Рішення № 97 від 27 січня 2016 року “Про затвердження Правил благоустрою території м. Овруч”

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирської області

Р І Ш Е Н Н Я

П’ята  сесія                                                                                                   VІІ  скликання

від 27 січня 2016 року            № 97

Про затвердження Правил благоустрою території м. Овруч

З метою забезпечення в місті сталого розвитку, гармонійного поєднання економічного, соціального та екологічного напрямків, у відповідності до вимог Законів України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, “Про відходи”, “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про рекламу”, “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку”, “Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку”, Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших нормативно-правових актів України, керуючись ст. 34 Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, п. 44 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

В И Р І Ш И Л А :

 1. Затвердити Правила благоустрою території міста Овруча (додаток № 1).
 2. Першому заступнику міського голови (Дяченку А.М) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Овруцької міської ради в мережі Інтернет.
 3. Дане рішення є обов’язковим до виконання керівниками підприємств, установ, організацій всіх форм власності та населення міста.
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань містобудування, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування та на  першого заступника міського голови Дяченка А.М..

 

Міський голова                                                                                   І.Я. Коруд

 

ДОДАТОК № 1

до рішення 5-ої сесії міської ради

VІІ скликання

від 27.01.2016 року № 97

ПРАВИЛА

 благоустрою території міста Овруч

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Правила благоустрою території м. Овруч (далі – Правила) встановлюють економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою населеного пункту, порядок благоустрою та утримання території об’єктів благоустрою, регулюють права та обов’язки учасників правовідносин у сфері благоустрою території населеного пункту, визначають комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку у населеному пункті.

2. У цих Правилах терміни вживаються у значеннях, наведених у Податковому кодексі України, Законах України , , «Про охорону культурної спадщини», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про органи самоорганізації населення».

 1. Суб’єктами у сфері благоустрою населених пунктів є органи державної влади та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, органи самоорганізації населення, громадяни.
 2. Правила містять загальнообов’язкові на території населеного пункту норми, за порушення яких передбачена відповідальність згідно із законом.

IІ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЗДІЙСНЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ ТА УТРИМАННЯ ОБ’ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ

 1. Під час проектування благоустрою території населеного пункту дотримуються протипожежних, санітарно-гігієнічних, конструктивних, технологічних вимог, спрямованих на створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.
  1. Заходи з будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів благоустрою в населених пунктах виконують тільки за наявності затвердженої у встановленому порядку проектної документації.
  2. Під час розроблення генерального плану населеного пункту передбачають розроблення плану благоустрою території населеного пункту на підставі державних будівельних норм ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій».
  3. Після проектування, погодження та виконання робіт з комплексного благоустрою, приймання в експлуатацію об’єктів благоустрою здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів».

5. Овруцька міська рада має право утворювати підприємства для утримання і ремонту об’єктів благоустрою комунальної власності, а також в межах своїх повноважень визначає на конкурсних засадах відповідно до закону балансоутримувачів таких об’єктів.  6. Процедуру підготовки та проведення конкурсу з утримання та ремонту об’єктів благоустрою населених пунктів державної та комунальної власності, а також умови залучення на конкурсних засадах підприємств, установ, організацій визначено Положенням про порядок конкурсного відбору підприємств з утримання об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженим наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 11 листопада 2005 р. № 160, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06 грудня 2005 р. за № 1460/11740.Балансоутримувача, що здійснюватиме утримання і ремонт об’єкта благоустрою, який перебуває у приватній власності, визначає власник такого об’єкта благоустрою. 7. Підприємство та балансоутримувач забезпечують належне утримання і своєчасний ремонт об’єкта благоустрою власними силами або можуть на конкурсних засадах залучати для цього інші підприємства, установи та організації. 8. Орган місцевого самоврядування за поданням підприємства чи балансоутримувача щорічно затверджує заходи з утримання та ремонту об’єкта благоустрою комунальної власності на наступний рік та передбачає кошти на виконання цих заходів. Орган місцевого самоврядування, підприємство та балансоутримувач несуть відповідальність за виконання затверджених заходів у повному обсязі.

ІІІ. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ ТА УТРИМАННЯ ТЕРИТОРІЙ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ

1 Порядок здійснення благоустрою та утримання парків (гідропарків, парків культури і відпочинку, парків – пам’яток садово-паркового мистецтва, спортивних, дитячих, меморіальних та інших (надалі – парків), рекреаційних зон, садів, скверів та майданчиків.

1) Благоустрій та утримання у належному стані територій парків, рекреаційних зон, садів, скверів та майданчиків здійснюють їх балансоутримувачі відповідно до цих Правил та інших нормативних актів.

2) Благоустрій території парків, рекреаційних зон, садів, скверів, майданчиків здійснюється відповідно до затверджених планів. До затвердження відповідних планів благоустрій вказаних об’єктів благоустрою здійснюється з додержанням цих Правил в порядку та обсязі, що забезпечує задоволення соціально-культурних потреб громадян, умови безпеки їх життя та здоров’я.

3) Благоустрій та утримання у належному стані парків, рекреаційних зон, садів, скверів та майданчиків включає:

санітарне очищення та прибирання території з дотриманням вимог Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 р. № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 р. за № 457/19195;

освітлення територій з дотриманням вимог правил улаштування електроустановок;

озеленення, збереження існуючих зелених насаджень з дотриманням вимог Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 р.  № 105, зареєстрованих у Міністерстві юстиції 27 липня 2006 р. № 880/12754, а також Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2006 р. №1045;

відновлення території у міжсезонний період, після стихійних природних явищ, аварій та в інших випадках;

утримання у належному стані відповідно до цих Правил належних балансоутримувачу будівель, споруд, зокрема їх фасадів, що розташовані на території парків, рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків;

встановлення та утримання у належному стані елементів благоустрою;

забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку громадян;

забезпечення належної роботи атракціонів із дотриманням вимог Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 01 березня 2006 р. № 110, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 квітня 2006 р. за № 405/12279.

4) Благоустрій рекреаційних зон водних об’єктів, що використовуються для організованого масового відпочинку та купання, здійснюють із дотриманням вимог ГОСТ 17.1.5.02-80 Охорона природи. Гідросфера. Гігієнічні потреби зон рекреації водних об’єктів (Охорона природи. Гідросфера. Гігієнічні вимоги до зон рекреації водних об’єктів) з оцінкою відповідності якості води водойм умовам водокористування за санітарно-гігієнічними показниками.

5) Благоустрій територій оздоровчих закладів (будинки відпочинку, пансіонати та комплекси цих закладів, туристичні бази, туристичні притулки, бази відпочинку та ін.) здійснюють із дотриманням вимог Державних санітарних правил розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 червня 1996 р. № 172, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24 липня 1996 р. за № 378/1403.

6) Збирання опалого листя на території парків, рекреаційних зон, садів, скверів здійснюється тільки на головних алеях, доріжках, майданчиках, партерних газонах, галявинах, квітниках. Збирати листя з-під угруповань дерев та чагарників у лісопарках, парках, скверах, садах, зелених зонах забороняється, оскільки це призводить до винесення органічних добрив, зменшення ізоляційного шару для ґрунту. Спалювати листя забороняється.

7) Пошкодження зелених насаджень, збір квітів, грибів на територіях парків, рекреаційних зон, садів, скверів, майданчиків забороняється.

8) На територіях парків, рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків суворо забороняється пошкодження елементів благоустрою.

9) Господарська зона парків з контейнерними майданчиками та громадськими вбиральнями розташовується не ближче ніж 50 м від місць масового скупчення населення, що відпочиває (танцювальні майданчики, естради, фонтани, головні алеї, видовищні павільйони тощо).10) Кількість урн встановлюється з розрахунку одна урна на 800 м2 площі парку. На головних алеях відстань між урнами повинна бути не більше ніж 40 м. Біля кожної тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності встановлюється урна місткістю не менш ніж 0,02 м3.11) Кількість контейнерів на господарських майданчиках визначається за показником середнього утворення відходів за 3 дні.12) Порядок прибирання парків, рекреаційних зон, садів, скверів та майданчиків встановлюється підприємством або балансоутримувачем та затверджується виконкомом Овруцької міської ради.

 1. Порядок здійснення благоустрою та утримання пам’яток культурної спадщини.

1) Власник або уповноважений ним орган, користувач зобов’язані утримувати пам’ятку культурної спадщини в належному стані, своєчасно провадити ремонт, захищати від пошкодження, руйнування або знищення відповідно до Закону України «Про охорону культурної спадщини» та охоронного договору. 2) Використання пам’ятки культурної спадщини здійснюють відповідно до режимів використання, встановлених органами охорони культурної спадщини, у спосіб, що потребує як найменших змін і доповнень пам’ятки культурної спадщини та забезпечує збереження її матеріальної автентичності, просторової композиції, а також елементів обладнання, упорядження, оздоби тощо. 3) Забороняється змінювати призначення пам’ятки культурної спадщини, її частин та елементів, робити написи, позначки на ній, на її території та в її охоронній зоні.4) Забороняється будь-яка діяльність юридичних або фізичних осіб, що створює загрозу пам’ятці культурної спадщини або порушує законодавство, державні стандарти, норми і правила у сфері охорони культурної спадщини.5) Будівельні, меліоративні, шляхові та інші роботи, що можуть призвести до руйнування, знищення чи пошкодження об’єктів культурної спадщини, проводяться тільки після повного дослідження цих об’єктів за рахунок коштів замовників зазначених робіт.6) Пам’ятки культурної спадщини, їхні частини, пов’язане з ними рухоме та нерухоме майно забороняється зносити, змінювати, замінювати, переміщувати (переносити) на інші місця. Переміщення (перенесення) пам’ятки культурної спадщини на інше місце допускається як виняток у випадках, коли неможливо зберегти пам’ятку культурної спадщини на місці, за умови проведення комплексу наукових досліджень з вивчення та фіксації пам’ятки культурної спадщини (обміри, фото-фіксація тощо).7) У разі виникнення загрози для збереженості пам’ятки культурної спадщини її власник або уповноважений ним орган, особа, яка набула права володіння, користування чи управління, зобов’язані негайно повідомити про це орган охорони культурної спадщини, на території якого розташована пам’ятка.

8) На фізичну або юридичну особу, діяльність якої негативно позначається на стані пам’ятки культурної спадщини (створює загрозу знищення, руйнування, пошкодження, спотворення пам’ятки культурної спадщини), покладається обов’язок вжити заходи, погоджені з відповідним органом охорони культурної спадщини, для запобігання такій загрозі та утримання пам’ятки в належному стані за власні кошти.

9) Санітарне очищення та прибирання пам’яток культурної спадщини здійснюється власником або уповноваженим ним органом, користувачем з дотриманням вимог Державних санітарних норм і правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 р. № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 р. за № 457/19195.

 1. Порядок здійснення благоустрою та утримання об’єктів благоустрою вулично-дорожньої мережі населених пунктів.

1) Утримання об’єктів благоустрою вулично-дорожньої мережі населених пунктів забезпечують їх власники або балансоутримувачі з дотриманням вимог:Закону України «Про дорожній рух»; Закону України «Про автомобільні дороги»;постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2001 р. № 30 «Про проїзд великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами»;постанови Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 р. № 198 «Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони»; Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 лютого 2012 р. № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 р. за № 365/20678;ДСТУ 3090-95 «Безпека дорожнього руху. Організація робіт з експлуатації міських вулиць і доріг. Загальні положення»; ДСТУ 3587–97 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану».2) Власник або балансоутримувач об’єкта благоустрою вулично-дорожньої мережі населеного пункту забезпечує утримання такого об’єкта з необхідною кількістю машин, механізмів, спеціалізованої техніки, посипкових матеріалів та реагентів. 3) Власники доріг, вулиць або уповноважені ними органи повинні здійснювати їх експлуатаційне утримання та можуть вимагати від користувачів дотримання вимог чинних нормативно-правових актів щодо дорожнього руху, правил ремонту і утримання вказаних об’єктів, правил користування дорогами і дорожніми спорудами та їх охорони.

4) Озеленення об’єктів благоустрою вулично-дорожньої мережі здійснюється відповідно до встановлених норм та правил.

5) Власники дорожніх об’єктів або уповноважені ними органи, дорожньо-експлуатаційні організації зобов’язані:

своєчасно і якісно виконувати експлуатаційні роботи відповідно до технічних правил з дотриманням норм і стандартів з безпеки руху;

постійно контролювати експлуатаційний стан усіх елементів дорожніх об’єктів та негайно усувати виявлені пошкодження чи інші перешкоди в дорожньому русі, а за неможливості це зробити – невідкладно позначати їх дорожніми знаками, сигнальними, огороджувальними та направляючими пристроями відповідно до діючих нормативів, або припинити (обмежити) рух;

контролювати якість робіт, що виконуються підрядними організаціями;

вирішувати питання забезпечення експлуатації дорожніх об’єктів у надзвичайних ситуаціях, за несприятливих погодно-кліматичних умов, у разі деформації та пошкодження елементів дорожніх об’єктів, аварії на підземних комунікаціях або виникнення інших перешкод у дорожньому русі разом із спеціалізованими службами організації дорожнього руху та за погодженням з  уповноваженими підрозділами МВС України оперативно вносити зміни до порядку організації дорожнього руху;

аналізувати стан аварійності на дорожніх об’єктах, виявляти аварійно небезпечні ділянки і місця концентрації дорожньо-транспортних пригод, розробляти та здійснювати заходи щодо вдосконалення організації дорожнього руху для усунення причин та умов, що призводять до їх скоєння;

разом з уповноваженими підрозділами МВС України брати участь в огляді місць дорожньо-транспортних пригод для визначення дорожніх умов, за яких вони сталися, та усувати виявлені недоліки;

сповіщати відповідні органи місцевого самоврядування та учасників дорожнього руху про закриття або обмеження руху, стан дорожнього покриття і рівень аварійності на відповідних ділянках, погодно-кліматичні та інші умови;

забезпечувати дотримання вимог техніки безпеки, а також безпеки дорожнього руху під час виконання дорожньо-експлуатаційних робіт;

вулиці з підвищеною інтенсивністю руху в літній період поливати так, щоб забруднення, які накопичуються у прилотковій частині дороги, не викидались водою на смугу зелених насаджень або тротуар.

6) Власники транспортних засобів зобов’язані виключати можливість винесення на дорожні об’єкти землі, каміння, будівельних матеріалів, а також засмічення проїзної частини внаслідок переповнення кузова транспортного засобу сипучими матеріалами, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, руху із незакріпленим вантажем, забруднення або запилення повітря.

7) Забороняється заправляти транспортні засоби паливно-мастильними матеріалами з автомобільних та інших пересувних бензогазозаправників, займатися торгівлею паливно-мастильними та іншими матеріалами і виробами, а також мити транспортні засоби на проїзній частині дорожніх об’єктів, узбіччі та тротуарах.

8) Землекористувачі та власники земельних ділянок, що межують з червоними лініями міських вулиць і доріг, зобов’язані:

утримувати в належному стані виїзди з цих ділянок, запобігати винесенню на дорожні об’єкти землі, каміння та інших матеріалів, сміття;

установлювати і утримувати в справному стані огорожі і вживати заходи для запобігання неконтрольованому виходу худоби та свійської птиці на дорожні об’єкти;

у місцях розміщення споруд побутово-торговельного обслуговування та інших будинків і споруд масового відвідування влаштовувати місця для стоянки транспортних засобів і виїзду на дорожні об’єкти.

9) Суб’єкти господарської діяльності, які є власниками земельних ділянок та землекористувачами, а також власники та користувачі тимчасових споруд, що розташовані в межах червоних ліній вулиць і доріг, зобов’язані на закріпленій території:

утримувати в належному стані зелені насадження, охоронні зони інженерних комунікацій, тротуари;

забезпечувати утримання та ремонт закріпленої території;

забезпечувати належний технічний стан інженерних комунікацій, обладнання, споруд та інших елементів дорожніх об’єктів, що використовуються, відповідно до їх функціонального призначення та діючих нормативів;

у разі виявлення небезпечних умов в експлуатації споруд і об’єктів, аварій і руйнувань, що призвели до виникнення перешкод у дорожньому русі або загрожують збереженню елементів дорожніх об’єктів, негайно повідомляти власників дорожніх об’єктів або уповноважені ними органи, а також уповноважений підрозділ МВС України;

дотримуватись вимог діючих норм і правил щодо охорони дорожніх об’єктів.

10) У межах червоних ліній вулиць і доріг забороняється:

розміщувати гаражі, голубники та інші споруди та об’єкти, крім об’єктів, визначених відповідними державними будівельними нормами і правилами;

смітити, псувати дорожнє покриття, обладнання, зелені насадження;

спалювати сміття, опале листя та інші відходи, складати їх для тривалого зберігання;

скидати промислові, меліоративні і каналізаційні води в систему дорожнього зливостоку;

встановлювати намети та влаштовувати місця для відпочинку;

випасати худобу та свійську птицю.

11) Під час виконання робіт з ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів у першочерговому порядку здійснюють заходи щодо безпеки дорожнього руху на основі обліку і аналізу дорожньо-транспортних випадків, що здійснюються у Порядку обліку дорожньо-транспортних пригод, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. № 538, результатів обстежень і огляду автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів і, передусім, на аварійних і небезпечних ділянках та у місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод.12) Місця роботи в нічний час повинні мати належне освітлення та попереджувальні знаки.

13) Власники дорожніх об’єктів або уповноважені ними органи, дорожньо-експлуатаційні організації, користувачі дорожніх об’єктів та спеціалізовані служби організації дорожнього руху зобов’язані забезпечувати зручні і безпечні умови руху, сприяти збільшенню пропускної спроможності дорожніх об’єктів, запобігати травмуванню учасників дорожнього руху, пошкодженню транспортних засобів і дорожніх об’єктів, забрудненню навколишнього середовища.

14) Всі дорожні об’єкти згідно з їх класифікацією та значенням підлягають інвентаризації, технічному обліку і паспортизації власниками дорожніх об’єктів або уповноваженими ними органами.

15) Розміри, форма та розміщення дорожніх знаків повинні відповідати положенням постанови Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1306 «Про Правила дорожнього руху» (далі – Правила дорожнього руху) та ДСТУ 4100-2002 «Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування».

Розміри, форма та колір дорожньої розмітки повинні відповідати положенням Правил дорожнього руху та ДСТУ 2587:2010 «Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні умови. Методи контролювання. Правила застосування».

Технічні вимоги до дорожніх світлофорів та їх розміщення визначають згідно з ДСТУ 4092-2002 «Безпека дорожнього руху. Світлофори дорожні. Загальні технічні вимоги, правила застосування та вимоги безпеки».

Дорожні огородження мають відповідати вимогам ДСТУ 2734-94 «Огородження дорожні тросового типу. Загальні технічні умови», ДСТУ 2735-94 «Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила використання. Вимоги безпеки дорожнього руху», ДСТУ Б В.2.3-10-2003 «Споруди транспорту. Огородження дорожнє парапетного типу. Загальні технічні умови», ДСТУ Б В.2.3-11-2004 «Споруди транспорту. Огородження дорожнє перильного типу. Загальні технічні умови», ДСТУ Б В.2.3-12-2004 «Споруди транспорту. Огородження дорожнє металеве бар’єрного типу. Загальні технічні умови», ГСТУ 218-03449261-095-2002 «Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні тимчасові. Загальні технічні умови. Правила застосування».

Утримання у належному стані дорожніх знаків, дорожньої розмітки, маршрутних покажчиків та світлофорів здійснює балансоутримувач.

16) Кожний учасник дорожнього руху повинен використовувати елементи дорожніх об’єктів відповідно до їх призначення з дотриманням вимог чинного законодавства.

17) Вивішувати дорожні знаки, встановлювати інші технічні засоби регулювання дорожнього руху без погодження з відповідними органами МВС України забороняється.

18) Обмеження або заборона дорожнього руху під час виконання робіт на автомобільних дорогах, вулицях та залізничних переїздах здійснюють відповідно до вимог Закону України «Про дорожній рух».

19) Утримання штучних споруд вулично-дорожньої мережі здійснюється з додержанням вимог Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 лютого 2012 р. № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 р. за № 365/20678, державних норм та правил, інших нормативних актів.

Організація обстеження мостів та труб здійснюється їх балансоутримувачами згідно з вимогами законодавства та державних будівельних норм ДБН В 2.3-6-2002 «Мости та труби. Обстеження та випробування».

 1. Порядок здійснення благоустрою та утримання кладовищ

1) Утримання кладовищ, військових кладовищ, військових ділянок на кладовищах, військових братських та одиночних могил, земельних ділянок для почесних поховань, братських могил, а також могил померлих одиноких громадян, померлих осіб без певного місця проживання, померлих, від поховання яких відмовилися рідні, місць поховань знайдених невпізнаних трупів забезпечується органом місцевого самоврядування за рахунок коштів місцевого бюджету.2) Утримання в належному естетичному та санітарному стані могил, місць родинного поховання, колумбарних ніш, намогильних споруд і склепів здійснюється відповідно їх користувачами (власниками) за рахунок власних коштів.3) Утримання кладовищ, а також інших місць поховання забезпечують виконавчі органи міської ради з дотриманням вимог Порядку утримання кладовищ та інших місць поховань, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19 листопада 2003 р. № 193, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 06 вересня 2004 р. за № 1113/9712, а також державних санітарних правил і норм ДСанПіН 2.2.2.028-99 «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України».

4) Утримання у належному стані територій кладовищ та місць поховань передбачає використання їх за призначенням, санітарне очищення, озеленення, охорону зелених насаджень, збирання та перевезення сміття здійснюється відповідно до вимог цих Правил.

5) Існуючі місця поховання не підлягають знесенню і можуть бути перенесені тільки за рішенням органу місцевого самоврядування у випадку постійного підтоплення, зсуву, землетрусу або іншого стихійного лиха. Місця невідомих поховань, віднесені в установленому законодавством порядку до об’єктів культурної спадщини, беруть на державний облік і утримують органи охорони культурної спадщини.

6) Поховання померлих здійснюється з дотриманням вимог державних санітарних правил і норм ДСанПіН 2.2.2.028-99 «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України».7) Виконання будь-яких будівельних робіт у місцях поховань, на місцевості із залишками слідів давніх поховань, на територіях закритих кладовищ, а також у прилеглих до місць поховань охоронних зонах забороняється.

 1. Порядок здійснення благоустрою та утримання майданчиків для дозвілля та відпочинку, місць для організації ярмарків та майданчиків сезонної торгівлі.

1) Утримання в належному стані обладнання та елементів благоустрою дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку покладається на балансоутримувачів вказаного майна або осіб, на території яких розміщені вказані майданчики.

2) Утримання дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку повинно здійснюватися з додержанням санітарних та технічних норм, забезпечувати безпечне користування ними. Майданчики для дозвілля та відпочинку повинні бути безпечними для життя та здоров’я громадян. Наявне обладнання, спортивні, розважальні та інші споруди, інші елементи благоустрою повинні підтримуватися у належному технічному стані, своєчасно очищатися від бруду, сміття, снігу, льоду. Не допускається наявність поламаного, небезпечного для життя та здоров’я громадян обладнання, елементів благоустрою.

3) Обладнання майданчиків для дозвілля та відпочинку необхідно підтримувати у справному стані, регулярно обстежувати, своєчасно ремонтувати, щорічно фарбувати.

4) Будівництво, виготовлення, установлення, монтаж, експлуатація, ремонт та реконструкція атракціонної техніки здійснюється відповідно до Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 01 березня 2006 р. № 110, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 квітня 2006 р. за № 405/12279.

5) Місця для організації ярмарків та майданчики для сезонної торгівлі утримуються особами, яким зазначені території надаються з метою проведення цих заходів.

Для розміщення ярмарків, майданчиків сезонної торгівлі, парків розваг Овруцькою міською радою визначається територія

Схема розміщення (територія) для ярмарків, майданчиків для сезонної торгівлі, парків розваг затверджується виконавчим комітетом Овруцької міської ради.

Обов’язковою умовою для надання території, для розміщення ярмарків, майданчиків для сезонної торгівлі, парків розваг є договір про утримання території в санітарному стані між особами, яким зазначені території надаються з метою проведення цих заходів та підприємством, яке виконує роботи з утримання і ремонту об’єктів благоустрою комунальної власності.

ІV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ ТА УТРИМАННЯ ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ

1. Благоустрій та утримання прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку, належних до нього будівель та споруд здійснюються балансоутримувачем цього будинку або підприємством, установою, організацією, з якими балансоутримувачем укладено відповідний договір на утримання та благоустрій прибудинкової території. 2. Утримання прибудинкової території здійснюють з дотриманням вимог Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17 травня 2005 р. № 76, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 серпня 2005 р. за № 927/11207.

 1. Благоустрій присадибної ділянки та прилеглої до присадибної ділянки території проводиться її власником або користувачем цієї ділянки. Власник або користувач присадибної ділянки може на умовах договору, укладеного з органом місцевого самоврядування, забезпечувати належне утримання території загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки.
 2. Організація благоустрою присадибної ділянки, на якій розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством, взяті на облік як безхазяйне майно або передані в комунальну власність як безхазяйне майно чи відумерла спадщина, здійснюється органом місцевого самоврядування.
 3. Забороняється паркування автотранспортних засобів на внутрішньо квартальних проїздах у безпосередній близькості до будівель, якщо це заважає безперешкодному проїзду спеціальних машин «швидкої допомоги», пожежних, прибиральної та аварійної техніки, а також проїзду спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення побутових відходів та завантаженню в них побутових відходів.
 4. Забороняється розміщення, залишення будівельних матеріалів (піску, щебеню, мішків із матеріалами тощо) у не відведених для цього місцях (контейнерних майданчиках) на прибудинкових територіях, територіях житлової та громадської забудови більше 1 доби.
 1. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ ТА УТРИМАННЯ ТЕРИТОРІЙ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД ІНЖЕНЕРНОГО ЗАХИСТУ ТЕРИТОРІЙ
 1. Утримання споруд інженерного захисту територій від небезпечних геологічних процесів здійснюється відповідно до:

постанови Кабінету Міністрів України від 08 листопада 1996 р. № 1369 «Про інженерний захист територій, об’єктів і споруд від зсувів»;

правил експлуатації споруд інженерного захисту територій населених пунктів від підтоплення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16 січня 2012 р. № 23, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від 03 лютого 2012 р. за № 170/20483;

ДСТУ-Н Б В.2.5-61:2012 «Настанова з улаштування систем поверхневого водовідведення», інших нормативно-правових актів.

2. Функціонування та експлуатація споруд інженерного захисту територій від небезпечних геологічних процесів здійснюються з урахуванням установленого режиму використання території. 3. У разі виявлення швидкоплинних небезпечних геологічних процесів, які безпосередньо впливають на функціонування та експлуатацію споруд інженерного захисту територій, до переліку робіт з їх утримання можуть бути включені роботи з протидії таким процесам.

 1. Благоустрій та утримання територій будівель та споруд інженерного захисту мають забезпечувати нормальну роботу та експлуатацію вказаних будівель та споруд.
 2. Роботи з утримання споруд інженерного захисту територій включають:

очищення споруд від намулів, бруду та сміття;

засівання травами та обкошування укосів дамб, русел тощо;

систематичний догляд за греблями, дренажними системами і дренажними насосними станціями, підпірними стінками та іншими спорудами;

прибирання, очищення від снігу та ожеледиці, а також посипання піском сходів, проїздів, тротуарів та пішохідних доріжок на спорудах;

роботи, пов’язані з пропуском паводкових вод і льодоходу.

 1. Балансоутримувачі будівель та споруд інженерного захисту територій зобов’язані щорічно здійснювати обстеження та паспортизацію, поточний та капітальний ремонт вказаних будівель та споруд, забезпечувати їх належну та безпечну роботу.

VI. ВИМОГИ ДО ВПОРЯДКУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ

1. Підприємства, установи, організації забезпечують благоустрій земельних ділянок, що перебувають у них на праві власності чи праві користування відповідно до закону. 2. Посадові особи підприємств, установ, організацій несуть відповідальність згідно закону за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну та/або здоров’ю громадян, на власних та прилеглих до підприємств, установ, організацій територій. Межі прилеглих територій визначені у Розділі ІХ “Визначення меж утримання територій, прилеглих до територій підприємств, установ, організацій” цих Правил

 1. Підприємства, установи і організації на власних та прилеглих територіях повинні здійснювати весь комплекс робіт, спрямований на наведення та постійне підтримання чистоти і порядку, збереження зелених насаджень, а саме:

регулярне прибирання від сміття, побутових відходів, бруду, опалого листя, снігу, що забезпечує утримання об’єктів благоустрою та прилеглих територій у належному санітарному стані; при цьому тротуари прибираються вздовж всієї ділянки будинку, домоволодіння (в межах належності) – до бордюрного каменю;

забезпечення вивезення сміття, бруду, побутових відходів, опалого листя на відведені для цього ділянки або об’єкти поводження з відходами. Вивезення сміття, побутових відходів здійснюється шляхом укладення відповідних договорів із спеціалізованими підприємствами на підставі затверджених норм надання послуг з вивезення побутових відходів;

регулярне миття об’єктів та елементів благоустрою, якщо їх можна мити, для утримання в належному стані;

регулярне прибирання контейнерних майданчиків;

очищення опор ліній електропередач, стовбурів, стовпів, парканів, дерев, будівель, інших елементів благоустрою від об’яв, реклам, вивішених у недозволених місцях;

спостереження за станом водоприймальних та оглядових колодязів підземних інженерних мереж. У разі виявлення відкритих люків або інших недоліків в їх утриманні необхідно повідомляти про це організації, які їх експлуатують. Організації, що експлуатують інженерні мережі, зобов’язані негайно приводити їх у належний стан, забезпечити належне закриття люків;

регулярне знищення бур’янів, скошення трави заввишки більше 10 см, видалення сухостійних дерев та чагарників, видалення сухого та поламаного гілля та забезпечення їх видалення;

регулярне обстеження власних та прилеглих (закріплених) територій з метою виявлення амброзії полинолистої, інших карантинних рослин, проведення заходів з їх знищення;

здійснення заходів, що забезпечують збереження зелених насаджень, квітників, газонів;

проведення протягом року необхідних заходів з боротьби зі шкідниками та хворобами зелених насаджень;

проведення у повному обсязі заміни засохлих та пошкоджених кущів і дерев;

проведення належним чином відновлення благоустрою території після проведення ремонтних або інших робіт, а також після аварій або природних явищ, які спричинили погіршення стану благоустрою.

 1. Підприємства, установи організації, особи, які експлуатують ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, установки з декоративного підсвічування будинків, будівель, споруд, вивісок, вітрин, світлової реклами, зобов’язані забезпечувати їх належний режим роботи та технічний стан.

На головних вулицях міста має бути забезпечене освітлення вітрин.

Освітлення має бути рівномірним і не повинно засліплювати учасників дорожнього руху та освітлювати квартири житлових будинків.

Ліхтарі вуличного освітлення повинні вмикатися відповідно до встановленого графіка, в залежності від пори року та природних умов.

Розміщення обладнання архітектурно-художнього освітлення на фасаді будівель та споруд здійснюється виключно на підставі згоди власника будівлі або приміщень.

На пішохідних переходах, а також ділянках автомобільних доріг, проспектах, магістралях з високим рівнем небезпеки відключення освітлення у темний час доби забороняється.

 1. Установка спеціальних конструкцій зовнішньої реклами проводиться із дотриманням вимог Закону України «Про рекламу» та Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 р. № 2067.

VІІ. ВИМОГИ ДО УТРИМАННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ НА ОБ’ЄКТАХ БЛАГОУСТРОЮ – ТЕРИТОРІЯХ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ

 1. Утримання зелених насаджень здійснюється згідно з Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженими наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 р. № 105, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 р. № 880/12754, цими Правилами, іншими нормативними актами.
 2. Виробничий процес утримання об’єктів зеленого господарства включає: догляд за деревами і чагарниками, виткими рослинами, квітниками, газонами, садовими доріжками та майданчиками, малими архітектурними формами; захист зелених насаджень від шкідників і хвороб, садіння квітів, створення газонів, видалення окремих дерев, садіння окремих дерев, видалення аварійних дерев, санітарне очищення території.
 3. Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах населеного пункту під час проведення будь-якої діяльності, крім зелених насаджень, які висаджені або виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв, мостів і шляхопроводів.
 4. Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об’єктах благоустрою, а також знесення дерев, які виросли самосівом, здійснюються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, юридичних, фізичних осіб в залежності від підпорядкування об’єкта благоустрою, а на земельних ділянках, переданих у власність, наданих у постійне користування або в оренду, – за рахунок коштів їх власників або користувачів, орендарів.
 5. Інвентаризація зелених насаджень проводиться відповідно до Інструкції з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженої наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 24 грудня 2001 р. № 226, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 25 лютого 2002 р. за № 182/6470.
 6. Місця висаджування зелених насаджень визначають згідно з Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженими наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 р. № 105, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 р. за № 880/12754.
 7. Поточне утримання скверів, бульварів, парків та інших об’єктів зеленого господарства загального користування покладається на їх балансоутримувачів. Поточне утримання дерев, клумб, тротуарних газонів, зелених майданчиків прибудинкової території покладається на підприємства, установи, організації (незалежно від форм власності) і громадян – власників будинків на територіях, прилеглих до їх споруд та будинків.
 8. Усі роботи з поточного утримання зелених насаджень на територіях, закріплених за підприємствами, установами і організаціями (незалежно від форм власності) здійснюються силами і коштами цих підприємств, установ і організацій або на договірних засадах з спеціалізованими підприємствами, які здійснюють діяльність у сфері поводження з зеленими насадженнями.
 9. Засівання газонів, висаджування розсади квітників, обрізання дерев, оброблення насаджень проти хвороб і шкідників, а також забезпечення цих робіт матеріалами на об’єктах зеленого господарства, закріплених за підприємствами, установами і організаціями (незалежно від форм власності), здійснюються силами цих підприємств, установ і організацій або на договірних засадах зі спеціалізованими підприємствами, які мають досвід у сфері поводження з зеленими насадженнями.
 10. Під час виконання будівельних робіт замовники таких робіт та утримувачі зелених насаджень повинні передавати зелені насадження, які вони охороняють, будівельній організації (підряднику) під охоронну розписку.
 11. Будівельні організації (підрядники) повинні огороджувати зелені насадження, щоб запобігти їх пошкодженню.
 12. На територіях земельних ділянок, відведених під будівництво, та прилеглих територіях відповідальність за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними, а також знищення бур’янів покладається на керівників підприємств, установ, організацій та громадян, яким земельні ділянки відведені з вказаною метою.

13. Видалення дерев, кущів, газонів і квітників здійснюється у Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2006 р. № 1045.

 1. На озеленених територіях забороняється:

самовільно влаштовувати городи, пошкоджувати дерева, кущі, квітники, газони;

розміщати відходи, сміття, скошену траву, гілки, деревину, опале листя, сніг тощо;

складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання;

самовільно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами, тимчасові споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності тощо;

спалювати суху рослинність, розпалювати багаття та порушувати інші правила протипожежної безпеки;

підвішувати на деревах гамаки, гойдалки, мотузки для сушіння білизни, прикріплювати рекламні щити, електропроводи та інше, якщо вони можуть пошкодити дерево;

рвати квіти, ламати гілки дерев;

здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів.

 1. Відповідальність за збереження зелених насаджень, догляд за ними, видалення сухостійних, пошкоджених хворобами та шкідниками зелених насаджень, знищення бур’янів покладається на:

балансоутримувачів об’єктів благоустрою державної чи комунальної власності;установи, організації, підприємства на своїх та прилеглих територіях;власників чи користувачів земельних ділянок, які відведені під будівництво;осіб, уповноважених органом місцевого самоврядування, на безхазяйних територіях, пустирях;власників або користувачів приватних садиб і прилеглих до них територій.

VIII. ПОРЯДОК САНІТАРНОГО ОЧИЩЕННЯ ТА ПРИБИРАННЯ ТЕРИТОРІЇ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ

1. Санітарне очищення території населеного пункту повинно бути планово-регулярним і включати раціональне та своєчасне збирання, зберігання, перевезення та видалення, надійне знешкодження, економічно доцільну утилізацію побутових відходів і екологічно безпечне захоронення побутових відходів, що утворюються на території населеного пункту та у місцях перебування людей за його межами, відповідно до схеми санітарного очищення. 2. Власники або наймачі, користувачі, у тому числі орендарі джерел утворення побутових відходів, земельних ділянок укладають договори з юридичною собою яка надає послуги на вивезення побутових відходів, здійснюють оплату таких послуг.3. Для житлових кварталів (мікрорайонів), що проектуються, вимоги до санітарного очищення повинні бути передбачені відповідною містобудівною документацією. 4. Забороняється спалювати побутові відходи на об’єктах благоустрою та на об’єктах поводження з відходами, не призначених для цього. 5. У разі застосування планово-подвірної системи збирання побутових відходів на об’єктах благоустрою населених пунктів мають бути виділені спеціально обладнані майданчики для розміщення контейнерів для зберігання побутових відходів (контейнерні майданчики) із зручними під’їздами для спеціально обладнаних транспортних засобів. Контейнерні майданчики повинні бути віддалені від меж земельних ділянок навчальних та лікувально-профілактичних закладів, стін житлових та громадських будівель і споруд, майданчиків для ігор дітей та відпочинку населення на відстань не менше 20 м.Місця розташування контейнерних майданчиків на об’єктах благоустрою населених пунктів визначаються у складі проектів будівництва житлових і громадських будівель і споруд, а для території садибної забудови – у складі проектів детальних планів цих територій. 6. Кількість контейнерів для зберігання побутових відходів визначається чисельністю населення, що ними користується, та нормами надання послуг з вивезення побутових відходів. Сумарний об’єм контейнерів для зберігання побутових відходів повинен перевищувати фактичний об’єм їх утворення на 25 відсотків. 7. Під час зберігання побутових відходів у контейнерах повинна бути виключена можливість їх загнивання, розкладання, розвіювання та розпилювання. Термін зберігання в холодний період року (при середньодобовій температурі -5 град.С і нижче) повинен бути не більше ніж три доби, а в теплий період року (при середньодобовій температурі більше ніж +5 град.С) – не більше ніж одна доба (щоденне перевезення).8. Перевезення великогабаритних і ремонтних відходів необхідно проводити мірою їх утворення, але не рідше одного разу на тиждень.9. Перевезення окремих складових побутових відходів, що не загнивають та не утворюють неприємних запахів, допускається здійснювати рідше, за графіками, узгодженими з виконавцем послуг з вивезення побутових відходів та власником чи балансоутримувачем об’єктів благоустрою. 10. У разі застосування планово-побудинкової системи збирання побутових відходів споживачі самостійно завантажують побутові відходи у спеціально обладнаний транспортний засіб, що прибуває за графіком. Забороняється виставляти та складувати побутові відходи за межами присадибної ділянки завчасно (раніше однієї години) до прибуття спеціально обладнаного транспортного засобу.11. Виконавці послуг з вивезення побутових відходів зобов’язані інформувати населення про графік перевезення побутових відходів.12. Виконавці послуг з вивезення побутових відходів зобов’язані перевозити побутові відходи на підприємства сортування, перероблення або утилізації побутових відходів, і тільки за умови їх відсутності у населеному пункті або техніко-економічного обґрунтування недоцільності перевезення побутових відходів на підприємства сортування, перероблення або утилізації побутових відходів, що знаходяться у найближчих населених пунктах, побутові відходи можуть бути перевезені на полігони побутових відходів для захоронення.13. Планово-побудикову систему збирання побутових відходів можна застосовувати виключно на території садибної забудови. 14. У житлових будинках, що будуються, висотою 5 поверхів і вище, може бути влаштовано сміттєпроводи відповідно до вимог державних будівельних норм та державних стандартів.15. Рідкі відходи (фекалії, сеча, помиї), що утворюються у житлових та громадських будівлях і спорудах за відсутності централізованого водопостачання та водовідведення, допускається зберігати у вигрібних ямах (вигребах). У разі наявності дворових вбиралень вигрібна яма може бути спільною.16. Вигріб повинен бути водонепроникним та мати щільно прилягаючу кришку. Об’єм вигребу розраховується виходячи з чисельності населення, що ним користується.Вигреби необхідно очищати у міру їх заповнення. Перевезення рідких відходів з вигребів та розміщення їх на території приватних володінь, а також використання їх як добрива в сільському господарстві забороняється. Вигреби повинні бути віддалені від меж земельних ділянок навчальних та лікувально-профілактичних закладів, стін житлових та громадських будівель і споруд, майданчиків для ігор дітей та відпочинку населення на відстань не менше 20 м.Місце розміщення вигребу на присадибній ділянці та відстань від нього до власного житлового будинку визначає власник цього будинку з додержанням правил добросусідства.Спірні питання щодо місць розміщення вигребів на території присадибної ділянки розглядаються у порядку вирішення земельних спорів згідно з законодавством.В умовах нецентралізованого водопостачання вигреби на території присадибної ділянки повинні бути віддалені від індивідуальних колодязів і каптажів джерел на відстань не менше 20 м, при цьому відстань від вигребів до громадських колодязів і каптажів джерел повинна бути не менше 50 м. При цьому слід враховувати напрямок схилу ділянки. 17. У місцях масового скупчення і відвідування громадян (парки, сквери, торгово-розважальні комплекси тощо) повинні влаштовуватись громадські вбиральні відповідно до вимог санітарного законодавства з розрахунку 1 санітарно-технічний прилад на 500 осіб.

Громадські вбиральні повинні утримуватися в належному стані підприємствами і організаціями, на балансі в яких вони перебувають, відповідно до вимог законодавства.

 1. Перевезення побутових відходів необхідно здійснювати спеціально обладнаними для цього транспортними засобами (сміттєвозами, асенізаційними машинами тощо), що унеможливлюють їх розвіювання, розсипання, розливання та розпилення, а також забезпечують зручність під час їх завантаження та вивантаження. Під час перевезення небезпечних відходів у складі побутових необхідно забезпечити збереження їх цілісності та унеможливити їх руйнування та змішування між собою та з іншими видами відходів.

19. Забороняється несанкціоноване скидання і розміщення побутових відходів у підземних горизонтах, на території населеного пункту, на територіях природно-заповідного фонду, на землях природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, в межах водоохоронних зон та зон санітарної охорони водних об’єктів, в інших місцях, що може створювати небезпеку для навколишнього природного середовища та здоров’я  людини. 20. На всіх об’єктах благоустрою повинні бути встановлені в достатній кількості урни для сміття. Відстань між урнами повинна становити 10-40 м на територіях з підвищеною щільністю населення та 50-100 м – на територіях із середньою і низькою щільністю населення. Урни обов’язково встановлюються в місцях зупинки громадського транспорту, біля громадських і житлових будівель та споруд.

Зобов’язання із встановлення та утримання урн покладається на:

підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, приватних підприємців, що утримують будинки, споруди, або інших осіб згідно з укладеними договорами. Урни встановлюються біля входу в будинки, споруди;

суб’єктів господарської діяльності, що здійснюють торгівлю та побутове обслуговування. Урни встановлюються біля входу в торгівельні зали, магазини, салони, інші приміщення, а також біля тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності;

підприємства і організації, які є балансоутримувачами парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку. На території вказаних об’єктів урни встановлюються з інтервалом не більше 40 м;

балансоутримувачів багатоквартирних будинків. Урни встановлюються біля входу в будинки.

Особи, на яких покладено обов’язок із встановлення урн, зобов’язані утримувати їх у справному та охайному стані, очищати від сміття в міру їх наповнення, але не менше ніж один раз на добу, у разі стійкого забруднення – промивати.

 1. Роботи з прибирання снігу та льоду суб’єкти у сфері благоустрою зобов’язані розпочинати з настанням снігопаду. Від снігу та льоду в першу чергу очищають тротуари, дороги до під’їздів житлових будинків, місця для зупинки маршрутних транспортних засобів, люки водопровідних і каналізаційних колодязів. Дозволяється свіжий сніг укладати у вали на вулицях і площах, за винятком території місць для зупинки маршрутних транспортних засобів, для подальшого вивезення.

22. У зимовий період року з метою запобігання утворенню ожеледиці та сприяння її ліквідації необхідно проводити обробку дорожніх покриттів технологічними матеріалами, дозволеними до використання Міністерством охорони здоров’я України. Необхідно посипати тротуари, переходи через вулиці, місця для зупинки маршрутних транспортних засобів, спуски, підйоми речовинами, що виключають ковзання. Боротьба з ожеледицею на проїзний частині та тротуарах здійснюється шляхом посипання піском без застосування хлоридів. Під час танення снігу та льоду мокрий сніг, пісок та бруд збирають та вивозять.

 1. Тротуари, доріжки у парках, скверах і на бульварах, сходи, місця для зупинки маршрутних транспортних засобів, а також небезпечні для проїзду автотранспорту і проходу пішоходів місця посипають піщаною сумішшю та іншими дозволеними для цього матеріалами.
 2. Механізоване посипання піщаною або змішаною сумішшю та оброблення іншими дозволеними для цієї мети матеріалами проїзної частини, вулиць, площ, мостів, шляхопроводів, перехресть, підйомів і узвозів здійснюється із дотриманням вимог Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 лютого 2012  № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 за № 365/20678.
 3. Власники, балансоутримувачі, підприємства, установи, організації або особи, які утримують території зобов’язані:

мати власний необхідний для прибирання снігу і льоду ручний інвентар (лопати металеві або дерев’яні, мітли, льодоруби), достатній запас матеріалу для посипання для своєчасного проведення протиожеледних заходів;

прибирати сніг негайно, з початку снігопаду, для запобігання утворення накату;

негайно очищати дахи, карнизи та інші елементи будинків, споруд, будівель від снігу та бурульок з дотриманням застережних заходів щодо безпеки руху пішоходів, не допускаючи пошкодження покрівель будинків і споруд, зелених насаджень, електромереж, рекламних конструкцій тощо, огороджувати небезпечні місця на тротуарах, переходах, вивозити сніг та бурульки, що зняті з дахів, карнизів та інших елементів будинків, споруд, будівель протягом доби;

повністю розчищати снігові вали над зливостічними колодязями, розміщеними на вулицях та дорогах, з яких сніг не передбачається вивозити на снігозвалище;

очищати від снігу, льоду та бруду оголовки зливостічних колодязів та дощоприймачі у разі сніготанення та на початку весняного періоду.

ІХ. МЕЖІ УТРИМАННЯ ТЕРИТОРІЙ, ЗАКРІПЛЕНІ ЗА ПІДПРИЄМСТВАМИ, УСТАНОВАМИ, ОРГАНІЗАЦІЯМИ

1. Межі утримання територій, закріплені за підприємствами, установами, організаціями у числовому значенні наведено у таблиці 1.

Таблиця 1

п/п

Найменування території Найменування організації, установи, підприємства, на яке покладається утримання відповідної території Межі утримання територій, закріплені за підприємствами, установами, організаціями, приватних домоволодінь громадян, не менше ніж
1 2 3 4
1 Двори, тротуари, покриття проїзної частини проїздів, прибудинкової території житлового фонду ЖК, ЖБК і ОСББ ЖК, ЖБК і ОСББ 25 м від межі відведеної земельної ділянки (по періметру) та до проїжджої частини вулиці
2 Двори, тротуари, майданчики, покриття проїжджої частини вулиці, інші території земельних ділянок, що надані у власність або користування юридичним або фізичним особам Юридичні або фізичні особи, які є власниками або користувачами земельних  ділянок 25 м від межі земельної ділянки (по періметру) та до проїжджої частини вулиці
3 Території, прилеглі до об’єктів  соціальної інфраструктури Об’єкти соціальної інфраструктури 25 м від межі відведеної земельної ділянки(по періметру) до проїжджої частини вулиці
4 Території, прилеглих до підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти 50 м від межі відведеної земельної ділянки(по періметру), що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці
5 Території, прилеглі до торговельних центрів, об’єктів побутового обслуговування, громадського харчування, авторемонтних майстерень, магазинів, ринків, тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти 25 м від межі земельної ділянки (по періметру), що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці
6 Території, прилеглі до колективних гаражів,  автостоянок Гаражно-будівельні кооперативи, власники (користувачі) автостоянок 25 м від межі земельної ділянки (по періметру), що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці
7 Території, прилеглі до індивідуальних гаражів, сараїв, льохів Власники індивідуальних гаражів, сараїв, льохів 10 м навколо індивідуальних гаражів, сараїв, льохів(по періметру)
8 Території, прилеглі до  трансформаторних, газорозподільних,  підстанцій Підприємства, установи, організації, на балансі яких знаходяться вказані об’єкти у радіусі 10 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці
9 Автобусні та зупинки маршрутних транспортних засобів і стоянки (місця відстою) маршрутних таксі Відповідні дорожньо-експлуатаційні підприємства або інші суб’єкти господарювання на договірних засадах у радіусі 20 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці
10 Мости, шляхопроводи, інші штучні споруди, території під шляхопроводами Балансоутримувачі штучних споруд 10 м від периметру споруд
11 Контейнерні майданчики Балансоутримувачі територій, на яких розміщено контейнерні майданчики 5 м від периметру споруди1
12 Інші території земельних ділянок наданих у власність чи користування фізичним та юридичним особам Фізичні або юридичні особи, яким відповідно до законодавства відведені земельні ділянки, незалежно від того, ведуться на них роботи чи не ведуться 20 м від межі земельної ділянки (по періметру) яка відведена та до проїжджої частини вулиці

Х. ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ ТА УТРИМАННЯ МАЛИХ АРХІТЕКТУРНИХ ФОРМ, УТРИМАННЯ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД ТОРГОВЕЛЬНОГО, ПОБУТОВОГО, СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ЧИ ІНШОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

1. Відповідно до частини 2 статті 21 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» до малих архітектурних форм належать: альтанки, павільйони, навіси; паркові арки (аркади) і колони (колонади); вуличні вази, вазони і амфори; декоративна та ігрова скульптура; вуличні меблі (лавки, лави, столи); сходи, балюстради;паркові містки; огорожі, ворота, ґрати; інформаційні стенди, дошки, вивіски; інші елементи благоустрою, визначені законодавством.Розміщення малих архітектурних форм здійснюється відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

 1. Проектування малих архітектурних форм здійснюють відповідно до вимог державних будівельних норм ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій».
 2. Основні параметри, габаритні розміри, архітектурні малюнки, а також масу малих архітектурних форм встановлюють в робочій проектній документації або в технічній документації виробника і в договорі (замовленні) на їх виготовлення.
 3. Кількість розміщуваних малих архітектурних форм визначають в залежності від функціонального призначення території і кількості відвідувачів на цій території, користуючись такими принципами: екологічність, безпека (відсутність гострих кутів), зручність в користуванні, легкість очищення, привабливий зовнішній вигляд.
 4. Утримання в належному стані малих архітектурних форм забезпечують їх балансоутримувачі або особи, на об’єктах яких розміщені елементи благоустрою.
 5. Відповідальність за збереження малих архітектурних форм покладається на балансоутримувачів об’єктів благоустрою.

7. Порядок розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення та МАФ проводиться відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про благоустрій населених пунктів» наказому Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21 жовтня 2011 р. № 244, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 р. за № 1330/20068 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності» та рішень міської ради.8. Власник тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, розташованої на території об’єкта благоустрою державної та комунальної власності, зобов’язаний забезпечити належне утримання прилеглої до тимчасової споруди території.

 1. Біля кожної тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення повинно бути зовнішнє штучне освітлення, а також впритул до неї покриття вдосконаленого типу відповідно до вимог законодавства.
 2. У разі розміщення тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення на відстані більше 2 метрів від тротуару до неї з тротуару повинна бути побудована пішохідна доріжка завширшки не менш 1,5 метра, під’їзд для розвантаження товарів.
 3. Біля кожної тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення встановлюються однотипна урна для сміття обслуговування якої покладаються на її власника або орендаря.
 4. Підключення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення до інженерних мереж здійснюється з дотриманням умов і правил технічної експлуатації відповідних мереж і має гарантувати безпеку користувачам дорожніх об’єктів.

ХІ. ОБМЕЖЕННЯ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ОБ’ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ

 1. На об’єктах благоустрою забороняється:

виконувати роботи без дозволу в разі, якщо обов’язковість його отримання передбачена законом; самовільно влаштовувати городи, створювати, пошкоджувати або знищувати газони, самовільно висаджувати та знищувати дерева, кущі тощо; вивозити і звалювати в не відведених для цього місцях відходи, скошену траву, гілки, деревину, опале листя, сніг; складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків; самовільно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами, тимчасові споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності тощо; встановлювати технічні засоби регулювання дорожнього руху без погодження з відповідними органами Міністерства внутрішніх справ України; здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених для цього місцях (крім випадків проведення негайного ремонту при аварійній зупинці);

вчиняти дії, що негативно впливають на архітектуру фасадів будівель і споруд, у тому числі робити написи, малюнки на стінах будинків, споруд, наклеювати оголошення та інформаційно-агітаційні плакати, рекламу, листівки тощо у невизначених спеціально для цього місцях;

захаращувати територію, прилеглу до житлових будинків, та пожежні проїзди автотранспортом, будівельним сміттям тощо;

виливати рідину, кидати предмети, сміття з балконів, лоджій, вікон та сходів будинків;

самовільно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами, тимчасові споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності тощо.

XІІ. ТРИМАННЯ СОБАК, КОТІВ І ХИЖИХ ТВАРИН В МІСТІ

 1. Підприємства, установи, організації і громадяни – власники собак, котів і хижих тварин зобов’язані суворо дотримуватися санітарно-гігієнічних норм і правил їх тримання при умові обов’язкового забезпечення безпеки людей.
 2. При додержанні вимог, вказаних у пункті 12.1 дозволяється тримати:

а) собак і котів (не більше двох) – у квартирах, в яких проживає одна сім’я, а також в будинках, що належать громадянам на правах особистої власності;

У квартирах, де проживає кілька сімей, допускається тримання собаки або кота лише при згоді всіх жильців квартири. При цьому не дозволяється тримати собак і котів в місцях загального користування (коридори, сходові площадки, горище, підвали і т.ін.);

б) собак у населених пунктах – у вільному вигулі на ізольованій, добре обгородженій території (в ізольованому приміщенні), на прив’язі або без неї. Про наявність собаки у дворі повинен бути попереджувальний напис при вході у домоволодіння;

в) собак на підприємства, в установах і організаціях для охорони – на блоках, у вольєрах, в обладнаних приміщеннях або на прив’язі;

 1. Власники собак, котів і хижих тварин зобов’язані:

а) тримати сторожових собак на прив’язі і спускати їх з прив’язі лише в закритих дворах, що виключають можливість втечі; про наявність собак застерігати написом;

б) не допускати, щоб собаки і коти забруднювали квартири, сходові площадки та інші місця загального користування в будинках. Дворах і на вулицях; прибирати в усіх випадках екскременти тварин;

в) регулювати приплід собак і котів;

д) негайно повідомляти заклади охорони здоров’я і ветеринарної служби про випадки укусу або травмування собакою. Котом чи хижою твариною людини або свійської тварини, а також доставляти у ветеринарну установу собак і котів, які покусали людей чи тварин або заподіяли їм травми, для огляду і карантинування протягом 10 днів, а покусаних тварин  для огляду і лікування.

 1. Власникам собак і котів дозволяється:

а) виводити собак з жилих та ізольованих приміщень, а також ізольованих територій в загальні двори або на вулицю (з обов’язковим забезпеченням безпеки людей) тільки на короткому повідку і в наморднику, крім собак дрібних порід, на яких у реєстраційних посвідченнях зроблено відповідну відмітку;

в) вигулювати собак на пустирях. Задніх дворах і в інших місцях. Спеціально відведених для цієї мети житлово-комунальними організаціями або виконавчим комітетом Овруцької міської ради.

 1. Власникам собак, котів та хижих тварин забороняється:

А) утримувати собак, котів і хижих тварин у місцях загального користування (коридорах, підвалах. На сходових площадках, горищах тощо);

б) приводити собак і котів у приміщення магазинів. Їдальнь, на дитячі майданчики та інші місця загального користування і масового відпочинку;

в) жорстоко поводитись з собаками, котами і хижими тваринами, залишати бездоглядними або безцільно знищувати їх;

г) викидати трупи собак, котів і хижих тварин в не призначених для цього місцях;

 1. Собаки, незалежно від породи. Належності і призначення, в тому числі і ті, що мають ошийники з номерними знаками і намордники, які знаходяться без власника на вулицях, площах, ринках, у скверах, садах, парках, на бульварах, пляжах, у громадському транспорті, дворах та інших громадських місцям. А також бездоглядні коти вважаються бродячими і підлягають відлову.
 2. Вилученню підлягають собаки і коти, які вдруге покусали людей внаслідок порушення власниками правил тримання, а також у випадках, якщо на це є відповідне рішення органів (установ) санітарно-епідеміологічної чи ветеринарної служб.
 3. Керівники підприємств, установ, організацій та фізичні особи-підприємці, на території яких постійно блукають безпритульні собаки несуть особисту відповідальність за стерилізацію та щеплення собак.

Відлов бродячих собак і котів проводиться під контролем цеху благоустрою виробничого управління комунального господарства. Відлов собак і котів, як правило, проводиться за відсутністю сторонніх осіб, особливо дітей.

 1. За порушення цих Правил громадяни і службові особи (керівники підприємств, установ і організацій), які є власниками собак, котів або хижих тварин, несуть відповідальність у встановленому порядку.
 2. Контроль за додержанням цих Правил громадянами, підприємствами, установами і організаціями здійснюється органами державного ветеринарного та санітарного нагляду та особами, яким надано право складати протоколи про адміністративні правопорушення.

ХІІІ. КОНТРОЛЬ У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ

 1. Контроль у сфері благоустрою населеного пункту спрямований на забезпечення дотримання органами місцевого самоврядування, всіма підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, приватними підприємцями, громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства, вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», інших нормативно-правових актів та цих Правил.
 2. Самоврядний контроль за станом благоустрою міста здійснюється шляхом:

проведення перевірок території;

розгляду звернень підприємств, установ, організацій та громадян;

участі в обговоренні проектів благоустрою територій населених пунктів, іншої технічної документації з питань благоустрою і внесення відповідних пропозицій на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій;

подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об’єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів. 3. Контроль за станом благоустрою міста, перевірка санітарного стану прилеглих та закріплених за підприємствами, організаціями, установами, власниками будівель та споруд торгівельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення. Власниками або користувачами присадибних ділянок, територій, а також контроль за дотриманням та здійсненням заходів, спрямованих на виконання вимог цих Правил здійснюється особами, уповноваженими органом місцевого самоврядування, громадськими інспекторами з контролю у сфері благоустрою міста, поліцією, іншими підприємствами, установами та організаціями. Які несуть відповідальність за належне утримання об’єктів благоустрою.4. За результатами перевірки контролюючим органом складається припис, у якому вказуються виявлені недоліки, установлюється термін для їхнього усунення. У разі не усунення зафіксованих порушень у передбачений термін наступає відповідальність, передбачена законодавством.

 1. Громадський контроль у сфері благоустрою населеного пункту здійснюється громадськими інспекторами благоустрою міста згідно з Положенням про громадський контроль у сфері благоустрою населених пунктів, затвердженим наказом Міністерством будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 16 січня 2007 р. № 7, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 березня 2007 р. за № 220/13487.
 2. Громадські інспектори благоустрою населеного пункту:

беруть участь у проведенні спільно з працівниками органів державного контролю рейдів та перевірок додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами законодавства у сфері благоустрою населеного пункту;

проводять перевірки і складають протоколи про порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів і подають їх органам державного контролю у цій сфері та правоохоронним органам для притягнення винних до відповідальності;

надають допомогу органам державного контролю у сфері благоустрою міста у діяльності щодо запобігання порушенням законодавства про благоустрій населених пунктів;

здійснюють інші повноваження відповідно до закону.

XІV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГРОМАДЯН ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ

 1. За порушення цих Правил винні особи несуть відповідальність, встановлену Кодексом України про адміністративні правопорушення, Законом України «Про благоустрій населених пунктів», цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами. Форму протоколу про адміністративне правопорушення наведено у додатку 1 до Правил.
 2. У разі невиконання або порушення суб’єктами господарської діяльності, передбачених цими Правилами вимог та обов’язків, органи місцевого самоврядування передають матеріали про невиконання або порушення до відповідних органів державної виконавчої влади, прокуратури.
 3. До відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів притягаються особи, винні у вчиненні наступних правопорушень:

3.1.    Самовільне розміщення або розміщення в не відведених для цього місцях побутових вагончиків, контейнерів, ємкостей, інвентарю, пристроїв, механізмів, транспортних засобів та їх елементів, будівельних матеріалів і конструкцій.

3.2.    Пошкодження інженерно-технічних комунікацій.

3.3.    Несвоєчасне вивезення матеріалів, будівельних відходів та сміття від розбирання будівель та споруд.

3.4.    Залишення без нагляду об’єктів незавершеного будівництва, реконструкції, ремонту та ін.

3.5.    Несвоєчасне виконання робіт по відновленню благоустрою після земляних робіт.

3.6.    Проведення ремонтних робіт на фасадах будинків без застосування захисної сітки.

3.7.    Порушення в утриманні території та забезпеченні належного санітарного стану:

– Захаращення та несвоєчасне прибирання території від побутового сміття,(пляшки, пакети та інше) будівельного сміття , та відходів виробництва, снігу, криги, піску, скошеної трави, листя, деревини, гілля, винесення транспортними засобами на дорогу ґрунту, піску чи інших залишків будматеріалів, мийка автомобілів у не відведених місцях;

– Несвоєчасне очищення або вивезення вмісту  контейнерів урн, (або їх відсутність), сміттєзбірників, використаних матеріалів, конструкцій та залишеного ґрунту, піску, розчинів бетону, сумішей, листя, гілля;

– Несвоєчасне прибирання дорожнього покриття та закріплених територій, залізничних колій (у межах відведених територій), паркових зон та зон відпочинку;

– Організація звалищ побутового та будівельного сміття, промислових відходів, використаних будівельних матеріалів та конструкцій, снігу, піску, розчинів, землі, тощо у не відведених для цього місцях;

– Накопичення на дорозі розчинів, сумішей ґрунту, різних матеріалів, побутового сміття та різних відходів виробництва;

– Несвоєчасне знищення бур’янів   та об’єктів рослинного карантину на прилеглих та закріплених територіях;

– Несвоєчасне зрізання та вивезення сухих гілок, дерев, викорчування                                                       пнів та їх вивезення з закріпленої території;

– Несвоєчасне відновлення порушених елементів благоустрою;

– Складання на прибудинкових територіях будівельних відходів та сміття,  вільної тари;

– Ухилення від укладання договорів на вивезення твердих  побутових відходів з виконавцем (виробником) цих послуг;

– Нанесення написів, малюнків на стінах будівель, споруд, пам’ятників;

– Їзда по газонам  та ходіння по клумбам;

– Знищення зелених насаджень;

– Пошкодження елементів благоустрою (лавки, урни, вазони, світильники, дитячі майданчики, турнікетні огородження, дорожні знаки та інше);

– Порушення у розміщенні архітектурних малих форм, рекламоносіїв, елементів зовнішнього благоустрою;

– Самовільне виконання робіт з  розміщення архітектурних малих форм, рекламоносіїв, елементів зовнішнього благоустрою;

– Самовільне розкопування земельної ділянки при встановлені павільйонів, кіосків, лотків, гаражів, торгівельних майданчиків, рекламоносіїв (конструктивних елементів), навісів тощо.

3.8. Самовільне встановлення павільйонів, кіосків, лотків, трайлерів, гаражів, торгівельних майданчиків, рекламоносіїв (конструктивних  елементів), навісів, тощо;

3.9. Самовільне розміщення торгівельних лотків, столиків, мольбертів, візків, автомобілів;

3.10. Розклеювання оголошень у не відведених для цього місцях та організація робіт по розклеюванню;

3.11. Відсутність на підземних комунікаціях кришок люків колодязів і теплових камер.

3.12. Відсутність огорожі розкопаного місця, небезпечної зони, перехідного містка при прокладанні підземних інженерних комунікацій.

3.13. Відсутність урн для сміття на об’єктах, вказаних у цих Правилах.

 1. Допущення порушень не позбавляє винну особу від вчинення дій по відновленню об’єкту благоустрою. У разі порушення цих Правил особи, винні у їх порушенні, зобов’язані вчинити всі необхідні дії для усунення наслідків такого порушення.
 2. Балансоутримувач має право на відшкодування винною особою витрат (збитків), понесених у зв’язку з усуненням наслідків порушення вимог цих Правил.
 3. Збитки, завдані об’єкту благоустрою в результаті порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягають відшкодуванню в установленому порядку. Оцінка завданих збитків проводиться балансоутримувачем у разі:

протиправного пошкодження чи знищення елементів благоустрою;

пошкодження чи знищення елементів благоустрою при:

ліквідації аварій на інженерних мережах та інших елементах благоустрою;

здійсненні ремонту інженерних мереж;

прокладанні нових інженерних мереж;

виконанні інших суспільно необхідних робіт.

7. У разі пошкодження чи знищення елементів благоустрою винна юридична чи фізична особа усуває пошкодження (відновлює елементи благоустрою) власними силами або за домовленістю з балансоутримувачем перераховує на його рахунок суму відновної вартості. Порядок визначення відновної вартості об’єктів благоустрою, визначений постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 р. № 826 «Про затвердження Порядку визначення відновної вартості об’єктів благоустрою».

 1. Розмір відшкодування збитків, завданих об’єкту благоустрою, визначається балансоутримувачем за Методикою визначення відновної вартості об’єктів благоустрою, затвердженою наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 3 листопада 2008 р. № 326, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 11 грудня 2008 р. за № 1181/15872.
 2. У разі, якщо пошкодження чи знищення елементів благоустрою здійснюється балансоутримувачем у ході усунення аварії на власних інженерних мережах чи власних об’єктах або, якщо особу, яка пошкодила чи знищила елементи благоустрою, не виявлено, відновлювальні роботи проводяться за рахунок власника об’єкта благоустрою.
 3. Притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері благоустрою населених пунктів, до встановленої відповідальності не звільняє їх від обов’язку відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення вимог законодавства.
 4. Посадові особи підприємств, установ, організацій несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну, та/або здоров’ю громадян, на власних та закріплених за підприємствами, установами, організаціями територіях відповідно до закону.
 1. ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДІВ З БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ

1. Фінансування заходів з благоустрою населеного пункту здійснюється відповідно до статті 36 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

 

Додаток 1 до Правил

благоустрою території міста Овруч

ПРОТОКОЛ серія _____№ _____

про адміністративне правопорушення

«___» __________ 20 ___ р.                                  _________________________

                                                                                                                                              (назва населеного пункту)

______________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по-батькові. особи, яка склала  протокол)

______________________________________________________________________________

Відомості про особу, яка притягується до 

адміністративної відповідальності :

1. Прізвище, ім’я та

по батькові

2. Дата та місце
народження
3. Місце проживання,
реєстрації
телефон
4. Місце роботи, посада
5. Юридична адреса місця роботи, робочий телефон
6. Паспорт або інший документ, серія                      №
що посвідчує особу виданий

Цей протокол складено про адміністративне правопорушення:

місце скоєння правопорушення:_______________________________________

___________________________________________________________________

час скоєння або виявлення правопорушення ____________________________

___________________________________________________________________

вимог п. _________ Правил благоустрою, що виразилося у__________________________________________________________________

(суть адміністративного правопорушення)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________,

чим скоєно адміністративне правопорушення, передбачене ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 

Свідки правопорушення:

 1. _____________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, адреса  проживання)

 (підпис)

2.______________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, адреса  проживання)

 (підпис)

Потерпілі:

 1. _______________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, адреса  проживання)

 (підпис)

2.________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, адреса  проживання)

          (підпис)

Відповідно до ст. 268 КУпАП, особа, яка притягується до адміністративної відповідальності, має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі.

Відповідно до ст. 63 Конституції України, особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом.

З вимогами ст. 268 КУпАП, ст. 63 Конституції України та цим протоколом ознайомлений:

Підпис особи, яка притягується до адміністративної відповідальності

«___» __________ 20 ___ р.                                                _________________

(підпис)

Від пояснення та підписання протоколу відмовився у присутності свідків:

 1. _______________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, адреса  проживання)

 (підпис)

2.________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, адреса  проживання)

       (підпис)

Другий екземпляр протоколу про адміністративне правопорушення отримав «___» __________ 20 ___ р.                

(підпис)

Пояснення та зауваження особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, щодо змісту протоколу

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Мотиви відмовлення особи, яка притягується  до адміністративної відповідальності, від підписання протоколу

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Підпис особи, яка притягується до адміністративної відповідальності

                                                                                                                 (підпис)

 

Секретар ради                                                                                 М.В. Чичирко

   Завантажити документ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *