Проект рішення “Про затвердження  Тимчасового порядку видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території Овруцької міської об’єднаної територіальної громади”

ПРОЕКТ

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирської області

Р І Ш Е Н Н Я

________________  сесія                                            VІІ  скликання

Від  ____________ 2019 року    №

Про затвердження  Тимчасового
порядку видалення дерев, кущів
та інших зелених насаджень
за межами населених пунктів
на території Овруцької міської

об’єднаної територіальної громади

З метою забезпечення належного контролю за використанням об’єктів рослинного світу на території Овруцької міської об’єднаної територіальної громади, недопущення виникнення аварійних і надзвичайних ситуацій, спричинених падінням зелених насаджень за межами населених пунктів, керуючись ст. 6 Закону України “Про рослинний світ”, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійних комісій міської ради, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити Тимчасовий порядок видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території Овруцької міської об’єднаної територіальної громади ( далі – Порядок) згідно з додатком.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань містобудування, житлово-комунального господарства, благоустрою, землекористування, екології, розвитку аграрно-промислового комплексу та сільських територій.

Міський голова                                                                               І.Я.Коруд

Д О Д А Т О К  № 1

до рішення ______сесії міської ради

VІІ скликання

від ____ року №_____

Тимчасовий порядок видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території Овруцької міської об’єднаної територіальної громади

 1. Цей Порядок визначає процедуру видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень (далі – зелені насадження) за межами населених пунктів на території Овруцької міської об’єднаної територіальної громади.
 2. Видалення зелених насаджень здійснюється у разі:

2.1. Реконструкції або капітального ремонту об’єкта благоустрою;

2.2. Знесення аварійних, сухостійних, з пошкодженням стовбурів різного походження, а також самосійних і порослевих дерев з діаметром кореневої шийки не більш як 5 сантиметрів;

2.3. Ліквідації стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації за межами населених пунктів на території Овруцької міської об’єднаної територіальної громади;

2.4. Проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в охоронних зонах інженерних та транспортних комунікацій;

2.5. Відновлення світлового режиму в приміщенні, що затіняється деревами;

2.6. Досягнення деревом вікової межі;

2.7. Запобігання виникнення надзвичайних ситуацій (подій), пов’язаних з забезпеченням безпечної життєдіяльності населення, в тому числі, безпеки дорожнього руху.

2.8. Будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту) житлових будинків, об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, благоустрою та інших об’єктів будівництва, що споруджуються за рахунок коштів державного чи місцевого бюджету;

2.9. Проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в охоронній зоні повітряних ліній електропередачі, на трансформаторній підстанції і розподільному пункті системи енергопостачання, мережі водо-, теплопостачання та водовідведення, телекомунікаційній і кабельній електромережі;

2.10.проведення агролісогосподарських робіт, пов’язаних з ефективним управлінням та раціональним використанням полезахисних лісосмуг та інших лісових насаджень, які не належать до земель лісового фонду (вибіркові санітарні рубки, реконструкція полезахисних смуг).

 1. Юридична чи фізична особа (далі – заявник) звертається до Овруцької міської ради (далі – компетентний орган) з заявою про видалення зелених насаджень. Розпорядженням міського голови затверджується склад робочої комісії по обстеженню зелених насаджень (далі – Комісія).

Підставою для проведення робіт по видаленню зелених насаджень за межами населених пунктів є ордер на видалення зелених насаджень, щодо надання дозволу на видалення зелених насаджень на території Овруцької міської об’єднаної територіальної громади, (крім випадків, передбачених пунктами 7, 8 цього Порядку).

Для нормальної експлуатації ліній зв’язку й електропередач видалення зелених насаджень проводиться у відповідності до Правил охорони електричних мереж, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 1997 року № 209 та Правил охорони ліній електрозв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 1996 року № 135.

При цьому видаленню підлягають одночасно усі або декілька сусідніх рядів дерев, крони яких розташовані поблизу проводів, з обов’язковим прибиранням залишків порубки за рахунок організації, що проводить видалення.

 1. До складу Комісії включаються представники компетентного органу, заявника, власника земельної ділянки (користувача), інших зацікавлених організацій (в залежності від місця розташування та стану зелених насаджень).

Дата комісійного обстеження місць видалення зелених насаджень визначається головою комісії. Комісія визначає стан зелених насаджень, розташованих на земельній ділянці, і складає акт обстеження насаджень, що підлягають видаленню. Кількість примірників актів обстеження відповідає кількості організацій, залучених до проведення обстеження.

Голова Комісії в п’ятиденний термін подає міському голові проект розпорядження про надання дозволу на видалення зелених насаджень, в якому зазначаються дані про кількість зелених насаджень, що підлягають видаленню.

Міський голова у двотижневий термін після надходження зазначеного проекту приймає розпорядження і наступного дня видає заявнику його копію.

 1. Після затвердження розпорядження міського голови про видалення зелених насаджень, надання заявником копії договору з організацією-виконавцем робіт по видаленню зелених насаджень, акта обстеження зелених насаджень, що підтверджує необхідність видалення зелених насаджень виписується ордер на видалення зелених насаджень.
 2. Після закінчення робіт по видаленню зелених насаджень проводиться комісійний огляд місця робіт і складається акт обстеження місця робіт.

Виявлені недоліки у виконанні робіт підлягають усуненню організацією, що виконувала роботи по видаленню насаджень.

 1. У процесі ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації, а також у разі, коли стан зелених насаджень загрожує життю, здоров’ю громадян чи майну громадян та/або юридичних осіб, видалення зелених насаджень здійснюється негайно з подальшим оформленням акта обстеження відповідно до пункту 4 цього Порядку.
 2. Видалення зелених насаджень на території меморіальних комплексів та кладовищах, розташованих за межами населених пунктів, здійснюється на підставі рішень місцевих рад, на території яких розташовані такі об’єкти, без сплати їх відновної вартості. Виконавчий комітет міської ради укладає договір з виконавцем послуг про надання послуг з видалення зелених насаджень на території меморіальних комплексів та кладовищах, а також здійснює контроль за їх якісним проведенням.
 3. Видалення зелених насаджень на земельній ділянці, яка перебуває у приватній власності, та на присадибній ділянці здійснюється за рішенням власника (користувача) земельної ділянки без сплати їх відновної вартості.

Секретар ради                                                                                 І.М. Дєдух

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту рішення Овруцької міської об’єднаної територіальної громади «Про затвердження Тимчасового порядку видалення дерев, кущів інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території Овруцької міської об’єднаної територіальної громади»

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Проект рішення Овруцької міської об’єднаної територіальної громади «Про затвердження Тимчасового порядку видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території Овруцької міської об’єднаної територіальної громади» розроблений з метою удосконалення порядку видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території Овруцької міської об’єднаної територіальної громади, у відповідності до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Відповідно до статті 2 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» відносини в галузі охорони навколишнього природного середовища в Україні регулюються цим Законом, а також розробленими згідно з законодавством про надра, про охорону атмосферного повітря, про охорону та використання рослинного і тваринного світу, законодавством у сфері лісових, земельних, водних ресурсів та іншим.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 16 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» (далі – Закон) на об’єктах благоустрою забороняється самовільно висаджувати та знищувати дерева, кущі тощо. До об’єктів благоустрою населених пунктів згідно зі статтею 13 Закону належать території загального користування, а також інші території в межах населеного пункту.
Частиною 3 статті 28 Закону визначено, що видалення дерев, кущів, газонів та інших зелених насаджень здійснюється в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України. У відповідності до цієї норми постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 №1045 затверджено Порядок видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах. Тобто, нормативних документів, що регламентують порядок видалення дерев, кущів, газонів і квітників за межами населених пунктів, на даний час не розроблено, що дає підстави вважити буд-які дії щодо видалення зелених насаджень за межами населених пунктів такими, що не відповідають законодавству України.

Основні напрямки на які проблема справляє вплив:

– покращення благоустрою Овруцької міської об’єднаної територіальної громади;

– уникнення незаконних дій при ліквідації аварійних ситуацій на інженерних мережах за межами населених пунктів на території Овруцької міської об’єднаної територіальної громади;

– уникнення незаконних дій при запобіганні виникнення надзвичайних ситуацій (подій), пов’язаних з забезпеченням безпечної життєдіяльності населення, в тому числі, безпеки дорожнього руху;

– уникнення незаконних дій при ліквідація наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації на території району.

– вирішення питань списання та утилізації видалених дерев та кущів за межами населених пунктів Овруцької міської об’єднаної територіальної громади в межах чинного законодавства.

II. Цілі державного регулювання

Введення в дію рішення Овруцької міської об’єднаної територіальної громади «Про затвердження Тимчасового порядку видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території Овруцької міської об’єднаної територіальної громади» надасть можливість тимчасово, до законодавчого врегулювання, встановити на території Овруцької міської об’єднаної територіальної громади порядок видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів. Проект рішення Овруцької міської об’єднаної територіальної громади «Про затвердження Тимчасового порядку видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території Овруцької міської об’єднаної територіальної громади» розроблений з метою:

– вдосконалення механізму регулювання відносин Овруцької міської об’єднаної територіальної громади з юридичними та фізичними особами, які видаляють зелені насадження;

– створення умов для більш ефективного використання зелених насаджень у районі та запобігання безконтрольного видалення дерев;

– визначення порядку обстеження зелених насаджень та підготовки дозвільних документів на їх видалення.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей з наведенням аргументі щодо переваги обраного способу

У ході підготовки проекту рішення було проведено моніторинг відповідних нормативних актів на предмет альтернативного врегулювання відносин з видалення зелених насаджень за межами населених пунктів на території Овруцької міської об’єднаної територіальної громади.

Першим альтернативним способом є залишити врегулювання відносин з видалення зелених насаджень за межами населених лише діючими нормами законодавства. Проте, норми, які б встановлювали конкретний порядок видалення зелених насаджень за межами населених пунктів, суб’єктів, уповноважених приймати рішення про їх видалення та підстави для прийняття таких рішень, на сьогодні в діючому законодавстві відсутні.

Відхиляємо цей спосіб, оскільки не досягається поставлена мета.
Другим альтернативним способом є введення в дію проекту рішення Овруцької міської об’єднаної територіальної громади «Про затвердження Тимчасового порядку видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території Овруцької міської об’єднаної територіальної громади», яке надасть можливість тимчасово встановити порядок видалення дерев, кущів, газонів і квітників за межами населених пунктів на території Овруцької міської об’єднаної територіальної громади до законодавчого врегулювання зазначеного питання. Даний спосіб врегулювання проблеми видалення зелених насаджень за межами населених пунктів надасть можливість попередження виникнення аварійних ситуацій та забезпечить уникнення людських жертв під час падіння аварійних та сухостійних дерев. Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. У ньому чітко виписаний порядок видалення зелених насаджень за межами населених пунктів на території Овруцької міської об’єднаної територіальної громади. Затвердження такого регуляторного акту забезпечить поступове досягнення поставлених цілей, починаючи з дня його прийняття та дасть змогу більш успішно контролювати збереження зелених насаджень на території ОТГ.

 1. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

З набранням чинності рішення «Про тимчасовий порядок видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території Овруцької міської об’єднаної територіальної громади» створюється правова основа для Овруцької міської об’єднаної територіальної громади по здійсненню заходів з організації видалення зелених насаджень, в т.ч. аварійних дерев, за межами населених пунктів, відповідно до зазначеного порядку.

 1. Обгрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту

Впровадження тимчасового порядку видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території Овруцької міської об’єднаної територіальної громади надає можливість забезпечити належний контроль за використанням зелених насаджень на території Овруцької міської об’єднаної територіальної громади.

VI. Очікувані результати прийняття акту

Прийняття проекту надасть можливість забезпечити безпеку життєдіяльності населення Овруцької міської об’єднаної територіальної громади.
Від впровадження регуляторного акту негативних результатів не очікується.
Прийняття зазначеного рішення надасть змогу досягнути таких результатів:

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни Покращення благоустрою району.

Забезпечення належного функціонування та стабільної роботи систем життєзабезпечення району за межами населених пунктів (ліній електромереж, телефонного зв’язку, газових, водопровідних, каналізаційних та тепломереж, автошляхів, польових доріг і т.п.).

 
Держава Проект рішення Овруцької міської об’єднаної територіальної громади «Про тимчасовий порядок видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів на території Овруцької міської об’єднаної територіальної громади» спрямований на врегулювання зазначених вище проблем, так як Овруцька міська об’єднана територіальна громада  отримує  правову основу та порядок видалення зелених насаджень, в т.ч. аварійних дерев, за межами населених пунктів.  
Суб’єкти господарювання,

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

Нормативно-правове забезпечення діяльності, пов’язаної з видаленням зелених насаджень з метою розвитку інфраструктури підприємств, забезпечення безпечних умов праці.

Суб’єкти господарювання та фізичні особи, які мають право надавати послуги по видаленню зелених насаджень згідно чинного законодавства України, отримують додатковий обсяг робіт

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави, громадян, суб’єктів господарювання

Сфера дії Витрати Вигоди
Держави Пов’язані з оприлюдненням інформації щодо регуляторного акту Створення правової основи для Овруцької міської об’єднаної територіальної громади по здійсненню видалення зелених насаджень, в т.ч. аварійних дерев за межами населених пунктів.
Охорона зелених насаджень від несанкціонованого знищення.
Суб’єктів господарювання Витрати на обстеження зелених насаджень, погодження актів та проектів рішень, видалення дерев, кущів та інших зелених насаджень за межами населених пунктів Покращення умов для ведення бізнесу
Громадян Не передбачаються Покращення благоустрою Овруцької міської об’єднаної територіальної громади.
Забезпечення належного функціонування населених пунктів Овруцької міської об’єднаної територіальної громади та забезпечення стабільної роботи систем життєзабезпечення (ліній електромереж, дротового радіомовлення, телефонного зв’язку).

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту

Строк дії регуляторного акту не обмежений з можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни чинного законодавства та з інших причин.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акту

Овруцька міська об’єднанана територіальна  громада отримує правову основу щодо порядку видалення зелених насаджень, в т.ч. аварійних дерев, на території населених пунктів Овруцької міської об’єднаної територіальної громади;
– суб’єкти господарювання, та фізичні особи, які мають право надавати послуги по видаленню зелених насаджень, отримають додатковий обсяг робіт.

 1. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акту

Відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватися шляхом проведення базового, повторного та періодичного відстеження. Базове відстеження буде проведено на етапі підготовки регуляторного акту. Повторне відстеження – через рік після введення в дію регуляторного акту. Метою повторного відстеження буде оцінка ступеня досягнення даним актом поставлених задач.
Періодичне відстеження (щорічно, один раз на рік) несе контрольну функцію з питань виконання та доцільності прийнятого регуляторного акту.  Завантажити документ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *