Протокол наради щодо використання та розпорядження землями сільськогосподарського призначення, що передані з державної власності

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирської області

ПРОТОКОЛ НАРАДИ

щодо використання та розпорядження землями сільськогосподарського призначення, що передані з державної власності

м. Овруч                                                                                             17.01.2019 р.

Голова – Коруд І. Я., Овруцький міський голова

Секретар – Першко О. М., провідний спеціаліст з юридичних питань відділу регулювання земельних відносин виконавчого комітету Овруцької міської ради

Присутні:

 • представники фермерських господарств:

Овсійчук С. В. – СФГ «Зоря»,

Бардашевич В. М., Герасимчук А. В. – ФГ «Покалівське»,

Барановський І. І. – ФГ «Барановського І. І.»,

Дубенко О. С. – ФГ «Дубенків»,

Попов О. М. – ФГ «Попова»,

Яскажук С. С. – ФГ «Мілка-Гуничі»,

Шваб О. В. – ФГ «Швабське»,

Садова Т. В. – ФГ «Пекунія УС»,

Невмержицький В. В. – ФГ «Добробут-Радчиці»,

Вознюк В. А. – ФГ «Вознюк»;

 • представники товариств, що займаються сільськогосподарською діяльністю:

Старовойт В. М. – ТОВ «ВП «Полісся»,

Миколайчук В. О. – СТОВ «Раківщинське»,

Вознюк А. Є. – СТОВ «Хлуплянське»,

Бортун І. В. – СТОВ «Бондарівське»,

Шваб І. В. – ПСП «Гошівське»,

Прачук О. В. – ТОВ «Великохайчанське»,

Федчук А. І. – ТОВ «Невгодівське»,

Невмержицький В. С. – ТОВ «Агростандарт»,

Лістунов П. М. – ТОВ «Благодійний союз»,

Іщенко М. В. – ПП «Велідницьке»;

 • представники ТОВ «Поліська ТЕС»;
 • представник спілки бджолярів Овруччини;
 • громадяни, що планують займатися веденням фермерського господарства:

Павлущенко В. М. –  с. Мала Хайча,

Круглян О. О. – с. Колосівка,

Туровець В. С. – с. Раківщина;

 • Шваб В. В., начальник відділу економіки, фінансів та врегулювання відносин власності управління АПР Овруцької РДА,
 • Жук С. П., начальник відділу регулювання земельних відносин виконавчого комітету Овруцької міської ради,
 • Соляр В. В., голова постійної депутатської комісії Овруцької міської ради з питань містобудування, житлово-комунального господарства, благоустрою, землекористування, екології, розвитку аграрно-промислового комплексу та сільських територій;
 • Грищенко П. А. – депутат Овруцької міської ради, директор КП «Гарне місто», член постійної депутатської комісії Овруцької міської ради з питань містобудування, житлово-комунального господарства, благоустрою, землекористування, екології, розвитку аграрно-промислового комплексу та сільських територій ;
 • Струтовська Л. І. – депутат Овруцької міської ради, завідуюча фельдшерським пунктом, член постійної депутатської комісії Овруцької міської ради з питань містобудування, житлово-комунального господарства, благоустрою, землекористування, екології, розвитку аграрно-промислового комплексу та сільських територій;
 • Мошківський М. М. – депутат Овруцької міської ради, технічний працівник в Невгодівській ЗОШ, член постійної депутатської комісії Овруцької міської ради з питань містобудування, житлово-комунального господарства, благоустрою, землекористування, екології, розвитку аграрно-промислового комплексу та сільських територій;
 • Гавриловський П. І. – депутат Овруцької міської ради, пенсіонер, член постійної депутатської комісії Овруцької міської ради з питань містобудування, житлово-комунального господарства, благоустрою, землекористування, екології, розвитку аграрно-промислового комплексу та сільських територій;
 • в.о. старост округів Овруцької міської об’єднаної територіальної громади:

Герасимчук Н. І. – Бондарівський старостинських округ,

Круглян С. М. – Великофоснянський старостинських округ,

Божок С. М. – Великохайчанський старостинських округ,

Бобик Т. І. – Великочернігівський старостинських округ,

Барановський Ю. І. – Гошівський старостинських округ,

Комарова Т. М. – Зарічанський старостинських округ,

Корчемна С. П. – Кирданівський старостинських округ,

Демидчук А. В. – Невгодівський старостинських округ,

Бортник В. І.  – Норинський старостинських округ,

Ломака  В. М. –  Підрудянський старостинських округ,

Шелест О. В. – Піщаницький старостинських округ,

Белоцький С. Д. – Покалівський старостинських округ,

Мошківський В. М. – Раківщинський старостинських округ,

Нелеп Л. Є. – Хлуплянський старостинських округ,

Козаченко С. В. – Черепинський старостинських округ,

Могилевець Ю. М. – Шоломківський старостинських округ.

СЛУХАЛИ:  міського голову Коруда І. Я., який доповів про отримання із державної власності Овруцькою міською об’єднаною територіальною громадою земель сільськогосподарського призначення. На даний час проводиться процедура державної реєстрації права комунальної власності на вказані земельні ділянки.

Зауважив, що має бути прийняте вірне рішення щодо розпорядження цими землями з метою їх ефективного використання та збереження.

Наголосив на тому, що робота на землі дасть можливість створення додаткових робочих місць, а раціональне розпорядження переданими землями допоможе наповнити місцевий бюджет та дозволить вирішити ряд соціальних питань.

Довів до відома про можливість розроблення Овруцькою міською радою  відповідних програм для підтримки фермерського господарства.

СЛУХАЛИ: Шваба В. В., який доповів, що станом на сьогоднішній день на території Овруцької міської об’єднаної територіальної громади виробничу діяльність здійснюють 14 сільськогосподарських підприємств, 9 фермерських та біля 9 тисяч особистих селянських господарств.

Основним напрямом виробничої спеціалізації сільськогосподарських підприємств в рослинництві є вирощування зернових і технічних культур, у тваринництві –  розведення великої рогатої худоби та свиней.

Агроформуваннями обробляються всі наявні землі сільськогосподарського призначення, на яких вирощується більше 20-ти видів культур. Більша половина площ зайнята під зерновими та зернобобовими культурами (58%), урожайність яких у 2018 році становила 42,0 ц/га.  У структурі площ, з яких зібрано зернові, переважають пшениця та кукурудза (54% та 30% відповідно). Протягом останніх років спостерігається тенденція щодо зменшення посівних площ під озимим житом та збільшення площ під такою високорентабельною культурою, як соняшник.

Розвитком тваринництва займаються 12 сільськогосподарських підприємств, де утримується більше 4,4 тисяч голів великої рогатої худоби, в тому числі  2,4 тисячі корів.

Наголосив, що протягом останніх років у сільськогосподарських підприємствах значно зріс рівень ведення аграрного виробництва. Посів сільськогосподарських культур проводиться насінням високих репродукцій, застосовуються інтенсивні технології вирощування польових культур, оновлюється машинно-тракторний парк, проводиться реконструкція тваринницьких приміщень. Намітилась стійка тенденція до зростання виробництва валової продукції, зріс рівень врожайності сільськогосподарських культур та продуктивності тварин, підвищилась якість молока.

Фермерські господарства громади ведуть переважно дрібнотоварне сільськогосподарське виробництво. Виробничу спрямованість фермери визначають, враховуючи наявність власних матеріально-технічних та фінансових можливостей. Проте, виробничий та соціальний потенціал фермерських господарств залишається реалізованим далеко не в повній мірі.

Рівень технічного оснащення, показники ефективності виробництва фермерських господарств здебільшого є значно нижчими порівняно із середніми та великими підприємствами. Основна причина такого становища – брак власних обігових коштів та висока вартість кредитних ресурсів. Як наслідок, фермерські господарства мають значно скромнішу матеріально-технічну базу, а їх доступ до передових технологій, селекції, використання сучасних засобів захисту рослин і добрив суттєво обмежений.

У той же час за останні роки спостерігається зростання кількості фермерських господарств. У 2018 році, вперше фермерські господарства були включені в державну програму підтримки сільськогосподарських товаровиробників. У районі такою підтримкою скористались чотири фермерські господарства на загальну суму 232 723 гривні.

Зауважив, що за умови отримання відповідних матеріальних та організаційних ресурсів малі та середні господарства здатні значно підвищити свою ефективність та зробити більш вагомий внесок і в економіку громади в цілому, і в обсяги валового виробництва сільськогосподарської продукції зокрема. За сприятливих прибуткових умов господарювання збільшиться чисельність фермерських господарств у громаді. У свою чергу, розвиток фермерства сприятиме розвитку сільських територій завдяки створенню нових робочих місць і зміцненню виробничої та соціальної інфраструктури на селі.

В створенні, реєстрації, отриманні зразків правовстановлюючих документів (статутів) та відповідних рішень фермерського господарства допомагають спеціалісти управління агропромислового розвитку.

Зазначив, що розширюються види діяльності фермерських господарств. Так, у цьому році майбутні фермери планують займатися вирощенням ягід лохини, скотарством, зокрема  розведення ВРХ молочних порід, свинарством.

В районі налічується біля 12 тис. земель запасу та резерву, в тому числі по Овруцькій об’єднаній територіальній громаді 5тис. 119 га.

Звернувся до керівників з проханням проаналізувати дані земельні масиви при бажанні отримати їх в оренду, врахувати землі під громадськими пасовищами; до міського голови з проханням врахувати кількість землі для бажаючих отримати її в користування.

СЛУХАЛИ:  Жука С. П., який доповів про передачу Овруцькій міській об’єднаній територіальній громаді 5 119 га земель запасу. Овруцькою міською радою вже прийняте рішення про прийняття цих земель у комунальну власність та на даний час проводиться реєстрація земельних ділянок у відповідності до ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», яку планується завершити до 25 січня цього року. Після проведення реєстраційних дій необхідно буде визначитись їз переліком земельних ділянок, передача прав на які буде проводитись на земельних торгах та розробити на них проекти землеустрою із відповідним цільовим призначенням (для ведення фермерського господарства, для ведення товарного виробництва, тощо).

Зазначив про обов’язкове виготовлення агрохімічних паспортів.

Роз’яснив про формування стартової ціни на придбання права на земельні ділянки в залежності від виготовлених нормативних грошових оцінок на ці землі.

Наголосив на зростанні попиту на землі сільськогосподарського призначення як громадян, які потім передають їх в оренду, так і агрохолдингів.

З метою збереження земельного фонду громади та ефективного його використання запропонував включити всі 345 переданих земельних ділянок в перелік земель, передача прав на які буде проводитись на аукціонах.

Запропонував усім бажаючим отримати у користування земельні ділянки сільськогосподарського призначення визначитись з їх переліком і кількістю та надати відповідну інформацію до земельного відділу, що в свою чергу полегшить процедуру встановлення цільового призначення земельних ділянок та надасть можливість ефективного їх розподілу між майбутніми користувачами.

СЛУХАЛИ: Соляра В. В., який зазначив про необхідність грамотного розпорядження отриманими землями та просив усіх присутніх уважно та відповідально віднестись до цього питання.

Зауважив, що як голова постійної депутатської комісії Овруцької міської ради буде ініціювати постійний моніторинг використання земель, які громада отримала від держави.

Зазначив про необхідність розвитку фермерського господарства та встановлення мінімальної орендної ставки для користування землями, які будуть надані фермерам.

УХВАЛИЛИ:

 1. Прийняти та підтримати пропозиції начальника відділу регулювання земельних відносин виконавчого комітету Овруцької міської ради Жука С. П.
 2. Відділу регулювання земельних відносин виконавчого комітету Овруцької міської ради підготувати проект рішення про визначення переліку земельних ділянок комунальної власності сількогосподарського призначення, розташованих за межами населених пунктів Овруцької ОТГ, для продажу права оренди на земельних торгах окремими лотами та винести на розгляд чергової сесії.

 Голова                                                                            І. Я. Коруд


Міському голові

І.Я. Коруду

Пояснювальна записка
до проекту рішення «Про визначення переліку земельних ділянок комунальної власності сількогосподарського призначення, розташованих за межами населених пунктів Овруцької ОТГ, для для продажу права оренди на земельних торгах окремими лотами»

Рішенням від  27 грудня  2018 року     № 1004  «Про прийняття у комунальну власність Овруцької міської об’єднаної територіальної громади земельних ділянок державної власності» було прийнято в комунальну власність Овруцької міської об’єднаної територіальної громади земельні ділянки державної власності в кількості 345 шт, загальною площею – 5119,4065 га., категорія земель – землі  сільськогосподарського призначення.  Цільове призначення – землі запасу.

На даний час існує необхідність у встановленні цільового призначення, визначені угідь, проведенні   ґрунтових обстежень з виготовленням агрохімічних паспортів, а також  визначення  інвестиційної привабливості даних земельних ділянок.

Звертаю Вашу увагу, що частина земельних ділянок переданих з державної власності, використовується місцевими мешканцями для городництва, для сінокосіння та випасання худоби без правовстановлюючих документів і інформація про такі земельні ділянки не внесена до державного земельного кадастру , що дає змогу рахувати вищезазначені земельні ділянки як вільні.

Необхідно зазначити що, частина земельних ділянок межують з територією (межею) населених пунктів і можуть бути використані для збільшення їх меж  , а  також забезпечення пільгової категорії громадян земельними ділянками для будівництва та обслуговування житлових будинків.

Інформую Вас, що 17.01.2019 року було проведено нараду у якій взяли участь  громадяни, виробники сільськогосподарської продукції,  представники фермерських господарств,  та власники господарських дворів, які  підтримали пропозицію щодо збереження земель переданих із державної у комунальну власність Овруцької міської об’єднаної територіальної громади (протокол додається).

Враховуючи вищезазначене, керуючись п. 1-3 ст. 136 Земельного кодексу України, відділ регулювання земельних відносин виконавчого комітету Овруцької міської ради  пропонує Овруцькій міській раді прийняти рішення, відповідно до  якого  земельні ділянки, що були прийняті в комунальну власність Овруцької міської об’єднаної територіальної громади в кількості 345 шт, загальною площею – 5119,4065 га, включити до переліку земельних ділянок комунальної власності для продажу права оренди на них,  на земельних торгах окремими лотами.

Прийняття такого рішення надасть можливість створити земельний фонд Овруцької міської територіальної громади, захистити користувачів земельних ділянок,  врахувати потребу,  інтереси мешканців старостинських округів в отриманні земельних ділянок шляхом проведення громадських обговорень, а  також   дозволить попередити в майбутньому порушення прав і законних інтересів територіальної громади, фермерських господарств  та забезпечити збереження існуючого земельного фонду в межах території громади .

Начальник відділу
регулювання земельних відносин                                        Жук С.П.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *