Рішення №739 виконкому міської ради “Про затвердження Положення про комісію Овруцької міської ради з питань запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у Овруцької ОТГ”

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирської області

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

від  24.10.2019 року           № 739

Про затвердження Положення
про комісію Овруцької міської ради
з питань запобігання, ліквідації
надзвичайних ситуацій техногенного
і природного характеру

та їх наслідків у Овруцької ОТГ

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2010 року № 927 «Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій» з метою оперативного вирішення питань, пов’язаних із запобіганням надзвичайним ситуаціям і реагування на них, керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування»:

В И Р І Ш И В:

 1. Затвердити Положення про комісію Овруцької міської ради з питань запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій і природного характеру та їх наслідків у Овруцькій ОТГ».
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Гришковця В.М..

Міський голова                                                                                 Іван КОРУД

Д О Д А Т О К № 1

до рішення виконавчого комітету

VII скликання

від 24.10.2019 року № 739

ПОЛОЖЕННЯ

про Комісію з питань запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій

техногенного і природного характеру та їх наслідків у Овруцькій ОТГ

І. Загальні положення

 1. Комісія з питань запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у Овруцької ОТГ (далі – Комісія) утворюється  розпорядженням міського голови ради  та забезпечує постійний моніторинг, контроль за природною, техногенною ситуацією по Овруцькій ОТГ і вживає заходи  з запобігання, ліквідації назвичайних ситуацій  шляхом створення і використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
 2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами  України, актами  Президента  і Кабінету Міністрів України, цим Положенням  та іншими нормативно-правовими актами.
 3. Роботою Комісії керує її голова, а у разі його відсутності – заступник або один із членів. Голова комісії, його заступник та персональний склад комісії затверджується розпорядженням міського голови. До роботи у складі Комісії можуть залучатися фахівці в залежності від виду та рівня надзвичайної ситуації.
 4. Періодичність, термін та місця проведення засідань Комісії  визначаються її головою. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів і оформляється протоколом, що підписується головою (за його відсутності першим заступником голови комісії) та відповідальним секретарем комісії.
 5. Рішення Комісії, прийняті у межах її повноважень, є обов’язковими для виконання місцевими органами виконавчої влади, органом місцевого самоврядування, підприємством, установою та організацією де виникла надзвичайна ситуація.
 6. За членами Комісії на час виконання покладених на них обов’язків зберігається заробітна плата з місцем роботи.
 7. Транспортне обслуговування членів Комісії на період ліквідації надзвичайної ситуації здійснюється за рахунок місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації або інших джерел незаборонених законодавством.
 8. Організація побутового обслуговування членів Комісії під час роботи в зоні надзвичайної ситуації покладається на місцевий орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, підприємство, установу та організацію, території яких  знаходяться в межах цієї зони. Члени Комісії  на період проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у разі потреби забезпечуються спеціальним одягом та засобами індивідуального захисту за рахунок місцевого  органу виконавчої влади, органу місцевого  самоврядування,  підприємства, установи  та організації.

ІІ. Завдання Комісії

 1. Основними завданнями комісії є:

– організація виконання плану заходів щодо ліквідації надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру;

– формування  плану заходів щодо захисту населення  і територій  віднаслідків  надзвичайноїситуації;

– безпосередня організація і координація діяльності структурних підрозділів виконавчого комітету Овруцької міської ради, підприємств,  установ та організацій, пов’язаної  з виконанням заходів  щодо ліквідації  наслідків надзвичайної ситуації;

– забезпечення діяльності постраждалого населення;

– підготовка висновку щодо необхідності відпуску матеріальних цінностей з матеріального резерву Овруцької міської ради для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у Овруцькій ОТГ.

–  підготовка звіту щодо використання матеріальних  цінностей відпущених з матеріального резерву Овруцької міської ради для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у Овруцькій ОТГ.

ІІІ. Повноваження Комісії

 1. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

–       визначає першочергові заходи щодо проведення попереджувальних та аварійно-відновлювальних, інших  невідкладних робіт  у зоні надзвичайної ситуації;

–       готує висновок щодо необхідності відпуску матеріальних цінностей з матеріального резерву Овруцької міської ради для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у Овруцькій ОТГ;

– забезпечує максимальний ступінь збереження матеріальних резервів  при виникненні надзвичайних ситуацій та їх дислокаціях в зонах, визначених виходячи з оцінки рівня ризику виникнення в них надзвичайних ситуацій;

– забезпечує підтримання високого рівня готовності матеріальних резервів до оперативного переміщення в зони надзвичайних ситуацій, а також здійснення приймання і підготовки матеріальних резервів до використання при необхідності;

– здійснює контроль матеріальних цінностей з матеріального резерву Овруцької міської ради для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у Овруцькій ОТГ та звітує Овруцькій міській раді про їх використання у разі виникнення потреби;

–       подає у разі потреби до відповідного місцевого  органу  виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організацій, що розміщені на території Овруцької ОТГ пропозиції стосовно виділення коштів для проведення першочергових заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

–       вивчає  ситуацію, що склалася та готує  інформацію міському голові, відповідного підприємства, установи та організації про вжиття заходів реагування на надзвичайну ситуацію, причини виникнення надзвичайної ситуації, хід  відновлювальних  робіт;

–       організовує роботу, пов’язану з визначенням розміру збитків в наслідок надзвичайної ситуації;

–       організовує моніторинг стану довкілля на території, що зазнала  впливу  надзвичайної ситуації;

–       виконує інші необхідні функції  з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у межах своїх повноважень.

ІV. Права  комісії

 1. Комісія має право:

–       залучати у разі потреби в установленому порядку до роботи у складі Комісії працівників структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій розміщених на території Овруцької ОТГ;

–       давати структурним підрозділам органів  виконавчої влади, органів  місцевого  самоврядування, керівництву  підприємств, установ та організацій, що розміщені на території Овруцької ОТГ відповідні доручення, що належать до її компетенції;

–       утворити у разі потреби для опрацювання  окремих питань, що належать до  її  компетенції, робочі групи  із залученням  до них  відповідних  спеціалістів підприємств,  установ та організацій за погодженням  з їх керівниками.

–       визначати перелік заходів з питань запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у Овруцькій ОТГ.

 1. 12. Рішення комісії, прийняті у межах її повноважень, є обов’язковими для виконання органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, розташованими на території Овруцької ОТГ.

Секретар виконкому                                                        Максим ЧИЧИРКО  Завантажити документ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *