“Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки” (Інформація)

У К Р А Ї Н А

ОВРУЦЬКА МІСЬКА РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

11101 м. Овруч, вул. Шевченка 43, код ЭДРПОУ 04053370

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ

СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

Детального плану території земельних ділянок орієнтовною площею 4,0000 га, розташованих в м. Овруч Житомирської області по вул. Р. Шухевича, 49-а та 49-б з  метою зміни цільового призначення земельних ділянок для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства.

 1. Інформація про замовника:

Овруцька міська рада

Юридична адреса: 11101 м. Овруч, вул. Шевченка 43, код ЄДРПОУ 04053370

 1. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

Детальний план території  (ДПТ) розробляється на земельні ділянки площею 4.0000 га, розташовані в м. Овруч Житомирської області для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства, розроблений на основі містобудівної документації відповідно до чинного законодавства з використанням проектних матеріалів та земельного кадастру. Кадастровий номер земельних ділянок по вул. Романа Шухевича, 49-а – 1824210100:01:007:0027 та Романа Шухевича, 49-б -1824210100:01:007:0027.

Детальний план території для будівництва і експлуатації розроблений відповідно до Розпорядження голови Овруцької міської ради від 24.06.2019 р. № 1441 «Про надання дозволу на розроблення детального плану території   Овруцької міської ради Житомирської області» з метою зміни цільового призначення земельної ділянки з «для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій» на «для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства».

Ділянка має існуючі під’їзди з вулиць  місцевого значення. Навколо ділянки  такі функціональні зони:

 • землі комунальної власності ( 11.03 – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд, будівництва організацій та підприємств;
 • землі приватної власності (03.07 – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі);
 • землі приватної власності (11.02 – для розміщення  та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд, будівництва організацій та підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості);
 • інші землі загального користування (вулиці, автодороги).

Стан навколишнього середовища ділянки, яка розглядається, визначається санітарним станом повітря, води, ґрунту, акустичним та електромагнітним режимом.

Метою планованої діяльності є розміщення установки для виготовлення полімер-модифікованого бітуму для виробництва полімер-модифікованого бітуму та бітумних емульсій, що використовуються при будівництві доріг.
Необхідність у використанні зазначеного устаткування полягає в забезпеченні соціальних потреб населення в якісному та швидкому ремонті автодоріг в регіоні.
Використання бітумних емульсій дозволяє надійно скріпити шари дорожнього покриття, що укладаються, покращуючи характеристики багатошарового покриття.
Виробництво модифікованого бітуму забезпечить якісною сировиною асфальтобетонні установки, що гарантує пружність, надійність і тривалість експлуатації дорожнього покриття.
Таким чином, виробництво бітумних емульсій та модифікованого бітуму сприяє
будівництву, реконструкції, капітальному та поточному середньому ремонту
автомобільних доріг загального користування державного значення, а також в межах
регіону та міста; поліпшенню дорожніх умов та транспортного обслуговування
населення; створенню на дорогах належних умов безпеки руху; забезпеченню сучасних
умов праці, наповненню місцевого держбюджету податками.

 1. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Детальним планом території передбачається реалізація видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

Відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» стратегічна екологічна оцінка – процедура визначення, опису та оцінювання наслідків виконання документів державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, виправданих альтернатив, розроблення заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків.

Закон поширюється на документи державного планування, які стосуються сільського господарства, енергетики, промисловості, транспорту, поводження з відходами, використання водних ресурсів, охорони довкілля, містобудування або землеустрою (схеми) та виконання яких передбачатиме реалізацію видів діяльності (або які містять види діяльності та об’єкти), щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, або які вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для територій та об’єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі.

Метою стратегічної екологічної оцінки є сприяння сталому розвитку регіону шляхом забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров’я, інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження документів державного планування. Підставою для прийняття рішення про необхідність здійснення стратегічної екологічної оцінки є критерії визначення наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, затверджені органом, зазначеним у статті 6 Закону.

Згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України №296 від 10.08.2018 «Про затвердження Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування» перед тим як розпочати процедуру стратегічної екологічної оцінки рекомендується визначити чи підлягає проект документу державного планування цій процедурі, тобто зробити попередню оцінку проекту ДДП.

Стратегічна екологічна оцінка проводиться щодо проектів документів державного планування, які відповідають критеріям відповідно до ст. 2 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», отже проведення СЕО щодо містобудівної документації «Детальний план території м. Овруч Житомирської області»  з уточненням планувальної структури і функціонального призначення території для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства є обов’язковим.

Відстань до найближчих ділянок житлової забудови становить 300 м. При проектуванні дотримано умови п. 4.3. «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» (Наказ Міністерства охорони здоров’я України №173 від 19.06.1996).

Вибір майданчика проведено для визначення функціонального призначення з урахуванням розглянутих варіантів і техніко-економічних міркувань з найбільш економічним використанням земель, а також соціально-економічного розвитку м. Овруч Житомирської області. Об’єкт будівництва розміщується в промисловій зоні міста Овруч. Транспортне обслуговування території буде здійснюватися з вулиці Романа Шухевича. Влаштування нових вулиць та доріг не передбачається.

Детальний план території на даній ділянці розроблений з урахуванням ефективного використання територій, функціонального зонування, транспортних потоків, створення нормальних умов для роботи підприємства.

Детальний план території розроблений з метою забезпечення вирішення містобудівних питань сталого розвитку території, виділення елементів планувальної структури, зокрема:

– уточнення планувальної структури і функціонального призначення території, параметрів забудови;

– визначення функціонального призначення та параметрів забудови території;

– визначення існуючих та прогнозованих планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами;

– обґрунтування потреб формування земельної ділянки та визначення її цільового призначення, зображення існуючих земельних ділянок та їх функціонального використання;

– забезпечення комплексності забудови території;

– визначення напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності щодо проведення інженерного забезпечення території, організації транспортно-пішохідного руху, охорони стану навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки, комплексного благоустрою.

Планувальна структура ДПТ визначилася необхідністю даного виробництва для розвитку промислової та с/г інфраструктури району, технологією підприємства, транспортними зв’язками основних та допоміжних будівель і споруд, існуючим рельєфом місцевості, санітарними та протипожежними нормами. Архітектурно-планувальне рішення сформоване на підставі аналізу існуючої ситуації, враховуючи особливості території з точки зору санітарно-гігієнічних умов, інженерного забезпечення об’єктів будівництва та ін.

Відповідно до наявної земельної документації в межах території проєктування детального плану є сформовані земельні ділянки орієнтовною площею 4,0000 га. Фактично землі в межах розробки детального плану території не використовуються як землі сільськогосподарського та виробничого призначення.

Інформація про суб’єкт господарювання:

ТОВ «Гостомель-Промтранс»

08290, Україна, м. Ірпінь, смт. Гостомель, вул. Лугова, 8а, код ЭДРПОУ 38435152

Основними намірами забудови планувально-просторової організації території є установка з виробництва полімер-модифікації бітуму  компанії MARINI (Італія) корпорації Fayat Group  бренду TEKFALT. Виробництво бітуму та інших продуктів здійснюється із залишків перегону кам’яновугільного дьогтю, нафти, хвої (гудрону, напівгудрону та ін.).

На виробничій території будуть розташовані такі об’єкти:

 • Адмінбудівля
 • КПП
 • Установка з виробництва полімер-модифікації бітуму
 • Резервуарний парк бітуму об’ємом 300 м3
 • Мийка вантажного автотранспорту
 • Гаражі, СТО
 • Вагова
 • КТП
 • ПЗП
 • Малі очисні споруди госппобутових стоків
 • Малі очисні споруди дощових стоків
 • Артсвердловина
 • Пожежний резервуар об’ємом 2х100 м3
 • Автостоянка вантажного автотранспорту
 • Побутові приміщення
 • Кафетерій, магазин
 • Майданчик для контейнерів під сміття
 • Газорозподільча шафа

Територія проектування знаходиться в зоні Житомирського Полісся. Відносно природно-сільськогосподарського районування ділянка ДПТ знаходиться в межах Центральної Правобережної провінції (П2) зони Українського Полісся. В географічному відношенні територія розміщена на Поліській низовині в зоні мішаних лісів.

В межах ділянки відсутні  цінні зелені насадження. Згідно з рішенням Овруцької міської ради від 19.07.2019 року № 651 наданий дозвіл на розчищення території (вирубка кущів та дерев, корчування пнів, інше).

На проектованій ділянці благоустрій відсутній. Ділянка вільна від забудови.  Рельєф ділянки спокійний та сформований.   Дана територія за ступенем придатності під забудову відноситься до І категорії (придатні території, що не потребують спеціальних заходів з інженерного підготовлення). Згідно з рішенням Овруцької міської ради від 15.08.2019 року   № 683 наданий дозвіл на розчищення вивезення ґрунту силами ПП «Сучасне дорожнє будівництво» з метою покращення дорожнього покриття.

Земельна ділянка, на площу якої виконується дана стратегічна екологічна оцінка (СЕО),  в процесі освоєння потребує проведення робіт з інженерної підготовки для забезпечення відведення поверхневих і талих вод за межі території. Основна частина  дощових стоків потрапляє на малі очисні споруди. Враховуючи існуючий рельєф території водовідведення дощових і талих вод забезпечується, зокрема, шляхом поглинання частини стоків у ґрунти.

Дані заходи обумовлені необхідністю належного утримання, ремонту і експлуатації об’єкта проєктування та забезпечення протипожежних заходів. Загалом територія, на яку розробляється детальний план території, потребує організації за функціональним призначенням, прокладанням інженерної мережі та здійснення комплексного благоустрою.

У проекті детального плану території передбачено наступні заходи з благоустрою:

– озеленення спеціального призначення;

– споруди системи тимчасового зберігання та вивезення твердих побутових відходів;

– організація твердого покриття доріг та проїздів;

– організація пішохідних доріжок з покриттям з бетонної плитки;

– влаштування огорожі;

– влаштування клумб, газонів, розрідження дерев, вирубка чагарників тощо;

– нічне освітлення території.

Інженерна інфраструктура території включає інженерні мережі землекористувачів суміжних територій та інженерні мережі, які необхідні для забезпечення об’єкту проєктування, а саме:

– електричні мережі;

– транспортні мережі;

– господарсько-питний водогін з артезіанської свердловини та водовідведення (малі очисні споруди);

– малі очисні споруди для поверхневих і талих вод;

В цілому, територія, на яку розробляється детальний план, має вигідне розміщення в структурі міста та району.

Основними принципами планувально-просторової організації даної території є:

– розміщення об’єкта проєктування з урахуванням містобудівної ситуації, що склалася на суміжних територіях;

– максимально раціональне використання територіальних та трудових ресурсів та зручне розташування об’єкту.

 1. Ймовірні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Детальний план даної території розробляється з урахуванням природо-кліматичних умов, існуючого рельєфу території, особливостей прилеглої території та забудови з дотриманням технологічних та санітарних розривів, з урахуванням взаємозв’язків основних та допоміжних споруд.

В процесі визначення важливих екологічних аспектів, пов’язаних з діяльністю функціональних підрозділів, розглядаються:

а) вплив на атмосферне повітря;

б) вплив на водне середовище;

в) користування надрами;

г) вплив на ландшафт, ґрунти;

д) управління відходами;

е) використання сировинних та ресурсних матеріалів.

Вплив планованої діяльності комплексу на навколишнє середовище, що виявляється у виділенні в атмосферне повітря забруднюючих речовин від двигунів внутрішнього згорання автомобільної техніки, установки полімер-модифікації бітуму потужністю 20 т/год, яка матиме вплив мінімальний, так як цей об’єкт закритий з усіх сторін і не призведе до зміни кліматичних умов.

Зміни мікроклімату, що безпосередньо пов’язані з відсутністю активних масштабних впливів планової діяльності (значних виділень теплоти, вологи, тощо) не відбудеться.

Негативні ендогенні та екзогенні процеси, явища природного та техногенного походження (тектонічні, сейсмічні, зсувні, селеві, зміни напруженого стану і властивостей масивів порід, деформації земної поверхні) не передбачаються.

Вплив на водне середовище – мінімальний. Скиду у природні водойми не планується.

Витрата води:

– на господарсько-побутові потреби – вода з артезіанської свердловини. Питна вода  повинна  відповідати  ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної,  призначеної для споживання людиною».

– на виробничі потреби – вода з артезіанської свердловини.

Землі, за рахунок яких сформована земельна ділянка, перебувають у приватній власності.

Грунтовий покрив ділянки проєктування характеризується поширенням типових для Поліської зони України дерново-підзолистих грунтів різноманітного ступеня оглеєння.

Внаслідок розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства відбудеться незначний вплив та антропогенне навантаження на ландшафт, флору та фауну району робіт. В процесі будівництва та експлуатації об’єктів проєктування вплив на рослинний покрив та тваринний світ буде виявлятися в пошкодженні та частковому знищенні рослинності транспортними засобами. У районі розміщення ділянки відсутні популяції або окремі представники зникаючих видів фауни і флори, занесені в Червоні книги.

Ділянка, що розглядається, не відноситься до земель водного фонду, прибережно-захисних смуг, територій історико-культурного, природо-заповідного, рекреаційного чи оздоровчого призначення. Територія ДПТ також не межує з територіями, що мають природоохоронний статус.

Ареали проживання рідкісних тварин, місця зростання рідкісних рослин та тварин в межах проєктування відсутні. Значних і незворотних змін в екосистемі дослідженої території в результаті будівництва/експлуатації об’єкта планової діяльності не прогнозується. Наземних, водних і повітряних шляхів міграції тварин на території не помічено.

Негативних впливів на водне середовище, порушення гідродинамічного режиму, виснаження поверхневих та підземних водних ресурсів, надходження у водне середовище забруднюючих речовин не відбуватиметься.

Транскордонний вплив відсутній.

 1. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо документ державного планування не буде затверджено.

Альтернативи іншого характеру відсутні з огляду на необхідність провадження даної планованої діяльності агрологістичного комплексу згідно виробничої необхідності та сприяння зайнятості населення.

Вибір майданчика будівництва проведено з урахуванням варіантів та техніко-економічних міркувань з урахуванням найбільш економного використання земель, вигідного місцеположення, транспортної інфраструктури та соціально-економічного розвитку регіону.

Також розглянуто альтернативні варіанти щодо технічного та технологічного забезпечення об’єкту будівництва та територіального розміщення об’єкту планової діяльності.

У разі незатвердження документа державного планування, а саме ДПТ, та відмова від реалізації будівництва об’єкту, що проектується, призведе до погіршення розвитку економіки Овруцького району та Житомирської області, а також зменшення кількості робочих місць в даному регіоні. За даним варіантом подальший стабільний розвиток району та міста є, очевидно, проблематичним, і ця альтернатива веде до погіршення економічної ситуації для Овруцького району.

 1. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначити доцільність і прийнятність планової діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища, а також оцінити вплив на навколишнє середовище в період будівництва та функціонування планованих об’єктів, дати прогноз впливу на оточуюче середовище, виходячи із особливостей планової діяльності з урахуванням природних, соціальних та техногенних умов.

Основним критерієм стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність до державних будівельних норм, санітарних норм і правил  України,  законодавства  у  сфері  охорони  навколишнього  природного середовища.

Основні методи під час виконання стратегічної екологічної оцінки:

 • аналіз слабких та сильних сторін проекту містобудівної документації з точки зору екологічної ситуації, а саме:
 • вивчити в регіональному плані природні умови території, яка межує з ділянкою розміщення планової діяльності, включаючи характеристику поверхневих водних систем, ландшафтів (рельєф, родючі ґрунти, рослинність та ін.), гідрогеологічні особливості території та інших компонентів природного середовища;
 • розглянути природні ресурси з обмеженим режимом їх використання, в тому числі водоспоживання та водовідведення, забруднення атмосферного середовища;
 • оцінити можливі зміни в природних та антропогенних екосистемах;
 • проаналізувати склад ґрунтів, рівні залягання підземних вод, виявити особливості гідрогеологічних умов майданчика за результатами інженерно-геологічних вишукувань.
 • консультації з громадськістю щодо екологічних завдань;
 • розгляд сценарію антропогенних катастроф або руйнувань і способів ліквідації їх наслідків;
 • ознайомлення осіб, які приймають рішення, з можливими наслідками здійснення запланованої діяльності;
 • отримання зауважень і пропозицій до проекту містобудівної документації;
 • проведення громадського обговорення у процесі стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації.

В ході СЕО провести оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, врахувати екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного та стабільного соціально-економічного розвитку населеного пункту та підвищення якості життя населення.

 1. Заходи, які  передбачається  розглянути  для  запобігання,  зменшення  та

пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

З метою дотримання стану навколишнього середовища на належному рівні, який вимагають чинні нормативні акти, проектом детального плану території передбачається ряд планувальних заходів, до яких відносяться:

 1. Заходи, що впливають на всі компоненти середовища і в цілому покращують санітарно-гігієнічні умови:

– проведення забудови у відповідності до функціонального зонування, наміченого містобудівною документацією;

– інженерна підготовка території та вертикальне планування, благоустрій, озеленення, влаштування твердого покриття;

– система водовідведення та малі очисні споруди.

 1. Заходи, що поліпшують стан атмосферного повітря:

– очищення викидів шкідливих речовин до значень допустимих концентрацій;

– озеленення та впорядкування зелених насаджень.

 1. Заходи, що поліпшують стан водного басейну:

– водовідведення на локальні очисні споруди;

– система відведення дощових і талих вод з відведенням найбільш забруднених вод на локальні очисні споруди;

– інженерний благоустрій території;

– санітарне очищення території.

На території, що підлягає забудові, передбачити зняття родючого ґрунту (за наявності) і використати його для благоустрою при створенні газонів, квітників.

Зважаючи на державну політику в галузі ресурсозбереження, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при будівництві об`єктів доцільно максимально повно використовувати сучасні високоефективні екологічні та енергозберігаючі технології та матеріали, тощо.

Проектні рішення прийняті з урахуванням чинників, у тому  числі:

а)   забезпечення нормативних концентрацій шкідливих речовин в атмосферу під час роботи установка з виробництва полімер-модифікації бітуму  компанії MARINI,  механізмів і автотранспорту;

б)  забезпечення створення охоронних зон (1-3 пояс) при експлуатації артсверловини;

в)   забезпечення безвідходних технологій;

г) організація локальних очисних споруд та правильна утилізація відходів.

Даний розділ  передбачає ряд заходів, що забезпечують запобіганню негативному впливу розробки  на навколишнє природне та соціальне середовище:

– ресурсозберігаючі заходи – збереження і раціональне використання сировинних та водних ресурсів, повторне їх використання та ін.;

– планувальні заходи – функціональне зонування, організація санітарно-захисних зон;

– охоронні заходи – моніторинг території зони впливу планової діяльності.

Окрім того, потрібно оцінити обмеження будівництва агрологістичного комплексу за умовами навколишнього природного, соціального, техногенного середовища та обсяг інженерної підготовки території, необхідний для дотримання умов безпеки навколишнього середовища.

На дану земельну ділянку розповсюджуються такі планувальні обмеження:

 1. Санітарно-захисна зона об’єкту будівництва, згідно з ДСП №173 від 19.06.96 р. становить 300 м;
 2. Прибережні захисні смуги річок, інших водойм, водних об’єктів – від 25 м (для  інших водойм);
 3. Зона санітарної охорони артезіанських сведловин – 30 м.
 4. Планувальними обмеженнями є межа земельної ділянки проектування: червона лінія вул. Шухевича 16,0 м, охоронні зони існуючих інженерних мереж, що проходять в безпосередній близькості до ділянки та об’єктів будівництва, а також протипожежні, санітарні та інші нормативно встановлені розриви.
 5. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Звіт про стратегічну екологічну оцінку має відповідати вимогам ч. 2 ст. 11 Закону України  «Про стратегічну екологічну оцінку», методичним  рекомендаціям  із здійснення  стратегічної  екологічної  оцінки  документів  державного  планування, затверджених наказом Міністерства екології і природних ресурсів України N 296 від 10.08.2018.

 1. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації «Детальний план території земельної ділянки орієнтовною площею 4,0000 га, розташованої в м. Овруч Житомирської області по вул. Романа Шухевича, 49-а та 49-б Житомирської області для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства подаються протягом 15 діб з дня її оприлюднення до Овруцької міської ради  за юридичною адресою: 11101 м. Овруч, вул. Шевченка 43, код ЄДРПОУ 04053370

Голова  міської ради                                                              І. Я. КОРУД