Рішення №2122 від 26 березня 2020 року “Про затвердження Порядку використання залишку коштів від надходжень до міського бюджету податку з власників транспортних засобів  та інших самохідних машин і механізмів і збору за першу реєстрацію транспортного засобу, що склався станом на 01.01.2020 р.”

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирської області

Сорок друга позачергова  сесія                                          VІІ  скликання

Від  26 березня 2020 року    №2122

Про затвердження Порядку використання
залишку коштів від надходжень до міського
бюджету податку з власників транспортних
засобів  та інших самохідних машин і
механізмів і збору за першу реєстрацію
транспортного засобу, що склався станом

на 01.01.2020 р.

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України „Про автомобільні дороги”, „Про дорожній рух”, „Про джерела фінансування дорожнього господарства України”, „Про благоустрій населених пунктів”,  з метою забезпечення ефективного використання залишку коштів від надходжень до міського бюджету податку з власників транспортних засобів , збору за першу реєстрацію транспортного засобу, що склався  станом на 01 січня 2020 року:

 1. Затвердити Порядок використання залишку коштів від надходжень до міського бюджету податку з власників транспорт­них засобів та інших самохідних машин і механізмів і збору за першу реєстрацію транспортного засобу, що склався станом на 01.01.2020 (далі – Порядок), що додається.
 2. Головному розпоряднику коштів міського бюджету- відділу житлово- комунального господарства, благоустрою Овруцької міської ради (Редчиць О.П.) забезпечити використання бюджетних коштів згідно з Порядком.
 3. Відділу фінансів Овруцької міської ради забезпечити фінансування в установленому порядку.
 4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови Гришковця В.М.

Міський голова                                                                   І.Я.Коруд

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії

Овруцької міської ради № 2122  

від 26.03.2020р.

П О Р Я Д О К
використання залишку коштів від надходжень до міського бюджету
податку з власників транспортних засобів ,  самохідних машин і
 механізмів і збору за першу реєстрацію транспортного засобу,

що склався станом на 01.01.2020

 1. Порядок використання залишку коштів від надходжень до міського бюджету податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів і збору за першу реєстрацію транспортного засобу, що склався станом на 01.01.2020 (далі – Порядок) розроблено відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України „Про автомобільні дороги”, „Про дорожній рух”, „Про джерела фінансування дорожнього господарства України”, „Про місцеві державні адміністрації”, „Про благоустрій населених пунктів”.
 2. Порядок визначає механізм використання залишку коштів від надходжень до міського бюджету податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів і збору за першу реєстрацію транспортного засобу, що склався на 01.01.2020 р. (далі – бюджетні кошти).
 3. Бюджетні кошти спрямовуються на:

3.1. Проведення робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах здійснюється через головних розпорядників бюджетних коштів міського бюджету – відділ житлово- комунального господарства, благоустрою Овруцької міської ради, Овруцьку міську раду;

 1. Бюджетні кошти, зазначені у підпункті 3.1. пункту 3 Порядку, спрямовуються на проведення у 2020 році робіт з ремонту та утримання доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах відповідно до Переліку, який формується головним розпорядником бюджетних коштів – відділом житлово- комунального господарства, благоустрою Овруцької міської ради та затверджується Овруцьким міським головою  (заступником міського голови). У разі потреби до зазначеного Переліку в установленому порядку можуть вноситись відповідні зміни.
 2. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок зазначених бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.
 3. Головний розпорядник коштів міського бюджету подає відділу фінансів Овруцької міської ради листи-заявки на фінансування відповідних робіт чи послуг.
 4. Фінансування головного розпорядника бюджетних коштів здійснюється у межах помісячного розпису спеціального фонду міського бюджету.
 5. Оплата виконаних робіт здійснюється замовником в межах виділених бюджетних коштів відповідно до умов договорів на підставі актів виконаних робіт.
 6. Головний розпорядник коштів міського бюджету щомісяця, до 20 числа наступного за звітним періодом, письмово інформує Овруцьку міську раду, відділ фінансів Овруцької міської ради про використання бюджетних коштів.
 7. Складання та подання фінансової звітності про використання
  бюджет­них коштів, а також контроль за їх цільовим використанням здійснюється в установленому законодавством порядку.

Секретар ради                                                                                Дєдух І.М.  Завантажити документ