;

– послуги з відлову собак та витрати по укладених додаткових договорах на проведення відлову та стерилізації , вакцинації тварин тощо)

 

 

2016-2017р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комунальні підприємства

(КП «Овруч» Овруцької міської ради Житомирської ради,

КП «Комунальник» Овруцької міської ради Житомирської області,

КП «Гарне місто» Овруцької міської ради

КП «Водоканал» Овруцької міської ради)

Овруцька міська рада

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Міський бюджет,

Житомирський обласний бюджет

Інші джерела

(в межах фінансових можливостей)

Виконання ремонтних , будівельних робіт, реконструкції та утримання автомобільних доріг

 

2016-2017р.

 

 

 

Комунальні підприємства

(КП «Овруч» Овруцької міської ради Житомирської ради,

КП «Комунальник» Овруцької міської ради Житомирської області,

КП «Гарне місто» Овруцької міської ради

КП «Водоканал» Овруцької міської ради)

Овруцька міська рада

міський бюджет

Інші джерела

(в межах фінансових можливостей)

 

 

– Проведення ремонтних робіт по внутрішніх і зовнішніх водопровідних мережах

-Обслуговування водопровідних мереж, колодязів, бюветів

-Придбання предметів, матеріалів, інвентарю, обладнання,в тому числі  придбання транспортних засобів, автомобілів, приладів, машин , механізмів, верстатів, виробничого та невиробничого обладнання, бурового устаткування,  інструментів та запчастин до них, оргтехніки та комп’ютерної техніки тощо для обслуговування водопровідно- каналізаційного господарства

2016-2017р.

 

 

 

 

.

Комунальні підприємства

(КП «Овруч» Овруцької міської ради Житомирської ради,

КП «Комунальник» Овруцької міської ради Житомирської області,

КП «Гарне місто» Овруцької міської ради

КП «Водоканал» Овруцької міської ради)

Овруцька міська рада

   
   
 

 

 

Міський бюджет, Житомирський обласний бюджет

Інші джерела

(в межах фінансових можливостей)

 
Проведення капітального ремонту по об’єктах житлового фонду 2016-2017р. Комунальні підприємства

(КП «Овруч» Овруцької міської ради Житомирської ради,

КП «Комунальник» Овруцької міської ради Житомирської області,

КП «Гарне місто» Овруцької міської ради

КП «Водоканал» Овруцької міської ради)

Овруцька міська рада

 

міський бюджет

(в межах фінансових можливостей)

 
Проведення робіт з заміни вікон, дверей , ремонтів освітлення , заміні лічильників у під’їздах та інших робіт 2016-2017рік Комунальні підприємства

(КП «Овруч» Овруцької міської ради Житомирської ради,

КП «Комунальник» Овруцької міської ради Житомирської області,

КП «Гарне місто» Овруцької міської ради

КП «Водоканал» Овруцької міської ради)

Овруцька міська рада

Міський бюджет

Інші джерела

(в межах фінансових можливостей)

 
Проведення природоохоронних заходів 2016-2017р. КП «Комунальник» Овруцької міської ради Житомирської області Міський бюджет  
Капітальні вкладення: будівництво, реконструкція та технічне переоснащення по об’єктах   благоустрою, дорожнього ,водопровідно- каналізаційного, житлового господарства 2016-2017р. Комунальні підприємства

(КП «Овруч» Овруцької міської ради Житомирської ради,

КП «Комунальник» Овруцької міської ради Житомирської області,

КП «Гарне місто» Овруцької міської ради

КП «Водоканал» Овруцької міської ради)

Овруцька міська рада

Міський бюджет,

Житомирський обласний бюджет,

Кошти Фонду регіонального розвитку,

Державний бюджет

(в межах фінансових можливостей)

 
Нагородження кращих підприємств  галузі «Житлово-комунальне господарство», визначених під час проведення оцінки результатів  їх роботи  відповідно до Порядку, затвердженого виконкомом міської ради 2016-2017 Фінансово – економічний відділ,

Відділ житлово – комунального господарства міськвиконкому, комунальні підприємства

Міський

Бюджет

(в межах фінансових можливостей)

 

   Завантажити документ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *