Проект рішення “Про міський бюджет на 2016 рік”

                                                                            ПРОЕКТ

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирської області

Р І Ш Е Н Н Я

Двадцять третя сесія                                                                    VІІ  скликання

від  22 грудня 2016 року     №

Про міський бюджет на 2016 рік

На підставі статті 143 Конституції України, ст. 77 Бюджетного кодексу України,  статей 26, 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійних депутатських комісій, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2017 рік у сумі 21933.690 тис.грн. Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 21015,690 тис.грн., спеціального фонду бюджету 918,000 тис.грн., у тому числі бюджету розвитку 800.000 тис.грн. (додаток № 1).
 1. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2016 рік у сумі 21933,690 тис.грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 10685,880 тис.грн. та видатків спеціального фонду бюджету 11247,810 тис.грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток № 3).
 1. Установити профіцит загального фонду бюджету міста у сумі 10329,810 тис.грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток № 2).
 1. Установити дефіцит спеціального фонду бюджету міста у сумі 10329,810 тис.грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)(додаток № 2).
 1. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів міського бюджету у сумі 7.100 тис.грн..
 1. Затвердити перелік об’єктів (додаток № 4), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку.
 1. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою:

– оплату праці працівників бюджетних установ;

– нарахування на заробітну плату;

– оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

– поточні трансферти населенню;

– поточні трансферти місцевим бюджетам.

 

 1. Надати право міському голові в міжсесійний період упродовж 2017 року з подальшим затвердженням на черговій сесії міської ради:

– здійснювати додатковий розподіл та перерозподіл загального обсягу субвенцій з державного бюджету;

– приймати рішення щодо використання субвенцій з бюджетів інших рівнів та на підставі обґрунтованого подання розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл видатків за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і кодами економічної класифікації видатків у межах затверджених розпоряднику призначень;

– здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду;

– отримувати позики на покриття  тимчасових касових розривів, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду міського бюджету, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 1. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи в межах відповідних бюджетних асигнувань.
 1. Внески у статутний капітал комунальному підприємству «Комунальник»  Овруцької міської ради Житомирської області, комунальному підприємству «Овруч» Житомирської області, комунальному підприємству «Гарне місто» Овруцької міської ради Житомирської області, комунальному підприємству «Водоканал» Овруцької міської ради Житомирської області здійснювати,  в тому числі  шляхом перерахування коштів на банківські рахунки підприємства без включення його до мережі одержувачів бюджетних коштів.
 1. Посадовий оклад, надбавки за ранг, вислугу років, за роботу з відомостями, що становлять державну таємницю міському голові виплачувати в розмірах згідно із чинним законодавством та надбавку за високі досягнення у праці – в розмірі 50% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років.

Поточне преміювання міського голови проводити щомісячно в розмірі середнього відсотка премії встановленого розпорядженням міського голови працівникам виконавчого комітету Овруцької міської ради до місячної заробітної плати, з урахуванням посадового окладу, надбавок за ранг, вислугу років, за високі досягнення у праці, інших надбавок і доплат.  Поточне преміювання секретаря  міської ради проводити щомісячно в розмірі середнього відсотка премії, встановленого розпорядженням міського голови першому заступнику міського голови, заступнику міського голови, керуючому справами виконкому до місячної заробітної плати, з урахуванням посадового окладу, надбавок за ранг, вислугу років, за високі досягнення у праці, інших надбавок і доплат. Проводити преміювання до державних і професійних свят та ювілейних дат, надання матеріальних допомог на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань – в розмірах згідно чинного законодавства, в межах затвердженого фонду оплати праці.

 1. Овруцькому міському голові надається право:

– визначати кількісний склад (чисельність) виконавчого органу міської ради в межах загальної чисельності;

– встановлювати надбавки, преміювати, надавати матеріальні допомоги першому заступнику міського голови, заступнику міського голови, секретарю міської ради, керуючому справами виконавчого комітету, завідуючим відділами та іншим працівникам ради в межах затвердженого фонду оплати праці міської ради.

 1. Встановити, що частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до загального фонду міського бюджету, перераховується комунальними підприємствами Овруцької міської ради щоквартально до 19 травня за І квартал, до 19 серпня за І півріччя, до 19 листопада за 9 місяців та до 19 лютого за рік.
 1. Проводити фінансування на виконання робіт, відшкодування понесених витрат комунальним підприємством «Комунальник» Овруцької міської ради Житомирської області, комунальним підприємством «Гарне місто» Овруцької міської ради Житомирської області , комунальним підприємством «Овруч» Овруцької міської ради Житомирської області, комунальним підприємством «Водоканал» Овруцької міської ради Житомирської ради

по:

–   благоустрою міста КПКВК 6060  КЕКВ 2610, 3210;

– капітальному будівництву, реконструкції необоротних активів, які знаходяться на балансі комунальних підприємств Овруцької міської ради Житомирської області по КПКВК 6300 КЕКВ 3210;

– поточному та капітальному ремонту, будівництву, реконструкції та утриманню доріг (вулиць) міста  по КПКВК 6600 КЕКВ 2610,3210;

– капітальні та поточні видатки спрямовані на розвиток міста по КПКВК 9180 КЕКВ  3210;

– капітальному ремонту житлового фонду КПКВК 6021 КЕКВ 3210;

– капітальні та поточні видатки по утриманню водопровідно-каналізаційного господарства КПКВК 6052 КЕКВ 3210, 2610;

– інші видатки КПКВК 8600 КЕКВ 2610, 3210.

Фінансування, відшкодування понесених витрат  проводити в межах бюджетних асигнувань, затверджених кошторисами.»

 1. Надати Іншу субвенцію загального фонду з міського бюджету м.Овруч Овруцькому районному бюджету- на харчування дітей в дитячих садках м. Овруч в сумі 201,3 тис. грн. (для відшкодування батьківської плати в розмірі 10%).

Надати Іншу субвенцію загального фонду з міського бюджету м.Овруч Овруцькому районному бюджету на на ремонтно-оздоблювальні роботи  музею історії Овручини в сумі 50 тис.грн.

Надати іншу субвенцію загального фонду з міського бюджету м.Овруч державному бюджету Інституту археології НАН України для проведення архнологічних та георадарних досліджень на території м.Овруча в сумі 120,0 тис. грн.

 

 1. Додатки № 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови та постійну комісію міської ради з питань бюджету, комунальної власності та залучення інвестицій.

 

Міський голова                                                                                    І.Я. Коруд  Завантажити документ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Розмір тексту-+=