Рішення №659 від 22 грудня 2016 року “Про затвердження Статуту Овруцького житлово – будівельного кооперативу № 1”

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирської області

Р І Ш Е Н Н Я

Двадцять друга сесія                                                                           VІІ скликання

Від  22 грудня  2016 року   № 659

Про затвердження Статуту Овруцького житлово

– будівельного кооперативу № 1

Розглянувши заяву в.о. голови правління ЖБК № 1 Дяченко В.М. від 16.11.2016 року про погодження статуту Овруцького житлово – будівельного кооперативу № 1 в новій редакції, керуючись ст. 137 Житлового кодексу України, керуючись п.5 постанови Ради Міністрів УРСР від 30.04.1985 року № 186 «Про затвердження Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу», враховуючи рекомендації постійних комісії міської ради з питань бюджету, комунальної власності та залучення інвестицій з питань законності і правопорядку, депутатської етики, регламенту та регуляторної діяльності з питань містобудування, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування, міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Погодити Статут Овруцького житлово – будівельного кооперативу № 1 (додається).

 

Міський голова                                                                                  І.Я. Коруд

 

Д О Д А Т О К № 1

до рішення 22-ої сесії міської ради

VІІ скликання

від 22.12.2016 року  № 659

СТАТУТ

ОВРУЦЬКОГО ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНОГО

КООПЕРАТИВУ №1

код ЄДРПОУ 20416576

(нова редакція)

м. Овруч

Житомирської області

2016 р.

СТАТУТ

ОВРУЦЬКОГО ЖИТЛОВО – БУДІВЕЛЬНОГО

КООПЕРАТИВУ №1

код ЄДРПОУ 20416576

(нова редакція)

1.   Загальні положення

1.1. Овруцький житлово-будівельний кооператив №1 (далі ЖБК) створений при виконкомі Овруцької міської ради Житомирської області відповідно до гл. 5 Житлового кодексу Української РСР, Постанови Ради Міністрів УРСР від 30.04.1985 р. N 186 та рішення виконкому Овруцької міськради від 07.05.1969 р., протокол №9.

1.2. ЖБК є юридичною особою, створеною фізичними особами – власниками квартир, що добровільно об’єдналися на основі членства для ведення спільної господарської й іншої діяльності.

1.3. ЖБК є неприбутковою організацією і підлягає до внесення в Реєстр неприбуткових установ та організацій.

1.4. У своїй діяльності ЖБК керується Конституцією України, Житловим кодексом України, іншими нормативно-правовими актами, що діють на території України та цим Статутом.

1.5. ЖБК користується штампом і печаткою з власним найменуванням, може мати поточний і інші рахунки в банках.

1.6. ЖБК відповідає за своїми зобов’язаннями коштами і майном ЖБК, від свого імені набуває майнові і немайнові права й обов’язки, виступає позивачем і відповідачем у суді, адміністративному чи господарському суді.

1.7. ЖБК не відповідає за зобов’язаннями його членів, як і члени ЖБК не відповідають за зобов’язаннями ЖБК.

1.8 Найменування ЖБК:

– повне: Овруцький житлово-будівельний кооператив №1;

– скорочене: Овруцький ЖБК №1.

1.9. Місцезнаходження ЖБК: 11101, Житомирська область, м. Овруч, вул. Степана Бандери, 9.

 1. Мета діяльності ЖБК і перелік видів його діяльності

2.1. Метою діяльності ЖБК є задоволення економічних, соціальних, житлових і інших потреб членів ЖБК на основі об’єднання їх особистих і колективних інтересів на засадах самоврядування і самоконтролю. ЖБК створений для обслуговування, ремонту житлових будинків та утримання прибудинкових територій за рахунок внесків членів ЖБК і за рахунок інших доходів, передбачених законодавством.

2.2. ЖБК здійснює такі види діяльності:

Код

за КВЕД-2010

Види діяльності
Комплексне обслуговування об’єктів
Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту

2.3. З дотриманням вимог чинного законодавства ЖБК:

– здійснює будівництво й експлуатацію об’єктів спільної власності членів ЖБК;

– забезпечує належне утримання будинків і прибудинкових територій ЖБК;

– отримує згоду членів ЖБК у порядку реалізації своїх прав на володіння, користування і розпорядження  будинками, що знаходяться в спільній власності членів ЖБК;

– сприяє мешканцям квартир в отриманні комунальних та інших послуг;

– сприяє членам ЖБК в захисті їх майнових інтересів і соціальних прав;

– забезпечує виконання членами ЖБК вимог правил користування приміщеннями житлових будинків і прибудинкової території;

– здійснює інші види діяльності, що не заборонені чинним законодавством.

3.       Кількісний склад  ЖБК

3.1. На дату прийняття цієї редакції Статуту ЖБК в будинках нараховується 237 приміщень (квартир), в т.ч. в розрізі кожного з них:

Адреса Кількість приміщень (квартир) в будинку
м. Овруч, вул. Степана Бандери, 9 80
м. Овруч, вул. Степана Бандери, 21 30
м. Овруч, вул. Тараса Шевченка, 34 47
м. Овруч, вул. Відродження, 4 60

3.2. Реєстр членів ЖБК станом на ____._____ 2016 р. є додатком до цієї редакції Статуту ЖБК.

4.       Умови і порядок вступу до ЖБК, вихід чи виключення з ЖБК

4.1. Членами ЖБК можуть бути фізичні особи, що досягли 18-ти літнього віку, а ті, що одружилися або влаштувалися на роботу в передбачених законом випадках до досягнення зазначеного віку, – відповідно з часу одруження або влаштування на роботу, та юридичні особи – власники квартир, жилих приміщень. Наймачі й орендарі не можуть бути членами ЖБК.

4.2. Інтереси неповнолітніх, недієздатних і обмежено дієздатних членів ЖБК представляють їхні батьки, опікуни (попечителі).

4.3. Членство в ЖБК припиняється у випадку:

– втрати членом ЖБК права власності на квартиру, жиле приміщення в зв’язку з відчуженням чи з інших причин, передбачених чинним законодавством;

– добровільного виходу з членів ЖБК;

– смерті члена ЖБК – фізичної особи;

– виключення з членів ЖБК за невиконання вимог цього Статуту;

– ліквідації члена ЖБК – юридичної особи;

– припинення діяльності ЖБК.

Рішення про виключення з членів ЖБК може бути оскаржене в суді.

4.4. Якщо власник квартири не є членом ЖБК, то з ним укладається договір на відшкодування витрат по утриманню будинку і прибудинкової території й оплату комунальних послуг.

Ухилення власника від укладання такого договору, не звільняє його від витрат по утриманню будинку і прибудинкової території і оплати комунальних послуг.

4.5. У випадках, коли в будинку (будинках) ЖБК за його згодою розміщені (у вбудованих і прибудованих приміщеннях) підприємства й установи торгівлі, громадського харчування і культурно-побутового обслуговування населення та іншого призначення або обладнані приміщення громадського призначення, вартість робіт, пов’язаних з будівництвом цих приміщень, після закінчення спорудження будинку відноситься на баланс підприємств і організацій, які здійснюють експлуатацію приміщень. Ці підприємства й організації відповідно до договору, який укладається між ними і ЖБК, беруть участь у спільних витратах ЖБК по експлуатації жилого будинку (будинків) та утриманню придомової території пропорційно загальної площі належної їм частини будинку, а також у витратах ЖБК по капітальному ремонту будинку (будинків) пропорційно балансовій вартості зазначеної частини будинку.

4.6. Власники квартир, які не були членами ЖБК та одержали у власність квартиру в будинку ЖБК  стають його членами автоматично.

4.7. Вихід із членів ЖБК провадиться на підставі письмової заяви члена ЖБК,  поданої ним на ім’я Правління.

4.8. Виключення з членів ЖБК провадиться на Загальних зборах членів ЖБК за пропозицією Правління.

4.9. ЖБК веде облік своїх членів.

 1. Частини й елементи будинків, що знаходяться в спільній сумісній власності членів ЖБК

5.1. До частин і елементів будинків, що знаходяться в спільній сумісній власності членів ЖБК відносяться:

– допоміжні приміщення будинку є загальним майном членів ЖБК: тамбури, сходові клітки, приміщення підвалів, колясочні, кладові, тощо;

– неподільне майно, яке перебуває у спільній сумісній власності членів ЖБК, а саме:

– технічне оснащення будинків: система водопостачання і каналізації, гарячого водопостачання, центрального опалення, електропостачання, вентиляції, радіо і телеантени колективного користування, ринви, вимощення, громовідводи, обладнання протипожежної безпеки, вентиляційні канали та канали для димовидалення, центральні розподільчі щити електропостачання, а також елементи благоустрою прибудинкової території;

– конструкції й елементи будинків: частини споруд, які забезпечують їх цілісність та необхідні умови  функціонування, а саме: несучі і огорожуючі конструкції, міжповерхові, підвальні, надпідвальні і горищні перекриття, фронтони, виходи на дах, покрівлі, елементи архітектурного оформлення будинку, сходові марші, покрівля, тощо.

5.2. Належні до будинків будівлі і споруди та елементи благоустрою прибудинкової території, інші частини й елементи будинку, призначені для використання всіма його мешканцями.

 1. Власність членів ЖБК

6.1. Члени ЖБК, що цілком виплатили пайові внески, є власниками квартири.

6.2. Усі власники квартир є співвласниками на праві спільної сумісної власності допоміжних приміщень будинку, його конструктивних елементів і технічного оснащення, перелік яких приведений у розділі 5 цього Статуту. Власники квартир можуть мати окремі підсобні приміщення на праві спільної часткової  власності, придбані на законних підставах. Частка власності кожного власника квартири у спільній  власності, визначається відношенням загальної площі квартири (квартир), що знаходиться в його власності до загальної площі всіх квартир, жилих і нежилих приміщень будинку.

6.3. Межі квартири, жилого і нежилого приміщення визначаються згідно паспортів, планів і ін. технічної документації й обмежені поверхнями несучих і огорожуючих конструкцій. Власністю членів ЖБК є внутрішні перегородки, елементи оформлення  несучих і огорожуючих конструкцій, пристрої технічного оснащення, розміщені в квартирі, жилому і нежилому приміщенні до мереж і комунікацій, що знаходяться в загальному користуванні, віконні і дверні заповнення.

6.4. У зону експлуатаційної відповідальності  власників квартир входять труби холодного і гарячого водопостачання, каналізації і центрального опалення від площини підлоги квартири до площини підлоги  квартири верхнього поверху.

6.5. У зону  експлуатаційної відповідальності  ЖБК входять:

– електроустаткування будинку  від вхідних клем  пакетного вимикача  квартири у поверхових електрошафах до межі експлуатаційної відповідальності з електропостачальною організацією;

– труби холодного і гарячого водопостачання, каналізації і центрального опалення, від площини підлоги першого поверху до  межи експлуатаційної відповідальності з водо-, тепло постачальницькими організаціями.

6.6. Об’єкти, що знаходяться в спільній  власності членів ЖБК передаються ними в управління правлінню ЖБК. Правління ЖБК має право використовувати об’єкти, що знаходяться в спільній власності членів ЖБК, тобто здавати в оренду й ін. у порядку, передбаченому Статутом і чинним законодавством.

6.7. Власник не має права відчужувати свою частку в  спільній сумісній  власності, відмовлятися від неї на користь юридичних чи фізичних осіб, у тому числі інших членів ЖБК, а також робити інші дії, що можуть привести до втрати їм частки в спільній сумісній власності окремо від належної йому на праві власності квартири.

6.8. Загальні збори членів ЖБК (уповноважених) можуть прийняти рішення про передачу в оренду окремих об’єктів, що знаходяться в спільній  власності членів ЖБК.

6.9. Обмеження на користування приміщеннями будинку:

– приміщення квартир повинні використовуватися відповідно до їхнього призначення;

– нежилі приміщення будинку повинні використовуватися відповідно до їхнього функціонального призначення;

– члени ЖБК чи орендарі квартир, жилих чи нежилих приміщень зобов’язані керуватися обмеженнями на користування жилими і нежилими приміщеннями, установленими чинним  законодавством, даним Статутом, правилами користування приміщеннями житлових будинків та прибудинковими територіями.

 1. Права й обов’язки членів ЖБК

7.1. Член ЖБК має право:

7.1.1. Безперешкодно користуватись об’єктами, що знаходяться в спільній власності членів ЖБК.

7.1.2. Самостійно, без згоди з іншими членами ЖБК, розпоряджатися квартирою (квартирами),  що належить йому на праві приватної власності.

7.1.3. Брати участь у прийнятті рішень Загальних зборів членів ЖБК (уповноважених), як особисто, так і через свого представника за дорученням.

7.1.4. Обирати і бути обраним в органи управління і контролю ЖБК.

7.1.5. Вносити пропозиції, що стосуються удосконалення діяльності ЖБК, усунення недоліків у роботі його органів управління і контролю.

7.1.6. Передавати  наймачу чи орендарю квартиру, права й обов’язки, пов’язані з утриманням квартири. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов’язків наймачем чи орендарем, відповідальність перед ЖБК несе власник квартири. Договір наймання чи оренди укладається в письмовій формі з реєстрацією в Правлінні ЖБК.

7.1.7. Робити у встановленому чинним законодавством і цим Статутом порядку будь-які удосконалення і зміни у квартирі, що належить йому на праві власності, якщо вони не порушують структурну цілісність житлового будинку, технічного оснащення будинку, а також не завдають шкоди іншим членам ЖБК.

7.1.8. Одержувати відомості про діяльність ЖБК, його фінансовий стан і витрати.

7.1.9. Член ЖБК має інші права, передбачені чинним законодавством і Статутом ЖБК.

7.2. Член ЖБК зобов’язаний:

7.2.1. Виконувати вимоги Статуту ЖБК, рішення Загальних зборів членів ЖБК (уповноважених) і Правління ЖБК.

7.2.2. Виконувати вимоги Правил користування приміщеннями житлових будинків і прибудинкової  території. Забороняється зберігати в приміщеннях житлових будинків вибухонебезпечні чи екологічно шкідливі речовини.

7.2.3. Вчасно здійснювати оплату житлово-комунальних послуг, вносити платежі в розмірі, встановленому Загальними зборами членів ЖБК (уповноважених). Обов’язки по здійсненню всіх платежів виникають у власника квартири з моменту набуття ним права власності на квартиру.

7.2.4. Утримувати квартиру, що знаходиться в його власності, у належному технічному стані та за власний рахунок.

7.2.5. Забезпечувати в межах зони експлуатаційної відповідальності технічне обслуговування і поточний ремонт загальних систем водо-, теплопостачання і водовідведення, що проходять через його квартиру, самотужки і за свій рахунок.

7.2.6. Використовувати об’єкти, що знаходяться в спільній власності членів ЖБК, тільки за їх прямим призначенням, не порушуючи при цьому права й інтереси інших членів ЖБК.

7.2.7. Забезпечувати безперешкодний доступ до частин і елементів квартири, у разі потреби усунення ушкоджень об’єктів, що знаходяться в спільній власності членів ЖБК, чи для запобігання можливого збитку. Збитки, що може понести в цьому випадку член ЖБК, повинні бути відшкодовані йому за рахунок коштів ЖБК.

7.2.8. Використовувати квартири, технічне оснащення квартир за призначенням, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом ЖБК чи рішеннями Загальних зборів членів ЖБК (уповноважених). Дотримуватись правил утримування житлового будинку і прибудинкової території, правил пожежної безпеки, зберігати чистоту і порядок у під’їздах та інших місцях загального користування.

7.2.9. Переустаткування і перепланування житлових і підсобних приміщень і балконів членами ЖБК провадиться лише з метою поліпшення благоустрою квартири, за відповідними проектами, згідно чинного законодавства, без обмеження інтересів інших громадян, що проживають у цьому будинку. Зазначені роботи можуть виконуватися  на основі чинного законодавства.

7.2.10. Використовувати телевізори, радіоприймачі, магнітофони й інші гучномовні пристрої із силою звуку, яка не порушує спокій жителів будинку. З 22 до 8 години у кожному будинку його мешканцями зберігається спокій.

7.2.11. Утримувати домашніх тварин з дотриманням встановлених правил. Утримання на балконах тварин, птахів і бджіл забороняється.

7.2.12. В разі відчуження належної члену ЖБК квартири інформувати про це Правління, надати можливість покупцю (новому власнику) крім документів, передбачених законодавством, ознайомитись з Статутом ЖБК і його обов’язками перед ЖБК.

 1. Права й обов’язки ЖБК

8.1. ЖБК має право:

8.1.1. Визначати порядок експлуатації і ремонту будинків і утримання прибудинкових  територій.

8.1.2. Здійснювати господарську діяльність, пов’язану з утриманням будинків і прибудинкових територій відповідно до мети діяльності, передбаченої Статутом, у тому числі укладати договори з юридичними і фізичними особами.

8.1.3. На конкурсній основі вибирати підрядні організації, що надають комунальні послуги і послуги по утриманню будинків і прибудинкової території.

8.1.4. Одержати у спільну власність членів ЖБК чи в оренду земельну ділянку (прибудинкову територію), відповідно до чинного законодавства.

8.1.5. За погодженням з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування здійснювати будівництво господарських і інших будівель на прибудинковій території, необхідних для забезпечення утримання будинків або створення додаткових зручностей членам ЖБК.

8.1.6.    Придбати у спільну часткову власність членів ЖБК квартири й іншу нерухомість.

8.1.7.    За рішенням Загальних зборів членів ЖБК (уповноважених) здавати в оренду фізичним чи юридичним особам окремі об’єкти, що знаходяться в спільній власності членів ЖБК.

8.1.8.    Захищати права і законні інтереси членів ЖБК у державних органах влади і управління, органах місцевого самоврядування й у судах.

8.1.9.    Звертатися з позовом про притягнення до відповідальності члена ЖБК у випадках, передбачених чинним законодавством.

8.1.10.  Здійснювати інші дії, що відповідають цілям і меті діяльності ЖБК.

8.2. ЖБК зобов’язаний:

8.2.1.    Забезпечувати належний санітарний, протипожежний і технічний стан місць загального користування і санітарний стан прибудинкової території.

8.2.2.    Організувати, при необхідності, проведення технічної інвентаризації житлового будинку.

8.2.3.    Виступати замовником робіт і послуг та укладати договори з відповідними підприємствами, що надають ці роботи і послуги, здійснювати їхню оплату.

8.2.4.    Сприяти членам ЖБК в утриманні квартир, що належать їм на праві приватної власності, і нежилих приміщень за їх рахунок.

8.2.5.    Здійснювати ремонт будинків у встановленому порядку.

8.2.6.    Здійснювати в межах зони експлуатаційної відповідальності технічне обслуговування і ремонт систем электро-, водо-, теплопостачання і водовідведення будинків.

8.2.7.    Визначати розміри, терміни і порядок платежів (членські внески), що вносяться членами ЖБК та затверджуються рішеннями Загальних зборів членів ЖБК (уповноважених).

8.2.8.    Забезпечувати своєчасне надходження від членів ЖБК платежів, встановлених рішенням Загальних зборів. При заборгованості члена ЖБК більш ніж 3 місяці, подавати позовну заяву в суд про примусове стягнення заборгованості і вартості судових витрат з відповідача.

 • Здійснювати контроль за виконанням договірних зобов’язань підприємствами і фізичними особами, що здійснюють утримання будинку, інших будівель і споруд ЖБК, прибудинкової території і надають комунальні та інші послуги.
 1. Форми участі членів ЖБК у його діяльності

9.1. Члени ЖБК можуть брати участь у діяльності ЖБК як своєю трудовою участю, так і за рахунок внесення матеріалів та грошових коштів.

9.2. Форма і порядок прийняття участі в діяльності ЖБК членами ЖБК визначаються Загальними зборами членів ЖБК (уповноважених) за пропозицією Правління.

9.3. Розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед членів ЖБК, його працівників та членів Правління ЖБК та інших пов’язаних з ними осіб (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску) забороняється.

 1. Забезпечення утримання будинків і прибудинкової території ЖБК

10.1. Для забезпечення належного утримання будинків і прибудинкової території ЖБК щорічно складає і затверджує кошторис, у якому передбачаються наступні статті витрат:

а) поточні витрати (експлуатаційні витрати);

б) витрати на оплату комунальних і інших послуг;

в) витрати на капітальний ремонт будинків;

г) витрати на утримання апарату Правління ЖБК (в тому числі проїзні витрати на оплату проїзду в громадському транспорті при виконанні своїх обов’язків, телефонні картки тощо);

д) інші витрати.

10.2. Платежі на поточні витрати вносяться власниками квартир в порядку і терміни, затверджені Загальними зборами членів ЖБК (уповноважених). Розмір платежів на поточні витрати кожного власника визначається виключно рішенням Загальних зборів членів ЖБК (уповноважених).

10.3. До поточних  витрат відносяться:

– витрати на поточний ремонт частин і елементів будинків, що знаходяться в спільній власності;

– витрати на утримання управлінського й обслуговуючого персоналу, у тому числі і витрати по договорах цивільно-правового характеру;

– витрати на малоцінні і швидкозношувальні предмети, на витратні матеріали і канцелярське приладдя;

– витрати на електроенергію для освітлення місць загального користування і прибудинкової території;

– інші витрати.

10.4. Власник квартири зобов’язаний вносити платежі на поточні витрати незалежно від умов користування квартирою чи окремими об’єктами, що знаходяться в спільній власності.

10.5. Для забезпечення статутної діяльності, ЖБК формує неподільний фонд. Джерелом формування неподільного фонду є вступні внески і відрахування від доходів ЖБК. Неподільний фонд не може бути розподілений між членами ЖБК, крім випадків, передбачених законодавством.

10.6. Розміри вступного внеску встановлюють Загальні збори членів ЖБК (уповноважених).

10.7. Для своєчасного усунення ушкоджень елементів будинку, ЖБК зобов’язаний накопичувати кошти на проведення ремонту.

10.8. На Загальних зборах членів ЖБК (уповноважених) можуть бути прийняті рішення:

– про одноразовий збір коштів для проведення ремонту;

– про накопичення коштів на резервному фонді;

– залучення інших джерел, що не суперечать Статуту і чинному законодавству.

Нарахування на ремонт будинку впроваджуються на загальну площу квартири, що належать власнику.

10.9. До інших витрат можуть бути віднесені витрати на благоустрій прибудинкової території, на добровільне страхування будинку й інші цілі.

10.10. При фізичному  знищенні чи руйнуванні будинку на Загальних зборах членів ЖБК (уповноважених) приймається рішення про доцільність його відновлення. Відновлення будинку може здійснюватися за рахунок накопичених ЖБК коштів на ремонт будинку, отриманих за страхування будинку, додаткових внесків  власників.

10.11. Прибуток від господарської діяльності ЖБК (здача в оренду приміщень будинку) використовується на реалізацію цілей і задач діяльності ЖБК, передбачених цим Статутом, і не підлягає розподілу між членами ЖБК.

10.12. Кошторис ЖБК може включати інші джерела, у тому числі кошти, передані ЖБК будь-якими фізичними і юридичними особами.

10.13. Щорічно Правління ЖБК складає кошторис доходів і витрат на черговий фінансовий рік і визначає розміри платежів кожного власника, доводячи їх до відома всіх членів ЖБК. Кошторис затверджується Загальними зборами членів ЖБК (уповноважених).

10.12. ЖБК здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї діяльності.

10.13. Кожен власник зобов’язаний компенсувати ЖБК чи іншим власникам збиток, заподіяний ним, чи членами його родини, чи іншою особою, що користується його квартирою. Компенсація збитку провадиться відповідно до чинного законодавства.

10.14. Власник може зробити перепланування своєї квартири, власником якої він є, згідно з чинним законодавством.

 1. Порядок формування, склад і компетенція органів управління і контролю ЖБК

11.1. Органами управління ЖБК є Загальні збори членів ЖБК, збори уповноважених, Правління ЖБК та Ревізійна комісія.

Загальні збори членів ЖБК є вищим органом управління.

11.1.1. До  компетенції Загальних зборів членів ЖБК відносяться:

 • затвердження Статуту ЖБК та внесення змін і доповнень до нього;
 • обрання складу Правління і Ревізійної комісії ЖБК;
 • затвердження балансу і звіту Правління за минулий рік;
 • затвердження кошторису витрат і доходів на наступний рік;
 • затвердження звіту Ревізійної комісії;
 • прийняття інших рішень, що стосуються діяльності ЖБК;
 • визначення розмірів вступного і членського внесків;
 • визначення розмірів, порядку формування і використання фондів ЖБК;
 • визначення розмірів оплати праці Голови Правління, голови ревізійної комісії (ревізора), а також кошторису на утримання апарату управління й органів контролю за діяльністю ЖБК;
 • прийняття рішень про вступ ЖБК у кооперативні об’єднання;
 • прийняття рішень про реорганізацію чи ліквідацію ЖБК;
 • встановлення термінів, порядку і розміру внесків на капітальний ремонт будинків і внесків на утримання будинків і прибудинкової території, і прийняття рішень про стягнення з власників пені за несвоєчасне внесення цих внесків;
 • розгляд скарг на дії (бездіяльність) Правління і Ревізійної комісії ЖБК.
 • прийняття рішень про ремонт будинків та про будівництво господарських чи інших споруд. Рішення про проведення ремонту будинків приймається виходячи з технічного стану елементів будинків.

11.2. У випадках, визначених цим Статутом, замість Загальних зборів членів ЖБК скликаються збори уповноважених. Уповноважені обираються Загальними зборами членів ЖБК по одному від п’яти членів кооперативу строком на 5 (п’ять) років.

11.3. Збори уповноважених вирішують ті ж питання, що й Загальні збори членів ЖБК, однак до їх компетенції не може бути віднесено вирішення наступних питань:

– затвердження статуту ЖБК та внесення змін і доповнень до нього;

– обрання складу Правління і Ревізійної комісії ЖБК;

–  затвердження, а в разі потреби і перезатвердження проектів і зведених кошторисів на будівництво жилих будинків та надвірних будівель;

– затвердження розрахунку вартості квартир, складений проектною організацією;

– розподіл квартир між членами новоорганізовуваного кооперативу;

– прийняття рішення про ліквідацію чи реорганізацію ЖБК.

11.4. Загальні збори членів ЖБК (уповноважених) скликаються Правлінням не рідше двох разів на рік. Позачергові збори членів ЖБК (уповноважених) скликаються на вимогу 1/3 загального числа членів ЖБК, на вимогу Правління, Ревізійної комісії, а також виконавчого комітету Овруцької міської ради.

11.5. Загальні збори членів ЖБК (уповноважених) визнаються правомочними, якщо на них присутні не менше 2/3 загального числа членів ЖБК (уповноважених).

11.6. Члени ЖБК можуть передати свої повноваження на участь у Загальних зборах членів ЖБК (уповноважених) іншій особі.

11.7. Рішення Загальних зборів членів ЖБК (уповноважених) приймаються простою більшістю, а рішення про прийняття Статуту, змін і доповнень до нього, прийом до ЖБК і виключення з ЖБК, про затвердження розрахунку вартості квартир та застосування поправочних коефіцієнтів, встановлення розмірів пайових внесків і про розподіл квартир між членами ЖБК – більшістю не менше 3/4 голосів присутніх на зборах членів ЖБК (уповноважених). Рішення про реорганізацію та ліквідацію ЖБК приймаються Загальними зборами членів ЖБК за умови, що за нього проголосувало не менше 3/4 Загальної кількості всіх членів ЖБК. Кожен член ЖБК має один голос.

11.8. Рішення Загальних зборів членів ЖБК (уповноважених) приймаються відкритим голосуванням. Рішення Загальних зборів членів ЖБК (уповноважених) підписуються Головою Правління та секретарем зборів.

11.9. Виконавчим органом ЖБК є Правління, очолюване Головою.

11.10. Правління підзвітне Загальним зборам членів ЖБК (уповноважених), несе перед ними відповідальність за ефективність роботи ЖБК.

11.11. Порядок обрання і відкликання Голови, членів Правління.

11.11.1. Члени Правління обираються на Загальних зборах членів ЖБК строком на 5 (п’ять) років.

11.11.2. Правління обирається у кількості 7 (семи) осіб, в тому числі Голова Правління.

11.12. До компетенції Правління відноситься:

– обрання Голови правління та Заступника голови Правління;

– підготовка річного кошторису ЖБК, річного звіту і балансу;

– здійснення контролю за своєчасною сплатою членами ЖБК внесків і платежів,  вживання заходів по погашенню заборгованості;

– розпорядження коштами ЖБК, відповідно до затвердженого Загальними зборами кошторису. Грошові документи підписуються Головою правління або його Заступником та бухгалтером кооперативу (за його наявності);

– укладання договорів з підприємствами, що надають житлово-комунальні послуги,  виконують будівельні й інші роботи і здійснення контролю за їхнім виконанням;

– визначення обмежень на користування об’єктами, що знаходяться в спільній власності;

– прийняття рішень про передачу в оренду об’єктів, що знаходяться в спільній власності;

– розгляд питань про використання об’єктів, що знаходяться в спільній власності членів ЖБК;

– прийняття власників у члени ЖБК і виключення їх із членів ЖБК;

– прийняття рішень про розміщення реклами на будинку;

– ведення діловодства, бухгалтерського обліку і звітності по діяльності ЖБК;

– представлення інтересів ЖБК без довіреності у державних і суспільних органах, на підприємствах, в установах і організаціях;

– підготовка пропозицій про прийом до членів ЖБК і виключення з членів ЖБК;

– прийом на роботу і звільнення робітників та спеціалістів ЖБК;

– скликання й організація проведення Загальних зборів членів ЖБК (уповноважених);

– проведення письмового опитування членів ЖБК по питанням, затвердженим Правлінням, або за письмовою вимогою не менше третини членів ЖБК.

– забезпечення збереження річних кошторисів, балансів, звітів після перевірки їх  ревізійною комісією;

– прийняття рішень з питань не віднесених до компетенції Загальних зборів членів ЖБК (уповноважених).

11.13. Голова Правління:

–  забезпечує виконання рішень Загальних зборів членів ЖБК (уповноважених) і рішень Правління;

– діє без доручення від імені ЖБК;

– укладає у межах своєї компетенції договори;

– розпоряджається коштами ЖБК відповідно до затвердженого кошторису.

11.14. Засідання Правління проводиться не рідше одного разу в три місяці, на вимогу Голови, або не менш половини кількості членів Правління. Рішення Правління ЖБК приймається простою більшістю голосів від загального числа членів Правління.

11.15. Рішення Правління ЖБК підписуються Головою Правління та секретарем правління.

11.16. Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Правління ЖБК на Загальних зборах членів ЖБК обирається з членів ЖБК строком на 5 (п’ять) років Ревізійна  комісія в кількості 3-х осіб, чи приймається рішення про запрошення аудитора. Членами Ревізійної комісії не можуть бути члени Правління ЖБК.

11.17. Ревізійна  комісія зі свого складу обирає Голову комісії.

11.18. Ревізійна комісія ЖБК не рідше одного разу в рік проводить планову ревізію фінансово-господарської діяльності ЖБК, про результати звітує перед Загальними зборами членів ЖБК (уповноважених), попередньо проінформувавши членів Правління про результати ревізії. Перевірки фінансово-господарської діяльності ЖБК проводяться ревізійною комісією з власної ініціативи, а також за рішенням Загальних зборів членів ЖБК (уповноважених) чи за вимогою не менш 10% членів ЖБК.

11.19. Затвердження річного звіту, кошторису витрат і доходів приймається з урахуванням висновку Ревізійної комісії (аудитора). Ревізійна комісія зобов’язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів членів ЖБК (уповноважених) у випадку загрози життєво-важливим інтересам ЖБК чи виявлення зловживань, зроблених посадовими особами ЖБК.

 1. Ліквідація і реорганізація ЖБК

12.1. ЖБК може бути ліквідовано у випадках:

– фізичного знищення чи руйнування будинку (будинків), що робить неможливим його/їх відновлення;

– за рішенням Загальних зборів членів ЖБК;

– за рішення суду;

– в інших випадках, що визначені чинним законодавством.

12.2. Ліквідація ЖБК проводиться призначеною Загальними зборами членів ЖБК чи судом ліквідаційною комісією. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами ЖБК. Ліквідаційна комісія в триденний термін з моменту її призначення публікує інформацію про ліквідацію ЖБК в одному з офіційних (загальнодержавному і місцевому) органів преси з визначенням терміну подачі заяви кредиторами, оцінює наявне  майно, виявляє дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, вживає заходів по оплаті боргів ЖБК третім особам, а також його членам, складає ліквідаційний баланс і представляє його Загальним зборам членів ЖБК (уповноважених). Достовірність і повнота ліквідаційного балансу повинні бути підтверджені аудитором.

12.3. Ліквідація ЖБК вважається завершеною, а ЖБК таким, що припинив свою діяльність, з моменту внесення запису про це до Державного реєстру.

12.4. Реорганізація чи припинення ЖБК проводиться винятково за рішенням Загальних зборів членів ЖБК.

12.5. У разі прийняття рішення Загальними зборами членів ЖБК про припинення ЖБК (шляхом його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) здійснюється передача належних йому активів одній або кільком іншим неприбутковим організаціям відповідного виду або проводиться зарахування їх вартості до доходів місцевого бюджету.

12.6. Майно, передане ЖБК у користування (оренду), повертається його власнику в натуральному вигляді без винагороди.

13.Заключні положення

13.1.   У випадку, коли окремі положення цього Статуту стануть недійсними, то це не може бути причиною для припинення дії інших положень Статуту. Недійсне положення може бути змінене іншим положенням у відповідності з діючим законодавством, а також особливостями діяльності ЖЕК.

13.2.   Ця редакція Статуту  набуває чинності з дня його державної реєстрації.

13.3.   Статут складено в двох екземплярах, що мають однакову юридичну силу.

 

Секретар ради                                                                              М.В.Чичирко  Завантажити документ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *