Проект додатку “Порядок надання і використання коштів з бюджету Овруцької міської ради, що спрямовуються особистим селянським господарствам за утримання корів”

Додаток

до рішення Овруцької

міської ради

від                       №

ПОРЯДОК
надання і використання коштів з бюджету Овруцької міської ради,
що спрямовуються особистим селянським господарствам

за утримання корів

 1. Порядок надання і використання коштів з бюджету Овруцької міської ради, що спрямовуються особистим селянським господарствам для виплати дотації за утримання корів, розроблено відповідно до статей 20, 91 Бюджетного кодексу України, статті 43  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та на виконання Програми розвитку агропромислового комплексу Овруцької об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки, затвердженої рішенням сесії Овруцької міської ради від_______ № _____.
 2. Порядок визначає механізм надання і використання коштів з бюджету Овруцької міської ради особистим селянським господарствам для виплати дотації за утримання корів з метою стабілізації та нарощування чисельності поголів’я корів у домогосподарствах об’єднаної громади.
 3. Головним розпорядником коштів є Овруцька міська рада.
 4. Кошти з бюджету Овруцької міської ради спрямовуються особистим селянським господарствам об’єднаної громади для виплати дотації за кожну наявну на 01 січня поточного року ідентифіковану та зареєстровану в установленому порядку корову у розмірі 500 гривень за одну голову.

Виплати не здійснюються особистим селянським господарствам, які отримали дотацію за утримання корів з обласного та/або державного бюджетів.

 1. Для організації роботи, пов’язаної з проведенням прийому документів від особистих селянських господарств, які утримують корів, для отримання коштів з бюджету Овруцької міської ради, розпорядженням голови міської ради утворюється відповідна комісія.
 2. Після набрання чинності Порядку комісія при Овруцькій міській раді розміщує оголошення у районних друкованих засобах масової інформації про початок прийому документів.
 3. Особисті селянські господарства для отримання коштів з бюджету Овруцької міської ради, що спрямовуються особистим селянським господарствам для  виплати  дотації за  наявне  поголів’я  корів,  подають до 1 жовтня поточного року такі документи:

–  заявку за встановленою формою;

– довідку про відкриття поточного рахунку, видану банком;

– довідку, видану міською радою, старостинським округом про кількість корів;

–  копії паспортів корів та ветеринарних карток до них, завірених належним чином;

–  копії паспорта особи та документа, що засвідчує реєстрацію у

Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків.

– письмове зобов’язання про повернення до бюджету Овруцької міської ради отриманих коштів у разі зменшення поголів’я корів станом на 1 січня наступного року без умотивованих висновків ветеринарного лікаря.

 1. Подані документи перевіряються секретарем комісії та реєструються в журналі обліку.

Комісія міської ради розглядає і перевіряє подані особистими селянськими господарствами, які утримують корів, документи у порядку черговості їх реєстрації, проводить перевірку на відповідність їх умовам Порядку.

Розглянуті документи зберігаються протягом п’яти років.

Документи, які подані не в повному обсязі, підлягають поверненню.

 1. Рішення комісії приймається на засіданні у присутності не менше половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення комісії оформляється протоколом, який підписують усі члени комісії. Член комісії, який не згодний з її рішенням, підписує протокол із зауваженнями, висловлює свою окрему думку  та додає її до протоколу засідання комісії, що є  його невід’ємною частиною.

 1. Комісія визначає суму коштів для кожного особистого селянського господарства, яке подало заявку, та приймає рішення про включення його до реєстру особистих селянських господарств, які мають право на отримання дотації за наявне поголів’я корів.
 2. Реєстрація зобов’язань розпорядників бюджетних коштів проводиться згідно з вимогами Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2012 № 309 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 березня 2012 року за № 419/20732.
 3. Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації здійснює перерахування бюджетних коштів на відкриті поточні рахунки господарств населення в установах банків відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2012 року № 938 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 12 вересня 2012 року за № 1569/21881.
 4. Складання та подання звітності про використання коштів бюджету міської ради здійснюється в установленому законодавством порядку.
 5. Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів з бюджету міської ради здійснюється згідно з чинним законодавством.

Овруцький

міський голова                                                                       І.Я. Коруд  Завантажити документ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *