Рішення №2126 від 26 березня 2020 року “Про затвердження Програми поводження з безпритульними тваринами у Овруцькій ОТГ на період 2020-2022 рр.”

УКРАЇНА

Овруцька міська рада Житомирська область

Р І Ш Е Н Н Я

Сорок друга позачергова                                                  VIIскликання

від 26 березня 2020 року         №2126

Про затвердження Програми поводження
з безпритульними тваринами у Овруцькій

ОТГ  на період 2020-2022 рр.

З метою ефективного вирішення питань щодо боротьби із безпритульними тваринами у місті, на виконання Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити   Програму   поводження з безпритульними тваринами у Овруцькій ОТГ на період 2020 – 2022 рр. (додається).
 2.  КП «Гарне місто» ( Грищенко П.А.) Овруцькій районній державній лікарні ветеринарної медицини (Мельниченко В.П.) на місцях забезпечити виконання заходів, передбачених міською програмою щодо заходів спрямованих на зменшення захворювання домашніх тварин на сказ у м. Овруч та Овруцькій міській раді на 2019-2020 роки.
 3. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань містобудування, житлово-комунального господарства, благоустрою, землекористування, екології, розвитку аграрно-промислового комплексу та сільських територій, відділ житлово- комунального господарства, благоустрою Овруцької міської ради (Редчиць О.П.) та директора КП «Гарне місто» Грищенка П.А.

Міський голова                                                                                   І.Я. Коруд

Додаток

до рішення № 2126

від 26.03.2020р.

Програма

поводження з безпритульними тваринами

у Овруцькій ОТГ на період 2020 – 2022 років

І. Загальні положення

Програма поводження з тваринами у Овруцькій ОТГ на 2020-2022 роки (далі – Програма) розроблена у відповідності до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про ветеринарну медицину», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про тваринний світ», «Про благоустрій населених пунктів», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», та інших нормативно-правових актів з метою врегулювання відносин у сфері поводження з тваринами.

Необхідність розробки Програми викликана відсутністю у Овруцькій ОТГ комплексної системи поводження з тваринами, а також великою кількістю безпритульних тварин, що в свою чергу призводить до погіршення санітарно-епідеміологічного стану міста, якості життя мешканців і гостей міста, загибелі тварин та жорстокого поводження з ними.

Аналіз ситуації у сфері поводження з домашніми та іншими тваринами свідчить, що наявна на цей час у Овруцькій ОТГ система регулювання чисельності безпритульних тварин є малоефективною. В місті відсутня система моніторингу чисельності безпритульних тварин, не ведеться аналіз ефективності проведених заходів щодо зниження їх чисельності, відсутні науково і економічно обґрунтовані методи вирішення цієї проблеми.

Програма спрямована на зменшення чисельності тварин в Овруцькій ОТГ гуманним шляхом. Програма спрямована на роботу з населенням щодо впровадження у суспільну свідомість стандартів гуманного поводження з тваринами.

При розробці Програми вивчено та враховано практичний досвід ТОВ «Чотири лапи Україна», це організація що має міжнародну підтримку та велику практику по роботі з тваринами у багатьох країнах Європи, Азії та  міст України, у сфері поводження з тваринами. Також слід зазначити, що дана організація працювала декілька разів у нашому місті.

У результаті вивчення практичного досвіду ТОВ «Чотири лапи Україна» під час роботи в нашому місті можна зробити висновок, що найбільш ефективним і науково підтвердженим методом зменшення чисельності безпритульних тварин є метод їх стерилізації хірургічним шляхом. З цією метою необхідно організувати роботу з проведення масової стерилізації всіх безпритульних тварин та проводити широку агітацію серед власників тварин про необхідність стерилізації своїх вихованців.

Проаналізована система заходів у сфері поводження з безпритульними тваринами в розвинутих країнах світу, які направлені на попередження та профілактику явища – безпритульні тварини (превентивна робота щодо просвітництва населення, регулювання поводження з тваринами, починаючи від їх народження, умов утримання та до самої смерті).

Проаналізовані існуючі методики поводження з безпритульними тваринами. Опрацьований міжнародний досвід роботи комунальних притулків та притулків громадських організацій.

У цій Програмі поняття та терміни вживаються в такому значенні:

гуманне ставлення до тварин – дії, що відповідають вимогам захисту тварин від жорстокого поводження і передбачають доброзичливе ставлення, сприяння їх благу, покращення якості їх життя, тощо;

домашні тварини – собаки, коти та інші тварини, що протягом тривалого історичного періоду традиційно утримуються і розводяться людиною, а також тварини видів чи порід, штучно виведених людиною для задоволення естетичних потреб і потреб у спілкуванні, що, як правило, не мають життєздатних диких популяцій, які складаються з особин з аналогічними морфологічними ознаками, та існують тривалий час у їх природному ареалі;

власник собаки чи кота – юридична або фізична особа, яка здійснює догляд за твариною, що належить їй на праві власності або на інших підставах, які не суперечать законодавству України;

безпритульні тварини – домашні тварини, що залишилися без догляду людини або утворили напіввільні угрупування, здатні розмножуватися поза контролем людини;

опікувані тварини – піддані щепленням та стерилізації собаки та коти, що перебувають під опікою фізичних осіб, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадських і благодійних організацій в умовах повністю або частково створених діяльністю людини;

опікун тварини – фізична особа, підприємство, установа, організація незалежно від форм власності, громадські і благодійні організації, що опікуються тваринами на волонтерських засадах, і несуть відповідальність за стан тварини;

опіка над твариною – догляд за опікуваною твариною для забезпечення її біологічних, видових та індивідуальних потреб, забезпечення заходів з профілактики захворювань тварини та спрямованих на недопущення безконтрольного розмноження без зміни її ареалу перебування;

утримання в домашніх умовах – утримання домашніх собак та котів в умовах, що виключають їх вільне переміщення за межами квартири, подвір’я окремого будинку;

стерилізація – гуманний метод регулювання чисельності тварин шляхом хірургічного позбавлення тварини здатності до відтворення потомства (репродуктивної функції);

жорстоке поводження з тваринами – побої, знущання, залякування, навмисне поранення та каліцтво тварин; дратування тварин, нацькування одних тварин на інших; покинення тварин без догляду або в безпорадному стані; порушення зоотехнічних, зоогігієнічних, та ветеринарно-санітарних норм їх утримання; вчинення над тваринами експериментів та процедур, що спричиняють страждання та/або здійснюються з порушенням закону; використання технічних засобів, які примушують тварин до перебування у протиприродних позиціях, що викликають надмірні страждання, пошкодження тіла або загибель тварини; транспортування тварин способами, що призводять до страждань та стресу тварини; використання жорстоких способів у вихованні та годуванні тварин; інші дії, що суперечать нормам чинного законодавства, які спрямовані на захист тварин від жорстокого поводження, та спричиняють тваринам біль, каліцтва, травми, страждання, стрес, призводять до їх передчасної загибелі.

жорстоке умертвіння тварин – умертвіння тварин без застосування знеболюючих засобів, що запобігають відчуттю тваринами болю і страху;

соціалізація тварин – спрямований на адаптацію тварини до співіснування з людьми процес засвоєння навичок і зразків поведінки, які роблять тварину соціально безпечною;

громадські притулки для тварин – неприбуткові установи, спеціальнопризначені для утримання тварин постійно або тимчасово та облаштовані згідно з вимогами чинного законодавства;

пункти тимчасового утримання тварин – спеціально обладнані приміщення або частини приміщень, призначені для тимчасового утримання домашніх тварин у разі їх вилову чи тимчасової ізоляції;

карантинування – заходи щодо запобігання занесенню антропозоонозних захворювань (сказ, лептоспіроз), що передбачають тимчасове ізольоване утримання тварин (на карантинних майданчиках) та проведення необхідних лабораторно-діагностичних досліджень тварин, які надійшли до місць утримання

карантинний майданчик (пункт тимчасового утримання тварин) – спеціально обладнані приміщення або частини приміщень, призначені для тимчасового утримання тварин у разі їх вилову чи тимчасової ізоляції;

пункти стерилізації та післяопераційної перетримки – спеціально обладнані приміщення або частини приміщень, призначені для проведення стерилізації домашніх та безпритульних тварин фахівцями ветеринарних установ, організацій, підприємств, вищих навчальних закладів та для подальшої реабілітаційної перетримки безпритульних тварин до моменту повного одужання (впродовж 8 – 10 днів) і передачі під опіку;

реєстрація домашніх тварин – система обліку тварин, яку здійснює орган місцевого самоврядування, шляхом присвоєння тварині індивідуального номера та внесення відповідної інформації до загальної електронної бази домашніх тварин;

ідентифікація домашніх тварин – біркування, чіпування, таврування тварин тощо, з присвоєнням особистого ідентифікаційного коду;

місце або зона для вигулу тварин – територія, на якій власник має право вигулу тварини за умов дотримання вимог цих Правил;

вигул собак – тимчасове знаходження собак у присутності їхніх власників або осіб, що їх заміняють, на відкритому повітрі поза місцями постійного проживання цих собак з метою задоволення їхніх фізіологічних потреб і гармонійного розвитку;

притулки для тварин – неприбуткові установи, спеціально призначені та облаштовані для утримання безпритульних тварин;

евтаназія – гуманні методи умертвіння тварин, що виключають їх передсмертні страждання.

Інші поняття та терміни у цій Програмі вживаються у значенні, які наведені в Законах України «Про захист тварин від жорстокого поводження» та «Про благоустрій населених пунктів», а також в Методичних рекомендаціях з розроблення правил утримання домашніх тварин у населених пунктах, затверджених наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 02.06.2009 № 264.

 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

В останнє десятиріччя відбулися радикальні зміни ролі і положення міських тварин – компаньйонів. Вони все частіше розглядаються людиною – хазяїном в якості члена сім’ї. Домашні тварини в цілому є суттєвим і багатофакторним елементом підвищення якості життя людини в оточуючому середовищі.

Однак, паралельно з позитивним значенням тварин в житті людини формується ціла низка проблем негативного характеру.

На теперішній час у місті склалася не проста ситуація з питання утримання домашніх тварин, а саме:

– відсутність обліку та реєстрації домашніх тварин;

– не достатньо контролюються правила утримання та своєчасність проведення вакцинації;

– не розвинена система стерилізації домашніх тварин, безконтрольне розмноження;

– неврегульованість нормативно-правового забезпечення питань поводження з тваринами як в Україні в цілому, так і в Овруцькій ОТГ.;

– відсутність системи вилову безпритульних тварин, механізмів регулювання кількості безпритульних тварин;

– відсутність матеріально-технічної бази, організаційного та фінансового забезпечення контролю за чисельністю безпритульних тварин;

– незначна кількість стерилізованих безпритульних і домашніх тварин;

– випадки безвідповідального ставлення власників до тварин, через що вони виявляються кинутими або загубленими.

Ситуація з великою кількістю безпритульних тварин, яка має місце на вулицях міста, є неприйнятною.

Вона призводить до погіршення санітарно-епідеміологічного стану міста, загострення соціального напруження, збільшення кількості постраждалих осіб від агресивних тварин, хвороб та загибелі самих тварин.

Безпритульні тварини потрапляють у надзвичайні ситуації: гинуть та одержують травмування при дорожньо-транспортних подіях, потрапляють у місця, з яких неможливо вибратися, хворіють різними захворюваннями; непоодинокі випадки жорстокого поводження з тваринами.

Не вирішене питання утилізації, захоронення померлих тварин. Залишається проблема несанкціонованих кладовищ і безсистемних захоронень тварин в межах міста.

III. Мета Програми

Зміна громадської думки у бік цивілізованого, гуманного та етичного ставлення до тварин.

Зменшення чисельності безпритульних тварин в Овруцькій ОТГ.

Створення умов для виконання норм і правил в сфері поводження з тваринами.

Попередження та профілактика явища безпритульних тварин.

Об’єднати зусилля всіх зацікавлених сторін у вирішенні даної проблеми.

Визначити причинно-наслідковий зв’язок появи безпритульних тварин в місті.

Направити всі зусилля на боротьбу з безпритульністю, а не з самими тваринами.

 1. Шляхи і способи розв’язання проблеми, строк виконання Програми

Питання поводження з тваринами (домашніми, безпритульними) необхідно вирішувати комплексно за участю органів місцевого самоврядування, виконавчої влади та громадськості:

– розробити положення про гуманний вилов безпритульних тварин, діяльність служби відлову, утримання відловлених тварин,

– створити нову структуру – виконавця на базі комунального підприємства з відповідним обслуговуючим персоналом, уповноваженого у сфері поводження з тваринами у місті з вирішення питань: щодо безпритульних тварин; з тваринами, які мають власників; інформаційно-просвітницької і виховної роботи; координацію діяльності уповноважених органів у сфері контролю за дотриманням виконання вимог чинного законодавства стосовно поводження з тваринами;

-Створити притулок для тимчасового утримання собак з метою їх стерилізації, проведення профілактичних та лікувальних заходів на постійній основі;

– забезпечити належне харчування перебуваючих у притулку тварин із залученням закладів шкільної та дошкільної освіти (виділення харчових відходів та залишків їжі після харчування дітей), а також передбачити фінансування з міського бюджету на придбання їжі для утримуваних тварин;

– укласти договори про надання ветеринарних послуг з ліцензованими клініками та лікарнями різних форм власності (державні, приватні);

– провести масову стерилізацію безпритульних тварин шляхом проведення наступних заходів, а саме проведення операцій із стерилізації тварин, та можливості їх перетримки згідно вимог чинного законодавства, до моменту можливості їх транспортування в притулок для тимчасового утримання собак, що відповідає необхідним нормативам та вимогам чинного законодавства;

– щеплення (у тому числі від сказу) і лікування безпритульних тварин;

Вжити заходів стосовно:

– роз’яснювальної та агітаційної роботи серед власників тварин про необхідність стерилізації домашніх тварин;

– ведення моніторингу ситуації у сфері поводження з тваринами;

– здійснення інформаційно – просвітницької роботи  серед  населення  щодо необхідності дотримання правил утримання домашніх та інших тварин.

 1. Строки та етапи реалізації заходів Програми

З метою вирішення питання поводження з тваринами необхідно організувати роботу комунального підприємства «Гарне місто» (далі – КП «Гарне місто»), яке має опікуватися питаннями поводження як з домашніми так і безпритульними тваринами.

Основні напрямки комплексного підходу в сфері поводження з тваринами:

 1. Інформаційно-просвітницькі заходи серед населення у сфері поводження з тваринами.

При проведенні інформаційно-просвітницьких заходів через розміщення реклами, розповсюдження інформації в засобах масової інформації, необхідно донести до кожного мешканця нашого міста інформацію з питань, пов’язаних із гуманним ставленням до тварин, необхідністю дотримання норм і правил в сфері поводження з тваринами.

Необхідно інформувати населення  міста про роботу, яка ведеться в цьому напрямку і про результати, які очікується отримати

 1. Освіта.

Освіта є одним із важливих елементів всебічного підходу до регулювання популяцій, оскільки людська поведінка – це  фактор, який має виключний вплив на динаміку популяції тварин.

Освіта в сфері поводження з тваринами, необхідна:

– для мотивації власників щодо збільшення відповідальності у відношенні до тварин;

– для ознайомлення із законодавчою базою і правилами в області поводження з тваринами;

– для отримання навичок поведінки з тваринами;

– для мотивації людей до стерилізації тварин.

КП «Гарне місто» спільно з громадськими організаціями має запроваджувати просвітницькі проекти у дитячих, навчальних закладах щодо гуманного поводження з тваринами та захисту їх від жорстокого поводження.

 1. Підвищення відповідальності і посилення контролю за дотриманням правил поводження з тваринами.

Введення системи реєстрації і ідентифікації тварин, а також Правил поводження з тваринами у Овруцькій ОТГ дасть можливість підвищити відповідальність власників за утриманням тварин і буде слугувати основою для застосування відповідної законодавчої бази до порушників.

Контроль за дотриманням вимог законодавства у сфері поводження з тваринами здійснюється КП «Гарне місто», органами поліції у Овруцькій ОТГ, муніципальною інспекцією Овруцької міської ради, громадськими організаціями та всіма небайдужими громадянами громади.

Координацію роботи з контролю за дотриманням вимог законодавства і Правил поводження з тваринами має здійснювати КП «Гарне місто».

 1. Стерилізація домашніх тварин та попередження безконтрольного розмноження.

Такі аспекти як «домашні тварини» та «бездомні тварини» пов’язані між собою.

Зменшення народжуваності домашніх тварин автоматично зменшує чисельність бездомних. Серед бездомних тварин більшість це колишні домашні тварини.

Контроль репродукції при допомозі постійної стерилізації або тимчасової контрацепції може бути досягнуто за допомогою використання таких методів як: хірургічний та фізична контрацепція (ізолювання самок від самців в період тічки).

КП «Гарне місто» має проводити роботу щодо пропаганди необхідності стерилізації домашніх тварин та організувати роботу щодо допомоги малозабезпеченим громадянам із стерилізації їхніх домашніх тварин, проведення заходів безкоштовної стерилізації із залученням державних та приватних ветеринарних клінік.

 1. Реєстрація та ідентифікація тварин.

Один із важливих і необхідних етапів, який дасть високу позитивну динаміку у впорядкуванні відносин в сфері поводження з тваринами, в тому числі і в зменшенні чисельності безпритульних тварин.

Найбільш ефективний спосіб ототожнення тварини з конкретним власником – це використання реєстрації та ідентифікації. Запровадження реєстрації та ідентифікації повинно підвищити відповідальність людини, оскільки по тварині можливо буде ідентифікувати його власника. Реєстрація та ідентифікація є важливим засобом для того, щоб повернути загублених тварин їх власникам, та може служити основою для використання відповідної законодавчої бази (включаючи законодавство, згідно якому власник несе відповідальність за викинуту на вулицю тварину та норми при обов’язкових регулярних щепленнях). Найкращим вибором на теперішній час є встановлення чипа з індивідуальним номером на усі тварини.

Для впорядкування оперативної роботи з тваринами на базі КП «Гарне місто» має бути створена паперова та електронна база даних, яка дасть можливість організувати облік тварин в місті.

 1. Регулювання чисельності бездомних тварин.

Комунальному підприємству (КП «Гарне місто») надати наступні функції виконувати заходи із поводження з тваринами:

 • для збору відловлених бездомних тварин і тварин, від яких відмовились власники;
 • для проведення щеплення, стерилізації, реєстрації бездомних та домашніх тварин;
 • перетримки бездомних тварин та їх обстеження на захворювання;
 • повернення власникам загублених тварин або утікачів;
 • повернення стерилізованих відловлених бездомних тварин в навколишнє середовище (прищеплених) під нагляд волонтерів;
 • передача відловлених бездомних тварин громадським притулкам (стерилізованих і прищеплених).

Умертвіння тварин (евтаназією) можливо тільки у випадках:

– травм, які не сумісні з життям;

– ІV стадії онкологічних захворювань;

– декомпенсації хронічних захворювань серця, легенів, печінки, нирок;

– також, якщо поведінка собаки виявлена агресивною (комісією, у складі представника КП «Гарне місто», ліцензованого лікаря ветеринарної медицини та кінолога, зафіксовано напади на людей).

Всі виявлені факти:

– травмування тварини;

– заподіяння йому каліцтва;

– отруєння, або інші випадки жорстокого ставлення людини по відношенню до тварини, повинні передаватися в правоохоронні органи для подальшого проведення розслідування та притягнення винних до відповідальності.

Захоронення або утилізація померлих тварин здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

За результатами реалізації перших етапів та при наявності фінансування розглядатиметься питання щодо будівництва притулка для тимчасового утримання собак з метою їх стерилізації, проведення профілактичних та лікувальних заходів на постійній основі

 1. Реалізація Програми.

Програма має комплексний підхід до вирішення проблеми поводження з тваринами та повинна працювати в поєднанні з Правилами утримання домашніх тварин у Овруцькій ОТГ .

Строк виконання Програми – 2020-2022 роки.

Реалізація Програми передбачає фінансування за рахунок міського бюджету, або інших джерел фінансування та здійснюється відповідно до переліку заходів передбачених в даній Програмі).

VІ. Очікувані результати виконання Програми

Затвердження і реалізація передбачених заходів створить основу для ефективної роботи та контролю у сфері утримання і поводження з домашніми та іншими тваринами в місті, що буде сприяти:

– формуванню сучасного гуманного ставлення до тварин, що знаходяться поруч з людиною;

– формуванню у підростаючого покоління етичного ставлення до тварин;

– свідомому ставленню громадян до існуючих проблем у сфері утримання і поводження з домашніми та іншими тваринами в місті;

– впровадженню міжнародного позитивного досвіду у вирішенні питань поводження з домашніми та іншими тваринами;

– зменшенню та регулювання кількості безпритульних тварин у місті;

– формуванню усвідомленого відношення людей до стерилізації тварин;

– поліпшенню епізоотичного, санітарно-епідемічного стану міста;

– зменшенню рівня забруднення території міста відходами життєдіяльності тварин;

– збереженню здоров’я населення, зменшенню рівня захворювань населення хворобами, спільними для людей і тварин;

– підвищенні рівня безпеки і комфортності середовища існування людини.

VІI. Фінансове забезпечення Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюватиметься відповідно до чинного законодавства за рахунок:

 • коштів міського бюджету;
 • позабюджетних коштів – добровільних внесків юридичних та фізичних осіб;
 • інших джерел.

Головний розпорядник бюджетних коштів- відділ  житлово- комунального господарства, благоустрою Овруцької міської ради здійснює фінансування або відшкодування понесених витрат КП «Гарне місто» Овруцької міської ради на рахунок відкритий в органах Державної казначейської служби.

Обсяги фінансування на виконання заходів Програми  підлягають щорічному коригуванню.

ПАСПОРТ

Програми поводження з безпритульними тваринами

у Овруцькій ОТГ на період 2020 – 2022 років

Програму затверджено рішенням міської ради від ___________

Ініціатор: Овруцька міська рада.

Розробник Програми: КП «Гарне місто» Овруцької міської ради Житомирської області.

Відповідальний виконавець: КП «Гарне місто» Овруцької міської ради Житомирської області,

Головний розпорядник бюджетних коштів:Відділ житлово- комунального господарства,  благоустрою Овруцької міської ради

Термін виконання: 2020-2022 роки.

Обсяг та джерела фінансування

Джерела фінансування Обсяг фінансування,тис.грн. У тому числі за роками, тис.грн.
 

2020 р.

 

 

2021 р.

 

Міський бюджет 610 305

 

305

VIІI. Організаційне забезпечення

Організаційне забезпечення реалізації Програми і контроль за виконанням передбачених Програмою заходів здійснює Овруцька міська рада та громадські організації у сфері захисту тварин.

Для реалізації Програми комунальне підприємство щорічно надає на розгляд сесії міської ради перелік заходів на наступний рік.

Перелік заходів і завдань Програми, ресурсне забезпечення програми

Назва завдань,заходів Виконавці Джерела фінансува-ння Орієнтовна потреба в коштах по роках

тис.грн.

2020 2021
1. Забезпечення матеріально-технічної бази
1.1.Закупівля обладнання,необ-хідного устатку-вання, предметів матеріалів, обладнання та інвентарю для реалізації заходів КП

«Гарне місто”, відділ житлово- комунального господарства, благоустрою Овруцької міської ради

Міський бюджет 30.00 30.00
1.2.Створення притулку для тимчасового утримання собак:

– ремонт приміщення;

– придбання будівельних матеріалів ;

-підготовка та благоустрій території;

-транспортні витрати (послуги з перевезення, паливно-мастильні матеріали)

– інші витрати, необхідні для утримання приміщення та тварин

КП

«Гарне місто”, відділ житлово- комунального господарства, благоустрою Овруцької міської ради

Міський бюджет 25.00 25.00
2. Заходи з відлову, стерилізації та повернення на колишнє місце безпритульних тварин
2.1.Проведення заходів з вилову та повернення на колишнє місце мешкання безпритульних тварин КП

«Гарне місто”, відділ житлово- комунального господарства, благоустрою Овруцької міської ради

Міський бюджет 50.00 50.00
2.2.Відшкодування витрат на стерилізацію тварин ветеринарній лікарні, та лікарський нагляд КП

«Гарне місто”, відділ житлово- комунального господарства, благоустрою Овруцької міської ради

Міський бюджет 50.00 50.00
2.3.Відшкодування витрат на утримання тварин у притулку для тимчасового утримання, та інші витрати (харчування тварин, оплата праці персоналу, комунальних послуг, енергоносіїв, медикаментів та перев’язувальних матеріалів, предметів та матеріалів, обладнання, інвентарю необхідного для утримання тварин) КП

«Гарне місто”, відділ житлово- комунального господарства, благоустрою Овруцької міської ради

Міський бюджет 150.00 150.00
Всього     305.00 305.00

Примітка: Потреба в коштах на реалізацію Програми орієнтовна, яка може не відповідати затвердженим кошторисним призначенням протягом року, протягом року на підставі звітних даних проводиться коригування на підставі фактичних витрат.

Секретар  Завантажити документ