Аналіз діяльності КНП «Овруцька міська лікарня» за 3 місяці 2019 року.

Охорона здоров;я  в  Україні  – одна з найскладніших сфер діяльності. Заклади охорони здоров;я покликані забезпечувати збереження здоров;я населення та підтримування його працездатності на високому рівні, запобігання захворюваності та її зниження, збільшення тривалості активного життя людей. Завдання лікарняних установ полягає в ефективному використанні наявного потенціалу з метою задоволення потреб населення у високоякісному лікуванні. Успішному вирішенню цього завдання сприяє систематичний економічний аналіз. Обсяг роботи лікарні вимірюється за допомогою двох показників: кількості ліжко-днів , чисельності осіб, які пройшли лікування. Перший показник характеризує лікувальну функцію лікарні з урахуванням часу функціонування мережі, другий віддзеркалює обсяг медичного обслуговування населення .

Загалом по відділеннях лікарні проведено ліжко-днів 16007,     ( за 1 квартал 2018 р. -18683), план -15725 ліжко-днів. Проліковано -1954 чол. ( за аналогічний період 2018р. -2290).

В розрізі відділень:                                                                               

  2019 2018
Відділення Ліжко-день  Проліковано план Ліжко-день Проліковано план
Терапія 3191 391 2550 4057 451 3400
Кардіологія 2158 288 2125 2343 308 2125
Неврологія 2468 165 2125 2636 290 2125
Хірургія 1647 144 1700 1819 223 1700
Урологія 244 20 255 357 48 425
Травматологія 1295 65 1275 1327 121 1275
ЛОР 376 15 340 567 78 425
Інфекція 968 79 1105 1007 200 1275
гінекологія 1257 43 1275 1337 138 1275
Пологове 657 65 1275 828 132 1275
Дитяче 1426 117 1700 2110 244 2125
ВАІТ (доросла)

 

320 29 0 275 50 0
ВАІТ (дитяча)

 

20 2 0 20 7 0

Для оцінювання використання ліжкового фонду лікарні застосовуються такі показники:

 • середній термін перебування хворого в стаціонарі
 • оборотність ліжка.

По Овруцькій лікарні в цілому:

Середнє перебування на ліжку – 8,2, ( за 2018 р. – 8,1,), обіг ліжка 10,2 , обласний-9.0     (за 2018р. – 10,8,  обласний- 9,2). Робота ліжка – 82,9 (за 2018 – 87,7).

По  відділеннях:                                                                         

  2019 2018
Відділення Робота ліжка Середнє перебування на ліжку Обіг ліжка Робота ліжка Середнє перебування на ліжку Обіг ліжка
Терапія 106,3 8,1 13,1 101,4 9,0 11,3
Кардіологія 86,3 7,5 11,5 93,7 7,6 12,3
Неврологія 98,7 9,2 10,8 105,4 9,1 11,6
Хірургія 82,3 7,9 10,4 90,9 8,2 11,2
Урологія 81,3 6,0 13,7 71,4 7,4 9,6
Травматологія 86,3 11 7,9 88,4 11,0 8,1
ЛОР 94 7,7 12,3 113,4 7,3 15,6
Інфекція 74 7,2 10,3 67,1 5,0 13,3
гінекологія 83,8 10,4 8,1 89,1 9,7 9,2
Пологове 42,5 6,1 6,9 55,2 6,3 8,8
Дитяче 71,3 7,8 9,2 84,4 8,6 9,8
ВАІТ (доросла)

 

53,3 6,3 8,5 45,8 4,5 10,2
ВАІТ (дитяча)

 

10,0 10,0 1,0 10,0 2,5 4,0

Оборотність ліжка є узагальнюючим показником використання ліжкового фонду. Чисельність хворих на 1 лікарняне ліжко за звітний період.    Виписано з покращенням – 1202 хворих, з видужанням-684, без змін -30. Народилось дітей за 1 квартал 2019 р. -72;

1 квартал 2018 р. – 98.

Померло в стаціонарі за 3 місяці – 7 чол. (летальність-0,31, за аналогічний період 2018 р.- 0,46), із них -2 в терапевтичному відділенні, 5- у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії (доросла).

Причини летальності:- цироз печінки , гостре порушення мозкового кровообігу, інфаркт міокарду.

Аналіз роботи хірургічної служби лікарні за  3 місяці 2019 року.

Всього операцій -290, (в т.ч. дітям – 21. За аналогічний період 2018 року: 318. Оперативна активність – 30,77   ( за 1 квартал 2018 р.- 40,7%)

В тому числі:

 • операції вуха, горла, носа-11 (в.т.ч. дітям – 3)
 • операції на судинах – 9
 • операції на органах черевної порожнини – 56 ( в.т.ч. дітям.- 7)
 • операції на органах опорно-рухового апарату-133
 • операції на кишківнику – 3

знеболень в стаціонарі-106, із них: з приводу хірургічних втручань – 11 інтубаційних,16 –  внутрішньо-венних , 33- спинно-мозкова анестезія.

Аналіз роботи акушерсько-гінекологічної служби лікарні за  3 місяці 2019 року.

Проліковано 121 жінку у гінекологічному відділенні та 104 вагітних в пологовому відділенні. Прийнято пологів – 72, із них нормальними пологами- 72%, 2018 р. – 75жінок -76,5%, кесарських розтинів 18 -25%, за аналогічний період 2018 р:  17чол -17,3% .Знеболено з приводу акушерсько-гінекологічних патологій : інтубаційних – 12, в/в- 21, спинно-мозкових-13.

Аналіз роботи терапевтичної служби лікарні за  3 місяці 2019 року.

По структурі захворюваності на 1 місці – гострі та хронічні захворювання легень; друге місце – кардіоваскулярна патологія (ІХС, гіпертонічна хвороба; третє місце – хронічні захворювання  ШКТ (панкреатити, цироз печінки). Інфаркт міокарду- 9 чол., 1- помер.

Аналіз роботи дитячого відділення лікарні за  3 місяці 2019 року.

По нозологічній структурі перевищують у дітей: на  місці – пневмонії 39% , друге місце – гострі обструктивні бронхити- 15%, третє місце – гострі стенозуючі ларинготрахеобронхити – 5% .

Проблеми: дотримання протоколів лікування ; вчасне направлення сімейними лікарями з гострою легеневою патологією; поліпрагмазія.

Аналіз роботи лабораторної служби лікарні за  3 місяці 2019 року.

Проведено аналізів – 176557, що в порівнянні з аналоговим періодом 2018 р. – 176101, із них амбулаторним хворим – 103549-58%,  загальноклінічні аналізи -71675 – 40,5 %,  із них амбулаторним хворим – 48687- 47%.                                                                                                                             Гематологічні аналізи – 68237-38%,  із них амбулаторним хворим – 38460-37%.  Біохімічні – 24959 -14%, із них амбулаторним хворим – 10475 – 10% . Імунологічних – 7031- 3,2%, із них амбулаторним хворим – 3,1%. Цитологічні – 99- 0,05%, амбулаторним хворим- 33 -0,03%.  Згортувальна система – 4872-19%.  Ферменти – 7332- 29%

На 100 відвідувань – 130,0.

На 1 стаціонарного хворого – 31,0

На 1 жителя району – 3,1

Аналіз роботи амбулаторно – поліклінічної служби за 3 місяці 2019 року

 1. Рівень первинної інвалідності осіб працездатного віку – абсолютне число – 55  на 10000 населення – 17,9%., за 1 квартал 2018 року:88 чол-28,2 на 10 тис. населення; обласний: 2019- 16,9, 2018-17,6.
 2. Рівень первинної інвалідності дитячого населення – абсолютне число – 4 ,на 10000 дитячого населення – 3,9%.; 1 квартал 2018 р.-2 чол.- 1,9 на 10 тис.;

обласний:209-2,77; 2018-5,54.

 1. Профілактичні огляди населення з метою раннього виявлення хворих на туберкульоз – абсолютне число – 7537 на 1000 населення – 159,3%.; 1 квартал 2018 року: 7856-164,3 на 10 тис.
 2. Відсоток виявлених хворих на туберкульоз при профілактичних флюорографічних оглядах  – абсолютне число – 4  – 80%.; 2018 рік: 5-100%.
 3. Проліковано хворих в денних стаціонарах – абсолютне число –2842 чоловік на 10000 населення – 389,9%; 2018 рік: 2007-356,1 на 10 тис.
 4. Проліковано хворих в стаціонарах на дому – абсолютне число –8285 чоловік на 10000 населення – 233,9%; 2018 рік: 1211-214,9 на 10 тис.
 5. Кількість проведених амбулаторних операцій – 989, на 10000 населення – 180,0%. За 2018 рік-998-177,1 на 10 тис.;.
 6. Кількість населення, яке підлягало періодичному медичному огляду – 7047 чоловік; 2018- 6926 чол
 7. Кількість населення, якому проведено періодичний медичний огляд –  1204 чоловік.; 2018-978 чол.
 8. Охоплено медичними оглядами населення – 17,1%.; в 2018 р.- 14,1%.
 9. Відвідувань всього: 2019-120936-2,2 на 1 жителя; 2018-137804-2,4 на 1 жителя.

ВІДВІДУВАННЯ ПО КАБІНЕТАХ ПОЛІКЛІНІЧНО – ДІАГНОСТИЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ

КАБІНЕТИ І КВАРТАЛ 2018 РОКУ І КВАРТАЛ 2019 РОКУ
КІЗ 541 508
ФЛЮОРОГРАФІЯ 2371 2196
ОКУЛІСТ 1948 2644
НАРКОЛОГ 3313 1452
УРОЛОГ 1059 1004
ФІЗ. КАБІНЕТ 5508 3249
ЖІН. КОНСУЛЬТАЦІЯ 2869 3212
23 К.  НЕВРОЛОГ 1777 1814
ЛФК 1884 473
ТЕРАПЕВТ 724 738
ХІРУРГ 1594 1524
ПСИХІАТР 2234 2137
19 К. НЕВРОЛОГ 2474 2092
КАРДІОЛОГ 1467 1233
ЕНДОКРИНОЛОГ 1995 967
ОНКОЛОГ 864 817
КАБІНЕТ ДОЛІК. ПРИЙ. 908 870
ПРОФОГЛЯДИ 994 1184
РЕНТГЕН КАБІНЕТ 1342 1947
ТРАВМАТОЛОГ 1332 1291
ДЕРМАТОЛОГ 5161 (2 КАБ.) 3291
МАСАЖ 2 К. 567 814
ПАРАФИН 586 595
ДИТ. ГІНЕКОЛОГ 272 654
ДИТ. ТРАВМАТОЛОГ 2165 1354
ДИТ. НЕВРОЛОГ 1850 731
ПЕДІАТР 684 1044
ФТИЗІАТР 916 184
ДИТ. ХІРУРГ 1631 1021
ДИТ. ЕНДОКРИНОЛОГ 2077 787
ПІДЛІТКОВИЙ КАБІНЕТ 1947 1509
ОТОЛАРИНГОЛОГ 3900 2655
КАБІНЕТ КФД 3266 3561
КАБІНЕТ УЗД 4233 ПАЦ.  6324 ДОСЛІД. 3568 ПАЦ.  7265 ДОСЛІД.
ЕНДОСКОПІЯ 340 244
МАНІПУЛЯЦІЙНИЙ 2929 ПАЦ.  3184 ДОСЛІД. 2916 ПАЦ.  4515 ДОСЛІД.

 

І. Поширеність за І квартал 2019р. на 100 тис. населення :

Всього – 74158,8

І місце – серцево – судинні захворювання  – 26686,2-35,9 %

ІІ місце – органи дихання  – 12786,0-17,2%

ІІІ місце  –  органи травлення  – 8375,1-11,3%.

ІІ.  Захворюваність за І квартал 2019р . на 100 тис. населення :

Всього   –  17760,4

І місце  – органи дихання  –  10354,4-58,3%

ІІ місце  – серцево-судинні затвор.  – 1137,7-6,4%

ІІІ місце  – травми та отруєння  – 800,3-4,5%

 

ІІІ.  Смертність за І квартал 2019 на 100 тис. нас. :

Всього  529,4

І місце  –  серцево – судинні затвор.  – 427,1-80,7%

ІІ місце  – новоутворення  –  34,1-6,4 %

ІІІ місце  –  травми  та отруєння    –  17,9-3,4%

 

Для здійснення своїх функцій лікарні були виділені кошти згідно  програм:

 1. КФК- 0112010 – Багатопрофiльна стацiонарна медична допомога населенню –  37 349 000,00 грн. з них:
 • медична субвенція складає – 29 700 100 грн.,
 • субвенція сільських рад  -65 000,00 грн.,
 • субвенція внутрішнього переміщення – 89 700,00 грн.,
 • місцевий бюджет -7 494 200,00 грн.
 1. КФК- 0112144 – Централiзованi заходи з лiкування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 1 059 500,00 грн. ( обласна субвенція).

Профінансовано  за І квартал 2019 року  7 475 449,87 грн., з них 257 734,28 грн. відшкодування хворим на цукровий діабет по отриманим  інсулінам згідно виписаних рецептів.

Видатки на 1 мешканця склали 143,34 грн.

Основну частину витрат становить оплата праці , на яку витрачено:

 • заробітна плата – 5 241  036,16 грн.;
 • нарахування на оплату праці –  1 073 575,62 грн.

Оплата медикаментів за І квартал складає –  162 580,59 грн.

Вартість 1 ліжко-дня  по медикаментам – 8,12 грн.

по.п.8- звіти  про результат роботи (аналіз) КНП «Овруцька міська лікарня» щоквартально подаються в управління охорони  здоров;я облдержадміністрації.          Всю інформацію стосовно діяльності КНП «Овруцька міська лікарня» до МОЗ України подаємо на підставі запиту відповідного компетентного органу.

 

Директор                                                              Шубан В.Г.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *