Рішення №189 від 30 березня 2016 року “Про затвердження Програми розвитку та збереження зелених насаджень на території Овруцької міської ради на 2016 – 2020 роки”

УКРАЇНА

Овруцька міська рада Житомирська область

РІШЕННЯ

Восьма  сесія                                                                                              VII скликання

Від 30 березня 2016          № 189

Про затвердження Програми розвитку та
збереження зелених насаджень на території

Овруцької міської ради на 2016 – 2020 роки

З метою поліпшення стану озеленення міста, забезпечення сприятливих умов життя та діяльності населення, відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово – комунального господарства України №105 від 10.04.2006 р., керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійних комісій міської ради, міська рада   В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити Програму розвитку та збереження зелених насаджень на території Овруцької міської ради на 2016-2020 роки (додається).
 1. Виконкому міської ради, керівникам підприємств, організацій та установ міста забезпечити виконання намічених завдань.
 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Дяченка А.М..

Міський голова                                                                    І.Я.Коруд

ДОДАТОК

до рішення 8-ої сесії міської ради

VІІ скликання

від 30 березня 2016 року № 189

Програма

розвитку та збереження

зелених насаджень на території Овруцької міської ради

на 2016 – 2020 роки

Овруч – 2016 р.

ПАСПОРТ

ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ НА ТЕРИТОРІЇ ОВРУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НА 2016-2020 РОКИ

Назва програми Програма розвитку та збереження зелених насаджень на території Овруцької міської ради на 2016 – 2020 роки

 

Термін реалізації Початок  – 2016 рік
Закінчення  – 2020 рік
Розробник програми Робоча група з розробки проекту Програми розвитку та збереження зелених насаджень на території Овруцької міської ради на 2016 – 2020, склад якої затверджений розпорядженням міського голови.
Мета  програми – Збереження та відтворення на території Овруцької міської ради існуючих зелених насаджень, їх гармонійного поєднання з ландшафтом міста Овруч утримання у здоровому впорядкованому стані стійких до несприятливих умов навколишнього природного середовища насаджень.

– Проведення заходів, пов’язаних з озелененням міста Овруч підбором асортименту рослин, стійких до різноманітних факторів.

– Створення нових зелених зон загального, обмеженого та спеціального призначення.

– Створення проектів побудови, реконструкції зелених насаджень та місць загального відпочинку населення.

Очікувані результати – Покращення  якісних та кількісних показників зелених насаджень до нормативних.

– Раціональне використання видалених зелених насаджень.

– Покращення естетичного вигляду існуючих парків, скверів, алей.

Джерела фінансування –          Бюджетні кошти,

–          Інші кошти, не заборонені законодавством.

Зміст

 

1.Вступ

2.Мета програми

3.Визначення проблем

4.Шляхи і способи розв’язання  проблем

5. Завдання  і заходи Програми

6. Організаційні заходи Програми

7. Очікувані результати і ефективність Програми

8. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми.

9. Обсяги та джерела фінансування

 

 

 

 

 

 

 1. Вступ

У сучасних умовах інтенсивної урбанізації, високих темпів розвитку транспорту і промисловості проходить постійне забруднення навколишнього середовища (повітряного простору, води, ґрунту), що створює малосприятливі умови для життєдіяльності людини. Зелені насадження займають важливе місце у вирішенні проблем охорони і поліпшення стану навколишнього середовища, виконують комплекс оздоровчих, рекреаційних, захисних функцій, виступають стабілізатором екологічної рівноваги.  Зелені насадження є важливим компонентом навколишнього середовища, що має значний вплив на його містобудівні та естетичні ландшафтні характеристики.

Необхідно відмітити неоднорідність площі зелених насаджень загального користування порівняно з їх нормативним забезпеченням на одного мешканця. Більшість об’єктів зеленої зони пройшли тривалий час формування. У скверах, парках та інших об’єктах озеленення велика кількість небезпечних дерев, насадження потребують негайного формування крони, обрізки сухих, хворих і пошкоджених гілок, більша частина з них є небезпечною для людей, будівель, автотранспорту, електромереж.

Необхідність розроблення Програми викликана відсутністю інформації в повному обсязі:

– матеріалів інвентаризації та паспортизації зелених насаджень;

– концепції розвитку зелених зон;

– хаотичності елементів та об’єктів благоустрою зеленого господарства;

– якості  зелених насаджень та  великої кількості аварійних дерев.

Програма визначає основні напрями, форми діяльності та відносини підприємств і представників громадськості стосовно проведення комплексу управлінських, економічних та правових заходів, направлених на розвиток, збереження та поновлення зелених насаджень, а також створення місць загального відпочинку населення.

Програма направлена на збереження та поновлення зелених насаджень, розробку планів реконструкції і розвиток зелених насаджень, надання зеленим зонам статусу, а також на покращення зовнішньої привабливості вулиць та місць загального користування. Програма є обов’язковою для виконання всіма установами, підприємствами, організаціями та громадянами, яки займаються проектуванням, створенням об’єктів зелених насаджень та їх утриманням.

Програма направлена на залучення молодого покоління до шанування, праці та збереження зелених насаджень, а також до залучення населення міста до відновлення озеленення міста шляхом проведення конкурсів, акцій, заходів.

Програма розроблена відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Закону України  «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про захист рослин», Закону України «Про рослинний світ», Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України, Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених Наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України, Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Держкомітету з питань житлово-комунального господарства, Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах» із внесеними до неї змінами.

Програма передбачає проведення комплексу управлінських, економічних і правових заходів, направлених на розвиток, збереження та поновлення зелених насаджень, а саме :

– проведення інвентаризації зелених насаджень;

– комплексної оцінки фактичного і прогнозованого стану насаджень;

– розробки заходів з реконструкції і оптимізації рослинних угруповань і санітарно-екологічних умов;

– визначення балансоутримувача об’єктів благоустрою зеленого господарства;

– проведення заходів, пов’язаних з озелененням міста Овруч підбором асортименту рослин, стійких до різноманітних факторів;

– створення нових зелених зон загального, обмеженого та спеціального призначення;

– активну роботу з населенням у напрямку підвищення екологічної освіти;

– створення проектів побудови, реконструкції зелених насаджень та місць загального відпочинку населення.

 1. 2. Мета програми

          Основною метою Програми є охорона, збереження та відтворення існуючих зелених насаджень, їх гармонійне поєднання з ландшафтом  населених пунктів, утримання у здоровому впорядкованому стані стійких до несприятливих умов навколишнього природного середовища насаджень, що забезпечить збалансований розвиток зеленої зони та виконання нею екологічних соціально-економічних  функцій.

Термін реалізації Програми – 2016-2020 роки.

Програма виконується за кошти державного, місцевих бюджетів, природоохоронних фондів, власних коштів підприємств, установ, інших організацій, не заборонених законодавством.

За функціональними ознаками зелені насадження міста Овруч діляться на три групи:

– загального користування – зелені насадження, розташовані на території: парків культури та відпочинку; парків міських садів житлових районів при житлових будинках; скверів, набережних;

– обмеженого користування – зелені насадження на території: житлових районів і мікрорайонів, закладів освіти, дошкільних установ, промислових підприємств та ін.;

– спеціального призначення – зелені насадження вздовж транспортних магістралей і вулиць; насадження санітарно-захисних зон довкола промислових підприємств, кладовищ, ліній електропередач високої напруги; лісомеліоративні, водоохоронні, вітрозахисні, протиерозійні, насадження розсадників, квітникарських господарств, пришляхові насадження в межах населених пунктів.

У Програмі передбачені завдання по будівництву, реконструкції, капітальному та поточному ремонтах, а також утримання площі зелених насаджень по вказаним функціональним ознакам.

 1. Визначення проблем

Основними причинами виникнення проблем зменшення площ зелених насаджень та погіршення їх якісного стану є неналежний догляд та обмеженість ремонтів і реконструкції зелених насаджень у зв’язку з практикою залишкового фінансування утримання зелених насаджень, що призвело до втрати декоративності, збільшення сухостійних, ушкоджених хворобами і шкідниками дерев, забур’янення газонів, зменшення площ квіткового оформлення, кількості висаджених квітучих кущів та формованих саджанців дерев. Також доцільно звернути увагу на максимальне  зменшення зелених зон при вирішенні питань ущільнення забудови, влаштування доріг, інших інженерних мереж та споруд за рахунок територій об’єктів зеленого господарства.

Головним засобом оздоровлення повітря міста Овруч є розвиток системи озеленення, котра грає вирішальну роль у покращенні складу повітря: збагачує його киснем та очищає від шкідливих домішок, регулює температурний режим і вологість повітря, захищає від сильних вітрів, зменшує міський шум. Система зелених насаджень – один з найважливіших факторів у створенні найкращих екологічних, мікрокліматичних, санітарно-гігієнічних життєвих умов для населення. Вона формує ландшафти міста Овруч, є місцем повсякденного відпочинку населення, покращує природне середовище, є природними біофільтрами повітря, води і грунтів, акумулює техногенні викиди. Саме тому необхідні довгострокові комплексні заходи з підбору асортименту, оновлення існуючих насаджень, створення нових  скверів, зелених зон житлових масивів з використанням стійких видів і форм деревних та чагарникових рослин.

 Основними недоліками існуючої системи зелених насаджень є:

– нерівність розподілу та мала забезпеченість зеленими насадженнями загального користування;

– наявність насаджень, котрі потребують проведення ландшафтної реконструкції;

– недостатня кількість насаджень обмеженого користування та спеціального призначення;

– слабке забезпечення підприємств сучасними машинами, засобами малої механізації;

– відсутність повної інвентаризації та паспортизації територій зелених зон з визначенням меж і винесенням їх в натуру. Створення бази даних  за результатами проведеної інвентаризації зелених насаджень дозволить проводити моніторинг їх стану, упорядкує проведення  доглядових і оздоровчих робіт, дозволить вирощувати та висаджувати саджанці необхідної кількості та асортименту. В результаті проведення технічної інвентаризації на кожний об’єкт зеленого господарства повинні складатися: інвентаризаційний план; робочий щоденник обліку зелених насаджень; технічний паспорт об’єкта.

Можна виділити наступні основні напрямами Програми:

– інвентаризація зелених насаджень та створення кадастру;

– використання безпечних засобів захисту рослин;

– санітарна обрізка та знесення аварійних дерев;

– корчування пеньків, посадка дерев на вулицях;

– реконструкція зеленої зони об’єктів загального користування;

– поточне утримання зелених зон міста Овруч;

– створення нових клумб та постійний догляд за існуючими.

 1. Шляхи і способи розв’язання проблем

Першочерговими шляхами Програми в цьому напрямку є:

– проведення інвентаризації і паспортизації територій зелених зон міста Овруч;

– збільшення лісистості приміських територій за рахунок земель, що не використовуються у сільському господарстві, додаткових захисних насаджень уздовж доріг,  навколо промислових підприємств;

– впорядкування та відновлення зелених зон на прибудинкових територіях;

– оновлення якісного стану і збільшення асортименту зелених насаджень при здійсненні реконструкції і ремонтів об’єктів зеленого господарства, своєчасне виконання комплексних агротехнічних заходів з утримання зелених насаджень, їх захисту від хвороб і шкідників;

– створення нових парків, скверів, вуличних зелених насаджень в місцях житлового будівництва, активне впровадження квіткового оформлення міста Овруч, вертикального озеленення фасадів, озеленення балконів;

– розвиток матеріально-технічної бази підприємств, що здійснюють діяльність із утримання зелених насаджень, з оновленням технологічної автотракторної техніки, засобів малої механізації, технічного переоснащення обладнання, що використовується для утримання та ремонту зелених насаджень;

Створення нових зелених насаджень, проведення реконструкції та капітального ремонту об’єктів у сфері утримання зелених насаджень, поточних ремонтів зелених насаджень виконуються в обсягах розроблених, погоджених та затверджених у установленому порядку проектах з відповідними щорічними  уточненнями показників об’єктів. Проведення капітального і поточного ремонтів та робіт з утримання зелених насаджень здійснюється в обсягах, визначених Порядком проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів.

Реалізація Програми забезпечується КП «Комунальник» Овруцької міської ради, підприємствами, установами та організаціями, юридичними та фізичними особами міста Овруч. Комунальне підприємство забезпечує узгоджені дії з підготовки та реалізації програмних заходів, цільове та ефективне використання наданих коштів. Підприємство, відповідальне за виконання конкретних заходів, розробляє кошторис для формування бюджетного запиту для фінансування Програми на черговий фінансовий рік, щорічно уточнюють цільові показники Програми, витрати щодо реалізації програмних заходів, механізми реалізації Програми з урахуванням наданих коштів. Фінансування заходів Програми здійснюється в межах коштів, передбачених бюджетом.

 

 1. Завдання і заходи Програми

Організаційні засади з розроблення та реалізації Програми визначаються Законом України «Про благоустрій населених пунктів» та Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженими наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України.

Обсяги робіт по комплексному розвитку та збереженню зелених насаджень визначалися на основі планів озеленення зон з урахуванням запланованих строків виконання. При визначенні напрямів розвитку та збереження зелених насаджень в Програмі викладені завдання за функціональною належністю зелених насаджень:

– створення нових об’єктів зеленого господарства із створенням нових зелених насаджень;

– ландшафтної реконструкції об’єктів зеленого господарства;

– капітального ремонту об’єктів зеленого господарства;

– поточного ремонту зелених насаджень;

– утримання зелених насаджень;

– розвитку матеріально-технічної бази підприємства зеленого господарства.

Основні завдання і заходи Програми визначаються необхідністю збільшення і покращення показників:

– забезпеченості зеленими насадженнями на одного мешканця у межах забудованої частини міста Овруч, в тому числі насадженнями загального користування;

– збільшення кількості видів і якості зелених насаджень;

– збільшення усередненої вікової межі зелених насаджень у відношенні до нормативної;

– забезпеченості необхідним посадковим матеріалом, обладнанням для захисту та охорони насаджень, переробки (утилізації) решток рослин;

– збільшення рівня технічного переоснащення, виробничих підприємств зеленого господарства по відношенню до існуючого.

Визначені обсяги робіт по Програмі зведено у перелік  заходів по видах робіт з розподілом по територіях зелених зон і функціональної належності зелених насаджень.

Завдання з розвитку матеріально-технічної бази підприємств, що здійснюють діяльність у сфері утримання зелених насаджень, для забезпечення міста Овруч власним посадковим матеріалом, засобами та обладнанням захисту, охорони зелених насаджень і переробки (утилізації) рослинних решток з переліком відповідних заходів  у Програмі визначаються місцевими потребами.

Реалізація Програми забезпечується КП «Комунальник» Овруцької міської ради, підприємствами, установами, організаціями, суб’єктами господарювання та мешканцями міста Овруч. Реалізації Програми передбачає щорічне узгодження обсягів і джерел фінансування робіт з реалізації Програми та уточнення цільових показників. Строки виконання – 2016-2020 роки.

Програма виконуватиметься шляхом:

– проведення інвентаризації зелених насаджень та паспортизації територій зелених зон;

– озеленення вільних територій,  підбору для озеленення асортименту рослин за часом цвітіння, кольоровою гаммою та стійкістю до різноманітних факторів;

– здійснення пересадки зелених насаджень, які підлягають видаленню, на вільні території;

–  видалення аварійних дерев і садіння нових дерев і кущів, формована обрізка, корчування пнів;

– улаштування нових і відновлення існуючих газонів, квітників, розаріїв;

– омолоджування старих дерев і кущів, знешкодження омели, лікування дупел;

– догляду за деревами, газонами, квітниками;

– розвитку матеріально-технічної бази підприємств зеленого господарства;

– проведення конкурсів, акцій.

Етапи виконання Програми поділяються на дві частини: інформаційно-просвітницьку діяльність та науково-виробничу діяльність.

Інформаційно-просвітницька діяльність :

– організація та проведення круглих столів, присвячених розвитку та збереженню зелених насаджень;

– створення в навчальних закладах центрів екологічного виховання дітей та молоді, проведення навчальними закладами лекцій з підвищення екологічної освіти;

Науково-виробнича діяльність:

–  інвентаризація зелених насаджень та створення кадастру;

– розробка та впровадження заходів зі збереження і відновлення зелених насаджень;

– здійснення контролю при розробці проектної документації на будівництво нових об’єктів, реконструкцію або капітальний ремонт споруд і будівель за озелененням територій відповідно до вимог чинного законодавства України  та контролю відповідності фактичного проведення робіт з озеленення під час будівництва;

– впровадження безпечних для людини засобів захисту рослин від збудників захворювань і шкідників в зелених зонах міста Овруч;

– використання в озелененні асортименту рослин з перевагою стійких до шкідливих організмів та умов існування видів з урахуванням стану навколишнього природного середовища та антропогенного навантаження;

– проведення санітарної обрізки та знесення аварійних дерев, корчування пеньків, озеленення вулиць, реконструкції зеленої зони об’єктів, поточне утримання зелених зон міста Овруч.

 1. Організаційні заходи Програми
з/п Перелік заходів

 

 

Кількість

посадочного

матеріалу

(од.)

Термін виконання    

 

 

Фінансування (тис.грн.) Відповідальні за виконання
всього Міський бюджет

.

 

Кошти підприємств інші
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. Організаційні заходи
1. Інвентаризація зелених насаджень міст 2016

2017

2018

2019

2020

      –

Овруцька міська рада,

КП «Комунальник»

2. Паспортизація зелених насаджень міст щорічно В межах фінансових можливостей КП «Комунальник»
3. Проведення конкурсів, акцій щорічно 5000 5000 Овруцька міська рада
4. Написання грантів по реконструкції  зелених зон щорічно Громадські екологічні організації, Овруцька міська рада
5. Уточнення кошторису на виконання Програми щорічно КП «Комунальник» Овруцької міської ради
ВСЬОГО: 5000 5000
II. Видалення  об’єктів зеленого господарства
1. Зелених насаджень на вулицях міста

 

 

 

 

Дерев-30

Дерев – 20

 

 

 

 

 

 

2017

2018

 

 

 

 

 

 

30000

20000

 

 

 

 

30000

20000

КП «Комунальник» Овруцької міської ради
ВСЬОГО: 50000 50000
IІІ. Озеленення дворових територій, територій підприємств та організацій
1. Озеленення дворових територій багатоквартирних будинків Дерев – 150  

 

 

2016

2017

2018

2019

2020

Мешканці будинків КП «Комунальник» Овруцької міської ради
2. Улаштування клумб та квітників

 

1576,29 м2 2016

2017

2018

2019

2020

264787 264787  КП «Комунальник», клуб «Первоцвіт»,

Власники підприємств

 

3. Поточне утримання зелених насаджень 2016

2017

2018

2019

2020

ВСЬОГО: 264787 264787
IV. Екологічні акції
1. Проведення екологічних акцій, конкурсів в учбових закладах до Всесвітнього дня довкілля  

 

 

 

 

 

 

Щорічно 5000 5000 Відділ освіти Овруцької РДА, Овруцька міська рада
2. Просвітницька робота з

населенням через ЗМІ

 

Постійно Овруцька міська рада

 

V. Зміцнення матеріально – технічної бази комунальних підприємств
1. Придбання спеціалізованої техніки:

– мотокоси (3 од.)

– – бензопили (3од.)

 

 

 

 

 

2016-2020

 

 

2016-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20130

 

 

14910

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20130

 

 

14910

 

 

 

 

 

 

 

КП «Комунальник» Овруцької міської ради

 

ВСЬОГО: 35040 35040
ВСЬОГО ПО ПРОГРАМІ: 359,827 359,827

7. Очікувані результати і ефективність Програми

Очікуваним результатом розвитку озеленених територій міста Овруч загального користування відповідно до ландшафтно-планувальних засад є збільшення площ зелених зон та розширення їх рекреаційних можливостей за рахунок максимального озеленення.

Реалізація заходів Програми дозволить:

– забезпечити озеленення невпорядкованих  територій;

– покращити якісні та кількісні показники зелених насаджень до нормативних;

– раціонально використати видалені зелені насадження з метою подальшого їх застосування для потреб міста Овруч;

– залучити мешканців міста до проведення акцій з озеленення;

– провести омолодження існуючих парків, скверів, алей шляхом вирубування сухостійних, усихаючих, небезпечних дерев;

– запобігти травматизму та нещасним випадкам шляхом вирубки небезпечних дерев;

– утримувати в належному естетичному стані парки, сквери та алеї;

– здійснювати захист територій зелених насаджень від нецільового використання.

Ефективність Програми полягає в тому, що виконання заходів надасть можливість створити нові зелені зони, озеленити житлові квартали, упорядкувати клумби і квітники, надасть змогу відновити естетично-виховні функції зеленої зони.

 1. Організація управління та контролю за

ходом виконання Програми

 • 1 Організація управління  за ходом виконання  Програми покладається на КП «Комунальник» Овруцької міської ради, яким  планується залучення до її виконання підприємства, організації, установи різних форм власності.
 • 2 КП «Комунальник» Овруцької міської ради щорічно надає звіт Овруцькій міській раді про хід виконання заходів Програми.

8.3  Контролює виконання Програми постійні комісії Овруцької міської  ради:   з  питань  житлово – комунального  господарства,  екології, транспорту і зв’язку;  з питань бюджету комунальної власності та залучення інвестицій.

 1. Обсяги та джерела фінансування

Фінансування заходів з виконання показників Програми здійснюється відповідно до чинного законодавства та передбачається з наступних джерел:

– державний бюджет;

– місцевий бюджет;

– інші джерела: фонд охорони навколишнього природного середовища; кошти підприємств, установ, організацій; кошти власників, орендарів та користувачів земельних ділянок спонсорські кошти, інші кошти, не заборонені чинним законодавством;

– кошти від сплати відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню.

Фінансування заходів Програми здійснюється в межах коштів, передбачених бюджетом. У випадку невиконання заходів Програми у заплановані терміни через відсутність фінансування або з інших непередбачуваних причин, до Програми вносяться зміни в установленому порядку з обґрунтуванням причин та визначенням нових термінів виконання заходів Програми.

 

Секретар ради                                                                              М.В.Чичирко  Завантажити документ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *