Рішення № 946 виконкому міської ради “Про внесення змін до Рішення виконавчого комітету Овруцької міської ради від 19.11.2019 № 764 «Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, які надаються через відділ Центр надання адміністративних послуг виконкому Овруцької міської ради»”

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

 від  30.04.2020 року                № 946

Про внесення змін до Рішення виконавчого
комітету Овруцької міської ради від 19.11.2019
№ 764 «Про затвердження інформаційних
та технологічних карток адміністративних послуг,
які надаються через відділ Центр надання
адміністративних послуг виконкому

Овруцької міської ради»

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про адміністративні послуги», рішенням тридцять четвертої сесії VII скликання Овруцької міської ради від 25.10.2019 року № 1650 «Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через відділ Центр надання адміністративних послуг виконкому Овруцької міської ради у новій редакції», з метою погашення заборгованості населення за комунальні послуги, що надаються комунальними підприємствами на території Овруцької міської об’єднаної територіальної громади, виконавчий Овруцької міської ради

В И Р І Ш И В:

  1. Внести зміни до Додатку № 1 Рішення виконавчого комітету Овруцької міської ради від 19.11.2019 № 764 «Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, які надаються через відділ Центр надання адміністративних послуг виконкому Овруцької міської ради», а саме до інформаційної картки адміністративної послуги 09-31 «Видача довідок для пред’явлення до нотаріальної контори про факт реєстрації та проживання осіб, які не досягли 18 річного віку» (додається).
  2. Начальнику інформаційного відділу виконавчого комітету Овруцької міської ради забезпечити оприлюднення внесених змін на офіційному веб-сайті Овруцької міської ради.
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Рибинську Н.М..

Овруцький міський  голова                                                             Іван КОРУД

Д О Д А Т О К № 1

до рішення виконавчого комітету

VII скликання

від 30.04.2020 року № 946

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 09-31

Видача довідок для пред’явлення до нотаріальної контори про факт реєстрації та проживання осіб, які не досягли 18 річного віку

(назва адміністративної послуги)

Виконавчий комітет Овруцької міської ради Житомирської області

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Найменування ЦНАП, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення  Відділ Центр надання адміністративних послуг виконкому Овруцької міської ради
1. Місцезнаходження ЦНАП Адреса: вул. Героїв Майдану, 21, м. Овруч Овруцького району Житомирської області, 11101
2. Інформація щодо режиму роботи ЦНАП Графік роботи:

Понеділок, вівторок, четвер  з 08.00 по 17.00

середа з 08.00 по 20.00, п’ятниця з 8.00 по 16.00 без перерви на обід

Субота, неділя – вихідні дні

3. Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт ЦНАП Тел./факс: +38 097 5219805

Веб-сайт: http://ovruch.in.ua/

Електронна пошта: ovruch_cnap@ukr.net

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4. Закон України (назва, частина, стаття) Закон України «Про звернення громадян»;

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Закон України «Про нотаріат»;

5. Акти КМУ Наказ Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5 «Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України»
6. Акти ЦОВВ  
Умови отримання адміністративної послуги
7. Підстава для одержання адміністративної послуги Заява та пакет документів
8. Вичерпний перелік документів необхідних для отримання адміністративної послуги 1. Заява встановленої форми;

2. Паспорт заявника та паспорти зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб;

3. Свідоцтва про народження зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку дітей;

4. Будинкова книга (для приватного сектора);

5. Довідка про відсутність заборгованості за водопостачання від обслуговуючого комунального підприємства;

6. Довідка про відсутність заборгованості за квартплату (комунальні послуги) від обслуговуючого комунального підприємства;

7. Довідка про відсутність заборгованості за послуги з вивезення сміття від обслуговуючого комунального підприємства.

10. Порядок та спосіб надання документів, необхідних для отримання адміністративних послуг Особисто, в тому числі через представника за довіреністю (з посвідченням особи)
11. Платність (безоплатність) адміністративної послуги Безоплатно
12. Строк, протягом якого здійснюється надання адміністративної послуги 3 робочих дні
13. Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги Підставою для відмови є не повний пакет документів, не відповідність у документах
14. Результат надання адміністративних послуг Довідка для пред’явлення до нотаріальної контори про факт реєстрації та проживання осіб, які не досягли 18 річного віку
15. Способи отримання відповіді (результату) Видається безпосередньо заявнику або уповноваженим представникам за довіреністю
16. Примітки  

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 09-31

Видача довідок для пред’явлення до нотаріальної контори про факт реєстрації та проживання осіб, які не досягли 18 річного віку

№ з/п Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги Відповідальна особа Строки виконання етапів
1. Прийом документів, що подаються заявником або його законним представником для оформлення довідки Адміністратор центру надання адміністративних послуг У момент звернення
2. Перевірка належності паспортного документа особі, правильності заповнення заяви та наявності документів, необхідних видача довідки Адміністратор центру надання адміністративних послуг У момент звернення.
3. Реєстрація заяви Адміністратор центру надання адміністративних послуг У момент звернення.
4. Підготовка довідки Адміністратор центру надання адміністративних послуг Протягом трьох робочих днів
5. Реєстрація довідки у журналі реєстрації видачі довідок Адміністратор центру надання адміністративних послуг Протягом трьох робочих днів
6. Видача особі довідки Адміністратор центру надання адміністративних послуг Протягом трьох робочих днів

Секретар виконкому                                                      Максим ЧИЧИРКО  Завантажити документ