Проект рішення (доопрацьоване) “Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку Овруцької ОТГ на 2020 рі”

ПРОЕКТ

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Жтомирської області

Р І Ш Е Н Н Я

____________  сесія                                                          VІІ  скликання

 Від ___  грудня 2019 року            №

Про затвердження Програми
соціально-економічного та
культурного розвитку

Овруцької ОТГ на 2020 рік

Розглянувши пропозиції виконавчого комітету Овруцької міської ради, депутатів міської ради, виконуючих обовязки старост по старостинських округах до Програми соціально-економічного та культурного розвитку Овруцької ОТГ на 2020 рік відповідно до Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету», з метою забезпечення комплексного розвитку Овруцької громади, підвищення життєвого рівня населення, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити Програму соціально-економічного та культурного розвитку Овруцької ОТГ на 2020 рік.
 2. Фінансово-економічному відділу міськвиконкому передбачити в міському бюджеті кошти на реалізацію заходів Програми на 2020 рік.
 3. Виконкому міської ради, керівникам підприємств, організацій та установ міста забезпечити виконання намічених завдань.
 4. Контроль на виконанням даного рішення залишається за міським головою та покладається на голів постійних депутатських комісій міської ради, заступників міського голови, начальників відділів.

Міський голова                                                                        І.Я.Коруд


Додаток 

Д О Д А Т О К № 1

до рішення сесії міської ради

VІІ скликання

Паспорт

Програми соціально-економічного та культурного розвитку

Овруцької ОТГ на 2020 рік

Назва програми Програма соціально-економічного та культурного розвитку Овруцької ОТГ на 2020 рік
Мета програми Узгодження спільних дій органу місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання різних форм власності по створенню сприятливих умов для забезпечення соціально-економічного розвитку громади.
Очікувані результати виконання програми Розв’язання соціальних проблем та зростання якості життя населення за рахунок створення передумов для стійкого соціально-економічного розвитку громади
Структура програми Загальні положення

1. Оцінка тенденцій економічного і соціального розвитку Овруцької ОТГ

2. Цілі та пріоритети економічного та соціального розвитку громади у 2020 році

3. Бюджет громади на 2020 рік

4. Розвиток економічного потенціалу та підприємництва

5. Управління об’єктами комунальної власності

6. Розвиток житлово-комунального господарства та благоустрою громади

7. Транспорт

8. Органи місцевого самоврядування

9. Соціальний захист населення

10. Захист прав та інтересів дітей

11. Забезпечення дотримання законності і правопорядку, прав і свобод громадян, безпечних умов проживання

12. Культурний та духовний розвиток, національно-патріотичне виховання мешканців громади

13. Розвиток фізичної культури та спорту

14. Освіта

15. Охорона здоров’я

16. Агропромисловий комплекс

17. Землеустрій міста

18. Заходи, пов’язані з реалізацією в громаді конкурентної політики

Ініціатор розроблення програми Виконавчий комітет Овруцької міської ради
Розробник програми Відділ економічного розвитку та залучення інвестицій Овруцької міської ради
Співрозробники програми Виконавчі органи міської ради, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади
Відповідальні виконавці програми Виконавчі органи міської ради, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади, заклади, установи, фонди, суб’єкти господарювання міста
Термін реалізації програми 2020 рік
Обсяги фінансування програми, тис. грн. Фінансування заходів проводиться згідно цільових програм з міського, Державного та обласного бюджетів та за кошти інших джерел не заборонених чинним законодавством
Контроль за виконанням програми Покладається на голів постійних депутатських комісій міської ради, заступників міського голови, начальників відділів.

Д О Д А Т О К № 1

до рішення ____сесії міської ради

VІІ скликання

від _______ року №

ПРОГРАМА

соціально-економічного та культурного розвитку Овруцької ОТГ на 2020 рік

Програма соціально-економічного розвитку Овруцької ОТГ на 2020 рік (далі – Програма) враховує основні пріоритети розвитку громади, конкретні завдання щодо підвищення ефективності використання наявного природного, виробничого і трудового потенціалів, ґрунтується на Стратегії розвитку громади та комплексі галузевих програм.

Програма розроблена відповідно до вимог законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про державні цільові програми», «Про стимулювання розвитку регіонів» та інших законодавчих актів.

Метою Програми є узгодження спільних дій органу місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання різних форм власності по створенню сприятливих умов для забезпечення соціально-економічного розвитку громади.

Співпраця органів виконавчої влади та місцевого самоврядування на виконання зазначених умов передбачає досягнення визначеної у Програмі  мети, отримання підтримки громади.

Основні показники Програми базуються на намірах господарюючих суб’єктів громади, пропозиціях структурних підрозділів міської ради та враховують існуючі тенденції соціально-економічного розвитку громади та  поточну економічну ситуацію в країні.

Спільні дії Овруцької міської ради та її виконавчого комітету спрямовані на реалізацію державної соціальної та економічної політики, підвищення конкурентоспроможності та забезпечення висхідної динаміки розвитку економіки громади, створення якісного та безпечного середовища життєдіяльності населення.

Термін реалізації Програми  соціально-економічного розвитку Овруцької ОТГ – 2020 рік.

Виконання зазначених пріоритетних завдань дасть можливість забезпечити стабільні темпи економічного зростання, сприятиме наповненню бюджету міста та дозволить спрямувати фінансові ресурси у соціальну сферу для створення повноцінного життєвого середовища, додержання державних соціальних стандартів та гарантій.

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до Програми  затверджуються Овруцькою  міською радою за поданням депутатів, постійних  комісій міської ради, членів виконкому та мешканців міста. Звітування про виконання Програми двічі на рік – за шість місяців та підсумками року.

 

І. ОЦІНКА ТЕНДЕНЦІЙ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ОВРУЦЬКОЇ ОТГ

Овруцька об’єднана територіальна громада утворена 13 квітня 2017 року відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» шляхом об’єднання Овруцької міської ради, Бондарівської, Великофоснянської, Великохайчанської, Великочернігівської, Гошівської, Зарічанської, Кирданівської, Невгодівської, Норинської, Підрудянської, Піщаницької, Покалівської, Раківщинської, Хлуплянської, Черепинської, Шоломківської сільських рад та в 2019 році доєднано ще одну сільську раду Слобідську.

Овруцька ОТГ розташована у центрі Полісся, межує з районами Гомельської області Республіки Білорусь; Коростенським і Народицьким районами Житомирської області.

Найбільшою річкою є Норинь – притока  р. Уж.

Адміністративний центр – місто Овруч. Площа – 928,78 км², населення – 34468 мешканців (2019). До складу громади входять 1 місто – Овруч і 75 сіл: Базарівка, Барвінкове, Богданівка, Бондарі, Бондарівка, Велика Фосня, Велика Хайча, Велика Чернігівка, Великий Кобилин, Великі Мошки, Веселівка, Гаєвичі, Гошів, Гуничі, Дівошин, Довгиничі, Дубовий Гай, Заріччя, Заськи, Збраньки, Камінь, Кирдани, Клинець, Колосівка, Коптівщина, Коренівка, Корчівка, Красносілка, Лукішки, Мала Фосня, Мала Хайча, Мала Чернігівка, Малий Кобилин, Малі Мошки, Мамеч, Мишковичі, Мочульня, Мощаниця, Нагоряни, Невгоди, Нивки, Новосілки, Норинськ, Оленичі, Острів, Павловичі, Папірня, Підвелідники, Підруддя, Піщаниця, Покалів, Поліське, Полохачів, Потаповичі, Привар, Раківщина, Сирківщина, Скребеличі, Слобода-Новоселицька, Слобода-Шоломківська, Смоляне, Стугівщина, Теклівка, Хлупляни, Черепин, Черепинки, Шоломки, Яцковичі, Слобода, Заболоть, Кораки, Ясенець, Нижня Рудня, Середня Рудня, Верхня Рудня.

 

 

Назва населеного пункту

 

Площа, всього (га)

Відстань до центру ОТГ (кілометри доріг)
1. Адміністративний центр ОТГ – Овруцька міська рада Житомирської області 887,2 га  

Х

2. Бондарівський старостинський округ 3873,4 га 17 км
3. Великофоснянський старостинський округ 2848,6 га 10 км
4. Великочернігівський старостинський округ 5932,3 га 10 км
5. Великохайчанський старостинський округ 3364,6 га 20 км
6. Гошівський старостинський округ 3990,0 10 км
7. Зарічанський старостинський округ 2891,0 га 2 км
8 Кирданівський старостинський округ 9863,7 га 3 км
9. Невгодівський старостинський округ 1533,5 га 15 км
10 Норинський старостинський округ 3931,4 га 20 км
11 Підрудянський старостинський округ 1790,7 га 1 км
12 Піщаницький старостинський округ 12733,6 га 8 км
13 Покалівський старостинський округ 7966,1 га 15 км
14 Раківщинський старостинський округ 4534,8 га 12 км
15 Слобідський старостинський округ 10711,9 га 44 км
16 Хлуплянський старостинський округ 6393,9 га 22 км
17 Черепинський старостинський округ 1988,0 га 5 км
18 Шоломківський старостинський округ 3689,1 га 9 км

Демографічна ситуація

Населення Овруцької ОТГ станом на 01.07.2019 року становить 34468 чоловік  (м. Овруч-15980, старостинські округи- 18488)

 

 

Назва населеного пункту

Всього населених пунктів Загальна чисельність жителів, станом на 01.07.2019
1. Адміністративний центр ОТГ – Овруцька міська рада Житомирської області 1
2. Бондарівський старостинський округ 4 1261
3. Великофоснянський старостинський округ 2 1027
4. Великочернігівський старостинський округ 7 815
5. Великохайчанський старостинський округ 4 1290
6. Гошівський старостинський округ 4 857
7. Зарічанський старостинський округ 2 1749
8. Кирданівський старостинський округ 3 1565
9. Невгодівський старостинський округ 2 432
10 Норинський старостинський округ 3 1245
11 Підрудянський старостинський округ 3 1041
12 Піщаницький старостинський округ 6 1295
13 Покалівський старостинський округ 7 1534
14 Раківщинський старостинський округ 6 776
15 Слобідський старостинський округ 7 340
16 Хлуплянський старостинський округ 6 646
17 Черепинський старостинський округ 5 995
18 Шоломківський старостинський округ 4 1620

Демографічна ситуація в громаді  дуже складна. Смертність населення перевищує народжуваність в 2,0 рази. Щорічно внаслідок природних втрат населення громади зменшується на 500 чоловік.

Зменшенню кількості населення в громаді сприяють і негативні міграційні процеси, особливо після катастрофи на Чорнобильській АЕС, виїзд місцевого населення у великі міста.

  Виробнича та обслуговуюча інфраструктура

На території громади представлені такі галузі промисловості: легка, харчова, будівельних матеріалів, сільське господарство.

Підприємства: хлібозавод, деревообробний комбінат, компанія порційних автоматів, швейна фабрика, лісгоспи; фермерські господарства.

Діє залізничний пункт контролю «Овруч» через державний кордон України та Білорусі.

На сьогоднішній день діє більше 500 торговельних об’єктів та сфери послуг: це продовольчі та непродовольчі магазини, заклади громадського харчування, побутового обслуговування – майстерні по пошиттю одягу, ремонту взуття і техніки, медичного обслуговування, аптеки, та ін.

Банківська система представлена філіями банків «Ощадбанк», «Приват банк», «Райфайзен банк Аваль», та кредитною спілкою «Оберіг».

Основними складовими сфери житлово-комунального господарства, благоустрою Овруцької ОТГ є водопровідно-каналізаційне господарство, дорожня інфраструктура, обслуговування багатоповерхових житлових будинків, санітарний стан територій населених пунктів, управління  поводження з ТПВ, вуличне освітлення в населених пунктах. Учасниками програми у свері житлово-комунального господарства є: Овруцька міська рада, відділ житлово-комунального господарства, благоустрою Овруцької міської ради, КП «Водоканал» Овруцької міської ради, КП «Відродження» Овруцької міської ради, КП «Гарне місто» Овруцької міської ради, КП «Овруч» Овруцької міської ради.

Транспортна інфраструктура

Регіональні пасажирські та вантажні перевезення здійснюються залізничним та автомобільним транспортом. Із загальною мережею автомобільних доріг України Овруцька громада сполучена дорогами державного значення Вінниця-Житомир-Овруч-Мозир, Київ–Овруч-Іванків та місцевого підпорядкування. Громада має автобусне сполучення з Києвом, Житомиром, Вінницею, Коростенем, Рівним, Бердичевом, Трускавцем, Гомелем. Проходять залізничні маршрути Санкт-Петербург – Одеса, Санкт-Петербург – Кишинів, Мінськ-Кишинів, Брест-Київ, Мінськ-Сімферополь, Мінськ-Варна. Овруч – перше прикордонне місто України у північно-західному напрямку. На під’їзді до нього діє митний пост “Овруч”.

Пасажирські перевезення, в Овруцькій ОТГ,  здійснюються ПАТ «АТП – 11847», ТОВ «Автосвіт ЛТД», ПП «РІМ – Богдан». На території громади на сьогодні функціонує 68 автобусних маршрути. Щоденна кількість рейсів: 186. Усі населені пункти громади забезпечені постійним транспортним сполученням з адміністративним центром. На території ОТГ діє Програма відшкодування пільгового перевезення населення автомобільним транспортом.

Загальна протяжність вулично-дорожньої мережі міста становить 59,7 км., площею 399 тис. м2. В тому числі: з твердим покриттям – 28,2 км, площею 189 тис. м2; удосконаленим покриттям – 31,5 км, площею 210 тис. м2; Загальна площа тротуарів з твердим покриттям – 41 тис. м2, площею 26 тис. м2. Старостинські округи: тверде покриття – 107,7 км,  щебеневе покриття – 161,8 км, ґрунтове – 28,2 км.

Дорожня інфраструктура громади знаходиться в  незадовільному стані, цьому передував низький рівень фінансування дорожніх робіт, через недостатнє фінансування порушувалися нормативні міжремонтні строки, не було можливості здійснити технічне переоснащення дорожньої галузі, широко запровадити нові технології, машини, механізми, матеріали і конструкції.

Найбільш проблемними, що потребують ремонту, є дороги загального користування місцевого значення та вулиці і дороги комунальної форми власності. Наразі ведеться активна робота щодо будівництва, капітального ремонту та реконструкції дорожнього покриття громади, проте у зв’язку з недостатнім фінансуванням значна кількість доріг знаходиться у вкрай занедбаному стані.

Гуманітарна інфраструктура.

Мережа закладів дошкільної освіти ОТГ станом на 01.01.2019 року відповідає потребам населення, функціонує 16 закладів дошкільної освіти. Дошкільну освіту в закладах ОТГ здобуває 941 дитина. 2019 рік є роком розвитку нової якісної освіти в Новій українській школі, роком створення опорних шкіл, переоснащення закладів освіти сучасним обладнанням.

Всього працює закладів загальної середньої освіти – 18, в тому числі: 5 опорних закладів освіти з 7 філіями, 4 – ЗЗСО І-ІІІ ступенів та 2 ЗЗСО І-ІІ ступенів, освіту в них здобувають 3609 учнів.

Середня наповнюваність класів в 2019 – 2020 н. р. становить 15,7 учнів.

Мережа закладів культури Овруцької міської ради, складає 53 установи: 35 сільських клубних закладів, будинок культури, 12 сільських бібліотек, 2 міські бібліотеки, музей та  2 школи естетичного виховання.

Медична галузь Овруцької ОТГ представлена:

Первинна ланка: на території Овруцького  району функціонує 17 амбулаторій загальної практики сімейної медицини, 65 фельдшерських пунктів. Загальною проблемою для сільських закладів охорони здоров′я є низький рівень матеріально-технічної бази, що не відповідає табелям оснащення, затверджених наказами МОЗ України.

Вторинна ланка: до складу КНП«Овруцької міської лікарні»  входить:

 • поліклінічно-діагностичне відділення;
 • стаціонарні відділення.

Серед всього населення громади є такі пільгові категорії, як учасники АТО, постраждалі внаслідок ЧАЕС І кат., ІІ кат., учасників бойових дій,  сім’ї воїнів загиблих в АТО.

У 2019 році проводилось фінансування таких міських Програм:

Програма соціального захисту населення Овруцької міської ради на 2018 – 2020 роки.”

Програма оздоровлення і відпочинку дітей Овруцької об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки.”

Програма підтримки обдарованої учнівської молоді на 2018 – 2023 роки Овруцької міської ради.”

Програма розвитку освіти Овруцької міської об’єднаної територіальної громади

Програма розвитку культури і туризму в Овруцькій міській раді на 2018-2020 роки”

Програма  розвитку фізичної культури і спорту у місті Овручі на 2018-2020 роки

Програма розвитку малого та середнього підприємництва в Овруцькій об’єднаній територіальній громаді на 2018-2020 роки.”

Програма соціально-економічного розвитку Овруцької центральної районної лікарні на 2018-2020 роки.”

Програма профілактики злочинності в місті Овручі на 2017- 2021 роки”

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства Овруцької ОТГ на 2018-2020 роки

Програма регулювання чисельності безпритульних тварин на період 2019 – 2020 роки.

У 2019 році введено в експлуатацію фізкультурно – оздоровчий комплекс по вул. Г.Виговського, 15 б.

На протязі 2019 року за кошти інфраструктурної субвенції руалізувалися наступні  проекти:

– Покращення доступу до якісної питної води для громадян сіл Норинськ, Мощаниця, Підвелідники Овруцького району (капітальний ремонт) – 1000,0 тис. грн.

– Реконструкція водогінної мережі в населених пунктах Стугівщина, Оленичі, Хлупляни Овруцького району Житомирської області – 2000,0 грн.

– Капітальний ремонт будівлі інфекційного відділення Овруцької центральної районної лікарні за адресою: Житомирська область, м. Овруч, вул. Т.Шевченка, 106 – 1000,0 грн.

– Капітальний ремонт приміщень дитячого відділення Овруцької центральної районної лікарні за адресою: Житомирська область, м. Овруч, вул. Т.Шевченка, 106 – 1500,0 тис. грн.

– Капітальний ремонт котельні та теплової мережі Великофоснянського закладу загалної середньої освіти І-ІІ ступенів Овруцької міської ради Житомирської області – 663,70 тис. грн.

– Капітальний ремонт котельні та теплової мережі опорного закладу освіти “Покалівський заклад загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів” Овруцької міської ради Житомирської області – 663,70 тис. грн.

– Капітальний ремонт спортзалу ДЮСШ за адресою: м. Овруч, вул. Т.Шевченка, 55/27 – 2300,0 тис. грн.

Загальна сума отриманої інфораструктурної субвенції 9127,4 тис. грн.

За рахунок коштів державної субвенції на створення та ремонт існуючих спортивних комплексів при загальноосвітніх навчальних закладах усіх ступеней отримано кошти на проект «Капітальний ремонт спортивного майданчику зі штучним покриттям з розміром 42,5х22,5 м, з висотою огорожі h=3,0 м в Опорному закладі освіти «Овруцький заклад загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів № 1» Овруцької міської ради Житомирської області  в сумі 3702,106 тис. грн.

Закінчені були роботи по реконструкції інфекційного відділення лікарні.

Згідно наказу Мінрегіону за рахунок субвенції з державного бюджету у 2019 році фінансувалися заходи, спрямовані  на розвиток системи охорони здоров’я в сільській місцевості. Наразі продовжується будівництво амбулаторії в с. Покалів Овруцького району.

ІІ. ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ГРОМАДИ У 2020 РОЦІ

Програма спрямована, насамперед, на стабілізацію економіки громади, недопущення погіршення якості життя населення, а також стабільну роботу систем забезпечення життєдіяльності громади.

Пріоритети економічного розвитку громади:

 • збереження та зростання економічного потенціалу громади, забезпечення конкурентоспроможності продукції місцевих виробників через інноваційний розвиток, освоєння нових видів продукції та послуг;
 • сприяння створенню привабливого інвестиційного клімату у громаді та залучення стратегічних інвесторів у реальний сектор економіки громади;
 • активізація інвестиційної діяльності, продовження реконструкцій та поточних ремонтів об’єктів життєзабезпечення, розвиток та відновлення мережі доріг;
 • розвиток малого та середнього підприємництва, приватної ініціативи;
 • участь у проектах міжнародної технічної допомоги;
 • розширення мережі сучасних закладів торгівлі та побутового обслуговування;
 • забезпечення якісними, доступними торгівельними та побутовими послугами;
 • ефективне використання земельних ресурсів громади та об’єктів комунальної власності;
 • якісне утримання території та об’єктів благоустрою;
 • підвищення рівня енергозбереження та ефективності використання енергоресурсів у всіх сферах господарювання;
 • надійне функціонування систем життєзабезпечення населення, реформування і розвиток житлового та комунального господарства;
 • розбудова інфраструктури сільських територій;
 • розв’язання екологічних проблем громади.

У сфері соціальної та гуманітарної політики:

 • забезпечення соціального захисту та підтримки незахищених верств населення;
 • послаблення напруги на ринку праці, підвищення соціальної захищеності безробітних;
 • легалізація робочих місць та недопущення тіньової зайнятості;
 • зростання рівня заробітної плати, в тому числі у бюджетній сфері;
 • підвищення безпеки життєдіяльності населення;
 • забезпечення пріоритетного фінансування соціальних програм;
 • забезпечення подальшого розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти;
 • якісне медичне обслуговування населення;
 • залучення широких верств населення до занять фізичною культурою та спортом;
 • культурний розвиток громадян, зростання духовно-інтелектуального потенціалу мешканців міста;
 • розвиток туризму в громаді.

Основні завдання Програми полягають у:

 • забезпеченні гідних умов життя громадян за рахунок нарощування та утримання рівня економічного зростання, проведення структурних перетворень, впровадження нових енергозберігаючих технологій;
 • стимулюванні раціонального використання енергоресурсів, що сприятиме забезпеченню потреби мешканців багатоповерхового та приватного секторів в енергоресурсах;
 • створенні позитивної тенденції, щодо залучення вітчизняних та іноземних інвестицій;
 • сприянні суб`єктам господарювання у реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на створення нових робочих місць, освоєння передових технологій;
 • забезпеченні подальшого розвитку малого і середнього підприємництва, підвищення їх ролі у соціально-економічному житті громади;
 • забезпечення населення якісними комунальними послугами;
 • здійснення природоохоронних заходів, щодо призупинення погіршення стану навколишнього природного середовища: здійснення протиерозійних заходів, поліпшення якості питної води та водовідведення, впорядкування утилізації твердих побутових відходів.

ІІІ. БЮДЖЕТ ГРОМАДИ НА 2020 РІК

Бюджетна політика 2020 року буде спрямована на вирішення вкрай нагальних та проблемних питань, забезпечення цільового та ефективного використання коштів міського бюджету.

Дохідна частина бюджету громади на 2020 рік буде сформована на підставі чинного законодавства з урахуванням змін і доповнень у бюджетному і податковому законодавстві, основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку громади та на основі очікуваної дохідної бази за рахунок закріплених та власних податків і зборів, неподаткових платежів, а також трансфертів із районного, обласного та державного бюджету.

Основні організаційні заходи:

 • забезпечення прогнозування доходів бюджету на основі реальних прогнозних макроекономічних показників економічного і соціального розвитку громади, досягнення їх відповідності та узгодженості на усіх стадіях бюджетного процесу;
 • при формуванні бюджетних програм необхідність виключення непріоритетних та неефективних витрат, зокрема тих, які не стосуються виконання основних функцій і завдань відповідного головного розпорядника.

Пріоритетні напрямки діяльності:

 • забезпечення збалансованості та стійкості бюджетної системи;
 • зміцнення доходної бази бюджету громади;
 • посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету;
 • забезпечення пріоритетності спрямування коштів на фінансування захищених статей видатків при збалансованому підході до фінансування інших видатків;
 • режим жорсткої економії, оптимізація видатків бюджету;
 • виконання пріоритетних цільових програм, спрямованих на досягнення стратегічних цілей;
 • підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом впровадження програмно – цільового методу з подальшою оптимізацією бюджетних програм;
 • посилення відкритості та прозорості публічних фінансів шляхом оприлюднення інформації;
 • підтримка галузей сільського господарства, медицини, освіти, культури та інших в тому числі і шляхом надання субвенцій.

ІV. Розвиток економічного потенціалу та підприємництва

Основними завданнями є поліпшення бізнес-клімату, створення сприятливих умов для стабільної та ефективної роботи суб’єктів підприємництва, консолідація зусиль структурних підрозділів міської ради та бізнесу для вирішення актуальних питань цього сектору економіки, скорочення державного регулювання та адміністративного втручання у діяльність суб’єктів господарювання, інформаційно-консультаційна допомога суб’єктам господарської діяльності, підтримка підприємницьких ініціатив.

Надаються в оренду вільні приміщення. Проводиться на конкурсних засадах продаж комунального майна. Реалізуються вільні земельні ділянки.

Проведено аукціонів з продажу права власності на земельні ділянки на загальну суму 616 860 грн (шістсот шістнадцять тисяч вісімсот шістдесят гривень);

Продано земельних ділянок під об’єктами нерухомості на загальну суму 2 854 337 грн (два мільйони вісімсот п’ятдесят чотири тисячі триста тридцять сім гривень);

Укладено договорів оренди землі на загальну суму 1 604 015 грн (один мільйон шістсот чотири тисячі п’ятнадцять гривень), з них договорів з продажу права оренди на земельних торгах на суму 276 255 грн (двісті сімдесят шість тисяч двісті п’ятдесят п’ять гривень).

Відкрито новий супер – маркет «Максіма» (ФОП Ярмолюк Р.В.)

Продовжуються роботи по реконструкції міської бібліотеки під ЦНАП, відповідно до участі Овруцької міської ради в програмі U-LEAD з Європою по проекту покращення матеріально – технічної бази та придбання програмного забезпечення для ЦНАПу.

Створені робочі групи по інвентаризації нерухомого майна та проведення заходів з легалізації найманої праці.

Ліквідовано торгівлю у невстановлених місцях. Відновив роботу кооперативний ринок по вул. Відродження.

Проводяться консультативно – інформаційні заходи стосовно пошуку проектів розвитку малого та середнього бізнесу.

Основні напрямки діяльності з розвитку підприємницької діяльності, малого та середнього бізнесу:

 • Створення сприятливого середовища для впровадження інвестиційних проектів на території громади.
 • Сприяти розвитку малого та середнього бізнесу
 • Забезпечення зростання грошових доходів населення
 • Залучення підприємців та мешканців до вирішення проблем громади.
 • Інформування мешканців та підприємців про можливості та потреби в організації певного виду бізнесу.
 • Урізноманітнення форм і методів співпраці міської влади з підприємцями та їх об’єднаннями на основі ділового партнерства і співробітництва.
 • Організація роботи з асоціаціями, галузевими об’єднаннями та громадським організаціями підприємців.
 • Продовження роботи щодо легалізації бізнесу.
 • Посилення контролю у сфері торгівлі, особливо алкогольними та тютюновими виробами. Вжиття заходів щодо недопущення продажу цих товарів неповнолітнім та без касового чеку.
 • Удосконалення роботи існуючих ринків як торгівельних комплексів та створення нових.
 • Забезпечення інформаційно-консультативної підтримки підприємців щодо наявності в громаді небанківських фінансових установ і видів послуг, вільних виробничих та невиробничих споруд, устаткування, земельних ділянок тощо.
 • Посилення контролю за торгівлею у невстановлених місцях
 • Сприяння промисловим підприємствам у пошуку нових ринків збуту.
 • Створення механізмів підтримки осіб, які започатковують підприємницьку діяльність
 • Виконання Програми розвитку малого та середнього підприємництва в Овруцькій ОТГ на 2018-2020 роки
 • Проведення семінарів, тренінгів, форуму для підприємців
 • Забезпечення функціонування в громаді центру надання адміністративних послуг
 • Створення коворкінг – центру для інформаційно – комунікативних заходів, придбання техніки, матеріалів та обладнання.
 • Сприяти розвитку самозайнятості населення через створення Майстерень сільських ініціатив

Інвестиційна діяльність.

На території громади продовжує проводитися політика в напрямку залучення нових інвестиційних проектів та підтримки вже  діючих.

Сформовано інформацію по об’єктах Greenfield, brown-field та направлено до Агенції регіонального розвитку Житомирської області. Сформовані інформаційні запити на пропозиції інвесторів щодо можливого розміщення об’єктів будівництва полігонів ТПВ та розробки родовищ глини, розвитку тепличного господарства.

Проводились робочі зустрічі з дирекцією Агенції регіонального розвитку Житомирської області на предмет залучення інвестицій в розвиток громад: можливості та перепони.

Проблемні питання розвитку:

 • недостатня кількість дієвих важелів стимулювання інвестиційної діяльності;
 • складний процес відведення та надання земельних ділянок інвесторам для здійснення господарської діяльності;
 • нестабільність і непередбачуваність податкової системи, що призводить до високих податкових ризиків для бізнесу й обмежує можливість середньо – і довгострокового планування;
 • складна процедура погодження документів по інвестиційних проектах, для реалізації яких надається державна підтримка.
 • обтяжливий процес підключення енергопотужностей, необхідних для реалізації нових інвестиційних проектів.
 • недосконалість механізмів державно-приватного партнерства.

Основні напрями діяльності:  

 • підвищення інвестиційної привабливості громади за рахунок функціонування стабільного економічного середовища;
 • інвентаризація старих промислових зони на території громади, з метою пошуку незадіяних місць для здійснення діяльності;
 • систематичне оновлення баз даних інвестиційних пропозицій у пріоритетних сферах інвестування, вільних об’єктів нерухомості, земельних ділянок тощо;
 • створення інвестиційного паспорту громади;
 • формування переліку об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету та обласного бюджету;
 • налагодження співпраці з різними міжнародними організаціями та прийняття участі у міжнародних проектах;
 • розробка і захист проектів розвитку інфраструктури  громади через Державний фонд регіонального розвитку;
 • співфінансування програм та проектів;
 • участь в інвестиційних форумах, ярмарках, семінарах та конференціях в Україні та за кордоном;
 • запровадження символіки та бренду Овруцької громади;
 • розробка та виготовлення сувенірної продукції, що презентує місто.

Очікувані результати:

 • збільшення обсягу загальних інвестицій в основний капітал та прямих вітчизняних та іноземних інвестицій в економіку громади;
 • створення нових робочих місць на території громади;
 • покращення інвестиційного рейтингу громади;
 • випуск брошури про інвестиційний потенціал громади.
 • проведення форуму для підприємців
 1. Управління об’єктами комунальної власності

В 2019 році нерухоме майно комунальної власності, яке перебуває на балансі Овруцької міської ради, налічує: нежиле майно – приблизно 71 об’єкт (можуть включати допоміжні будівлі/споруди), житлові приміщення – 329 будинків на території сіл громади та 8 квартир – на території м. Овруч.

З числа житлових будинків по старостинських округах ОТГ всього орендуються 232 об’єкти, з яких: оренда за кошти – 130 будинків, звільнені від орендної платні – 102 будинки.

За 11 місяців 2019 року до бюджету громади від оренди комунального майна нежитлового призначення надійшло 503 469,0 грн. Станом на сьогодні обліковується 12 договорів оренди нежилих приміщень (будівель, споруд) комунальної власності; 1 договір оренди цілісного майнового комплексу, до складу якого входить нерухоме майно загальною площею 1996,4 кв. м.

Велась також претензійно-позовна робота, подано до суду 3 позови про стягнення заборгованості з орендної плати та стягнено відносно 2 позовів коштів на загальну суму 115149,69 тис. грн.

З початку 2019 року укладено 14 договорів купівлі-продажу об’єктів комунальної власності. Станом на листопад 2019 р. до міського бюджету від приватизації комунального майна надійшло коштів на суму 2 871 738,60 грн.

Проводиться та частково проведена підготовча робота щодо продажу 9 об’єктів нерухомого майна на електронних майданчиках через аукціони.

Також були оформлені документи по приватизації житлового фонду відносно 44 квартир, видано ордерів – 23, взято громадян на квартирний/соціальний квартирний облік – 49 чоловік; зареєстровано в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (узаконено) – 36 об’єктів.

Виготовлялась технічна документація на об’єкти нерухомості: технічні паспорти, виготовлені КП «Коростенське МБТІ», – 15 (на суму 21 904 грн.), звіти про визначення вартості нерухомого майна, виготовлені   ПП «Земля Поліського краю», – 16 (на суму 30 500 грн), рецензування на звіти, виготовлені Житомирською ТПП, – 13 (на суму 7 320 грн.).

Придбано за Програмою забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа однокімнатну квартиру під соціальне житло для такої особи. Програма передбачала співфінансування 50 на 50 відсотків з обласного та місцевого бюджетів, відповідно було залучено 150 тис. грн. з обласного бюджету та виділено 150 тис. грн. бюджету громади.

Основні завдвння:

 • раціональне та ефективне використання майна комунальної власності територіальної громади для збільшення обсягів надходжень до бюджету міської ради;
 • проведення системного аналізу ефективного використання комунального майна, переданого в оренду, проведення обстеження об’єктів, переданих в оренду, здійснення контролю за виконанням зобов’язань, передбачених договорами оренди майна;
 • залучення ефективних орендарів для експлуатації  об’єктів комунального нерухомого майна, які перебуватимуть на балансі об’єднаної громади в процесі оптимізації мережі навчальних закладів, закладів культури та охорони здоров’я;
 • підготовка об’єктів до приватизації та забезпечення надходження коштів до міського бюджету від приватизації майна комунальної власності;
 • здійснення контролю за технічним станом та експлуатацією об’єктів комунальної власності;
 • контроль за веденням реєстру майна комунальних підприємств, структурних підрозділів, яке надано та може надаватися в оренду;
 • проведення аналізу ефективності управління майном, що перебуває на балансі комунальних підприємств;
 • здійснення контролю за виконанням укладених договорів оренди комунального майна та своєчасними і в повному обсязі розрахунками орендарів за оренду майна;
 • здійснення контролю за виконанням умов договорів купівлі – продажу об’єктів комунальної власності;
 • проведення консультацій з питань претензійно-позовної роботи по стягненню заборгованості по орендній платі за використання майна комунальної власності та інших питань з орендних відносин;
 • реалізація технічних та інженерних заходів з метою зменшення споживання енергоресурсів в будівлях комунальної власності;
 • забезпечення відкритості, прозорості процесу приватизації та рівних можливостей учасників процесу приватизації.

Будівництво

В місті інтенсивно ведеться будівництво індивідуальних житлових будинків громадянами, які отримали земельні ділянки на праві приватної власності для будівництва та обслуговування житлових будинків – це нові мікрорайони по вул. Ващука по обидві сторони, по вул. Р.Шухевича, в районі с. Підруддя.

Розпочаті будівельні роботи по реконструкції казарми під багатоквартирний житловий будинок по вул. Прикордонній, 4, здано в експлуатацію І підїзд.

Заключено договір інвестування будівництва житлового мікрорайону по вул. Героїв Майдану в м. Овручі з ТОВ “Ярмаркове місто”, яке буде здійснювати забудову житлового комплексу в три черги з поетапною здачею готових об’єктів.

Проблемні питання розвитку: 

 • обмеженість коштів на фінансування будівництва нових об’єктів та законсервованих;
 • відсутність детальних планів забудови територій та плану зонування громади;

Основні напрямки діяльності:

 • в напрямку будівництва найбільший акцент буде направлений на проведення реконструкції, капітальних, поточних ремонтів приміщень освіти, культури, медицини та спорту та інших нежитлових комунальних приміщень;
 • сприяти забудовникам усіх форм власності щодо закінчення робіт по розпочатим проектам будівництва житлового та комерційного призначення;
 • створити дискусійні майданчики для залучення мешканців громади до планування;
 • виготовлення проектно- кошторисних документацій;
 • виготовлення плану зонування територій громади.

 1. РОЗВИТОК ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА БЛАГОУСТРОЮ ГРОМАДИ

Технічне переоснащення житлово-комунального господарства, у тому числі реконструкція та капітальний ремонт житлових будинків, модернізація та розвиток централізованих систем водопостачання, водовідведення, оснащення наявного житлового фонду будинковими засобами обліку та регулювання споживання води, підвищення якості надання житлово-комунальних послуг, зокрема забезпечення споживачів якісною питною водою, оновлення матеріально-технічної бази комунальних підприємств, впровадження систем альтернативних джерел енергії – реалізація цих завдань дозволить забезпечити підвищення надійності функціонування житлово-комунального господарства, поліпшення якості житлово-комунального обслуговування населення.

Водопровідно-каналізаційне господарство.

Протяжність водопровідних мереж міста – 86 км., наявні 21 артезіанська свердловина(15 працюючих), 2 ВНС та 2 станції знезалізнення, протяжність каналізаційних мереж  – 55 км., 6 КНС. В сільській місцевості громади водогони наявні  в 9 старостинських округах, 34 сільських населених пунктах (в 27 населених пунктах водопровід експлуатується,  в 7 населених пунктах не експлуатується). Основними показниками сільських водогонів є протяжність водопровідних мереж – 189,88 км. (154,94 км. – експлуатується), 33 артезіанські свердловини (24 – експлуатуються, 9-не експлуатуються), 2 шахтні колодязі, 35 водонапірних башт загальним об’ємом 1185 м³ (27–експлуатуються, 8 – не експлуатуються), 7 резервуарів чистої води загальним об’ємом 260 м³, 7 станцій знезалізнення (4 – експлуатуються).

Послуги з водопостачання, водовідведення та обслуговування водопровідно-каналізаційних мереж надаються у м. Овруч КП «Водоканал» Овруцької міської ради та у сільській місцевості КП «Відродження» Овруцької міської ради.

За період з початку 2019 року по місту замінено водопровідних мереж з чавунних металевих на пластикові 1892 м/п труб, відремонтовано 165,5 м/п каналізаційних мереж, а також 291 м/п зливової каналізаційної мережі.

Виконано заміну 7 вводів водопровідних мереж до багатоквартирних житлових будинків.

Замінено водопровідну мережу дюкера через річку ВНС № 1 та до свердловин № 1, 5, 7, 12 ВНС № 2, протяжністю 264 м/п.

Шляхом гідродинамічного очищення прочищено 815 м каналізаційних мереж та 33 колодязі, а також 580 м/п ливневої каналізаційної мережі і 16 колодязів.

Відремонтовано 243 водопровідних та каналізаційних оглядових колодязів.

Виконано буріння та проведено облаштування 2-х свердловин на водозаборі ВНС № 1 та 2-х свердловин на водозаборі ВНС № 2.

Виконані роботи з «Реконструкції каналізаційного колектора господарсько-побутових стічних вод очисних споруд в м. Овруч Житомирської області», протяжністю 870 м.

На стадії завершення роботи щодо реконструкції станцій знезалізнення ВНС 1 та ВНС 2.

Реалізовано 2 проекти по будівництву нових каналізаційних мереж(по вул. Жизневського та по вул. Святої Покрови)

Протягом 2019 року на території сільських населених пунктів ліквідовано 126 поривів в 27 сільських населених пунктах та здійснено заміну 1730 метрів погонних водопровідних мереж.

Реалізовано наступні проекти по вдосконаленню сільських водогонів:

 • Встановлено високочастотне обладнання на артезіанських свердловинах в с. Покалів, с. Поліське, с. Полохачів, с. Черепин;
 • Виконано будівництво нової артезіанської свердловини з встановленням високочастотного обладнання в с. Коптівщина;
 • Триває реконструкція водогінних мереж в с. Хлупляни, с. Стугівщина, с. Оленичі. Наразі пробурено та облаштовано нову артезіанську свердловину та проводяться роботи по вдосконаленню мережі.

 

 

Дорожня інфраструктура.

Загальна протяжність доріг комунальної власності складає 377,5 км, з них у м. Овруч – 59,7 км та в сільських населених пунктах – 317,8 км. Обслуговування даних доріг здійснюється балансоутримувачами: в м. Овруч – КП «Овруч» Овруцької міської ради, в сільських населених пунктах – відділ житлово-комунального господарства, благоустрою Овруцької міської ради.

Протягом 2019 року було здійснено наступні поточні ремонти доріг:

 1. 108 вулиці з щебеневим покриттям в 27 населених пунктах на загальну суму 2900,0 тис. грн.
 2. 34 вулиці з асфальтним покриттям (пневмо-струменевим методом) в 10 населених пунктах на загальну суму 2150,0 тис. грн.
 3. Проведено асфальтування вулиць в місті Овруч: Житомирська, Прикордонна, Новогачищанська, Залізнична, Василя Стуса, Степана Бандери, Олексія Береста.

За кошти обласного бюджету здійснено ремонт наступних доріг:

 • Овруч-Народичі-Раківщина-В.Фосня
 • Мамеч-В. Чернігівка через Богданівку
 • Під’їзд до с. Корчівка
 • Під’їзд до с. Яцковичі

Обслуговування багатоповерхових житлових будинків

КП «Гарне місто» Овруцької міської ради Житомирської області надає послуги з управління багатоквартирним будинком в 184 будинках міста Овруч, в тому числі у 101 – багатоповерхових (це близько 3500 квартир).

Протягом 2019 року підприємством проведено наступні роботи:

 1. Встановлено 274 світодіодних світильників в 19 багатоповерхових будинках та встановлені датчики освітлення в 5 багатоповерхових будинках.
 2. Встановлено 10 вуличних світильників на 4 багатоповерхових будинках.
 3. Проведено обрізання та кронування дерев по вул. Б. Хмельницького буд. 11, 28, 30а, 54, 56, 60, 68, вул. Древлянська буд. 6, 12, вул. Героїв Майдану буд. 11, 21, 23, 25, 25а, вул. Т. Шевченка буд. 98/11, вул. Б. Хмельницького буд. 41, 41а, буд. 30а, вул. Металістів буд. 5, вул. Відродження буд. 25, 29, вул. І. Богуна буд. 65.
 4. По Програмі 50 на 50 встановлено 47 металевих дверей.
 5. Працівниками підприємства були встановлені 72 нових поштових ящиків.
 6. Виконаний ремонт в 26 під’їздах.
 7. Проведені часткові ремонти покрівлі в 24 будинках. Загальна площа перекритих покрівель – 377 м2.
 8. Проведений частковий ремонт/заміна каналізаційних мереж в 25 будинках загальною протяжністю 396 м.
 9. Проведений капітальний ремонт даху буд. 80 по вул. Т. Шевченка, буд 48 та 50 по вул. Героїв Майдану
 10. здійснений поточний ремонт фасаду по вул. Т. Шевченка 37/4 (будинок Цалка)
 11. Закінчений капітальний ремонт прибудинкової території по вул. Героїв Майдану буд. 42, 44, 46, 48, 48А, 50, 50А та вул. Відродження буд. 25, 27, 29, 31, 33, а також поточний ремонт прибудинкової території по вул. Б. Хмельницького буд. 32, вул. Базарна буд. 10/9, вул. Немирича буд. 2а, шляхом асфальтування.
 12. На постійній основі проводяться перевірки, прочищення та ремонт димо-вентиляційних каналів (вул. І. Богуна буд. 65, вул. Київська буд. 64, 70, 70А, вул. Б. Хмельницького буд. 28, вул. І. Франка буд. 4, вул. Ю. Немирича буд. 2а, вул. Т. Шевченка буд. 30, 42, 44, 64, 84/2)/

Благоустрій

Роботи з благоустрою населених пунктів Овруцької міської ради здійснюються в наступних напрямках: вуличне освітлення (Відділ ЖКГБ, КП «Овруч»), санітарний стан (КП «Овруч», прибиральники старостинських округів), прибудинкова територія(КП «Гарне місто»), зливова каналізація (КП «Водоканал»), послуги з вивозу та захоронення ТПВ (КП «Овруч»), обслуговування об’єктів благоустрою (відділ ЖКГБ, КП «Овруч»).

Комунальним підприємством  «Овруч»  Овруцької міської ради Житомирської області за 2019 рік дано послуг :

По поводженню з ТПВ: 39767,6 м3 на суму  4092525,07 грн (4092,5  тис.грн);

По вивозу Рідких відходів: 3414,6 м3 на суму 417843,64 грн. (417,8 тис.грн.).

Відділом «Саночистка» протягом 2019 року введено 18 нових майданчиків для збору ТПВ (3 од. – м.Овруч; 8 од. – с.Підруддя; 4 од. – с.Заськи; 3 од. – с.Дубовий Гай).

З 01.01.2019 року по 31.12.2019 року  спожито електричної енергії – 147459 кВт на загальну суму 510308,36 грн. (510,3 тис.грн.).

Обслуговування вуличного освітлення в м. Овруч та в Овруцькій ОТГ складає – 862,0 тис.грн..

В 2019 році реалізовано проекти по відновленню вуличного освітлення в 16 населених пунктах: Велика Чернігівка, Мала Чернігівка, Богданівка, Камінь, Мамеч, Яцковичі, Колосівка, Черепинки, Коренівка, Лукішки, Довгиничі, Бондарівка, Красносілка, Папірня, Велика Фосня, Заріччя

Проблемні питання розвитку:

 • заборгованість населення по оплаті за спожиті житлово – комунальні послуги;
 • відсутність фінансування значущих для міста об’єктів, а саме: реконструкції водопровідної та каналізаційної мережі, переробка твердих побутових відходів;
 • зростання рівня мінімальної заробітної плати, цін на енергоносії, матеріали випереджає темпи зростання видатків на потреби ЖКГ, що призводить до зменшення обігових коштів підприємств та, як наслідок, до скорочення обсягів робіт та збитковості;
 • зношеність наявної техніки на підприємствах ЖКГ складає 60-70%, що потребує її оновлення;
 • низький рівень заробітної плати та тяжкі умови праці не спонукають кваліфікованих спеціалістів працювати в житлово-комунальній сфері, особливо це стосується водопровідно – каналізаційної сфери та житлового фонду;
 • пониження рівня та низька якість підземних вод;
 • катастрофічний стан дорожнього покриття в сільських населених пунктах
 • відсутність необхідних дорожніх знаків та належно облаштованих зупинок громадського транспорту
 • зношеність об’єктів житлового фонду (внутрішні водопровідно-каналізаційні мережі, покрівлі, підвальні приміщення, вікна, двері тошо);
 • відсутність вуличного освітлення в сільських населених пунктах та в деяких частинах міста;
 • значна кількість колодязів в сільських населених пунктах, що потребують очистки та ремонту
 • значна кількість несанкціонованих сміттєзвалищ, відсутність переробки ТПВ
 • низький рівень благоустрою на кладовищах в сільських населених пунктах
 • утримання безпритульних тварин
 • Велика кількість аварійних дерев, що несуть загрозу життю та діяльності мешканців громади
 • Відсутність пожежних водойм та водовідвідних каналів в сільських населених пунктах.

Основна діяльність:

 • проведення реконструкції, поточного та капітального ремонту доріг;
 • проведення ремонтів тротуарів громади;
 • будівництво нових доріг;
 • облаштування зупинок громадського транспорту;
 • виготовлення проектно-кошторисних документацій;
 • підтримання в належному стані дорожньої інфраструктури (виготовлення та встановлення знаків, турнікетів, банерів тощо);
 • експлуатаційне утримання вулиць громади, з забезпеченням водовідводу з поверхні дорожнього і земляного полотна;
 • проведення реконструкції будинків житлового фонду із застосуванням енергозберігаючих технологій та матеріалів, що передбачає, зокрема, забезпечення оснащення наявного житлового фонду будинковими засобами обліку та регулювання споживання води, електричної енергії тощо;
 • проведення капітального ремонту житлового фонду;
 • проведення ремонтів під’їзних шляхів до будинків та проїздів між будинками та дорогами;
 • продовження заміни вхідних дверей та вітрових вікон в підїзді по принципу 50Х50.
 • проведення з населенням житлового фонду роботи, щодо створення ОСББ;
 • надання фінансової підтримки для реалізації інвестиційних проектів з технічного переоснащення та капітального ремонту об’єктів житлово- комунального господарства;
 • реалізацію заходів із ремонту колодязів і заміни люків, інженерних мереж громади;
 • проведення капітальних, поточних ремонтів водопровідних та каналізаційних мереж з використанням сучасних матеріалів;
 • проведення поточного ремонту з гідродинамічним очищенням зливової каналізації;
 • будівництво нових об’єктів водопровідно-каналізаційної сфери;
 • залучення інвестицій для вирішення екологічних і комунальних проблем громади;
 • придбання сучасної спеціалізованої техніки, запчастин та обладнання для комунальних підприємств;
 • впровадження на підприємствах комунального господарства енергозберігаючих технологій та зменшення споживання електроенергії;
 • реконструкція та модернізація вуличного освітлення в громаді з метою раціонального використання електроенергії, зменшення енерговитрат;
 • будівництво нових об’єктів вуличного освітлення;
 • проведення робіт (капітальний ремонт, реконструкція, поточний ремонт, будівництво) по покращенню вуличного освітлення
 • обслуговування мереж зовнішнього освітлення
 • корегування тарифів на житлово-комунальні послуги у разі зміни вартості складових тарифу;
 • впровадження комплексної системи санітарної очистки, яка базується на організації роздільного збирання твердих побутових відходів із подальшим їх сортуванням на спеціальних технологічних лініях.
 • збирання, вивіз та утилізація ТВП;
 • надання послуг з вивезення ТПВ в сільських населених пунктах;
 • забезпечення старостинських округів матеріально-технічним обладнанням для здійснення заходів з благоустрою;
 • створення полігонів для вивезення сміття;
 • проведення робіт по озелененню громади, впорядкування парків, скверів, клумб, газонів, обрізка та кронування дерев;
 • упорядкування прибудинкових територій дитячими ігровими та спортивними майданчиками, встановлення таких в сільський місцевості;
 • упорядкування контейнерних майданчиків для збору сміття;
 • утримання в належному стані кладовищ;
 • боротьба з безпритульними тваринами;
 • залучення суб’єктів господарювання до благоустрою зупинок громадського транспорту та інших об’єктів комунальної інфраструктури;
 • утримання та ремонт комунального майна територіальної громади;
 • залучення громадян, що перебувають на обліку у центрі зайнятості до робіт з благоустрою територій;
 • проведення конкурсів, акцій з питань благоустрою;
 • запровадження в навчальних закладах громади семінарів, тренінгів з питань збереження навколишнього середовища;
 • запровадження роботи підприємства з обслуговування сільських територій.
 • Видалення зелених насаджень, що несуть загрозу життю та діяльності мешканців громади
 • Створення та розчищення пожежних водойм та водовідвідних каналів в сільських населених пунктах.
 • Впровадження систем альтернативних джерел енергії на об’єктах житлово-комунального господарства.

Інструменти виконання:

«Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Овруч на 2018-2020 роки»;

«Програма щодо заходів спрямованих на зменшення захворювання домашніх тварин на сказ у м. Овруч на 2016-2018 роки»;

«Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і території м. Овруч від надзвичайних ситуацій на 2016-2020 роки»;

Очікувані результати:

 • забезпечення беззбитковості підприємств;
 • поліпшення технічного стану будинків та житлових умов громадян;
 • оснащення житлового фонду громади приладами обліку використання води і електричної енергії;
 • економія енергоресурсів внаслідок заміни насосного обладнання;
 • впровадження енергозберігаючих технологій;
 • зменшення аварійності та підвищення безпеки дорожнього руху;
 • високий рівень транспортного сполучення;
 • поліпшення санітарного стану громади;
 • поліпшення благоустрою прибудинкових територій.
 • вдосконалення договірних відносин та розвиток конкуренції на ринку житлово- комунальних послуг;
 • покращення експлуатаційних якостей інженерних споруд та мереж, продовження терміну їх експлуатації;
 • підвищення якості надання послуг з вивезення та роздільного збору ТПВ;
 • покращення благоустрою та екологічного стану міста;
 • задоволення потреб мешканців громади якісною питною водою та якісними комунальними послугами;
 • покращення умов та оплати праці співробітників комунальних підприємств;
 • забезпечення відповідності плати за комунальні послуги, їх кількості та якості

 Енергозабезпечення та енергозбереження

Енергозабезпечення

За кошти ПАТ «ЕК Житомиробленерго» було здійснено електрифікацію вулиць Новоселів, Добахової, Підрудянській, Народицькій, Авіаторів.

За проектом міжнародної технічної допомоги реалізовано проект «Реконструкція вуличного освітлення в м. Овруч» за кредтні 5940 тис. грн. та грантові 70 тис. євро кошти.

Основним завданням у сфері енергозабезпечення залишається надійне та безперебійне забезпечення споживачів громади енергоносіями. Здійснення заходів щодо:

 • моніторингу обсягів споживання та стану розрахунків закладів бюджетної сфери за використані енергоносії, забезпечить дотримання затверджених лімітів споживання енергоносіїв розпорядниками бюджетних коштів;
 • забезпечення своєчасної та повної оплати усіма категоріями споживачів громади вартості спожитих енергоносіїв, що сприятиме підвищенню рівня розрахунків за спожиті енергоносії та безперебійному енергозабезпеченню населених пунктів громади.

Енергозбереження

Одним із пріоритетних напрямків роботи міської ради є підвищення ефективності використання та економії енергетичних ресурсів з метою зменшення тепловитрат будівель комунальної форми власності та економії бюджетних коштів.

У липні 2017 року Овруцька міська рада приєдналась до ініціативи ЄС «Угода мерів» в рамках Угоди був розроблений та затверджений План дій сталого енергетичного розвитку Овруцької територіальної громади на 2018-2030 роки. З метою реалізації ПДСЕР започатковано проведення Днів сталої енергії. Запроваджено систему енергоменеджменту та енергомоніторингу в бюджетних установах. Розроблено та затверджено Програму енергозбереження та енергоефективності Овруцької ОТГ на 2019 – 2020 роки. Проведено конкурс на розробку та затверджено енергетичний логотип Овруцької ОТГ.

Проблемні питання:

 • обмежені фінансові ресурси на впровадження енергоефективних технологій та обладнання;
 • не прогнозоване зростання вартості енергоносів;
 • погіршення фінансового стану споживачів;

Основні завдання:

 • забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів;
 • забезпечення добросовісного енергомоніторингу відповідальними особами обєктів та установ;
 • реконструкція існуючих будівель бюджетної сфери з впровадженням енергозберігаючих технологій, насамперед заміна вікон та утеплення фасадів будівель навчально-виховних комплексів, будинків культури та медицини;
 • переведення котелень закладів бюджетної сфери на альтернативні види палива;
 • реалізація Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату;
 • проведення Днів сталої енергії;
 • випуск друкованої продукції.

Очікувані результати:

 • відповідне скорочення обсягу бюджетних видатків на енергоносії;
 • збільшення обсягів використання нетрадиційної енергетики та альтернативних видів палива, скидного енергетичного потенціалу;
 • модернізація конструкцій вікон та дверей;
 • спрямування коштів, зекономлених внаслідок впровадження енергозберігаючих заходів, на фінансування заходів з енергозбереження у бюджетних установах;
 • поліпшення умов експлуатації та збереження будівель і споруд бюджетних установ у належному стані, забезпечення санітарно-гігієнічних, інженерно-технічних та естетичних вимог до утримання будівель, споруд та прилеглих до них територій;
 • створення безпечних умов навчання та виховання дітей у позашкільних, дошкільних та загальноосвітніх закладах освіти;

Навколишнє природне середовище:

Овруцька громада одна із 11 громад Житомирщини, яка брала участь у  проекті «Покращення якості послуг у сфері управління відходами на муніципальному рівні в ОТГ». Цей проект реалізовувала Програма «U-LEAD з Європою» для громад трьох пілотних областей Волині, Житомирщини та Дніпропетровщини. Проект передбачав навчання ключових фахівців ОТГ щодо основних аспектів та підходів, інституційних, організаційних і правових засад поводження з твердими побутовими відходами, а також підтримати громади у розробленні місцевих планів дій з управління твердими побутовими відходами. У рамках вказаної програми для представників Житомирської, Волинської та Дніпропетровської областей відбулися навчальні поїздки «Від сміття до добробуту: найкращі практики поводження з відходами у Словенії». Продовженням роботи було проведення фестивалю – конкурсу «Подаруй школі троянду, а громаді  – чисте довкілля» серед загальноосвітніх та позашкільних закладів освіти Овруцької громади. Відповідно до підведених результатів фестивалю – конкурсу зі збору вторинної сировини наша громада стала чистішою на 10985,25 кг паперу, 1092,45 кг пластику, 23638,45 кг скла. Заробили навчальні заклади на загальну суму 25215,47 грн. Продовженням реалізації проекту було залучення міні – гранту та реалізація заходів спільно із ГО «Громадський екологічний контроль України» проекту «Сортувати – легко, заробляти – просто», в рамках якого відбулися екскурсії на Обухівський сміттєпереробний завод та полігон ТПВ с. Підгірці, тренінги та майстер – класи, придбано прес для пресування вторсировини, надруковано літературу для дітей, відзнято повчальні відео ролики, загалом залучено 349,670 тис. грн.

Розпочались роботи по приведенню до норм діючого полігону ТПВ, який обслуговує КП «Овруч». Здійснено ремонт будиночка охороня, замовлено технічні умови для підключення електроенергії, готується майданчик для тимчасового розміщення відсорованих відходів. Придбано додатково 50 сіток для сортування відходів.

За рахунок коштів обласного екологічного фонду проведено роботи проекту «Будівництво протиерозійних споруд на землях Піщаницькго, В.Хайчанського та Покалівського старостинських округів Овруцької міської області Житомирської області» на суму 925,74 тис. грн. та по проекту «Будівництво протиерозійних споруд на землях В.Хайчанського та Покалівського старостинських округів Овруцької міської області Житомирської області» на суму 48,24 тис. грн.

Проблемні питання розвитку: 

 • територія громади залишається в зоні радіоактивного забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС;
 • відсутність ефективної системи поводження з відходами, як результат накопичення відходів при погіршенні стану місць їх видалення;
 • для більшості підприємств притаманні такі екологічні проблеми, як застарілі технології виробництва та обладнання, низький рівень експлуатації існуючих природоохоронних об’єктів;
 • захаращеність прибережних захисних смуг звалищами твердих побутових і будівельних відходів;
 • захист земель від ерозії на землях Словечансько-Овруцького кряжу;
 • попередження водної ерозії;
 • недостатнє фінансування природоохоронних програм, що негативно впливає на ефективність їх реалізації;
 • зношеність ливневих та каналізаційних мереж;
 • низькій рівень екологічної освіти та свідомості населення.

Ці та інші чинники призвели до значної деградації довкілля, надмірного забруднення поверхневих і підземних вод, повітря і земель, нагромадження у великих кількостях відходів виробництва та побутового сміття. Проведення заходів з охорони навколишнього природного середовища підприємствами міст та сіл сприятиме поліпшенню санітарно – екологічного стану водоймищ, повітря, рівня ґрунтових вод тощо.

Основні напрями діяльності: 

 • залучення інвестицій для вирішення екологічних проблем;
 • впровадження комплексної системи санітарної очистки, яка базується на організації роздільного збирання твердих побутових відходів із подальшим їх сортуванням на спеціальних технологічних лініях;
 • будівництво сміттєсортувальної лінії;
 • будівництво протиерозійних гідротехнічних споруд по захисту земель від ерозії;
 • реконструкція каналізаційних мереж громади;
 • розвиток та збереження зелених зон;
 • проведення заходів з розчистки та регулювання русел річок громади;
 • активне залучення засобів масової інформації до інформування населення щодо стану довкілля для формування екологічного мислення населення.
 • розробка програми по ліквідації підтоплень в інших проблемних районах міста та сільських територій і проведення робіт та заходів із запобігання підтоплень.
 • створення «Зелених зон» та «Зелених районів».
 • проведення «Зелених» конкурсів та акцій.

Очікувані результати: 

 • зведення до мінімуму кількості відходів та забруднення довкілля;
 • економія енергоресурсів, зменшення викидів в атмосферу  внаслідок  заміни застарілого обладнання та впровадження енергозберігаючих технологій;
 • покращення санітарного та екологічного стану громади;
 • задоволення потреб мешканців громади у якісній питній воді;
 • недопущення стоків нечистот у ливневу каналізацію.
 • покращення комфорту проживання у громаді.

VIІ. ТРАНСПОРТ

Головна мета: забезпечити якісне перевезення пасажирів та надання інших транспортних послуг.

Проблемні питання:

 • Відсутність відшкодування за рахунок субвенцій з державного бюджету втрат перевізників від перевезень пасажирів пільгових категорій;
 • Відкриття нових маршрутів;
 • Поганий стан доріг громади.

Основні завдання на 2020 рік:

 • покращення транспортного сполучення, розвиток маршрутної мережі громадського транспорту;
 • встановлення світлофорів в місцях найбільш завантажених пішоходами та транспортом;
 • посилення безпеки пасажирських перевезень та підвищення їх якості;
 • вдосконалення маршрутної мережі, постійний моніторинг її стану, визначення й уточнення пасажиропотоків.

VIII. ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Основні завдання:

 • поліпшення матеріально-технічного забезпечення роботи органів місцевого самоврядування (ремонт приміщень, придбання автомобіля, придбання комп’ютерної та оргтехніки, обладнання та ін.);
 • впровадження системи електронного документообігу – 250,0 тис. грн.
 • організація та проведення органами місцевого самоврядування урочистих заходів та конференцій;
 • організація прийому та перебування офіційних делегацій та налагодження зв’язків з іншими громадами та містами;
 • сплата членських внесків до Асоціацій, учасником яких є міська рада;
 • підвищення рівня кваліфікації спеціалістів органів місцевого самоврядування;
 • випуск інформаційного бюлетеня Овруцької громади та інших друкованих матеріалів;
 • проведення конкурсів і нагород Овруцької міської ради.

Очікувані результати:

 • покращення матеріально-технічного забезпечення органів місцевого самоврядування;
 • створення прозорої системи в прийнятті рішень органами місцевого самоврядування, підвищення рівня довіри до місцевої ради;
 • підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування та депутатів;
 • створення належних умов для реалізації органами місцевого самоврядування прав та повноважень, визначених чинним законодавством України;
 • вивчення та впровадження кращого досвіду в сфері розвитку місцевого самоврядування.

ІХ. Соціальний захист населення

Робота сектору соціального захисту населення Овруцької міської ради спрямована на поліпшення матеріального забезпечення соціально-вразливих верств населення, подолання бідності та зниження ступеня розшарування населення за рівнем доходів. В громаді діє Програма соціального захисту населення, яка направлена на захист окремих категорій громадян, які відповідно до чинного законодавства мають право на пільги, а саме: забезпечення пільгових категорій населення Овруцької міської ради пільговим перевезенням автомобільним та залізничним транспортом; надання щорічної одноразової допомоги громадянам овруцької міської ради на лікування, для вирішення соціально-побутових питань,згідно положення.

В місті діє територіальний центр УПСЗН, соціальними робітниками обслуговуються громадяни з обмеженими можливостями, престарілі громадяни, ветерани, які потребують стороннього догляду, і отримують соціальні послуги вдома. Також – денне відділення по догляду дітей з обмеженими можливостями.

У сфері соціального захисту виконком міської ради співпрацює з громадськими організаціями, трудовими колективами, релігійними громадами, з метою надання соціальної, матеріальної підтримки жителям громади, які її потребують.

До Овруцької міської ради за щорічною матеріальною допомогою з січня 2019 року  включно по листопад  цього ж року звернулося 476 осіб.                       З них : відмовлено 20 особам;                                                                                задоволено звернення 456 громадянам на загальну суму 1465568 грн.

Матеріальна допомога надавалася громадянам таких категорій:

 1. На ліквідацію наслідків пожеж – 17 звернень;
 2. Для вирішення соціально-побутових питань – 34 звернення;
 3. На лікування, в тому числі на лікування онкохворих, оперативне втручання та післяоперативне – 381 звернень;
 4. На лікування учасникам АТО – 24 звернення.

Надавалася допомога на поховання. Звернулося 33 громадян на  загальну суму – 137709  грн.

На території громади проживає 237 людей яким виповнилося більше ніж 90 років; 197 громадян, які надають компенсацію на догляд за надання соціальних послуг; 453 учасника АТО; 163 дитини, які мають обмежені можливості; 98 статусних дітей (з числа  дітей сиріт та дітей, батьки яких позбавлені батьківського піклування).

Постійно проводиться обстеження матеріально – побутових умов проживання ветеранів війни, чорнобильців  та інших соціально – незахищених  категорій населення.

Всього в громаді проживає 749 учасники ліквідації аварії на ЧАЕС, 21 учасник бойових дій , інвалідів ІІ світової війни з них 12 осіб має вік від 90 до 97 років.

До дня Чорнобильської трагедії та Дня ліквідації  наслідків аварії на ЧАЕС вшановано 296 осіб з числа учасників ліквідації та вдів померлих ліквідаторів на суму 59200 грн. Вшановано всіх учасників ліквідації по 10 старостинських округах, а саме по : Зарічанському, Шоломківському, Норинському, Кирданівському, Піщаницькому, Черепинському, Покалівському, Хлуплянському, Слобідському, Бондарівському.

До дня Перемоги вшановано 35 учасників бойових дій, інвалідів ІІ світової війни на суму – 13500 грн. та до дня Партизанської Слави вшановано двох партизанів підпільників на суму – 600 грн.

      Основні завдання:

 • забезпечити виконання Програми соціального захисту населення м. Овруч на 2018-2020 роки;
 • надавати ритуальні послуги за рахунок коштів міського бюджету, пов’язані з похованням самотніх непрацюючих громадян;
 • запровадити систему надання допомоги одиноким громадянам через волонтерів навчальних та позашкільних закладів громади;
 • провести зкоординовані заходи по підтримці дітей із соціально неспроможних сімей в питаннях забезпечення продуктами і одягом;
 • вжити запобіжних заходів по появі бездомних громадян, забезпечити недопущення незаконного відчуження житла та захист майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, одиноких непрацездатних громадян.

Перелік заходів

Термін виконання Орієнтовані обсяги та джерела фінансування
Всього

 

місцевий бюджет Інші джерела
Матеріальна допомога на поховання осіб, які не працюють Протягом 2020 року В межах кошторисних призначень
Відшкодування витрат на пільгове перевезення Протягом 2020 року В межах кошторисних призначень
Виплата матеріальної допомоги Протягом 2020 року В межах кошторисних призначень
Отримання та розподіл гуманітарних вантажів Протягом 2020 року Не потребує фінансування
Нагородження до свят, пам’ятних дат Протягом 2020 року В межах кошторисних призначень

Очікувані результати :

 • підтримку громадський організацій, діяльність яких має соціальне спрямування;
 • вирішенню проблеми надання грошової допомоги громадянам ОТГ, які потрапили в скрутне фінансове становище та у зв’язку з виникненням складних життєвих обставин;
 • посилення соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями, малозабезпечених, багатодітних сімей , ліквідаторів ЧАЕС, дітей-сиріт, громадян, які потерпіли від стихійного лиха, пожежі тощо.
 • соціальний захист окремих категорій громадян, які відповідно до чинного законодавства мають права на пільги, а саме: забезпечення пільгових категорій населення Овруцької міської ради пільговим перевезенням автомобільним та залізничним, забезпечення житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа;
 • організацію на належному рівні заходів з нагоди з Дня інвалідів, Дня вшанування учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, вшанування учасників бойових дій та захисників та інші заходи.

Інструментрументи виконання:

Програма соціального захисту населення Овруцької міської ради на 2018-2020 роки.

Х. Захист прав та інтересів дітей

Рішенням сесії № 1480 від   29 липня 2019 року було утворено службу у справах дітей Овруцької міської ради.

Основними завданнями служби у справах дітей є:

 • Реалізація на території Овруцької міської об’єднаної територіальної громади державної політики у сфері соціального захисту дітей і запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.
 • Розроблення і здійснення самостійно або спільно з державними органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей.
 • Визначення пріоритетних напрямів поліпшення на території Овруцької міської об’єднаної територіальної громади становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.
 • Вирішення питань щодо захисту прав дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, попередження вилучення дитини з сім’ї, надання у межах компетенції допомоги для збереження їх родинних стосунків.
 • Забезпечення підтримки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, на місцевому рівні, розвитку сімейних форм виховання та реалізації права кожної дитини на виховання у сім’ї.
 • Координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності.
 • Забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї.
 • Здійснення на території Овруцької міської об’єднаної територіальної громади контролю за умовами утримання та виховання дітей, над якими встановлена опіка, піклування, які влаштовані у прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, в заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
 • Надання органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень.
 • Підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

В Овруцькій ОТГ проживає 5852 дитини. На території Овруцької громади проживає 147   дітей, що виховуються в сім’ях, які перебувають у складних життєвих обставинах, 98 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Основною причиною перебування дітей на такому обліку є неналежне виконання батьками батьківських обов’язків, що породжує соціальне сирітство.

Не всі діти мають можливість проживати і виховуватися в повноцінній сім’ї. Бідність родин, складні життєві обставини, обмеження фізичних можливостей, недостатність на рівні району послуг з підтримки дітей та сімей з дітьми зумовлюють те, що частина дітей перебувають поза сімейним оточенням, в закладах інституційного догляду за дітьми.

Розвиток медичних послуг, послуг з інклюзивної освіти та підтримка батьків стануть ключовими факторами у поверненні цих дітей в родини, адже такі сім’ї потребують не тільки матеріальної допомоги, а також і соціального супроводу сім’ї і дитини, який повинен включати всі аспекти соціальної підтримки, реабілітації, адаптації, захисту дитини та підвищення ресурсу власних можливостей батьків для догляду і виховання дитини.

План заходів Термін виконання Обсяги та джерела фінансування
В т.ч.
Місцевий бюджет Інші джерела фінансування
Профілактична робота з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах, та їх батьками згідно з чинним законодавством Протягом року Не потребує фінансування
Влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячі заклади, під опіку, піклування, в дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї та вибуття з них. Протягом року Не потребує фінансування
Проведення перевірки умов проживання дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах Протягом року Не потребує фінансування
Здійснення обстеження сімей опікунів/піклувальників, прийомних сімей Протягом року Не потребує фінансування
Створення малого групового будинку 2020 В межах кошторисних призначень
Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи в межах своєї компетенції через засоби масової інформації Протягом року Не потребує фінансування
Захист житлових прав дітей, які опинились в складних життєвих обставинах Протягом року В межах кошторисних призначень
Проведення святкових заходів для дітей різних соціальних категорій Протягом року В межах кошторисних призначень

Інструменти виконання:

Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2019-2022 роки по Овруцької міської ради.

Програма оздоровлення і відпочинку дітей Овруцької об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки.

ХІ. Забезпечення дотримання законності і правопорядку, прав і свобод громадян, безпечних умов проживання

У структурі виконавчого комітету Овруцької міської ради функціонує відділ муніципальної поліції, основні зусилля відділу муніципальної поліції перш за все були орієнтовані на забезпечення публічної безпеки громадян, дотримання Правил благоустрою на території Овруцької міської ради, збереження майна комунальної власності, контролю за дотриманням законодавства про працю, дотримання правил реалізації підакцизних товарів, суб’єктами підприємницької діяльності та юридичними особами, у відповідності та з чіткім дотриманням вимог Конституції України, Закону України «Про органи місцевого самоврядування», Кодексом України про Адміністративні правопорушення та іншими нормативними документами, що регламентують роботу відділу муніципальної поліції.

Налагоджена тісна взаємодія працівників муніципальної поліції з іншими контролюючими та правоохоронними органами з метою забезпечення належного порядку та законності на території Овруцької громади.

Відповідно до вимог чинного законодавства міською радою ведеться тісна співпраця з воєнкоматом із сприяння проведення призовних компаній.

Важливим пріоритетом у розвитку громади являється безпека громадян. Розвиток новітніх технологій дозволяє здійснювати контроль за дотриманням правил дорожнього руху, недопущення правопорушень в громадських місцях за допомогою електронної спостережної техніки. В багатьох містах впроваджується в дію система «Безпечне місто», як показала практика впровадження такої системи дозволяє не допускати та розкривати правопорушення і злочини, стимулює громадян до дотримання правопорядку. На даний час виникає необхідність впровадження такої системи на території Овруцької міської ради.

Основні напрямки роботи із забезпечення дотримання законності і правопорядку, прав і свобод громадян, безпечних умов проживання:

 • Постійний моніторинг та належне реагування на виявлені недоліки
 • Забезпечити інформування мешканців громади щодо соціально-економічного стану, проблемних питань, виявлених негативних тенденцій, порушень дотримання законності і правопорядку на території громади.
 • Проведення громадських слухань
 • Проводити звітні зустрічі депутатів міської ради з мешканцями відповідних округів з проблемних питань.
 • Покращити роботу дільничих інспекторів шляхом проведення поквартирних обходів, роботи з підобліковими особами, особами схильними до правопорушень, молоддю громади.
 • Домогтися виконання мешканцями громади Закону України «Про благоустрій населених пунктів», «Правил благоустрою і утримання території міста».
 • Посилити роботу муніципальної поліції
 • Матеріально технічне забезпечення органів поліції, підрозділів з надзвичайних ситуацій, військомату, військових частин, підрозділів СБУ, муніципальної, національної поліції, фіскальної служби, громадських організацій, соціальних органів (закладів освіти, культури, медицини, соціального захисту населення тощо) та інших органів державної влади та місцевого самоврядування
 • Запровадження системи «Безпечна громада»

Інструменти виконання:

«Програма профілактики злочинності в м. Овручі на 2017-2021 роки»;

«Програма мобілізаційної підготовки місцевого значення та забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням військового обов’язку, призовом громадян України на строкову військову службу,   військову службу за контрактом до лав Збройних Сил України та інших військових формувань на 2018-2020 роки».

Очікувані результати:

 • зменшення проявів порушень дотримання законності та правопорядку, особливо серед неповнолітніх;
 • усвідомлення мешканцями громади відповідальності за скоєні порушення;
 • збільшення кількості офіційно працевлаштованих громадян на території Овруцької ОТГ;
 • посилення діалогу між владою та громадою.

ХІІ. Культурний та духовний розвиток, національно-патріотичне виховання мешканців ГРОМАДИ

Мережа закладів культури Овруцької міської ради, складає 53 установи: 35 сільських клубних закладів, Овруцький будинок культури, 12 сільських бібліотек, 2 міські бібліотеки, музей та  2 школи естетичного виховання.

Станом на листопад 2019 року в основній і не основній діяльності працює 140 чоловік. Працівниками Овруцького БК, ЦБ ім. А.Малишка, міської бібліотеки для дітей проведені концерти, фестивалі,  загальнокультурні та просвітницькі тематичні заходи присвячені державним святам, ювілеям українських та зарубіжних письменників та інших знаменних дат (фестиваль колядок та щедрівок «Овруччина колядує», Фестиваль –  конкурс  фольклорно – етнографічних  колективів  Овруцької  ОТГ  «Пісня  рідної  землі»,  масове  театралізоване  дійство  «Проводи  Зими –  зустріч  Весни»; святковий  концерт  до  Міжнародного  жіночого  Дня  та багато інших).

Фольклорно-етнографічні колективи Овруччини із с.Стугівщина та с.Потаповичі вибороли 1 та 2 місце у Другому Національному чемпіонаті з фольклору «Eurofolk-Вінниця 2019» та «Eurofolk-Чернівці 2019».

Для збереження та підтримки фольклорних традицій Овруччини було відкрито клубні заклади у с. Оленичі, с. Стугівщина та с.Колосівка.

З метою національно-патріотичного виховання проведені заходи з молоддю до Дня Соборності, Дня дітей, Дня молоді, Дня незалежності, Дня українського козацтва, в рамках якого відбувся І етап Дитячо-юнацької патріотичної гри «Сокіл», «Джура», «Джура» «Прикордонник».

Овруцька ЦБ ім.А.Малишка організувала та провела презентацію фоторобіт Словечанського фотографа Михайла Купневича, виставки картин Коростенської художниці Катерини Лисової,  зустрічі з поетами Володимиром Герасименком, Людмилою Войцехівською, сестрами Лілією та Валентиною Лісовськими. Бібліотекою було проведено конкурс малюнків та поетичну «свічу» пам’яті до річниці Революції Гідності. По сільським бібліотекам ОТГ пройшли заходи з нагоди 205 річниці з Дня народження Т.Г. Шевченка.

Цікаво та змістовно на весняних канікулах у міський бібліотеці для дітей пройшов тиждень дитячого читання. Читач бібліотеки  Дмитро Кур’ят зайняв I місце у  Обласному етапі Всеукраїнського конкурсу “Діти єднають Україну”; Примак Богдан I місце у обласному турі Всеукраїнського конкурсу дитячого читання “Книгоманія – 2019”.

Вихованці Овруцької дитячої художньої школи Петрова Дар’я та Євдокименко Катерина посіли два 1 – ших місця у II турі обласного етапу конкурсу “Кожному мила своя сторона.

Завершено ремонт ганку приміщення школи та придбано ростові стільці для молодших класів ДХШ.

Проведено капітальний ремонт в приміщенні Овруцької ДМШ та поточні ремонти Овруцької центральної бібліотеки ім..Малишка та Овруцької дитячої бібліотеки.

Учні Овруцької дитячої музичної школи Речицький Ігор, Косинський Вадим, Михайлишин Володимир, Чичирко Ольга, Невмержицький Максим стали переможцями та призерами обласних та Всеукраїнських конкурсів:  «Обласний конкурс сольного виконання», «Обласний фестиваль – конкурс “Великодні дзвони”, «Міжнародний конкурс “Vin Venti”» та Обласний етап Всеукраїнського конкурсц “Нові імена”. 12 квітня в приміщенні Овруцького БК на високому організаторському та виконавському рівні пройшов звітний концерт музичної школи.

Станом на 2019 рік – більшість закладів потребують поточних та капітальних ремонтів. Майже всі сільські заклади не опалюються  і зазнають поступової руйнації. Не вистачає необхідної для діяльності аудіотехніки, музичних інструментів, тощо. Більшість працівників закладів культури працює на неповні ставки. Фінансування галузі «культура», є вкрай недостатнім, особливо у сільській місцевості.

Основними  завданнями  міської ради в галузі культури є:

 • посилення ролі культури в громаді, підвищення її значення у розвитку демократичного, громадського, духовного суспільства, виховання почуття патріотизму до рідної країни та міста;
 • створення сприятливих умов для розвитку культурних і творчих ініціатив з урахуванням місцевих особливостей, забезпечення умов для суспільної та культурної самореалізації талановитої особистості;
 • забезпечення доступності послуг з початкової мистецької освіти;
 • задоволення інтелектуальних та духовних потреб населення;
 • популяризація туристичного потенціалу громади, створення туристичного маршруту, випуск друкованих матеріалів;
 • проведення робіт по капітальному, поточному ремонту, реконструкції будинків культури та клубів, бібліотек;
 • створення та матеріально – технічна підтримка музеїв громади;
 • збереження культурної спадщини та сакральних об’єктів;
 • поліпшення матеріально – технічної бази;
 • ииконання в повному обсязі завдань, передбачених чинним законодавством в пам’ятко-охоронній сфері;
 • підтримка створення і видання краєзнавчої літератури по історії населених пунктів Овруччини, рекламної продукції;
 • сприяти проведенню ремонтів пам’яток культурної спадщини,  що знаходяться на території  Овруцької міської ради;
 • здійснювати оновлення існуючих експозицій музею  на основі новітніх досліджень;
 • Забезпечення доступності початкової мистецької освіти;
 • Сприяти участі учнів та викладачів в обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах;
 • Забезпечити зміцнення, розвиток та модернізацію матеріально-технічної бази Овруцької ДМШ, Овруцької ДХШ;
 • Сприяти системному підвищенню кваліфікації викладачів;
 • Популяризація сучасної української та світової літератури;
 • Впорядкування мережі бібліотечних установ ОТГ;
 • Завершення процесу створення краєзнавчого електронного каталогу;
 • Покращення передплати періодичних видань для повного задоволення інформаційних потреб населення;
 • Забезпечення участі кращих читачів громади в обласних та Всеукраїнських заходах;
 • Проведення заходів до державних свят, ювілеїв українських та зарубіжних письменників та інших знаменних дат;
 • Організовувати проведення персональних виставок самодіяльних художників та майстрів декоративно¬прикладного мистецтва. Організація творчих вечорів письменників;
 • Систематизація з подальшим виданням накопичених топонімічних матеріалів Овруцької ОТГ;
 • Сприяти проведенню фольклорно-етнографічних експедицій селами Овруччини;
 • Здійснювати заходи щодо збереження та відродження традиційних свят народного календаря;
 • Сприяти відновленню, збереженню та вдосконаленню молодіжних та дитячих шоу, свят тощо традиційних форм культурно – дозвілєвої роботи у закладах культури ОТГ;
 • Сприяти стабільній роботі аматорських художніх колективів ОТГ;
 • Проводити роботу по залученню нових учасників до участі у творчих колективах та гуртках;
 • Продовжити обстеження сільських закладів культури на території громади;
 • Проведення поточних ремонтів в сільських закладах культури;
 • Проведення ремонту приміщення абонементу;
 • Сприяти збільшенню обсягу надання платних послуг населенню, активізації роботи із залучення позабюджетних коштів, спонсорської допомоги;
 • Розроблення та введення в дію нових туристичних маршрутів на території ОТГ;
 • Проведення консультацій, семінарів, круглих столів з питань розвитку зеленого туризму в регіоні.

Інструменти виконання:

 • «Програма розвитку освіти, культури і туризму в Овруцькій громаді на 2019-2021 роки»;
 • Комплексна програма “Молодь і родина Овруччини” Овруцької міської ради на 2018 – 2020 роки

ХІІІ. РОЗВИТОК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

Пріоритетним напрямком гуманітарної діяльності міської ради є пропагування здорового способу життя та розвиток фізичної культури і спорту. Важливим є залучення різних груп населення незалежно від статі, віку та соціального статусу до регулярних і повноцінних занять фізичною культурою і  спортом. Відділ з гуманітарних питань Овруцької міської ради  координує роботу з розвитку масових видів спорту та здійснює контроль за організацією спортивного життя в населених пунктах. В ОТГ функціонує дитячо-юнацька спортивна школа в якій займається більше 400 дітей. На утримання ДЮСШ у 2019 році з міського бюджету виділено –  5331431 тис.грн, з них на спортивно – масову роботу –  209.0 тис.грн., придбання спортивного інвентарю – 237.200 тис.грн., капітальний ремонт та будівництво 2 млн. 300 тис. грн. , оздоровлення – 208568 тис.грн.. та утримання 2376663 тис. грн.

Працюють відділення футболу, волейболу, тенісу настільного, вільної боротьби та важкої атлетики, заняття в яких проводять 5 штатних тренерів та 8 тренерів-сумісників. Протягом 2019 року  вихованці ДЮСШ активно приймали участь та виборювали призові місця в районних, обласних та Всеукраїнських змаганнях. На території ОТГ функціонують та проводять спортивно-масову роботу сім громадських організацій.

Міською радою ведеться активна розбудова спортивної інфраструктури.

У  2019 року в місті Овручі завершено роботи  котельні під фізкультурно-оздоровчий комплекс за адресою Гетьмана Виговського, 16-б., який розпочав роботу влітку цього року. Також в 2019 році  збудовано  та відкрито спортивний міні –  майданчик який  розташований  за адресою м. Овруч, вул. Бульби Боровця.

Виготовлено проектно – кошторисну документацію та розпочато роботу «Капітальний ремонт спортзалу ДЮСШ за адресою: м. Овруч, вул. Тараса Шевченка, 55\27» . з місцевого бюджету виділено 2 млн.300 тис.грн.

Основні напрямки діяльності:

 • Завершення роботи капітального ремонту спортзалу ДЮСШ за адресою: м. Овруч, вул. Тараса Шевченка, 55\27 .– 3567,677 тис.грн.
 • Розвиток і популяризація здорового способу життя серед населення, підтримка дитячої і молодіжної політики у сфері фізичної культури і спорту.
 • Забезпечення виступу спортсменів громади в обласних, всеукраїнських і міжнародних змаганнях.
 • Облаштування велосипедних доріжок.
 • Підтримка розвитку фізичної культури та спорту людей з особливими потребами та спорту ветеранів, забезпечення підготовки та участі у заходах різних рівнів, здійснення заходів заохочення.
 • Будівництво спортивних майданчиків.
 • Будівництво басейну.
 • Придбання та встановлення спортивного інвентарю.
 • Реконструкція стадіону «Юність» – 2020 рік.
 • Проведення спортивно масових заходів присвячених видатним датам.
 • Підтримка громадського руху з питань розвитку спорту та фізичного виховання.
 • Реалізація заходів Програми з розвитку спорту.
 • Придбання автомобілів для потреб спортивних закладів громади.

Очікувані результати:

 • Підвищення рівня фізичної культури і фізкультурно-оздоровчої роботи;
 • Зміцнення кадрового, матеріально-технічного та фінансового забезпечення галузі;
 • Покращення стану здоров’я населення.

ХІV. Освіта

Мережа закладів освіти Овруцької ОТГ має таку структуру:

1) по закладах загальної середньої освіти, що функціонують як самостійні юридичні особи публічного права, перебувають на самостійному бухгалтерському обслуговуванні та фінансуються за рахунок коштів державного бюджету (освітньої субвенції) та міського бюджету і утримуються за рахунок коштів міського бюджету:

в такому вигляді:

всього закладів загальної середньої освіти – 18, в тому числі:

а) закладів загальної середньої освіти I-III ступенів – 9, в т.ч.:

опорних закладів освіти:

– ОЗО «Бондарівський ЗЗСО I-III ступенів» – 138 учнів -11 класів;

– ОЗО «Покалівський ЗЗСО I-III ступенів» – 164 учень – 11 класів;

– ОЗО «Овруцька гімназія ім. А.Малишка» – 511 учнів – 28 класів;

– ОЗО «Овруцький ЗЗСО I-III ступенів № 1» – 833 учень – 38 класів;

– ОЗО «Овруцький ЗЗСО I-III ступенів № 4» – 557 учнів -27 класів;

– Овруцький ЗЗСО I-III ступенів № 3 -365 учнів – 19 класів;

– Кирданівський ЗЗСО I-III ступенів – 152 учні – 11 класів;

– Норинський ЗЗСО I-III ступенів – 152 учні – 11 класів;

– Шоломківський ЗЗСО I-III ступенів – 186 учнів 11 класів;

б) закладів загальної середньої освіти I-II ступенів – 2, в тому числі:

– Великофоснянський ЗЗСО I-II ступенів – 114 учнів – 9 класів;

– Піщаницький ЗЗСО I-II ступенів – 82 учні – 9 класів;

в) шкіл-філій – 7, в тому числі:

– Великохайчанська філія I-II ступенів ОЗО «Бондарівський ЗЗСО I-III ступенів» – 79 учнів – 9 класів;

– Хлуплянська філія I-II ступенів ОЗО «Покалівський ЗЗСО I-III ступенів» – 24 учні – 4 класи;

– Невгодівська філія I-II ступенів ОЗО «Овруцька гімназія ім. А.Малишка»-34 учні – 4 класи;

– Гошівська філія I-II ступенів ОЗО «Овруцький ЗЗСО I-III ступенів № 1»-57 учні – 8 класів;

– Черепинська філія I-II ступенів ОЗО «Овруцький ЗЗСО I-III ступенів № 1» – 28 учні – 4 класи;

– Великочернігівська філія I-II ступенів ОЗО «Овруцький ЗЗСО I-III ступенів № 4»- 50 учнів – 7 класів;

– Раківщинська філія I-II ступенів ОЗО «Овруцький ЗЗСО I-III ступенів № 4» -83 учні – 9 класів.

2) по закладах дошкільної освіти, що функціонують як самостійні юридичні особи публічного права, перебувають на самостійному бухгалтерському обслуговуванні та фінансуються і утримуються за рахунок коштів міського бюджету:

всього закладів дошкільної освіти – 16, в тому числі:

– Овруцький ЗДО № 1 – 213 дітей – 9 груп;

– Овруцький ЗДО № 4 – 95 дітей – 4 групи;

– Овруцький ЗДО № 5 –87 дітей – 4 групи;

– Овруцький ЗДО № 6 – 98 дітей – 4 групи;

– Овруцький ЗДО № 8 – 75 дітей – 3 групи;

– Овруцький ЗДО № 10 – 64 дитини – 3 групи;

– Бондарівський ЗДО +група В.Хайча – 43 дітей – 2 групи;

– Великочернігівський ЗДО – 15 дітей – 1 група;

– Великофоснянський ЗДО – 27 дітей – 1 група;

– Зарічанський ЗДО – 39 дітей -2 групи;

– Кирданівський ЗДО – 41 дитина – 2 групи;

– Норинський ЗДО – 40 дітей– 2 групи;

– Піщаницький ЗДО – 19 дітей – 1 група;

– Покалівський ЗДО – 25 дітей -1 група;

– Черепинський ЗДО – 17 дітей – 1 група;

– Шоломківський ЗДО + група с.Слобода-Шоломківська – 43 дітей -2 групи.

3) по закладах позашкільної освіти:

а) що функціонують як самостійні юридичні особи публічного права, перебувають на бухгалтерському обслуговуванні централізованої бухгалтерії відділу з гуманітарних питань та фінансуються і утримуються за рахунок коштів міського бюджету – 4:

– Овруцька Мала академія народних мистецтв та ремесел – 102 дитини – груп;

– Центр дитячої та юнацької творчості – 387 дитини – 29 груп;

– Овруцька дитяча музична школа;

– Овруцька дитяча художня школа.

4) кількість міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, що функціонують як самостійні юридичні особи публічного права, перебувають на самостійному бухгалтерському обслуговуванні та фінансуються і утримуються за рахунок коштів міського бюджету – 1, а саме:

– Острівський міжшкільний навчально-виробничий комбінат – 1 (з ліцензованим обсягом учнів – 120 чол.) – 130 дітей – 8 груп.

За статистичною звітністю 2019-2020 навчального року кількість учнів становить 3609 при проектній потужності закладів 7436 місць. Зменшення кількості учнів спостерігається в Хлуплянській, Великочернігівській, Гошівської філії, ОЗО «Бондарівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів», ОЗО «Овруцький ЗЗСО І-ІІІ ступенів №4», збільшення в ОЗО «Овруцький ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1», Овруцький ЗЗСО №3, Кирданівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів.

Кількість класів по всіх закладах загальної середньої освіти зменшилась і становить 229, в них навчається 3609 учнів. Середня наповнюваність класів становить 15,7 учня: по місту – 20,2, по селу – 11,5. Груп продовженого дня – 35, в них 1050 учні.

При опорних закладах освіти функціонують такі малочисельні філії І-ІІ ступенів, де навчається менше 40 учнів: Невгодівська – 34 учні, Хлуплянська – 24 учні, Черепинська – 28 учнів; менше 100 учнів – Великохайчанська – 79 учнів, Гошівська – 57 учнів, Великочернігівська – 50 учнів, Раківщинська – 83 учні.

В закладах загальної середньої освіти ОТГ 8 учнів навчається за індивідуальною формою навчання в класах менше 5 учнів, зокрема в Невгодівській філії – 8 учнів.

Враховуючи специфіку діяльності освітньої галузі Овруцької ОТГ, інфраструктуру освітніх закладів потреба у підвозі дітей та працівників збільшилась і становить у 2019-2020 навчальному році – 1064 учні та 156 педагогічних працівників до 11 закладів загальної середньої освіти та 7 філій.

Для учнів, дітей дошкільного віку та педагогічних працівників підвіз забезпечується 10 шкільними автобусами, половина з яких експлуатується вже багато років, що в подальшому, вимагатиме заміни цього автотранспорту.

В закладах загальної середньої освіти працює – 546 педпрацівників, в закладах позашкільної освіти – 64 педпрацівники, а в закладах дошкільної освіти – 100.

Проведено поточні ремонти в усіх закладах освіти.

Облаштовано на умовах співфінансування 5 природничо-математичних  кабінетів (ОЗО «Овруцький ЗЗСО І-ІІІ ступенів №4»- хімія та математика, ОЗО «Овруцька гімназія» – фізики, ОЗО «Бондарівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів» – біології, ОЗО «Покалівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів» – хімії),  та ресурсну кімнату в ОЗО «Овруцький ЗЗСО І-ІІІ ступенів №4».

В 7 закладах облаштовано внутрішні санвузли (ОЗО «Бондарівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів», ОЗО «Покалівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів», ОЗО «Овруцька гімназія», Норинському, Кирданівському, Шоломківському ЗЗСО І-ІІІ ступенів та в Великофоснянському ЗЗСО І-ІІ ступенів.

Всі заклади освіти були забезпечені комп»ютерною технікою на суму близько 800,0 тис. грн.

Тривають роботи по капітальному ремонту дахів ОЗО «Бондарівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів» та ОЗО «Овруцька гімназія».

Проведено капітальний ремонт тепломережі ОЗО «Покалівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів» та Великофоснянського закладу освіти з встановленням нового котла.

Замінено віконні блоки на енергозберігаючі в ОЗО «Овруцький ЗЗСО №1», Шоломківському  та Великофоснянському ЗЗСО .

Облаштовано спортивний майданчик біля Овруцького ЗЗСО №3.

За кошти з державного бюджету всі заклади забезпечені меблями, комп»ютерною технікою та дидактичними матеріалами в рамках НУШ.

На 2020 рік планується:

– подальша оптимізація мережі закладів освіти шляхом реорганізації філій опорних закладів та закладів дошкільної освіти;

– збільшення середньої наповнюваності класів;

– зменшення кількості учнів, які навчаються на індивідуальному навчанні (педагогічний патронаж);

– вдосконалення графіків маршрутів підвезення учнів (вихованців) та педпрацівників.

Проблемні питання:

 • забезпечення якісно нового рівня розвитку освіти об’єднаної територіальної громади;
 • забезпечення умов рівної доступності населення громади до сучасної якісної освіти;
 • суттєве підвищення якості освіти і виховання, приведення системи освітньої роботи у відповідність до потреб дитини;
 • створення умов для реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на отримання рівного доступу до якісної освіти;
 • раціональне використання кадрового потенціалу педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості;
 • створення у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних закладах освіти громади умов, які відповідають сучасним вимогам розвитку освіти та забезпечують якісне проведення освітнього процесу;
 • створення в об’єднаній територіальні громаді єдиного інформаційно- навчального простору освіти для забезпечення нової якості навчання та забезпечення комплексного підходу до використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у освітньому процесі;
 • впровадження сучасних управлінських систем;
 • удосконалення позашкільної освіти, створення можливостей для духовного, інтелектуального, фізичного розвитку особистості у позаурочний час;
 • створення сприятливих умов для виявлення, підтримки інтелектуально і творчо обдарованих дітей та молоді, їх самореалізації в сучасному суспільстві через участь у предметних олімпіадах, конкурсах, фестивалях, змаганнях;
 • забезпечення відповідального ставлення здобувачів освіти до особистого здоров’я, вміння протистояти шкідливим звичкам та неадекватній поведінці;
 • налагодження освітніх контактів, співпраця у міжнародних програмах і проектах, активізація партнерських зв’язків між освітянами різних країн, створення туристичнихмаршрутів;

– забезпечення регулярного безоплатного підвезення до місця навчання і додому здобувачів освіти та педагогічних працівників;

– забезпечення якісного харчування дітей у освітніх закладах громади;

– підвищення ефективності використання фінансових та матеріально – технічних –

ресурсів, які залучаються для забезпечення діяльності освітньої галузі;

– реалізація стратегії впровадження сучасних енергозберігаючих технологій.

 • забезпечення подальшого структурного і якісного розвитку мережі закладів освіти з одночасним розвитком ресурсного забезпечення в них умов доступності здобуття якісної освіти, збагачення освітнього середовища;
 • упровадження інноваційних моделей управління на основі мережевого підходу та технології управління освітніми округами;
 • модернізація мережі закладів загальної середньої освіти, розвиток опорних шкіл;
 • удосконалення системи роботи з національно – патріотичного виховання;
 • заохочення і підтримка обдарованих дітей, запровадження сучасних методик виявлення, навчання і виховання обдарованої молоді, впровадження дієвого механізму стимулювання здобувачів освіти та їх наставників. Популяризація досягнень здобувачів освіти та поширення досвіду роботи педагогічних і науково- педагогічних працівників;
 • створення умов для здобуття якісної освіти дітьми з особливими освітніми потребами. Запровадження у закладах освіти посад учитель- асистент та вихователь-ассистент;
 • удосконалення науково – методичного забезпечення освітнього процесу на основі інноваційних моделей формування освітніх компетентностей;
 • вивчення проблемних питань щодо виховання молоді за сучасних соціальнихумов;
 • поглиблення міжнародного співробітництва з питань реалізації кращих зразків європейськоїосвіти;
 • оновлення змісту і форм професійної діяльності педагогічних працівників, підвищення педагогічної культури педагогічних працівників  та розвиток педагогічної творчості в освіті, удосконалення системи підготовки педагогічних кадрів, їх професійної  діяльності  та післядипломноїосвіти.
 • створення умов для доступності дітей і молоді до якісної позашкільної освіти шляхом розширення та розвитку мережі гуртків та секцій на базі закладів освіти;
 • забезпечення закладів загальної середньої, дошкільної освіти громади сучасним матеріально
 • технічним оснащенням, навчально – методичною, краєзнавчою, довідниковою, художньою літературою;
 • оздоровлення дітей пільгових категорій;
 • абезпечення якісного харчування дітей відповідно до норм в закладах загальної середньої, дошкільної освіти об’єднаної територіальної громади, активізація участі територіальної громади в його організації;
 • оновлення їдалень (технологічного, холодильного устаткування, інвентарю для харчоблоків, посуду, меблів,тощо);
 • оснащення закладів освіти громади сучасними навчально- комп’ютерними комплексами та системними і прикладними програмними продуктами;
 • забезпечення належного технічного стану шкільних автобусів;
 • оновлення матеріально-технічної бази на основі сучасних технологій та енергозбереження.

Завдання в галузі «Освіта»:

 • створення умов для забезпечення потреб населення громади у якісній освіті дітей, у тому числі з особливими освітніми потребами;
 • створення безпечного середовища для перебування дітей у закладах освіти;
 • інформатизація освітнього процесу та управлінської діяльності освітньої галузі;
 • забезпечення підтримки розвитку інтелектуального та творчого потенціалу дітей;
 • сприяння збереженню здоров’я дітей, забезпечення всіх раціональним, якісним та безпечним харчуванням;
 • поліпшення матеріально – технічної бази закладів освіти;
 • проведення реорганізації закладів освіти громади;
 • проведення капітальних, поточних ремонтів закладів освіти з використанням сучасних енергозберігаючих технологій на виконання програми з енергоефективності та Стратегії розвитку громади, виготовлення проектно – кошторисної документації на модернізацію ЗЗСО, ЗДО та ПЗО;
 • Створення протипожежного захисту приміщень закладів освіти та закладів дошкільної освіти (встановлення системи пожежної сигналізації та системи оповіщення, обробка деревяних конструкцій горищ вогнетривковою речовиною на відповідність вимогам пожежної безпеки;
 • реалізація кращих практик з організації та проведення заходів з національно – патріотичного та превентивного виховання дітей;
 • забезпечення регулярного та безоплатного підвезення учнів та педагогічних працівників сільської місцевості до місць навчання та в зворотному напрямку;
 • забезпечення екскурсійного обслуговування учнівської молоді, вчителів, їх участі в конкурсах, спортивних змаганнях, спартакіадах, олімпіадах, фестивалях, семінарах, заходах громади, обласного та Всеукраїнського рівнів тощо;
 • розвиток видавничої справи та запровадження й випуск журналу з метою підвищення та популяризації надбань учнівської молоді;
 • запровадження «Шкільного телебачення»;
 • підтримка обдарованої молоді;
 • придбання шкільних автобусів.

Очікувані результати:

 • створення сучасних комфортних умов для навчання й виховання дітей та учнів;
 • удосконалена сучасна матеріальна-технічна база закладів загальної середньої освіти, ЗДО, ПЗО;
 • створені умови для навчання дітей з особливими освітніми потребами;
 • максимальне задоволення освітніх потреб населення громади;
 • інтеграція української шкільної громади в європейський освітній простір;
 • професійне зростання педагогів і як наслідок — вища якість освіти учнів.

Протягом 2020 року реалізації вищевказаних пріоритетних напрямів буде здійснюватися в рамках виконання «Програми розвитку освіти на 2018-2020 роки».

Крім цього, одним з основних пріоритетів буде робота, спрямована на виконання Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа».

ХV. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

Здоров’я є непересічною цінністю, має важливе значення у житті кожної людини, становить ключовий аспект національної безпеки, визначає можливості досягнення індивідуального і суспільного добробуту та благополуччя, перспективи стійкого розвитку.

Медична галузь Овруцької ОТГ представлена:

Первинна ланка

На базі КНП «ЦПМСД» функціонує 17 амбулаторій загальної практики сімейної медицини, 65 фельдшерських пунктів. Загальною проблемою для сільських закладів охорони здоров′я є низький рівень матеріально-технічної бази, що не відповідає табелям оснащення, затверджених наказами МОЗ України.

Амбулаторії загальної практики сімейної медицини та фельдшерські пункти  потребують поточних ремонтів.

Для поліпшення надання первинної медико-санітарної допомоги, що надається населенню лікарями, необхідно забезпечити автотранспортом та укомплектувати його спеціальним портативним обладнанням для підвищення якості медичних послуг.

Мережа медичних закладів найбільша по області, що потребує забезпечення ефективної організаційно – методичної роботи та контролю за її роботою, зусиль по матеріально – технічному забезпеченню і інше.   Приорітетними напрямками охорони здоров′я є розвиток первинної  медико – санітарної допомоги, удосконалення діагностики патологічних     станів на  догоспітальному етапі, надання невідкладної  медичної допомоги дітям, вагітним, породіллям, інфекційним хворим, в тому числі туб. хворим, проведення імунопрофілактики, дотримання санітарно – протиепідемічних норм в лікувальних закладах.

Здоров’я населення характеризується високими рівнями захворюваності, інвалідності та смертності. Зростання захворюваності населення громади, яке зумовлюється з одного боку його старінням, а з іншого погіршенням соціально – економічних умов існування. Крім того територія одина із найбільш постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, яка має великий вплив на життя населення, його здоров’я та навколишнє середовище.

Овруцький   центр ПМСД   один   із  перших  в  Україні підключився  до   реформи   медичної  галузі та  підписав  договір з НСЗУ,   що дало змогу  збільшити   фінансування  у майже у два рази та  підвищити   заробітну  плату  медичному  персоналу.

В районі діє Урядова програма «Доступні ліки». Населення отримує безкоштовно або ж з незначною доплатою препарати для лікування серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми, цукрового діабету ІІ типу. За 2018 рік відпущено  ліків аптечними закладами району  на загальну суму 1 млн 8 тис. гривень.

З метою запобіганню та зниженню рівня захворювань на дані хвороби проводиться онкологічний  та ендокринологічний моніторинги. Онкологічні хворі забезпечуються знеболюючими ліками.

На всіх дільницях сформовано списки населення із груп ризику, які підлягають обстеженню. Своєчасно, при наявності вакцин, проводяться щеплення від різних інфекційних захворювань.

Забезпечується проведення рентгенологічного обстеження населення із груп ризику по туберкульозу: в першу чергу звільнені з місць позбавлення волі, громадяни без певного місця проживання та ті, що приїхали в район на постійне місце проживання із інших районів та областей. Для цього в районі працює пересувний флюорограф.

Функціонує Рада медичних сестер, щомісячно проводяться заняття з середнім медичним персоналом по різних питаннях надання медичної допомоги населенню.

Всі  амбулаторій загальної практики сімейної медицини підключені до мережі Інтернет  та компютерізовані.

Вторинна ланка

До складу КНП«Овруцької міської лікарні»  входить:

 • поліклінічно-діагностичне відділення;
 • стаціонарні відділення.

Стаціонарну допомогу отримують 8 – 9 тис. хворих на рік, амбулаторну допомогу отримують до 300 тис. хворих на рік

КНП«Овруцька міська лікарня»  в своїй структурі має 193 стаціонарних ліжка, в тому числі 8 ліжок у відділенні ВАІТ:

– терапевтичних                                        30

– неврологічних                                                   25

– кардіологічних                                                25

– хірургічних                                                       23

– травматологічних                                             15

– гінекологічних                                                   19

– пологових                                                          15

– ВІТ дорослих                                                      6

– ВІТ дитячих                                                       2

– дитяче відділення                                    20

– інфекційних                                                    13

Забезпеченість стаціонарними ліжками на 10 тисяч населення становить 37,8.

В Овруцькій міській лікарні налічується 20 ліжок денного перебування хворих .

Стаціонари на дому функціонують при поліклінічно-діагностичному відділенні.

Наявність аптек та аптечних пунктів:

Всього аптек в КНП “Овруцька міська лікарня”: 7

–        Лікарняні – 1;

–        Приватні – 5;

–        аптечний пункт від КУ “Овруцька ЦРА №31” – 1

Матеріально – технічна база. Стан медичного обладнання та апаратури:

а) Основна маса обладнання та апаратури в працюючому стані, але морально та фізично застаріла і підлягає оновленню;

б) Списання проводиться згідно технічних висновків при оформленні акту прийому вилучених дорогоцінних матеріалів.

Твердого та м’ягкого інвентаря закуплено за 9 місяців 2019 року на  загальну суму –86272,00 тис.грн.

Забезпеченість автомобільним транспортом:

а) кількість одиниць всього – 13;

в) підлягає списанню – 2,

г) кількість автотранспорту, що експлуатується більше 8 років – 11,

пригодні до експлуатації – 11  автомобілів ( 84,6 %);

Проблемні питання в галузі «Охорона здоров’я»:

 • обмеженість бюджетного фінансування;
 • недостатнє кадрове забезпечення;
 • високі показники смертності населення у працездатному віці від серцево-судинних, судинно-мозкових та онкологічних захворювань;
 • недостатній рівень знань у населення з питань здорового способу життя;
 • недооцінка населенням значущості профілактичних заходів для збереження власного здоров’я;
 • недостатня кількість сучасного діагностичного обладнання у медичних закладах, що  утруднює ранню діагностику захворювань, насамперед, серед населення, що мешкає в сільській місцевості;
 • незадовільний стан приміщень;
 • незабезпечення хворих необхідними виробами медичного призначення та медикаментами;
 • запобігання поширенню  ВІЛ – інфікованості населення та іншими;
 • недостатнє забезпечення ліками для надання невідкладної медичної допомоги.
 • зношеність автомобілів.

Інструменти виконання:

«Програма розвитку первинної медицини та її профілактичної спрямованості на 2018»;

«Програма соціально – економічного розвитку Овруцької ЦРЛ на 2018-2020 роки».

Основними  завданнями  в галузі  охорони здоров’я буде:

 • забезпечення населення громади якісною медичною допомогою шляхом підвищення рівня організації діяльності закладів;
 • сприяння зміцненню матеріально-технічної бази лікувальних закладів;
 • проведення поточних та капітальних ремонтів лікувально-профілактичних закладів громади;
 • проведення інших заходів, які сприятимуть розвитку системи охорони здоров’я громади;
 • здійснення енергозберігаючих заходів в закладах охорони здоров’я;
 • виготовлення проектно – кошторисних документацій на проведення капітальних ремонтів приміщень;
 • виготовлення проектно – кошторисної документації на будівництво (реконструкцію) будинку для лікарів;
 • будівництво амбулаторії в с. Покалів;
 • сприяння впровадженню медичними закладами в практичну діяльність нових методів діагностики та лікування, підвищення рівня кваліфікації медичного персоналу;
 • будівництво, реконструкція, проведення ремонту, оснащення обладнанням медичного та офісного призначення, комп’ютерною технікою, високошвидкісним Інтернетом та локальною мережею, засобами зв’язку і автотранспортом
 • подальша оптимізація ліжкового фонду з урахуванням потреб населення у медичному обслуговуванні
 • проведення профілактичної роботи медичними закладами громади серед населення, а саме: виконання планових завдань щодо імунізації дитячого і дорослого населення від керованих інфекцій, профілактичного флюорографічного обстеження, обов’язкового скринінгу візуальних форм злоякісних новоутворень, посилення пропаганди здорового способу життя.

      Очікувані результати:

 • збільшення питомої ваги послуг первинної медико – санітарної допомоги на засадах сімейної медицини;
 • підвищення ефективності та якості надання первинної допомоги населенню громади;
 • покращення показників стану здоров’я населення;
 • зниження смертності від гострих серцево-судинних, онкологічних   та інших захворювань;
 • підвищення кваліфікації спеціалістів медичної галузі;
 • впровадження комп’ютерних технологій при інформатизації міської лікарні;
 • поліпшення медикаментозного забезпечення стаціонарних хворих;
 • покращення результатів проведення профілактичних щеплень;
 • приведення приміщень закладів охорони здоров’я в належний санітарний стан.

ХVІ. Агропромисловий комплекс

Головним завданням агропромислового комплексу є забезпечення населення продуктами харчування, тваринництва – кормами, переробної промисловості – сировиною.

Підвищення продуктивності тварин, зростання урожайності сільськогосподарських культур, докорінне поліпшення родючості грунтів, оновлення матеріально-технічної бази, підвищення конкурентоспроможності виробництва продукції, залучення інвестицій та інновацій, підтримка фермерських та особистих селянських господарств, дозволить забезпечити збільшення виробництва валової продукції сільського господарства та істотно поліпшити соціально-економічну ситуацію на селі.

На даний час на території Овруцької об’єднаної територіальної громади виробничу діяльність здійснюють 14 сільськогосподарських підприємств, 9 дрібних фермерських господарств та близько дев’яти тисяч особистих селянських господарств.

Проблемні питання розвитку:

 • Складні грунтово – кліматичні умови та радіаційне забруднення значної частини Поліської зони вимагають встановлення диференційованого підходу щодо бюджетної підтримки сільськогосподарських виробників громади для забезпечення конкурентоспроможності виробленої ними сільськогосподарської продукції.
 • Порушення частиною сільськогосподарських виробників законодавчо встановлених нормативів оптимального співвідношення культур у сівозмінах.
 • Відсутність мотивації сільгосппідприємств та особистих селянських господарств у збереженні та нарощуванні чисельності великої рогатої худоби, у тому числі корів, через розбалансованість цінової ситуації на ринку молока і м’яса , яка не покриває понесених витрат на виробництво.
 • Недостатній розвиток сільських територій, відсутність робочих місць на селі.
 • Необхідність переходу господарств населення до виробництва продукції у відповідності до вимог європейських стандартів.

Основна діяльність:

 • Забезпечення оптимізації галузевого розвитку сільського господарства у розрізі рослинництва та тваринництва.
 • Покращення якості сільськогосподарських угідь шляхом оптимізації їх кислотності, співвідношення культур у сівозмінах, схем внесення мінеральних та органічних добрив, вапнування грунтів, залуження та перезалуження лук і пасовищ.
 • Забезпечення стабілізації і розвитку тваринництва шляхом збереження та поступового нарощування поголів’я ВРХ.
 • Забезпечення реалізації сучасних технологій у галузі скотарства, у тому числі шляхом зміцнення та реконструкції наявної матеріально-технічної бази.
 • Розвиток спеціалізованих підприємств по утримуванню м’ясних порід великої рогатої худоби та свиней завдяки реконструкції і розширенню наявних тваринницьких комплексів.
 • Розвиток вівчарства та збільшення поголів’я овець.
 • Розвиток бджільництва.
 • Сприяння розвитку інфраструктури сільських територій, у тому числі за рахунок обслуговуючих кооперативів та фермерських господарств, всебічна підтримка особистих селянських господарств.

Очікувані результати:

 • Відновлення родючості поліських ґрунтів.
 • Збільшення виробництва продукції рослинництва на 12%.
 • Припинення процесів деградації ґрунтів.
 • Збільшення виробництва продукції тваринництва на 5%.
 • Підвищення якості тваринницької продукції.
 • Покращення фінансово-економічного становища підприємств та добробуту населення.
 • Зростання рівня зайнятості сільського населення.

ХVІІ. Землеустрій ГРОМАДИ

До основних напрямів формування земельних відносин на території  Овруцької об’єднаної територіальної громади у 2020 році слід віднести: взаємозв’язок між приватними, громадськими та державними інтересами; відкритість дій з управління використанням земель та їх розподілом; гарантію прав на земельні ділянки; достовірність обмежень прав щодо використання земельних ділянок; стабільність типів використання землі; можливість визначення найдоцільнішого використання землі власником або користувачем земельної ділянки.

Овруцькою міською радою планується ефективно використовувати земельні ресурси, вдосконалювати організаційні форми регулювання земельних відносин, здійснювати інформаційну підтримку проведення земельної реформи, забезпечувати прозорість діяльності міської ради в процесах управління земельними ресурсами та надання кваліфікованих роз’яснень чинного законодавства громадянам.

Для регулювання земельних відносин на території Овруцької об’єднаної територіальної громади в 2020 році визначені конкретні цілі. Ними є налагодження взаємодії з власниками та користувачами земельних ділянок, розташованих на території громади; ефективне використання ринку земель; удосконалення управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення, що передані з державної власності та розпорядження ними; підвищення ефективності управління земельними ресурсами; поліпшення організації та контролю за використанням і охороною земель.

Основними завданнями на 2020 рік є:

 • виготовлення схеми планування території Овруцької ОТГ;
 • формування системи землевласників та землекористувачів ОТГ;
 • формування ринку земель;
 • інвентаризація земель ОТГ;
 • встановлення (зміна) меж населених пунктів ОТГ;
 • виготовлення документації із землеустрою, топографо – геодезичних зйомок, містобудівної документації;
 • виготовлення (поновлення) технічних документацій по визначенню нормативної грошової оцінки землі населених пунктів ОТГ;
 • виготовлення звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок;
 • проведення земельних торгів.

ХVІІІ. ЗАХОДИ,  ПОВ’ЯЗАНІ  З  РЕАЛІЗАЦІЄЮ  В ГРОМАДІ КОНКУРЕНТНОЇ  ПОЛІТИКИ:

Овруцька міська рада, виконавчий комітет, комунальні підприємства повинні у своїй діяльності дотримуватись законодавства про захист економічної конкуренції.

Основні напрямки роботи:

 • Проведення заходів, спрямованих на запобігання порушення законодавства про захист економічної конкуренції: прийняття рішень про порядок проведення комунальним підприємством перерахунків споживачам за ненадані або надані не в повному обсязі послуги з водопостачання та водовідведення, розгляд питань повноти та якості надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.
 • Встановлення чіткої процедури затвердження та погодження цін і тарифів на житлово-комунальні послуги відповідно до вимог чинного законодавства.
 • Залучення громадських організацій до здійснення контролю за розвитком житлово-комунального господарства, ціноутворенням у сфері житлово-комунальних послуг.
 • Недопущення встановлення адміністративних бар’єрів, які б перешкоджали вільному руху між регіонами товарних потоків продукції та антиконкурентних дій.
 • Дотримання конкурсних засад при визначенні суб’єктів господарювання, яким надається право здійснювати певні види господарської діяльності.
 • Забезпечення рівних умов здійснення підприємницької діяльності для всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності.

Секретар ради                                                                                І.М. Дєдух


Додаток № 1 до Програми соціально-економічного та культурного розвитку Овруцької ОТГ на 2020 рік

                                                                                                                                                                                                                                 до Програми

соціально-економічного

та культурного розвитку

Овруцької ОТГ на 2020 рік

Назва інвестиційної програми, проекту регіонального розвитку Назва замовника Період реалізації Загальна кошторисна вартість, тис. грн. Наявність проектно – кошторисної документації (вказати дату розробки та назву проектної організації) Наявність експертного звіту (зазначити дату і №) Орієнтовні джерелафінансування
Благоустрій
1. Запровадження економічно ефективних механізмів поводження з відходами в рамках міжмуніципального співробітництва Овруцької, Народицької, Словечанської громад 2020 рік В межах кошторисних призначень, інші кошти
2. Встановлення системи відеоспостереження на території Овруцької ОТГ «Безпечна громада» 2020 рік Інфраструктурна субвенція, міський бюджет, інші кошти
3. Капітальний ремонт тротуару на площі Свободи в м. Овруч Житомирської області (коригування) 2020 рік 2327,779 тис.грн ФОП Невмержицький М.І. №06-0530-17 від 13 жовтня 2017 року В межах кошторисних призначень, інші кошти
4. Реконструкція “Парку памяті” по вул. Т.Шевченка в м. Овруч Житомирської 2020 рік 8270,227 тис.грн КП “Проектувальник” №06-0079-17 від 31 березня 2017 року В межах кошторисних призначень, інші кошти
5.  Будівництво світлофорного об’єкту на перехресті вул. Б.Хмельницького та вул. Героїв Майдану в м. Овруч Житомирської області; 2020 рік 661,003 тис.грн. ТОВ “Комплексні інженерні системи”   В межах кошторисних призначень, інші кошти
6. Будівництво світлофорного об’єкту на перехресті вул. Т.Шевченка та вул. С.Бандери в м. Овруч Житомирської області 2020 рік 855,600 тис.грн. ТОВ “Комплексні інженерні системи”   В межах кошторисних призначень, інші кошти
7. Капітальний ремонт (відновлення благоустрою) прибудинкових територій по пров. Стадіонний 1, 2, 3, 4, 5 в м. Овруч Житомирської області 2020 рік 7691,140 тис. грн. ТзОВ “ЖИТОМИРБУДПРОЕКТЕКСПЕРТИЗА” В межах кошторисних призначень, інші кошти
8. Капітальний ремонт (відновлення благоустрою) прибудинкових територій по вул. Б.Хмельницького 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 70 в м. Овруч Житомирської області 2020 рік 4781,558 тис. грн. ТзОВ “ЖИТОМИРБУДПРОЕКТЕКСПЕРТИЗА” В межах кошторисних призначень, інші кошти
9. Будівництво стели “І мертвим і живим захисникам України в російсько-українській війні” по вулиці Тараса Шевченка, з лівої сторони, біля будинку Оваруцької РДА (площа Свободи) в м. Овруч Житомирської 2020 рік 2895,444 тис.грн. ФОП Невмержицький М.І. № 06-0443-19 від 24 вересня 2019 року В межах кошторисних призначень, благодійні внески, інші кошти
10.

 

«Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Зарічна, Лугова, Криничка, Вільшанська, Польова, Вишнева та Ручейна в с. Велика Фосня, Овруцького району, Житомирської області» 2020 рік 767,582 тис.грн. ПП “Титан” Програма «Засвітлимо Житомирщину» , міський бюджет
11. «Капітальний ремонт вуличного освітлення в с.  Мала Фосня, Овруцького району, Житомирської області» 2020 рік 265,61829 тис.грн. ПП “Титан” Програма «Засвітлимо Житомирщину» , міський бюджет
12. «Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Шоломки, Овруцького району, Житомирської області» 2020 рік 968,34500 тис.грн. ПП “Титан” №06-0395-18 від 02 липня 2018 року Програма «Засвітлимо Житомирщину» , міський бюджет
13. «Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Слобода Шоломківська, Овруцького району, Житомирської області» 2020 рік 453,65300 тис.грн. ПП “Титан” №06-0394-18 від 02 липня 2018 року Програма «Засвітлимо Житомирщину» , міський бюджет
14. Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Збраньки, Овруцького району, Житомирської області 2020 рік 435,07200 тис.грн. ПП “Титан” Програма «Засвітлимо Житомирщину» , міський бюджет
15. «Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Потаповичі, Овруцького району, Житомирської області» 2020 рік 144,194 тис.грн. ФОП Невмержицький М.І. Програма «Засвітлимо Житомирщину» , міський бюджет
16. «Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Гошів, Овруцького району, Житомирської області» 2020 рік 1141,924 тис.грн. ФОП Невмержицький М.І. №06-0202-19 від 03 червня 2019 року Програма «Засвітлимо Житомирщину» , міський бюджет
17. «Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Гуничі, Овруцького району, Житомирської області» 2020 рік 630,044 тис.грн. ФОП Невмержицький М.І. №06-0185-19 від 22 травня 2019 року Програма «Засвітлимо Житомирщину» , міський бюджет
18. «Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Раківщина, Овруцького району, Житомирської області» 2020 рік 792,964 тис.грн. ФОП Невмержицький М.І. №06-0184-19 від 22 травня 2019 року Програма «Засвітлимо Житомирщину» , міський бюджет
19. «Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Великі Мошки, Овруцького району, Житомирської області» 2020 рік 570,587 тис.грн. ФОП Невмержицький М.І. №06-0186-19 від 22 травня 2019 року Програма «Засвітлимо Житомирщину» , міський бюджет
20. «Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Клинець, Овруцького району, Житомирської області» 2020 рік 438,122 тис.грн. ФОП Невмержицький М.І. №06-0183-19 від 22 травня 2019 року Програма «Засвітлимо Житомирщину» , міський бюджет
21. «Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Павловичі, Овруцького району, Житомирської області» 2020 рік 197,119 тис.грн. ФОП Невмержицький М.І. Програма «Засвітлимо Житомирщину» , міський бюджет
22. «Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Хлупляни, Овруцького району, Житомирської області» 2020 рік ФОП Невмержицький М.І. Програма «Засвітлимо Житомирщину» , міський бюджет
23. «Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Нагоряни, Овруцького району, Житомирської області» 2020 рік ФОП Невмержицький М.І. Програма «Засвітлимо Житомирщину» , міський бюджет
24. «Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Оленичі, Овруцького району, Житомирської області» 2020 рік ФОП Невмержицький М.І. Програма «Засвітлимо Житомирщину» , міський бюджет
25. «Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Стугівщина, Овруцького району, Житомирської області» 2020 рік ФОП Невмержицький М.І. Програма «Засвітлимо Житомирщину» , міський бюджет
Дорожнє господарство
26. Капітальний ремонт тротуару по вул. Героїв Майдану (в напрямку вокзалу від перехрестя з вул. Тараса Шевченка – ліва сторона) в м. Овруч Житомирської області 2020 рік 2705,175тис. грн. ФОП Невмержицький М.І. №06-0061-18 від 20 березня 2018 року В межах кошторисних призначень, інші кошти
27. Капітальний ремонт тротуару по вул. Героїв Майдану (в напрямку вокзалу від перехрестя з вул. Тараса Шевченка – права сторона) в м. Овруч Житомирської області 2020 рік 2468,658 тис. грн. ФОП Невмержицький М.І. №06-0058-18 від 20 березня 2018 року В межах кошторисних призначень, інші кошти
28. Капітальний ремонт тротуару по вул. Героїв Майдану (в напрямку с. Словечно від перехрестя з вул. Тараса Шевченка – права сторона) в м. Овруч Житомирської області 2020 рік 3210,373 тис. грн. ФОП Невмержицький М.І. №06-0059-18 від 20 березня 2018 року В межах кошторисних призначень, інші кошти
29. Капітальний ремонт тротуару по вул. Героїв Майдану (в напрямку с. Словечно від перехрестя з вул. Тараса Шевченка – ліва сторона) в м. Овруч Житомирської області 2020 рік 2434,505 тис. грн. ФОП Невмержицький М.І. №06-0060-18 від 20 березня 2018 року В межах кошторисних призначень, інші кошти
30. Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Енергетиків та вул. Тараса Бульби-Боровця (від вул. Героїв Майдану до вул. Т.Шевченка) в м. Овруч Житомирської області (коригування) 2020 рік 6811,883 тис.грн ТзОВ “ЖИТОМИРБУДПРОЕКТЕКСПЕРТИЗА” №15990 від 29.08.2018 року Кошти субвенції з державного бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, інші кошти
31. Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Набережна (від вул. Київської до вул. Грешевського) в м. Овруч Житомирської області 2020 рік 3865,836 тис.грн ТзОВ “ЖИТОМИРБУДПРОЕКТЕКСПЕРТИЗА” №11566 від 10.01.2018 року Кошти субвенції з державного бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, інші кошти
Водопровідно – каналізаційне господарство
32. Будівництво протиерозійних споруд на землях Великохайчанського та Покалівського старостинських округів Овруцької міської ради Житомирської області 2020 рік 1456,331 тис.грн. КП “Житомирводпроект” В межах кошторисних призначень, Мінекології, інші кошти
33. «Будівництво системи побутової каналізації з влаштуванням КНС по вул. Шолом-Алейхема та вул. Озерна в м. Овруч Житомирської області» 2020 рік 5111,437 тис.грн. ТзОВ “ЖИТОМИРБУДПРОЕКТЕКСПЕРТИЗА” №06-0480-18 від 18.09.2018 року В межах кошторисних призначень, Мінекології, інші кошти
34.
Будівництво артсвердловини та реконструкція водогінної мережі в населених пунктах Стугівщина, Оленичі, Хлупляни Овруцького району Житомирської області
2020 рік ТОВ “Житомирбудпроектекспертиза”
35. Реконструкція  станції 2-го підйому із застосуванням новітніх технологій та встановленням обладнання з доочистки та знезалізнення питної води в системі централізованого водопостачання в с. Збраньки , Овруцькому районі, Житомирської області 2020 рік 2686,669 тис. грн. ТОВ «ЮБК «Комплекс» Програма «Питна вода» , міський бюджет, інші кошти
36. Реконструкція  станції 2-го підйому із застосуванням новітніх технологій та встановленням обладнання з доочистки та знезалізнення питної води в системі централізованого водопостачання в с. Клинець, Овруцькому районі, Житомирської області 2020 рік 2402,762 тис. грн. ТОВ «ЮБК «Комплекс» Програма «Питна вода» , міський бюджет, інші кошти
37. Реконструкція  станції 2-го підйому із застосуванням новітніх технологій та встановленням обладнання з доочистки та знезалізнення питної води в системі централізованого водопостачання в с. Невгоди, Овруцькому районі, Житомирської області 2020 рік 2450,960 тис. грн. ТОВ «ЮБК «Комплекс» Програма «Питна вода» , міський бюджет, інші кошти
38. Реконструкція  станції 2-го підйому із застосуванням новітніх технологій та встановленням обладнання з доочистки та знезалізнення питної води в системі централізованого водопостачання в с. Черепин, Овруцькому районі, Житомирської області 2020 рік 2634,565 тис. грн. ТОВ «ЮБК «Комплекс» Програма «Питна вода» , міський бюджет, інші кошти
39. Реконструкція водопровідної мережі з метою покращення водопостачання для громади с. Піщаниця Овруцького району Житомирської області 2020 рік Програма «Питна вода» , міський бюджет, інші кошти
40. Реконструкція системи водопостачання в с. Лукішки Овруцького району Житомирської 2020 рік 1405,314 тис.грн. КП “Житомирводпроект” Інфраструктурна субвенція, міський бюджет
41. Будівництво каналізаційної мережі по вул. Миротворців в м. Овруч Житомирської області (коригування) 2020 рік 1181,760 тис.грн. ТОВ “Житомирська архітектурно-планувальна майстерня” В межах кошторисних призначень, інші кошти
42. Будівництво каналізаційної мережі по вул. Володимира Богораза в м. Овруч Житомирської області (коригування) 2020 рік 1675,804 тис.грн ТОВ “Житомирська архітектурно-планувальна майстерня” В межах кошторисних призначень, інші кошти
43. «Капітальний ремонт артезіанської свердловини з заміною технологічного обладнання в с. Дубовий Гай Овруцького району Житомирської області» 2020 рік 294,940 тис.грн. ТОВ “НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО НОВУС КІБЕРНЕТІК” В межах кошторисних призначень, інші кошти
44. «Капітальний ремонт артезіанської свердловини з заміною технологічного обладнання в с. Невгоди Овруцького району Житомирської області» 2020 рік 299,638 тис.грн. ТОВ “НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО НОВУС КІБЕРНЕТІК” В межах кошторисних призначень, інші кошти
45. Реконструкція силового обладнання КП “Водоканал” Овруцької міської ради у павільйонах №1, №5, №7, №9, №14, №16, №17, №18 зі встановленням станції автоматичного керування на базі частотних перетроворювачів Danfoss Aqua Drive” 2020 рік 1495,613 тис.грн. ТОВ “НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО НОВУС КІБЕРНЕТІК” В межах кошторисних призначень, інші кошти
Соціальний захист
46. Реконструкція закладу дошкільної освіти №2 під соціальний багатоквартирний житловий будинок 2020 рік ТзОВ “ЖИТОМИРБУДПРОЕКТЕКСПЕРТИЗА” Мінсоцполітики, інші кошти
47. Реконструкція ІІ-ІІІ поверхів приміщення амбулаторії загальної практики медицини під житло за адресою: Житомирська обл., м. Овруч, вулиця Київська, 127-а 2020 рік 6142,009  тис.грн. ТзОВ “ЖИТОМИРБУДПРОЕКТЕКСПЕРТИЗА” №2182/е/19 від 12 вересня 2019 року Мінсоцполітики, інші кошти
Медицина
48. Придбання  санітарного автомобілю для транспортування тяжкохворих (лежачих) 2020 рік 1400,00 В межах кошторисних призначень, інші кошти
49. Придбання медичного обладнання,  інвентарю та інструментарію для стаціонарних   відділень 2020 рік 4507,00 В межах кошторисних призначень, інші кошти
50. Придбання препаратів для лікування дихальних розладів у новонароджених, препаратів для лікування дітей в дитячому відділенні, препаратів на невідкладну допомогу та наркотичними засобами 2020 рік 1850,00 В межах кошторисних призначень, інші кошти
51. Забезпечення лабораторії міської лікарні необхідними реактивами для покращення обстеження населення 2020 рік 700,00 В межах кошторисних призначень, інші кошти
52. Відшкодування витрат на проведення медичного огляду громадян призивного та допризовного віку у військкоматі. Відшкодування вартості медичних послуг, в т.ч.стоматологічних, медикаментів, перев’язувальних матеріалів, виробів медичного призначення пільговим категоріям населення. 2020 рік 850,0 В межах кошторисних призначень, інші кошти
53. Придбання рентгенапарату універсального для діагностично- поліклінічного відділення 2020 рік 5000,00 В межах кошторисних призначень, інші кошти
54. Придбання рентгенапарату-пересувного (палатного) 2020 рік 2500,00 В межах кошторисних призначень, інші кошти
55. Відшкодування витрат на перебування у стаціонарі асоціальних громадян (дорослих та дітей), які не потребують медичної допомоги 2020 рік 700,00 В межах кошторисних призначень, інші кошти
56. Забезпечення препаратами інсуліну інсулінозалежних хворих на цукровий та нецукровий діабет 2020 рік 500,00 В межах кошторисних призначень, інші кошти
57. Придбання комп’ютерного томографа 2020 рік 14 000, 00 В межах кошторисних призначень, інші кошти
58. Встановлення очисної станції води. 2020 рік 1000,00 В межах кошторисних призначень, інші кошти
59.
Капітальний ремонт приміщення дитячого відділення Овруцької центральної районної лікарні за адресою: вул. Т. Шевченко, 106 м. Овруч, Овруцького району, Житомирської області
2020 рік 2178,153 ФОП Козодой І.В. №15519 від 10.08.2018 Інфраструктурна субвенція, міський бюджет
60. Капітальний ремонт приміщення терапевтичного відділення Овруцької центральної районної лікарні за адресою: вул. Т. Шевченко, 106 м. Овруч, Овруцького району, Житомирської області 2020 рік
1498,537
ФОП Козодой І.В. №15526 від 10.08.2018 В межах кошторисних призначень, інші кошти
61. Капітальний ремонт будівлі (енергоефективна термосанація) з заміною покрівлі лікувального корпусу двоповерхового Овруцької центральної лікарні за адресою: вул. Т. Шевченка, 106, м. Овруч, Овруцького району, Житомирської області. 2020 рік 8060,367 ФОП Козодой І.В. №15521 від 10.08.2018 В межах кошторисних призначень, інші кошти
62. Капітальний ремонт будівлі (енергоефективна термосанація) з заміною покрівлі лікувального корпусу п’ятиповерхового Овруцької центральної районної лікарні за адресою: вул. Т. Шевченко, 106 м. Овруч, Овруцького району, Житомирської області 2020 рік 5790,549 ФОП Козодой І.В. №15522 від 10.08.2018 В межах кошторисних призначень, інші кошти
63. Капітальний ремонт будівлі (енергоефективна термосанація) з заміною покрівлі гінекологічного відділення Овруцької центральної районної лікарні за адресою: вул. Т. Шевченко, 106 м. Овруч, Овруцького району, Житомирської області 2020 рік 5587,087 ФОП Козодой І.В. №15518 від 10.08.2018 В межах кошторисних призначень, інші кошти
64. Капітальний ремонт будівель (енергоефективна термосанація) з заміною покрівлі Овруцької центральної районної лікарні за адресою: вул. Т. Шевченко, 106 м. Овруч, Овруцького району, Житомирської області 2020 рік 9146,285 ФОП Козодой І.В. №15524 від 10.08.2018 В межах кошторисних призначень, інші кошти
65. Капітальний ремонт прилеглої території Овруцької центральної районної лікарні за адресою: вул. Т. Шевченко, 106 м. Овруч, Овруцького району, Житомирської області 2020 рік 15190,826 ФОП Козодой І.В. №15525 від 10.08.2018 В межах кошторисних призначень, інші кошти
66. Капітальний ремонт приймального відділення Овруцької центральної районної лікарні за адресою: вул. Т. Шевченко, 106 м. Овруч, Овруцького району, Житомирської області 2020 рік 3000,0 В межах кошторисних призначень, інші кошти
67.
Капітальний ремонт будівлі (енергоефективна термосанація) із заміною покрівлі діагностичного відділення Овруцької центральної районної лікарні за адресою: вул. Т. Шевченка, 41 м. Овруч Овруцького району Житомирської області
2020 рік 6565,120 ФОП Козодой І.В. №15520 від 10.08.2018 В межах кошторисних призначень, інші кошти
Гуманітарний відділ
68. Капітальний ремонт та термосанація Овруцького закладу загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів № 3 Овруцької міської ради Житомирської області по вул. Замкова, 13 в м. Овруч Житомирської області 2020 рік 6110.682 тис. грн. ДП «Спеціалізована державна експертна організація – центральна служба Української державної будівельної експертизи» №06-0682-18 від 23.11.2018 ДФРР, міський бюджет
69. Капітальний ремонт (термосанація) опорного закладу освіти «Овруцький заклад загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів № 1» Овруцької міської ради Житомирської області 2020 рік 18058.41 тис. грн. ТОВ «Експертиза МВК» №17480 від 12.12.2018 ДФРР, міський бюджет
70. Реконструкція-термосанація будівлі Центру дитячої та юнацької творчості Овруцької міської ради за адресою: вул. Тараса Шевченка, 100, м. Овруч, Овруцького району, Житомирської області 2020 рік 18370,793  

ДП “Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут”Ндіпроектреконструкція”

 

№2273/е/19, 24 вересня 2019 року

ДФРР, міський бюджет
71. Капітальний ремонт спортивного майданчику з штучним покриттям з розміром 42.5х22.5 м, з висотою огорожі h=3,0 м в Кирданівському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Овруцької міської ради Житомирської області 2020 рік 4129,189 тис.грн. ФОП Огорильцевська С.В. від 21 травня 2019  року           №1365 МОН, інші кошти
72. Реконструкція стадіону “Юність” 2020 рік КП “Житомирпроект” ДФРР, міський бюджет
73. Реконструкція спортивного майданчика по вул. Героїв Майдану у м. Овруч, Житомирської області 2020 рік ТзОВ “Макро-Будомат” (м. Львів) №06-0692-16 від 21 грудня 2016 року В межах кошторисних призначень, інші кошти
Бюджет участі
74 Встановлення міні майданчику зі штучним покриттям  на території молодшої школи ЗЗСО І-ІІІ ступенів №3 в рамках «Громадського бюджету» 200,0 тис. грн. Місцевий бюджет
75 Модернізація пішохідних переходів в рамках «Громадського бюджету» 200,0 тис. грн Місцевий бюджет

   Завантажити документ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *