Рішення №474 виконкому міської ради “Про розгляд Акту ревізії від 27.12.2018 року №08-10/005 та затвердження плану заходів”

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирської області

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

від  07.02.2019 року          № 474

Про розгляд Акту ревізії від 27.12.2018 року

№08-10/005 та затвердження плану заходів

Розглянувши Акт ревізії міського бюджету та фінансово-господарської діяльності Овруцької міської ради за період з 01 січня 2016 року по завершений звітний місяць 2018 року від 27.12.2018р. №08-10/005, складений управлінням північного офісу держаудитслужби в Житомирській області, керуючись ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

  1. Прийняти до відома Акт ревізії міського бюджету та фінансово-господарської діяльності Овруцької міської ради за період з 01 січня 2016 року по завершений звітний місяць 2018 року від 27.12.2018р. №08-10/005, складений управлінням північного офісу держаудитслужби в Житомирській області.
  2. Затвердити План заходів щодо усунення недоліків виявлених ревізією міського бюджету та фінансово-господарської діяльності Овруцької міської ради за період з 01 січня 2016 року по завершений звітний місяць 2018 року (додаток №1).
  3. Акт ревізії міського бюджету та фінансово-господарської діяльності Овруцької міської ради за період з 01 січня 2016 року по завершений звітний місяць 2018 року від 27.12.2018р. №08-10/005, складений управлінням північного офісу держаудитслужби в Житомирській області винести на розгляд депутатських комісій та сесії міської ради.
  4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Міський голова                                                                      І.Я. Коруд

Д О Д А Т О К № 1

до рішення виконавчого комітету

VII скликання

від 07.02.2019 року № 474

План заходів
 щодо усунення недоліків виявлених ревізією міського бюджету та фінансово-господарської діяльності Овруцької міської ради за період з 01 січня 2016 по завершений звітний місяць 2018 року
(акт управління північного офісу держаудитслужби в Житомирській області від 27.12.2018р. №08-10/005)
№ п/п Виявлені недоліки Заходи Термін виконання Відповідальний виконавець Примітка (підпис відповідального)
1 2 3 4 5 6
1 Усунення недоліків, виявлених попередньою ревізією:

– до ревізії надано Постанову Харківського апеляційного Господарського суду від 18.12.2017 справи № 917/1090/17, якою було залишено без змін рішення господарського суду Полтавською області по справі за позовом Овруцької міської ради до ТОВ «Овруцький молочноконсервний комбінат» про стягнення 248823,41 грн. основного боргу, 21065,22 грн. інфляційних витрат та 4437,95 грн. 3 % річних і 4114,90грн. судового збору. Ухвалу Господарського суду Житомирської області від 12.01.2017 справи № 906/1125/16 за позовом Овруцької міської ради до фізичної особи підприємця Бевз В.А. про стягнення 120000,00 грн

Здійснювати контроль за стягненням коштів з боржників Овруцьким районним відділом Державної виконавчої служби, щомісячно інформувати про стан сплати та заборгованості До повної сплати боргу Начальник юридичного відділу Косинська К.М.

 

 
2.  2.1. Ревізія повноти та своєчасності сплати за продані земельні ділянки:

–                      недоотримано бюджетом м. Овруч доходів за кодом доходів 33010100 «Надходження від продажу земель несільськогосподарського призначення  що перебувають у державній або комунальній власності» в загальній сумі 22125,11 грн, в  ході ревізії надійшло 22125,11 грн.;

2.2. Ревізія повноти та своєчасності сплати орендної плати земельних ділянок:

–                      недоотримання  орендної плати за земельні ділянки від юридичних осіб в сумі 79477,14 грн, в ході ревізії надійшло 37967,72 грн,

–                      недоотримання орендної плати за земельні ділянки від фізичних осіб в сумі 14014,37 грн, в ході ревізії надійшло 8202,97 грн

 

Відділ фінансів

1.    Щоденно надавати інформацію щодо сплати в розрізі платників (виписки ДКСУ) до відділу регулювання  земельних відносин;

 

2.    Забезпечити взаємодію з Овруцькою ДПІ ГУ ДФС в Житомирській області щодо отримання інформації в розрізі податків, платників, боржників.

Відділ регулювання земельних відносин

1. На підставі даних отриманих з відділу фінансів здійснювати постійний контроль за повнотою сплати покупцями за куплені земельні ділянки відповідно до укладених договорів та рішень сесій Овруцької міської ради;

2. З метою недопущення заборгованості забезпечити взаємодію з контролюючим органом щодо отримання повної інформації  щодо сплати орендної плати за землю та інформації про роботу,  яка проводиться по стягненню заборгованості

Постійно Начальник відділу Шурло Т.М. ,головний спеціаліст Павлушенко Л.Л.

Начальник відділу Жук С.П.,

провідний спеціаліст з юридичних питань

 
3 Ревізія повноти та своєчасності сплати за тимчасове користування місцями розташування спеціальних конструкцій зовнішньої реклами:

–                      недоотримано за тимчасове користування місцями розташування спеціальних конструкцій зовнішньої реклами в загальній сумі 48701,41 грн, в ході ревізії надійшло 32770,36 грн

Відділ фінансів

1. Щоденно надавати інформацію щодо сплати в розрізі платників (виписки ДКСУ) до відділу комунальної власності

Відділ комунальної власності

1. На підставі даних отриманих з відділу фінансів здійснювати постійний контроль за повнотою сплати.

2. Забезпечити взаємодію з платниками, боржниками щодо обміну інформацією. У разі несплати, або несвоєчасної сплати, надсилати вимоги, проводити спільно з юридичним відділом претензійно- позовну роботу

3. Направити листи-вимоги боржникам щодо сплати заборгованості, у разі несплати спільно з юридичним відділом розглянути питання примусового стягнення у відповідності до діючого законодавства

 

Постійно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постійно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 15.02.2019р.

Начальник відділу фінансів Шурло Т.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу комунальної власності Макаревич С.В.

 
4 Ревізія повноти та своєчасності надходження плати за найм житла згідно укладених договорів:

–                      недоотримано надходжень за найм житла в сумі 30085,25 грн, в ході ревізії надійшло 18044,67 гривень.

Відділ бухгалтерського обліку та консолідованої звітності

–                      щомісячно надавати інформацію до відділу комунальної власності, муніціпальної  інспекції, юридичного відділу  для вжиття заходів щодо стянення або сплати заборгованості.

Відділ комунальної власності

–                      спільно з юридичним віддлом, муніципальної інспекції вживати заходів щодо стягнення заборгованості

 

 

 

 

 

 

Постійно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постійно

Начальник відділу- головний бухгалтер Стельникович Т.Г.

Начальник відділу комунальної

власності Макаревич С.В.

Начальник відділу муніципальної інспекції Башинський В.І.

Начальник юридичного відділу Косинська К.М.

 
5 Штатна дисципліна. Оплата праці працівників та нарахування на заробітну плату.

–                      встановлено незаконних виплат матеріальної допомоги на загальну суму 13492,27 грн та зайво перераховано єдиний соціальний внесок в сумі 2968,30 грн, які в ході ревізії відшкодовано в повному обсязі.

 

Відділ кадрової роботи

1. Забезпечити контроль за виконанням Законів України, постанов Кабінету Міністрів України, колективного договору, Положення про преміювання, затверджених рішеннями сесій Овруцької міської ради при підготовці рішень сесії, розпоряджень міського голови на надання відпустки, прийняття на роботу з встановленням надбавок, доплат, посадового окладу, надання матеріальної допомоги, розробці структури та штатних розписів

2. Продовжити роботу щодо здійснення контролю за підпорядкованими установами щодо правильності складання та затвердження структури та штатних розписів

3. Провести навчання по нормативно-правових документах  :

–                      Положення про преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам апарату виконавчого комітету Овруцької міської ради затвердженого рішенням 7-ї сесії VII скликання Овруцької міської ради від 26.02.2016 № 162

–                      Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»

–                   наказу Міністерства праці України від 02.10.1996 № 77 «Про умови оплати праці робітників зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів»

Відділ бухгалтерського обліку та консолідованої звітності.

–                      забезпечити співпрацю з відділом кадрової роботи,  спільно вивчати питання надання матеріальних допомог, встановлення окладів, надбавок тощо

 

Постійно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постійно

 

 

 

 

 

До 20.02.2019р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постійно

Начальник відділу кадрової роботи

Савченко М.І.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу бухгалтерського обліку та консолідованої звітності- головний бухгалтер Стельникович Т.Г.

Головний спеціаліст- бухгалтер Ковальчук Л.І.

 

 

 
6 Стан збереження майна, використання оборотних та необоротних активів:

–                      не проведено індексації балансової вартості об’єктів житлового фонду прийнятого на баланс в січні 2018, що призвело до заниження вартості основних засобів на суму 1398724,83 гривень 1398724,83 грн. та в ході ревізії збільшено вартість житлового фонду на суму індексації 1398724,83 гривень

Відділ бухгалтерського обліку та консолідованої звітності

1.            Провести економічне навчання щодо порядку проведення індексації, а саме:

–                      вивчення п.2 постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1996 року № 1024 «Про порядок індексації вартості об’єктів житлового фонду» та наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24.04.2018 №102, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.05.2018 за № 588/32040 «Про затвердження індексів балансової вартості об’єктів житлового фонду станом на 01 січня 2018 року»

 

 

 

 

До 20.02.2019р.

Заступник міського голови Рибинська Н.М.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та консолідованої звітності- головний бухгалтер Стельникович Т.Г.

 
7 Видатки на капітальне будівництво, реконструкцію та ремонт:

–                      встановлено завищення вартості та об’ємів виконаних будівельно-ремонтних робіт на загальну суму 249485,84 грн, які в ході ревізії відшкодовано за рахунок винних осіб в повному обсязі.

 

Перший заступник міського голови Гришковець В.М.

1.           Забезпечити проведення контрольних обмірів при прийнятті робіт.

2.           Провести навчання з стосовно виконання п.6.4.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293.

 

 

 

Постійно

 

 

До 20.02.2019р.

Перший заступник міського голови

Гришковець В.М.

 

 

 
8 Утворення та використання власних надходжень бюджетних установ. Надання адміністративних послуг:

–                      недоотримано орендної плати за користування комунальним майном (нежитлові приміщення) в загальній сумі 184457,56 грн., в ході ревізії сплачено 21926,93 грн.

Відділ бухгалтерського обліку та консолідованої звітності

–                      щомісячно надавати інформацію до відділу комунальної власності, муніціпальної  інспекції, юридичного відділу  для вжиття заходів щодо стянення або сплати заборгованості.

 

Відділ комунальної власності

 

–                      спільно з юридичним віддлом, муніципальної інспекції вживати заходів щодо стягнення заборгованості

 

 

 

 

 

Постійно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постійно

Начальник відділу- головний бухгалтер Стельникович Т.Г.

Начальник відділу комунальної

власності Макаревич С.В.

 

Начальник відділу муніципальної інспекції Башинський В.І.

Начальник юридичного відділу Косинська К.М.

 
9 Стан і достовірність бухгалтерського облікуфінансової і бюджетної звітності:

–                      до фінансової звітності внесено недостовірні дані (відповідно до завищення обсягів виконаних робіт, що підлягали ревізії, нарахування матеріальної допомоги обслуговуючому персоналу, заниження первісної вартості  внаслідок непроведеної індексації отриманого майна від сільських рад)

Відділ бухгалтерського обліку та консолідованої звітності

–                      забезпечити постійний контроль за достовірністю даних у звітності

 

 

 

 

 

 

 

 

Постійно

Начальник відділу бухгалтерського обліку та консолідованої звітності- головний бухгалтер Стельникович Т.Г.  

Керуючий справами                                                             М.В.Чичирко  Завантажити документ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *