СТАТУТ ОВРУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням  сесії Овруцької міської ради  скликання

від                            р.

 

Міський голова

 

СТАТУТ

ОВРУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

2017 рік

ЗМІСТ

Преамбула

Розділ І. Загальні положення:

Глава 1.1. Загальна характеристика Овруцької міської об’єднаної територіальної громади.

Глава 1.2. Межі території громади та її географічне положення.

Глава 1.3. Правова основа Статуту.

Глава 1.4. Взаємовідносини територіальної громади, її органів та посадових осіб з органами державної влади, установами, підприємствами і організаціями, іншими територіальними громадами.

Глава 1.5. Планування розвитку громади.

Розділ ІІ. Система місцевого самоврядування:

Глава 2.1. Загальні засади організації та функціонування системи місцевого самоврядування територіальної громади.

Глава 2.2. Територіальна громада – первинний суб’єкт права на місцеве самоврядування.

Глава 2.3. Права та обов’язки членів територіальної громади.

Глава 2.4. Форми участі членів територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування: загальні засади.

Глава 2.5. Місцеві вибори.

Глава 2.6. Місцевий референдум.

Глава 2.7. Загальні збори членів територіальної громади.

Глава 2.8. Громадські слухання.

Глава 2.9. Місцеві ініціативи.

Глава 2.10. Органи самоорганізації населення.

Глава 2.11. Індивідуальні та колективні звернення.

Глава 2.12. Участь у роботі органів місцевого самоврядування та робота на виборних посадах місцевого самоврядування.

Глава 2.13. Міська рада.

Глава 2.14. Міський голова.

Глава 2.15. Виконавчі органи ради.

Глава 2.16. Староста.

Розділ ІІІ. Матеріальна та фінансова основа місцевого самоврядування територіальної громади:

Глава 3.1. Матеріальна основа місцевого самоврядування територіальної громади.

Глава 3.2. Фінансова основа місцевого самоврядування територіальної громади.

Розділ ІV. Відповідальність органів міського самоврядування та їхніх посадових осіб. Контроль територіальної громади за діяльністю органів міського самоврядування та їх посадових осіб.

Глава 4.1. Підстави та форми відповідальності органів міського самоврядування та їхніх посадових осіб, органів самоорганізації населення.

Розділ V. Прикінцеві положення.

Додаток 1. Порядок організації громадських слухань Овруцької міської об’єднаної територіальної громади.

ПРЕАМБУЛА

Цей Статут, відповідно до Конституції України, Європейської хартії місцевого самоврядування, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад» та інших законодавчих актів, визначає систему місцевого самоврядування Овруцької міської об’єднаної територіальної громади, форми та порядок діяльності територіальної громади, її органів та посадових осіб, гарантії прав жителів міста, сіл, які входять до складу об’єднаної територіальної громади.

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 1.1. Загальна характеристика

Овруцької міської об’єднаної територіальної громади

Стаття 1.1.1.

Овруцька міська об’єднана територіальна громада (далі – територіальна громада, громада) утворена шляхом добровільного об’єднання територіальної громади населених пунктів міста Овруча Овруцької міської ради та територіальних громад

сіл Бондарі, Бондарівка, Красносілка, Папірня Бондарівської сільської ради;

сіл Велика Хайча, Великий Кобилин, Мала Хайча, Малий Кобилин Великохайчанської сільської ради;

сіл Велика Фосня, Мала Фосня Великофоснянської сільської ради;

сіл Велика Чернігівка, Богданівка, Камінь, Мала Чернігівка, Мамеч, Нивки, Привар Великочернігівської сільської ради;

сіл Гошів, Базарівка, Потаповичі, Смоляне Гошівської сільської ради;

сіл Заріччя, Острів Зарічанської сільської ради,

сіл Кирдани, Дубовий Гай, Корчівка Кирданівської сільської ради;

сіл Невгоди, Веселівка Невгодівської сільської ради;

сіл Норинськ, Мощаниця, Підвелідники Норинської сільської ради Овруького району Житомирської області.

сіл Підруддя, Колосівка, Яцковичі Підрудянської сільської ради;

сіл Піщаниця, Клинець, Мишковичі, Мочульня, Павловичі, Поліське Піщаницької сільської ради;

сіл Покалів, Барвінкове, Гаєвичі, Дівошин, Коптівщина, Полохачів, Скребеличі Покалівської сільської ради;

сіл Раківщина, Великі Мошки, Гуничі, Малі Мошки, Новосілки, Слобода-Новоселицька Раківщинської сільської ради;

сіл Хлупляни, Нагоряни, Оленичі, Сирківщина, Стугівщина, Теклівка Хлуплянської сільської ради;

сіл Черепин, Заськи, Лукішки, Коренівка, Черепинки Черепинської сільської ради;

сіл Шоломки, Довгиничі, Збраньки, Слобода-Шоломківська Шоломківської сільської ради.

Стаття 1.1.2.

Територіальна громада є суб’єктом публічного права.

Територіальній громаді належить право комунальної власності на майно, у тому числі грошові кошти.

Управління майном, що є у комунальній власності, здійснюють безпосередньо територіальна громада та утворені нею органи місцевого самоврядування.

Стаття 1.1.3.

Адміністративним центром об’єднаної територіальної громади є місто Овруч Овруцького району Житомирської області, в якому розміщені її органи місцевого самоврядування.

Жителі всіх населених пунктів громади забезпечуються максимально зручними умовами для відвідування адміністративного центру громади.

Стаття 1.1.4.

Територіальна громада має єдиний представницький орган – Овруцьку міську раду (далі – рада).

Стаття 1.1.5.

Територіальна громада в порядку встановленому законом може об’єднуватися з іншими сільськими територіальними громадами.

Рада може об’єднуватися в асоціації органів місцевого самоврядування та вступати в їх добровільні об’єднання.

Стаття 1.1.6.

Пам’ятними датами громади є день міста Овруча, який відзначається в останню суботу вересня. Рішенням ради можуть встановлюватися інші пам’ятні дати.

Стаття 1.1.7.

Офіційною символікою громади є її прапор та герб, положення, опис та порядок використання, яких затверджується рішенням ради.

На будівлі, де розміщена рада, виконавчі органи ради піднімається Державний Прапор України та Прапор територіальної громади.

Окремі населені пункти громади не можуть мати власної офіційної символіки.

Стаття 1.1.8.

Особам, які мають видатні заслуги перед територіальною громадою та внесли вагомий вклад у її соціально-економічний, науковий, спортивний, культурний розвиток, за рішенням ради може бути присвоєно почесне звання «Почесний громадянин Овруцької міської об’єднаної територіальної громади».

Звання почесного громадянина Овруцької міської об’єднаної територіальної громади присвоюються незалежно від громадянства особи та місця її проживання.

Підстави та порядок присвоєння, права, пільги й обов’язки осіб, відзначених званням «Почесний громадянин Овруцької міської об’єднаної територіальної громади», визначаються Положенням, яке затверджується рішенням ради.

Міська рада може засновувати відзнаки, якими нагороджуються жителі громади, інші громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають значні заслуги перед громадою та внесли суттєвий вклад в соціально-економічний та культурний розвиток громади.

Перелік відзнак, підстави і порядок нагородження ними, а також статус осіб, нагороджених цими відзнаками, встановлюються Положенням про відзнаки, яке затверджується рішенням міської ради.

Члени територіальної громади, працівники підприємств, установ та організацій, що досягли вагомих результатів у творчій, науковій, господарській та інших видах діяльності, можуть бути за розпорядженням міського голови відзначені Подякою та Почесною грамотою.

Розгляд питання про присвоєння почесного звання громади чи про відзначення Подякою та Почесною грамотою ініціюється міським головою, виконавчим комітетом ради, її постійними комісіями, старостою або членами громади у порядку місцевої ініціативи.

Особам, яким присвоєно звання «Почесний громадянин Овруцької міської об’єднаної територіальної громади», вручається відповідне посвідчення та нагрудний знак, зразки яких затверджуються радою.

Глава 1.2. Межі території громади та її географічне положення

Стаття 1.2.1.

Територія Овруцької міської об’єднаної територіальної громади є нерозривною, її межі визначаються по зовнішніх межах юрисдикції рад територіальних громад, що об’єдналися.

Територія громади межує:

  • з півночі – з державним кордоном з Республікою Білорусь, Руднянською сільською територіальною громадою;
  • з північного сходу – Першотравневою селищною, Гладковицькою сільською територіальними громадами;

3) зі сходу та південного сходу – з Народицькою селищною територіальною громадою;

4) з півдня – з Ігнатпільською, Повчанською сільськими територіальними громадами;

5) з південного заходу – з Липниківською сільською територіальною громадою;

6)  з заходу – з Нововелідницькою, Левковицькою сільськими територіальними громадами;

7) з північного заходу – з Слобідською сільською територіальною громадою.

Межі території громади не можуть бути змінені без згоди членів територіальної громади.

Стаття 1.2.2.

На території громади розташовані населені пункти (далі: населені пункти територіальної громади):

місто Овруч, села Велика Чернігівка,        Богданівка, Камінь, Мала Чернігівка,  Мамеч, Нивки,  Привар, Гошів, Базарівка, Потаповичі, Смоляне, Заріччя, Острів, Кирдани, Дубовий Гай, Корчівка, Невгоди, Веселівка, Підруддя, Колосівка, Яцковичі, Піщаниця, Клинець, Мишковичі, Мочульня, Павловичі, Поліське, Покалів, Барвінкове, Гаєвичі, Дівошин, Коптівщина, Полохачів, Скребеличі, Раківщина, Великі Мошки, Гуничі, Малі Мошки, Новосілки, Слобода-Новоселицька, Хлупляни, Нагоряни, Оленичі, Сирківщина, Стугівщина, Теклівка, Черепин, Заськи, Лукішки, Коренівка, Черепинки, Шоломки, Довгиничі, Збраньки, Слобода-Шоломківська, Бондарі, Бондарівка, Красносілка, Папірня, Велика Хайча, Великий Кобилин, Мала Хайча, Малий Кобилин, Норинськ, Мощаниця, Підвелідники

Стаття 1.2.3.

Територія об’єднаної громади займає площу близько  821,67 кв. км.

Населення громади становило  на 01.01.2017 – 36117 чоловік.

Стаття 1.2.4.

Рішенням ради за погодженням із жителями населених пунктів громади на її території можуть утворюватися функціональні зони – територіальні зони зі спеціальним статусом (історико-заповідні, лісопаркові, промислові тощо).

Відповідне подання (пропозицію) вносять до ради міський голова, депутати ради, виконавчий комітет ради або члени територіальної громади у порядку місцевої ініціативи.

При утворенні територіальних зон зі спеціальним статусом встановлюються вимоги щодо забудови території, функціонального призначення земель, ведення господарської діяльності та іншого використання земель, відповідно до Правил благоустрою населених пунктів територіальної громади Овруцької міської ради, які передбачають:

1) гранично допустимі поверховість будинків і споруд та щільність забудови;

2) вимоги до утримання будинків і споруд;

3) вимоги до впорядкування доріг та під’їздів, місць паркування транспортних засобів;

4) вимоги до забезпечення експлуатації інженерно-транспортної інфраструктури;

5) вимоги до озеленення та впорядкування територій;

6) обмеження у використанні земельних ділянок (будівельні, інженерні, санітарно-епідеміологічні, природоохоронні, протипожежні, історико-культурні);

7) інші вимоги, які можуть бути встановлені відповідно до законодавства України.

Стаття 1.2.5.

Найменування та перейменування населених пунктів громади, їх ліквідація як поселень, віднесення до окремих категорій населених пунктів здійснюється відповідно до закону.

Стаття 1.2.6.

Найменування та перейменування територіальних об’єктів Овруцької міської об’єднаної територіальної громади; територіальних зон зі спеціальним статусом, вулиць, мікрорайонів, проспектів, бульварів, провулків, площ, парків, скверів тощо – здійснюються радою з врахуванням думки членів територіальної громади – жителів відповідного села, селища, міста у порядку, встановленому радою.

Перейменування територіальних об’єктів громади здійснюється, як правило, у випадках відновлення їхніх історичних назв, історичної справедливості та відповідно до вимог Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

Присвоєння територіальним об’єктам громади імен з метою увічнення пам’яті видатних історичних, державних, військових діячів України та громади, видатних діячів науки і культури, громадських діячів, діяльність яких сприяла прогресу людства, утвердженню загальнолюдських цінностей здійснюється тільки посмертно та з урахуванням думки жителів відповідного села,  міста.

При прийнятті рішень радою щодо увічнення пам’яті історичних осіб та подій пріоритет надається тим з них, які пов’язані з населеними пунктами територіальної громади, Овруцьким районом та Житомирською областю.

Назви територіальним об’єктам даються українською мовою з дотриманням норм українського правопису.

Глава 1.3. Правова основа Статуту

Стаття 1.3.1.

Статут затверджується рішенням ради. Він підлягає реєстрації в установленному порядку і набуває чинності з моменту його державної реєстрації.

Статут діє в просторових межах об’єднаної територіальної громади. Окремі положення Статуту, відповідно до закону, можуть діяти і на території, що перебуває за межами території громади.

Стаття 1.3.2.

Статут має найвищу юридичну силу по відношенню до всіх інших актів, які приймаються в системі місцевого самоврядування територіальної громади, за винятком рішень, прийнятих місцевим референдумом.

Правові акти органів міського самоврядування територіальної громади та їхніх посадових осіб, які суперечать цьому Статуту, не підлягають застосуванню і виконанню.

Стаття 1.3.3.

Статут відповідає положенням Конституції України, законам України, указам Президента України і постановам Кабінету Міністрів України.

У разі невідповідності окремих положень Статуту Конституції та законам України, указам Президента України та постановам Кабінету Міністрів України діють норми останніх, як актів більш вищої юридичної сили.

Стаття 1.3.4.

Внесення змін і доповнень до Статуту здійснюються радою.

Рішення ради про внесення змін і доповнень до Статуту приймаються більшістю депутатів від загального складу ради.

Пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Статуту вносяться до ради депутатами ради, постійними комісіями ради, міським головою або членами територіальної громади у порядку місцевої ініціативи.

Зміни і доповнення до Статуту, які передбачають приведення його у відповідність до положень Конституції України та законів України, Указів Президента України та постанов Кабінету Міністрів України, вносяться радою у тримісячний термін після набуття чинності цими актами (або в строки, визначені цими актами). До внесення зазначених змін і доповнень до Статуту його положення, які суперечать зазначеним актам законодавства, не діють. Зміни та доповнення до Статуту набирають чинності з моменту їх державної реєстрації.

Глава 1.4. Взаємовідносини територіальної громади, її органів та посадових осіб з органами державної влади, установами, підприємствами і організаціями, іншими територіальними громадами

Стаття 1.4.1.

Взаємовідносини органів та посадових осіб територіальної громади з органами виконавчої влади, діяльність яких поширюється на територію громади, базуються на засадах співробітництва та взаємодопомоги з метою забезпечення здійснення завдань соціально-економічного та культурного розвитку громади, її населених пунктів та реалізації на території громади завдань і повноважень виконавчої влади в інтересах територіальної громади.

Органи і посадові особи територіальної громади здійснюють самоврядні повноваження незалежно від органів виконавчої влади. Органи виконавчої влади не можуть видавати обов’язкові для органів і посадових осіб територіальної громади акти з питань, віднесених до самоврядних повноважень, або регламентувати їхню діяльність.

Органи і посадові особи територіальної громади підконтрольні відповідним органам виконавчої влади лише з питань здійснення ними наданих законом окремих повноважень органів виконавчої влади.

За організацію зв’язків органів і посадових осіб територіальної громади з органами виконавчої влади відповідає міський голова.

Стаття 1.4.2.

Органи і посадові особи територіальної громади сприяють місцевим органам судової влади, прокуратури та інших правоохоронних органів в їхній діяльності, можуть надавати, в передбачених законодавством випадках, допомогу у здійсненні їхніх повноважень.

Міський голова, або за його дорученням інша посадова особа, відповідає за організацію зв’язків органів і посадових осіб територіальної громади з органами судової влади і прокуратури.

Стаття 1.4.3.

Взаємовідносини органів і посадових осіб територіальної громади з підприємствами, установами і організаціями, що перебувають на її території, базуються на суворому дотриманні визначених законодавством прав суб’єктів господарської діяльності і визначаються формою власності підприємств, установ і організацій, джерелами фінансування і характером їхньої діяльності.

По відношенню до підприємств, установ і організацій, що перебувають у комунальній власності територіальної громади, відповідні органи і посадові особи територіальної громади здійснюють такі функції:

– утворюють, реорганізують та ліквідують комунальні підприємства, установи і організації громади в інтересах територіальної громади у порядку, визначеному чинним законодавством;

– призначають та звільняють з посади їхніх керівників;

– визначають цілі, функції, організаційні форми і порядок діяльності та затверджують Статути створюваних ними підприємств, установ і організацій;

– встановлюють у порядку і в межах, визначених законодавством, економічно обґрунтовані ціни та тарифи на послуги комунальних підприємств;

– приймають, у визначених законодавством межах, рішення про відчуження об’єктів комунальної власності, передачу їх в оренду чи концесію, а також рішення щодо переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації;

– визначають порядок використання прибутку і доходів підприємств, установ і організацій, встановлюють для них розмір частки прибутку, що підлягає зарахуванню до місцевого бюджету;

– приймають рішення про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їхнього здійснення;

– приймають рішення про спільне з іншими територіальними громадами використання об’єктів комунальної власності для задоволення спільних потреб у порядку співробітництва територіальних громад;

– вирішують відповідно до законодавства питання про створення підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями;

– контролюють ефективність і законність використання майна комунальних підприємств, установ і організацій міста в порядку, визначеному чинним законодавством і цим Статутом.

З підприємствами, установами і організаціями, які не перебувають у комунальній власності громади, органи і посадові особи територіальної громади будують свої відносини на договірній та податковій основі. При цьому, органи і посадові особи територіальної громади в межах своїх повноважень, визначених законодавством і цим Статутом, можуть приймати рішення щодо:

– надання пільг по місцевих податках та зборах категоріям підприємств, установ і організацій, діяльність яких має важливе значення для соціально-економічного і культурного розвитку громади, її населених пунктів;

– надання згоди на зміну функціонального призначення об’єктів соціальної сфери, якими управляють ці підприємства, установи і організації;

– встановлення, відповідно до чинного законодавства, норм та правил ведення ними господарської діяльності з питань, що стосуються екологічної безпеки та соціально-економічного і культурного розвитку громади;

– розміщення замовлень на проведення робіт і надання послуг по благоустрою території громади, її населених пунктів, обслуговування населення, будівництва та ремонту комунального житла, нежитлових будівель, що знаходяться у комунальній власності громади, виробництва продукції та виконання інших робіт за рахунок бюджетних коштів територіальної громади або залучених коштів підприємств, установ та організацій;

– надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території громади нових об’єктів, у тому числі місць чи об’єктів для розміщення відходів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з чинними нормативами включає територію громади або її частину.

Стаття 1.4.4.

Взаємовідносини територіальної громади, її органів і посадових осіб з іншими територіальними громадами, їхніми органами і посадовими особами базуються на принципах добросусідства, солідарності та взаємної вигоди.

Територіальна громада, рада, виконавчий орган ради і їх посадові особи можуть брати участь у міжмуніципальному та міжнародному співробітництві.

Глава 1.5. Планування розвитку громади

Стаття 1.5.1.

З метою оптимального використання ресурсів громади, забезпечення сталості її розвитку, збереження і примноження культурної спадщини, максимального задоволення інтересів різних поколінь членів територіальної громади здійснюється планування розвитку громади.

Планування розвитку громади та її населених пунктів реалізується шляхом прийняття радою розробленої з залученням громадськості Стратегії розвитку громади.

На виконання Стратегії розвитку громади радою приймаються щорічні Програми соціально-економічного та культурного розвитку.

Стаття 1.5.2.

Планування соціально-економічного та культурного розвитку громади передбачає:

1) аналіз розвитку громади, її населених пунктів за попередній і поточний роки, визначення основних тенденцій розвитку, їх узгодження з загальнодержавними та регіональними тенденціями розвитку;

2) визначення основних проблем розвитку економіки громади, її соціальної сфери, культурного розвитку;

3) оцінку стану використання природного, виробничого, науково-технічного та трудового потенціалу громади, визначення резервів такого потенціалу;

4) визначення пріоритетних цілей та напрямів розвитку громади на плановий період та шляхи розв’язання основних соціальних, економічних та культурних проблем територіальної громади;

5) постановку завдань з досягнення визначених цілей, встановлення термінів їхнього виконання у прив’язці до фінансових та інших ресурсів громади;

6) інші програми розвитку громади передбачені законами України.

Стаття 1.5.3.

Стратегія розвитку передбачає планування соціально-економічного та культурного розвитку громади, її населених пунктів на період не менше двох каденцій повноважень ради.

Короткострокові програми розвитку громади розробляються на 1 (один) рік та спрямовуються на вирішення завдань, визначених Стратегією розвитку.

Короткострокові програми розвитку встановлюють пріоритети соціально-економічного та культурного розвитку громади, її населених пунктів на плановий період та систему заходів органів і посадових осіб територіальної громади з їх реалізації з визначенням термінів виконання, виконавців та ресурсів.

Стаття 1.5.4.

Визначальною засадою цілепокладання у плануванні соціально-економічного та культурного розвитку громади та її населених пунктів є задоволення потреб членів територіальної громади і здійснюється на засадах сталого розвитку.

РОЗДІЛ ІІ. СИСТЕМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Глава 2.1. Загальні засади організації та функціонування

системи місцевого самоврядування територіальної громади

Стаття 2.1.1.

Організація та функціонування системи місцевого самоврядування територіальної громади здійснюється відповідно до положень Конституції та законів України, а також цього Статуту.

Система місцевого самоврядування територіальної громади включає:

– територіальну громаду;

– міську раду – представницький орган місцевого самоврядування, що представляє територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією та законами України;

– міського голову, який є головною посадовою особою територіальної громади;

– виконавчі органи ради (виконавчий комітет, управління, відділи, служби тощо);

– старосту;

– органи самоорганізації населення.

Розмежування повноважень між складовими системи місцевого самоврядування територіальної громади здійснюється згідно із законом, цим Статутом та рішеннями, прийнятими на сесії ради.

Стаття 2.1.2.

Система місцевого самоврядування територіальної громади організується та функціонує на принципах, передбачених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами України.

У своїй діяльності складові системи місцевого самоврядування територіальної громади додатково дотримуються таких принципів:

– ефективності – рішення, що готуються чи ухвалюються ними мають бути максимально ефективними серед можливих альтернативних рішень;

– сталості – використання ресурсів територіальної громади не може шкодити наступним поколінням;

– екологічності – при прийнятті рішення має забезпечуватися його мінімальний негативний вплив на навколишнє природне середовище;

– системності – кожне рішення розглядається у взаємозв’язку з іншими рішеннями в просторі та часі;

– відкритості – рішення готуються та розглядаються відкрито, не може бути жодного рішення, закритого для громадськості;

– громадської участі – підготовка проектів та прийняття рішень, особливо тих, що стосуються планування та використання ресурсів громади мають відбуватись за умов широкого громадського обговорення та врахування інтересів територіальної громади, рішення, що стосуються окремих населених пунктів громади – також і інтересів їхніх жителів.

Глава 2.2. Територіальна громада – первинний суб’єкт права на місцеве самоврядування

Стаття 2.2.1.

Територіальна громада – первинний суб’єкт місцевого самоврядування, основний носій його функцій і повноважень. Вона може вирішувати на території громади будь-яке питання, що віднесене Конституцією та законами України до питань місцевого значення, за винятком тих, які, відповідно до принципу субсидіарності, вирішуються органами місцевого самоврядування районного та обласного територіальних рівнів.

Територіальна громада здійснює своє право на місцеве самоврядування безпосередньо або через утворені нею органи місцевого самоврядування та органи самоорганізації населення.

Стаття 2.2.2.

Членами територіальної громади є громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які відповідно до вимог Закону України «Про свободу пересування і вільний вибір місця проживання в Україні», інших актів законодавства України зареєстрували своє місце проживання в населених пунктах громади.

Реєстрація осіб, які постійно чи тимчасово проживають у населених пунктах громади, здійснюється у порядку, визначеному чиним законодавством.

Стаття 2.2.3.

Територіальна громада обирає раду та міського голову.

Органи місцевого самоврядування територіальної громади є суб’єктами фінансово-кредитних та цивільно-правових відносин у межах, визначених законодавством.

Стаття 2.2.4.

До компетенції територіальної громади входять:

1) всі питання, вирішення яких, відповідно до законів України, здійснюється на місцевому референдумі;

2) питання, віднесені до повноважень органів місцевого самоврядування територіальної громади.

Перелік питань, віднесених до повноважень органів місцевого самоврядування територіальної громади, встановлюється відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших законів України, з врахуванням положень статті 4 «Європейської Хартії місцевого самоврядування», а саме: «Органи місцевого самоврядування в межах закону мають повне право вирішувати будь-яке питання, яке не вилучене із сфери їхньої компетенції і вирішення якого не доручене жодному іншому органу».

Глава 2.3. Права та обов’язки членів територіальної громади

Стаття 2.3.1.

Членом територіальної громади є особа, яка постійно проживає на території громади на законних підставах.

Особи, які відповідно до вимог Закону України «Про свободу пересування і вільний вибір місця проживання в Україні», інших актів законодавства України не зареєстрували своє місце проживання в населених пунктах громади, але які володіють нерухомим майном (нерухомістю) на території громади, працюють на території громади, ведуть іншу діяльність, пов’язану зі сплатою податків до місцевого бюджету територіальної громади, користуються усіма правами членів територіальної громади, окрім виборчого права, права участі у місцевих референдумах, загальних зборах громадян за місцем проживання.

Рішенням органів місцевого самоврядування територіальної громади для цієї категорії осіб можуть встановлюватись право користування інфраструктурою населених пунктів громади, а також порядок отримання соціальних, освітніх, медичних та інших послуг на рівних умовах з членами територіальної громади.

Стаття 2.3.2.

Основні права членів територіальної громади передбачені Конституцією та законами України. Крім них, члени територіальної громади мають права на:

1) забезпеченість якісною питною водою;

2) якісне електропостачання, газопостачання і інших альтернативних видів енергії;

3) ефективну систему прибирання та вивезення сміття з вулиць, прибудинкових територій та під’їздів багатоквартирних будинків у населених пунктах громади;

4) забезпеченість належним транспортним сполученням – як внутрішнім так і зовнішнім;

5) розгалуженість і якість доріг;

6) освітлення вулиць і під’їздів будинків у темну пору доби;

8) забезпечення тиші на вулицях та у житлових будинках у нічну пору;

9) ефективну систему безпеки громадян та захисту їхнього майна (боротьба зі злочинністю; охорона громадського порядку, попередження та ліквідація наслідків стихійного лиха);

10) наявність умов для своєї зайнятості;

11) доступність та якість медичних послуг відповідно до державних стандартів;

12) доступність та якість освітніх послуг відповідно до державних стандартів;

13) ефективну систему надання побутових послуг, забезпечення фізіологічних потреб людини;

14) доступність та якість мобільного зв’язку та інтернет-мереж;

15) забезпеченість місцями для відпочинку і дозвілля;

16) забезпеченість закладами й спорудами фізичної культури і спорту (спортивні майданчики, спортивні стадіони тощо);

17) забезпеченість закладами культури (бібліотеки, будинки культури,

кінотеатри тощо);

18) вільний доступ до усіх природних об’єктів та угідь в межах громади – лісів, берегів рік та озер тощо.

Зазначений перелік прав членів територіальної громади не є вичерпним.

Стаття 2.3.3.

Права і обов`язки членів територіальної громади взаємопов`язані. Наявність прав породжує необхідність виконання членами територіальної громади обов`язків стосовно територіальної громади в цілому, внутрішніх громад чи інших членів територіальної громади.

Основні обов’язки членів територіальної громади передбачені Конституцією та законами України. Крім них, на членів територіальної громади покладаються обов’язки щодо:

1) збереження та розвитку традицій, звичаїв та особливостей територіальної громади, населених пунктів, шанобливого ставлення до їхньої історії, до об’єктів історико-культурної спадщини;

2) сприяння сталому розвитку громади та її населених пунктів;

3) толерантного ставлення до усіх членів територіальної громади незалежно до їхнього етнічного походження, віросповідання, політичних переконань тощо;

4) сприяння реалізації права членів територіальної громади на задоволення передбачених цим Статутом основних соціально-побутових, економічних, безпекових, культурно-духовних потреб;

5) бережливого ставлення до зелених насаджень, природних об’єктів, усього довкілля території громади.

Усі, хто проживає або перебуває на території громади, зобов’язані поважати права і свободи членів територіальної громади.

Глава 2.4. Форми участі членів територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування: загальні засади

Стаття 2.4.1.

Участь членів територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування реалізується у формах, визначених Конституцією та законами України та цим Статутом.

На території громади створюються необхідні умови для розвитку демократії, активного залучення членів територіальної громади до участі у плануванні розвитку території, у розробці та прийнятті рішень з питань, вирішення яких віднесено Конституцією та законами України до компетенції територіальних громад та їхніх органів, у контролі за діяльністю органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення та їхніх посадових осіб.

Органи місцевого самоврядування територіальної громади та їхні посадові особи враховують пропозиції членів територіальної громади щодо вдосконалення системи муніципального управління, соціально-економічного та культурного розвитку, забезпечення прав членів територіальної громади на участь у вирішенні питань місцевого значення.

Будь-які обмеження права членів територіальної громади на участь у місцевому самоврядуванні залежно від їхньої раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, за мовними або іншими ознаками забороняються.

Стаття 2.4.2.

Формами участі членів територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення є:

– місцеві вибори;

– місцевий референдум;

– загальні збори;

– громадські слухання;

– місцеві ініціативи;

– органи самоорганізації населення;

– участь у роботі інститутів громадянського суспільства (громадських організацій, благодійних організацій, професійних спілок, інших неприбуткових організацій), які опікуються питаннями здійснення місцевого самоврядування в територіальній громаді;

– інші не заборонені законом форми безпосередньої участі членів територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення, встановлені рішенням ради.

Глава 2.5. Місцеві вибори

Стаття 2.5.1.

Члени територіальної громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування беруть участь у вільних виборах:

– міського голови;

– депутатів ради;

– старост.

Стаття 2.5.2.

Порядок реалізації виборчого права членами територіальної громади на

місцевих виборах встановлюється законодавством України.

Глава 2.6. Місцевий референдум

Стаття 2.6.1.

Місцевий референдум є формою безпосереднього вирішення членами територіальної громади питань, віднесених Конституцією, законами України до відання місцевого самоврядування, шляхом вільного волевиявлення.

Участь у місцевому референдумі приймають лише повнолітні члени територіальної громади.

Види, порядок ініціювання, призначення та проведення місцевих референдумів визначається законом.

Стаття 2.6.2.

Предметом місцевого референдуму може бути питання місцевого значення, віднесене до відання територіальної громади та її органів.

Питання, що виносяться на місцевий референдум, не повинні призводити до порушення рівноправності, громадської злагоди в територіальній громаді, обмежувати або скасовувати права і свободи членів територіальної громади або їх окремих категорій.

Стаття 2.6.3.

Рішення місцевого референдуму вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів територіальної громади, які взяли участь у голосуванні. У разі рівної кількості голосів, поданих «за» і «проти», вважається, що питання, яке було винесене на референдум, вирішене негативно.

Питання, яке не одержало підтримки на референдумі, може повторно виноситися на референдум не раніше, ніж через рік.

Рішення місцевого референдуму і результати голосування оприлюднюються шляхом офіційного повідомлення в місцевих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті ради.

Рішення місцевого референдуму, крім консультативного, мають найвищу юридичну силу по відношенню до актів органів місцевого самоврядування громади та їхніх посадових осіб, підприємств, організацій розташованих на території ради.

Якщо для реалізації рішення місцевого референдуму потрібне прийняття іншого правового акта, орган місцевого самоврядування територіальної громади, до компетенції якого належить дане питання, зобов’язаний прийняти такий акт невідкладно (не пізніше, ніж на найближчих сесії ради або засіданні її виконавчого комітету).

Глава 2.7. Загальні збори громадян за місцем проживання

(Текст глави 2.7. буде розроблено після прийняття закону про порядок проведення загальних зборів громадян за місцем проживання).

Глава 2.8. Громадські слухання

Стаття 2.8.1.

Організація громадських слухань здійснюється згідно Порядку, який затверджується рішенням сесії ради.

Глава 2.9. Місцеві ініціативи

Стаття 2.9.1.

Члени територіальної громади мають право ініціювати розгляд у раді будь-якого питання, віднесеного законом до відання місцевого самоврядування.

Місцева ініціатива реалізується у формі подання до міської ради проекту рішення ради разом з супровідними документами.

Суб’єктами розробки проекту рішення ради у порядку місцевої ініціативи можуть бути:

1) члени територіальної громади, об’єднані в ініціативну групу;

2) органи самоорганізації населення, легалізовані на території громади.

Стаття 2.9.2.

Суб’єктами права місцевої ініціативи може бути ініціативна група членів територіальної громади.

Проекти нормативно-правових актів, внесених в порядку місцевої ініціативи підлягають оприлюдненню і першочерговому розгляду на сесії міської ради.

Стаття 2.9.3.

Розгляд питання, внесеного в порядку місцевої ініціативи, здійснюється на відкритому пленарному засіданні міської ради з обов’язковою участю членів ініціативної групи.

Стаття 2.9.4.

Рішення, прийняті міською радою з питань, внесених в порядку місцевої ініціативи, підлягають обов’язковому оприлюдненню в порядку, встановленому міською радою.

Глава 2.10. Органи самоорганізації населення

Стаття 2.10.1.

Органи самоорганізації населення є представницькими органами, які утворюються членами територіальної громади для вирішення таких основних завдань:

1) створення умов для участі членів територіальної громади – жителів населеного пункту або відповідної території населеного пункту у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів України;

2) задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг;

3) сприяння участі жителів у реалізації проектів та програм соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території , інших програм.

До системи органів самоорганізації населення територіальної громади

входять:

– комітети мікрорайонів;

– вуличні, квартальні, будинкові комітети.

Організація та діяльність органів самоорганізації населення регламентується законом.

Стаття 2.10.2.

Рада відповідно до закону може наділяти органи самоорганізації населення частиною своїх власних повноважень з одночасною передачею відповідних фінансів і майна, необхідних для здійснення цих повноважень, та здійснює контроль за реалізацією переданих повноважень і використанням наданих фінансів і майна.

Фінансовою основою діяльності органу самоорганізації населення є власні кошти, які формуються за рахунок власної економічної діяльності та добровільних внесків фізичних та юридичних осіб й інших надходжень, не заборонених законодавством, а також кошти місцевого бюджету, які можуть бути передані йому радою для здійснення власних та переданих нею повноважень.

Глава 2.11. Індивідуальні та колективні звернення

Стаття 2.11.1.

Для захисту своїх прав та законних інтересів члени територіальної громади можуть направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів місцевого самоврядування територіальної громади, їхніх посадових осіб, які зобов’язані розглянути такі звернення і надати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Порядок розгляду звернень членів територіальної громади регламентується Законом України «Про звернення громадян» та відповідними актами органів місцевого самоврядування територіальної громади.

Глава 2.12. Участь у роботі органів місцевого самоврядування та робота

на виборних посадах місцевого самоврядування

Стаття 2.12.1.

Члени територіальної громади мають право бути присутніми на засіданнях ради, її постійних комісій. Особи, що виявили бажання відвідати таке засідання, повинні до його початку, подати відповідну заяву на ім’я секретаря ради, на якого покладається обов’язок забезпечити умови для такого відвідування.

Стаття 2.12.2.

Члени територіальної громади мають право брати участь у засіданнях виконавчого комітету ради.

Стаття 2.12.3.

Членам територіальної громади гарантується право бути обраними на посади в системі місцевого самоврядування, які визначені законом і цим Статутом як виборні, на рівних підставах.

Глава 2.13. Міська рада

Стаття 2.13.1.

Міська рада є представницьким і нормотворчим органом місцевого самоврядування територіальної громади, який здійснює від імені та в інтересах територіальної громади функції та повноваження місцевого самоврядування. Рада складається з депутатів, обраних у порядку, встановленому Конституцією та законами України.

Загальний склад (чисельність депутатів) ради встановлюється відповідно до Закону України «Про місцеві вибори».

Строк повноважень ради відповідно до Конституції України становить 5 років.

Дострокове припинення повноважень ради може бути здійснене у випадках і у порядку, визначеному Конституцією та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 2.13.2.

Завдання, функції та повноваження ради визначаються законодавством України та цим Статутом.

Міська рада є юридичною особою, має власну печатку, рахунки у Державному казначействі України та інших фінансових установах, має право набувати від свого імені майнові та особисті немайнові права, несе відповідні обов’язки, може бути позивачем і відповідачем у судах.

Стаття 2.13.3.

Робочими органами ради є її постійні й тимчасові контрольні комісії, які обираються з числа депутатів для вивчення проблем і потреб, попереднього розгляду і підготовки проектів рішень ради. Комісії здійснюють контроль за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету.

Видатки на забезпечення діяльності ради передбачаються у місцевому бюджеті територіальної громади.

Стаття 2.13.4.

Формами роботи ради є її пленарні сесійні засідання та робота постійних і тимчасових комісій ради. Сесійні засідання ради проводяться у приміщенні залу засідань ради.

Порядок роботи ради визначається Регламентом Овруцької міської ради, який затверджується радою у відповідності до законодавства України і не може суперечити цьому Статуту. Дотримання вимог Регламенту ради забезпечує міський голова.

Сесійне засідання ради є правомочним, якщо на ньому зареєстровано більшість від загального складу депутатів ради. Порядок реєстрації депутатів ради на сесійному засіданні визначається Регламентом ради.

Порядок підготовки, проходження, ухвалення, зберігання рішень ради, забезпечення режиму доступу до них визначається законами України, Регламентом ради та цим Статутом.

Стаття 2.13.5.

Рада на реалізацію повноважень, визначених Конституцією та законами України, приймає нормативно-правові та інші акти у формі рішень.

Рішення ради приймається більшістю голосів депутатів від її загального складу шляхом відкритого поіменного голосування, якщо інше не встановлене законом.

У випадках, визначених законом та цим Статутом, рішення ради може бути прийняте лише після проведення місцевого референдуму, громадських слухань, загальних зборів членів територіальної громади.

Рішення ради підписуються міським головою.

Рішення ради у п’ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено міським головою і внесено на повторний розгляд ради із обґрунтуванням зауважень. У цьому разі міський голова не підписує таке рішення ради, видає розпорядження про зупинення рішення ради з мотивуванням таких дій та подає до ради відповідне обґрунтування з пропозицією про скасування такого рішення в цілому, скасування частково або про внесення змін до прийнятого рішення ради. У випадку, якщо міський голова не підписує рішення ради, і не зупиняє його в зазначеному порядку, такі його дії можуть бути оскаржені у суді.

Підставами зупинення рішення ради міським головою можуть бути:

1) порушення радою Конституції та законів України, рішень місцевих референдумів, Статуту Овруцької міської об’єднаної територіальної громади, Регламенту ради, рішень ради про затвердження місцевого бюджету та щодо проектів і програм розвитку територіальної громади, її населених пунктів;

2) виявлення порушень при підготовці тексту рішення, поданого на підпис міському голові, виходячи із співставлення тексту проекту рішення, внесеного на розгляд ради;

3) прийняття радою рішень з питань, які не віднесені до її компетенції;

4) прийняття радою рішень, виконання яких може спричинити погіршення соціально-економічної ситуації в територіальній громаді, завдати шкоди правам та законним інтересам членам територіальної громади;

5) випадки, коли при прийнятті рішення ради не було повідомлено про конфлікт інтересів суб’єктів прийняття рішення.

У двотижневий строк міська рада зобов’язана повторно розглянути рішення, зупинене міським головою та його пропозиції. У разі, якщо рада прийме рішення про відхилення пропозицій міського голови і підтвердить попереднє рішення двома третинами голосів від загального складу ради, то таке рішення набирає чинності.

У разі, якщо міська рада не розгляне у встановлений законом термін рішення, зупинене міським головою та його пропозиції , а також у разі, якщо рада не проголосує двома третинами голосів за відхилення зауважень міського голови чи підтвердження попереднього рішення ради, то таке рішення втрачає чинність з дня його прийняття.

Рішення міської ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію. Офіційне оприлюднення рішень ради здійснюється у порядку, визначеному цим Статутом та Регламентом Овруцької міської ради.

Рішення ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються у порядку, встановленому Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Стаття 2.13.6.

У передбачених законодавством України випадках, а також у випадках, коли повноваження міської ради може бути ефективніше реалізоване іншим суб’єктом системи місцевого самоврядування територіальної громади, рада може делегувати частину власних повноважень, що не є виключними, цьому суб’єкту на період повноважень ради поточного скликання.

Делегування повноважень ради здійснюється за попередньою згодою суб’єкта, якому вони делегуються. Таке делегування здійснюється на договірній основі, якщо інше не встановлено законодавством України.

Делегування повноважень ради супроводжується одночасною передачею відповідному суб’єкту коштів, матеріальних та інших ресурсів для здійснення цих повноважень.

Суб’єкт, якому делегуються повноваження ради, є відповідальним, підзвітним і підконтрольним перед радою за реалізацію делегованих повноважень.

Стаття 2.13.7.

Міська рада відповідальна, підзвітна і підконтрольна перед територіальною громадою.

Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів відповідної ради міський голова зобов’язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

Стаття 2.13.8.

Депутат міської ради є членом представницького органу місцевого самоврядування, представником інтересів територіальної громади, інтересів виборців округу.

Повноваження депутата міської ради починаються з дня відкриття першої сесії ради з моменту офіційного оголошення підсумків виборів міською виборчою комісією і закінчуються в день відкриття першої сесії ради нового скликання, крім випадків дострокового припинення повноважень депутата.

Перед вступом в свої повноваження депутат складає урочисту присягу такого змісту:

«Вступаючи в права депутата Овруцької міської ради, зобов’язуюсь усіма своїми діями дбати про благо Овруцької міської об’єднаної територіальної громади та добробут його жителів, гідно представляти своїх виборців, обстоювати їх права і свободи. Присягаю додержуватися Конституції України, законів України, Статуту Овруцької міської об’єднаної територіальної громади, виконувати свої обов’язки в інтересах територіальної громади».

Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законами.

Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках та в порядку, передбачених законом.

Депутат здійснює свої повноваження на громадських засадах.

Депутат міської ради періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов’язаний звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу, об’єднаннями громадян. Рада визначає орієнтовні строки проведення звітів депутатів міської ради перед виборцями.

Звіт депутата міської ради може бути проведено в будь-який час на вимогу зборів виборців за місцем проживання, трудової діяльності або навчання, а також органів самоорганізації населення.

Депутат міської ради не пізніш як за сім днів повідомляє виборців про час і місце проведення звіту через місцеві засоби масової інформації або в інший спосіб. Звіти і зустрічі депутатів міської ради з виборцями висвітлюються засобами масової інформації.

Міська рада, інші органи місцевого самоврядування територіальної громади створюють умови для навчання та підвищення професійної компетентності депутатів ради.

Депутати міської ради можуть мати помічників-консультантів, статус яких визначається законом та відповідним Положенням, затвердженим радою.

Помічники-консультанти депутата працюють на громадських засадах.

Стаття 2.13.9.

Секретар міської ради працює в раді на постійній основі. Секретар ради обирається радою з числа її депутатів на строк повноважень ради за пропозицією міського голови. Пропозиція щодо кандидатури секретаря ради може вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від загального складу відповідної ради у разі, якщо:

1) на день проведення першої сесії міської ради, обраної на чергових виборах, не завершені вибори міського голови;

2) рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря ради, запропоновану міським головою;

3) протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії міської ради міський голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря ради;

4) на наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря ради у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень міський голова не вніс на розгляд ради кандидатуру на посаду секретаря ради;

5) посада секретаря ради стає вакантною під час вакантності посади міського голови у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень.

У разі якщо рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатів від загального складу ради згідно з пунктом 2, наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря ради вносить міський голова.

Секретар міської ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

Секретар міської ради:

1) скликає сесії у випадках та у порядку, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

2) повідомляє депутатам і доводить до відома членів територіальної громади інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;

3) організує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на її розгляд;

4) веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

5) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням, забезпечує оприлюднення рішень ради відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», забезпечує офіційне оприлюднення рішень ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення радою регуляторної діяльності;

6) за дорученням міського голови координує діяльність постійних та тимчасових контрольних комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їхніх рекомендацій;

7) сприяє депутатам ради у здійсненні їхніх повноважень;

8) за дорученням ради відповідно до чинного законодавства та цього Статуту організовує заходи, пов’язані з підготовкою і проведенням референдумів, виборів та загальних зборів;

9) забезпечує зберігання офіційного тексту цього Статуту, інших офіційних документів територіальної громади, її органів та посадових осіб;

10) вирішує за дорученням міського голови або ради інші питання, пов’язані з діяльністю територіальної громади та її органів;

11) у випадку відсутності міського голови виконує його обов’язки з питань діяльності ради.

Стаття 2.13.10.

У раді та її виконавчих органах може виникати конфлікт інтересів, тобто ситуація, коли рішення, яке приймається радою, виконавчим комітетом, може мати позитивні чи негативні наслідки для приватного інтересу суб’єкта (одного із суб’єктів) прийняття рішення (депутата ради, міського голови, інших посадових осіб міської ради або його родичів).

У разі, якщо на розгляд сесії міської ради або її виконавчих органів винесене питання, яке породжує у депутатів ради, міського голови, інших посадових осіб органів місцевого самоврядування територіальної громади конфлікт інтересів, ці особи зобов’язані повідомити раду, її виконавчий комітет про цей конфлікт інтересів у письмовій формі. Письмова заява про наявність конфлікту інтересів оголошується на засіданні і долучається до протоколу засідання.

Неповідомлення депутатом ради, посадовою особою органу місцевого самоврядування територіальної громади про наявний конфлікт інтересів перед голосуванням при прийнятті рішення ради, її виконавчого комітету є підставою для зупинення міським головою зазначеного рішення ради, виконавчого комітету відповідно до положень частин 4 і 7 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та п. 5 частини шостої статті 2.13.5 цього Статуту.

Глава 2.14. Міський голова

Стаття 2.14.1.

Міський голова є головною посадовою особою територіальної громади.

Міський голова обирається членами територіальної громади, у визначеному законом порядку, шляхом вільних виборів на основі загального, прямого, рівного виборчого права при таємному голосуванні.

Міським головою може бути обраний громадянин України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України. Не може бути обраним міським головою громадянин України, який має судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину протии виборчих прав громадян чи корупційного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку.

Міський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

На міського голову поширюються повноваження та гарантії депутатів місцевих рад, що передбачені Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», а також обмеження, встановлені Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання корупції».

Термін повноважень міського голови відповідно до Конституції України становить 5 років. Повноваження міського голови починаються з моменту оголошення міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються у момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи.

Перед вступом у свої повноваження міський голова складає урочисту присягу такого змісту:

«Я, (прізвище, ім’я, по батькові), усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов’язки».

Якщо вибори міського голови проведені одночасно з виборами депутатів, то присяга складається на першому пленарному засіданні новообраної ради після складання присяги депутатами ради.

Форми роботи і повноваження міського голови визначаються Конституцією України, законодавством України, цим Статутом, Регламентом ради.

Повноваження міського голови припиняються достроково міською громадою шляхом міського референдуму. Рішення про проведення міського референдуму щодо дострокового припинення повноважень міського голови приймається міською радою як з ініціативи власної, так і на вимогу не менш як однієї десятої частини жителів міста, які мають право голосу на місцевих виборах.

Повноваження міського голови вважаються достроково припиненими у разі:

– його звернення з особистою заявою до міської ради про складення ним повноважень голови;

– припинення його громадянства;

– набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

– набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

– відкликання з посади за народною ініціативою;

– визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;

– його смерті.

У разі дострокового припинення повноважень міського голови проводяться позачергові вибори міського голови в порядку, передбаченому законодавством.

При достроковому припиненні повноважень міського голови і до моменту вступу на посаду новообраного голови його обов’язки по організації роботи міської ради здійснює секретар ради.

  1. Міський голова:

1) забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

2) організує в межах, визначених цим Законом, роботу відповідної ради та її виконавчого комітету;

3) підписує рішення ради та її виконавчого комітету;

4) вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради;

5) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету відповідної ради;

6) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів;

7) здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;

8) скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;

9) забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

10) призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;

11) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

11-1) вносить на розгляд ради пропозиції про утворення спеціалізованої установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

11-2) вносить на розгляд ради пропозиції щодо кандидатури на посаду керівника установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

12) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної ради, її виконавчого комітету;

13) є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;

14) представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

15) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;

16) укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради;

17) веде особистий прийом громадян;

18) забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань;

18-1) бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

19) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;

20) видає розпорядження у межах своїх повноважень.

При здійсненні наданих повноважень міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним – перед міською радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів міської ради міський голова зобов’язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін. Такий звіт повинен включати в себе інформацію про діяльність міського голови у межах його компетенції за звітний період.

У межах своїх повноважень міський голова видає розпорядження, що є обов’язковими для виконання на території громади.

Міський голова може мати заступників.

Заступники міського голови призначаються та звільняються з посади у порядку, визначеному чинним законодавством.

Глава 2.15. Виконавчі органи ради

Стаття 2.15.1.

Виконавчими органами ради (далі: виконавчі органи) є виконавчий комітет міської ради (далі: виконавчий комітет), департаменти, управління, відділи та інші утворені радою виконавчі органи.

Структура виконавчих органів, загальна чисельність їхнього апарату, система оплати праці та розмір заробітної плати працівників виконавчих органів затверджуються радою за поданням міського голови, з врахуванням чинного законодавства України.

Повноваження виконавчих органів визначаються законодавством та положеннями про них, затвердженими відповідними рішеннями ради.

Виконавчі органи можуть бути наділені правами юридичної особи за рішенням ради.

Виконавчі органи утворюються, реорганізуються та ліквідуються міською радою за поданням міського голови.

Стаття 2.15.2.

Виконавчий комітет ради є її виконавчим і розпорядчим органом, який

створюється міською радою на період її повноважень у порядку, визначеному Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Виконавчий комітет має свою печатку.

Очолює виконавчий комітет міський голова. Основною формою роботи виконавчого комітету міської ради є його засідання. Засідання виконавчого комітету скликаються міським головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції – заступником міського голови з питань діяльності виконавчого органу ради в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць, і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним міській раді.

Міський голова звітує перед радою про роботу виконавчого комітету в порядку, встановленому законодавством України.

Кількісний і персональний склад виконавчого комітету затверджується міською радою за поданням міського голови. За посадою до складу виконавчого комітету входять: міський голова та його заступники, секретар ради, староста (старости). До складу виконавчого комітету не можуть входити депутати ради, окрім секретаря ради.

Порядок скликання засідання виконавчого комітету та порядок прийняття ним рішень визначаються Регламентом виконавчого комітету, який затверджується міською радою.

Засідання виконавчого комітету носять відкритий характер, крім випадків, передбачених законодавством.

Рішення виконавчого комітету з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані відповідною радою.

У разі незгоди міського голови з рішенням виконавчого комітету, він може зупинити його дію своїм розпорядженням та винести це питання на розгляд відповідної ради.

Глава 2.16. Староста

Стаття 2.16.1.

Староста є посадовою особою місцевого самоврядування, який представляє інтереси громади (жителів одного або більше населених пунктів територіальної громади, які не є адміністративним центром територіальної громади).

Старости обираються на строк повноважень міської ради в населених пунктах громади, які визначаються рішенням ради. Порядок обрання старости визначається Законом України «Про місцеві вибори».

У селах, в яких знаходилися органи місцевого самоврядування територіальних громад, що об’єдналися, обов’язки старости до обрання на перших виборах старости виконує особа, яка здійснювала повноваження сільського голови відповідної територіальної громади до об’єднання.

За посадою староста входить до складу виконавчого комітету міської ради та здійснює свої повноваження на постійній основі.

Правовий статус старости визначається Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про добровільне об’єднання територіальних громад», іншими законодавчими актами України, цим Статутом та Положенням про старосту, яке затверджується радою.

Стаття 2.16.2.

Повноваження старости:

1) представляє інтереси жителів відповідного села (сіл) у виконавчих органах міської ради;

2) бере участь у пленарних засіданнях міської ради та засіданнях її постійних комісій;

3) має право на гарантований виступ на пленарних засіданнях міської ради, засіданнях її постійних комісій з питань, що стосуються інтересів жителів відповідного села (сіл);

4) сприяє жителям відповідного села (сіл)  у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування;

5) бере участь в організації виконання рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на території відповідного старостинського округу та у здійсненні контролю за їх виконанням;

6) бере участь у підготовці проекту місцевого бюджету в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного старостинського округу;

7) вносить пропозиції до виконавчого комітету міської ради з питань діяльності на території відповідного старостинського округу виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб;

8) бере участь у підготовці проектів рішень міської ради, що стосуються майна територіальної громади, розташованого на території відповідного старостинського округу;

9) бере участь у здійсненні контролю за використанням об’єктів комунальної власності, розташованих на території відповідного старостинського округу;

10) бере участь у здійсненні контролю за станом благоустрою відповідного села  (сіл) та інформує міського голову, виконавчі органи міської ради про його результати;

11) отримує від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення наданих йому повноважень;

12) сприяє утворенню та діяльності органів самоорганізації населення, організації та проведенню загальних зборів, громадських слухань та інших форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення у відповідному селі (селах);

13) вчиняє на території старостинського округу нотаріальні дії передбачені ст. 37 Закону України «Про нотаріат»;

14) здійснює на території старостинського округу державну реєстрацію народження фізичної особи та її походження, шлюбу, смерті;

15) здійснює на території старостинського округу реєстрацію місця проживання (перебування), зняття з реєстрації місця проживання громадян;

16) надає на території старостинського округу передбачені законодавством довідки, акти, інші документи;

17) здійснює інші повноваження визначені законами та рішеннями ради.

Стаття 2.16.3.

Місце та режим роботи, правила внутрішнього розпорядку, діловодства та інші питання організації діяльності старости визначаються радою.

Діяльність старости фінансується за рахунок місцевого бюджету територіальної громади.

Стаття 2.16.4.

При здійсненні наданих йому повноважень староста є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед громадою, відповідальним – перед радою та її виконавчим комітетом.

Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед жителями відповідного населеного пункту (пунктів) громади. На вимогу не менше половини депутатів міської ради староста зобов’язаний прозвітувати перед радою про свою роботу у будь-який визначений ними термін.

У разі порушення Конституції та законів України, цього Статуту, Положення про старосту, не забезпечення здійснення наданих йому повноважень повноваження старости можуть бути достроково припинені у порядку та за наявності підстав, передбачених законом.

Староста може бути притягнений до дисциплінарної, матеріальної, цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності, визначеної законом.

РОЗДІЛ ІІІ. МАТЕРІАЛЬНА ТА ФІНАНСОВА ОСНОВА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Глава 3.1. Матеріальна основа місцевого самоврядування територіальної громади

Стаття 3.1.1.

Територіальна громада на свій розсуд і на підставі закону безпосередньо або через органи місцевого самоврядування володіє, користується та розпоряджається своєю комунальною власністю (далі: комунальна власність). До комунальної власності територіальної громади належить рухоме і нерухоме майно, доходи місцевого бюджету, інші кошти. Спадщина на території громади, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади.

До комунальної власності міста можуть належати:

– земля та її природні ресурси;

– комунальні підприємства міста;

– заклади і установи культури, освіти, спорту, охорони здоров’я, соціального забезпечення та інше майно, що належить територіальній громаді;

– частки (паї) у майні підприємств;

– комунальний житловий та нежитловий фонд громади;

– доходи місцевого бюджету, позабюджетні, валютні та інші кошти та депозити міста (органів міського самоврядування) в банківських установах, цінні папери, інші передбачені чинним законодавством фінансові ресурси;

– нерухоме майно, що передається до комунальної власності територіальної громади за рішенням суду;

– інше рухоме та нерухоме майно, визначене чинним законодавством.

Об’єкти виключної комунальної власності територіальної громади визнаються рішенням міської ради.

Визначені рішенням міської ради об’єкти виключної комунальної власності не можуть бути відчужені в будь-якій формі.

Органи місцевого самоврядування територіальної громади з метою зміцнення її економічної основи, поліпшення якості обслуговування населення можуть на договірних засадах формувати спільну (комунальну) власність з іншими територіальними громадами району і області.

Стаття 3.1.2.

До комунальної власності територіальної громади належать усі землі в просторових межах громади, крім земель приватної та державної власності.

Територіальна громада, в разі необхідності, може набувати у свою комунальну власність також земельні ділянки поза межами території громади.

Набуття територіальною громадою права на земельні ділянки, передача  земельних ділянок з комунальної власності у державну, передача земельних ділянок комунальної власності у приватну власність юридичних та фізичних осіб здійснюється відповідно до законодавства України.

Реалізація права власності на землю і права користування землею на території громади здійснюється відповідно до Земельного кодексу України, інших законів України.

При цьому всі власники та землекористувачі земельних ділянок зобов’язані:

а) забезпечувати використання землі за цільовим призначенням;

б) додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля;

в) своєчасно вносити плату за землю;

г) не порушувати прав інших власників земельних ділянок та землекористувачів;

ґ) додержуватися правил добросусідства та встановлених законом обмежень (сервітутів, охоронних зон тощо).

Стаття 3.1.3.

Об’єкти права комунальної власності територіальної громади, у тому числі землі комунальної власності, можуть бути відчужені чи передані в оренду або концесію рішеннями ради у порядку, визначеному законодавством України.

До земель комунальної власності, які не можуть передаватись у приватну власність, належать:

– землі загального користування населених пунктів (майдани, вулиці, проїзди, шляхи, набережні, пляжі, парки, сквери, бульвари, кладовища, місця знешкодження та утилізації відходів тощо);

– землі під залізницями, автомобільними дорогами, об’єктами повітряного і трубопровідного транспорту;

– землі під об’єктами природно-заповідного фонду, історико-культурного та оздоровчого призначення, що мають особливу екологічну, оздоровчу, наукову, естетичну та історико-культурну цінність, якщо інше не передбачено законом;

– землі лісогосподарського призначення, крім випадків, визначених Земельним Кодексом;

– землі водного фонду, крім випадків, визначених Земельним Кодексом;

– земельні ділянки, які використовуються для забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування;

– земельні ділянки, штучно створені в межах прибережної захисної смуги чи смуги відведення, на землях лісогосподарського призначення та природно-заповідного фонду, що перебувають у прибережній захисній смузі водних об’єктів, або на земельних ділянках дна водних об’єктів;

– землі під об’єктами інженерної інфраструктури міжгосподарських меліоративних систем, які перебувають у комунальній власності.

Перелік об’єктів комунальної власності, які не підлягають відчуженню, затверджується радою за поданням виконавчого комітету.

Стаття 3.1.4.

Власником усіх комунальних суб’єктів господарювання є територіальна громада.

Міська рада здійснює щодо об’єктів комунальної власності територіальної громади всі майнові операції. Міська рада дає попередню згоду на розпорядження такими об’єктами комунальної власності:

– школами та навчальними установами, бібліотеками, установами культури, дитячими садками, лікарнями і поліклініками, спортивними спорудами загальноміського значення;

– будинками, що використовуються для потреб управління містом;

– будинками житлового фонду, якщо це пов’язано з переселенням їх наймачів;

– будинками та інші спорудами, що підлягають продажу іноземним фізичним та юридичним особам.

Оперативне управління об’єктами комунальної власності територіальної громади здійснює виконавчий комітет міської ради, на який покладаються наступні функції:

– підготовка пропозицій на розгляд міської ради щодо прийняття об’єктів до комунальної власності територіальної громади;

– підготовка і передача на розгляд міської ради або її виконавчого комітету питань про створення, реорганізацію та ліквідацію підприємств і організацій, що перебувають у комунальній власності територіальної громади;

– надання пропозицій на розгляд міської ради щодо передачі в оренду об’єктів комунальної власності територіальної громади та поводження з комунальним майном.

Загальний контроль за об’єктами комунальної власності та їх використанням здійснює міський голова.

Міський голова раз на рік інформує міську раду про стан комунальної власності, реєстрацію, відчуження або придбання об’єктів комунальної власності.

Глава 3.2. Фінансова основа місцевого самоврядування

територіальної громади

Стаття 3.2.1.

Фінансовою основою місцевого самоврядування територіальної громади є сукупність місцевих фінансових ресурсів, за допомогою яких забезпечується реалізація власних завдань та функцій місцевого самоврядування, а також виконання делегованих повноважень на території громади.

Фінансову основу місцевого самоврядування територіальної громади складають:

– кошти міського бюджету;

– кошти позабюджетних і цільових фондів;

– фінансово-кредитні ресурси;

– страхові ресурси;

– кошти підприємств, організацій і установ, що перебувають у комунальній власності територіальної громади;

– кошти, отримані від приватизації комунального майна територіальної громади;

– інші фінансові ресурси, передані територіальній громаді.

Стаття 3.2.2.

Територіальна громада має право отримувати плату за користування землею, лісами, іншими природними ресурсами від природо користувачів, розмір якої встановлюється міською радою в межах, визначених законодавством.

Територіальна громада має право на отримання відшкодувань за екологічні збитки, заподіяні на території міста підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності.

Стаття 3.2.3.

Порядок складання, розгляду, затвердження, виконання та звітності бюджету територіальної громади встановлюється бюджетним законодавством України.

Текст місцевого бюджету розміщується на офіційному веб-сайті міської ради для загального доступу.

Будь-яка фінансова діяльність органів місцевого самоврядування територіальної громади є відкритою і доступною для громадського контролю в установленому законом і цим Статутом порядку.

Будь-яке втручання в розробку, затвердження і виконання міського бюджету органів державної влади або органів місцевого самоврядування інших територіальних громад заборонено законодавством.

Стаття 3.2.4.

Кошти поточного бюджету спрямовуються для поточних видатків, утримання об’єктів соціальної сфери, посадових осіб та апарату органів міського самоврядування, комунальних служб, апарату органів самоорганізації населення, соціальне обслуговування жителів територіальної громади, сплату видатків по міських позиках тощо.

Стаття 3.2.5.

Кошти бюджету розвитку спрямовуються на реалізацію програм розвитку територіальної громади, пов’язаних із здійсненням інвестиційної та інноваційної діяльності, а також на фінансування субвенцій та інших видатків, пов’язаних з розширеним відтворенням.

Стаття 3.2.6.

В доходи міського бюджету зараховуються:

– місцеві податки і збори;

– надходження від закріплених законодавством окремих загальнодержавних податків або їх часини, відповідно до нормативів, затверджених у встановленому порядку законодавством;

– фінансові ресурси (дотації, субсидії, субвенції та інші трансферти), передані місту з Державного бюджету безпосередньо або розподілені через обласний бюджет;

– фінансові ресурси, передані територіальній громаді з Державного бюджету для здійснення визначених законодавством повноважень виконавчої влади;

– надходження від приватизації або інших способів відчуження об’єктів комунальної власності територіальної громади;

– прибуток підприємств, що перебувають у комунальній власності територіальної громади (або частка прибутку, визначена рішенням міської ради);

– штрафи і відшкодування за екологічні збитки;

– інші кошти, отримані від господарської діяльності органів міського самоврядування;

– інші податки і збори, передбачені законами України;

– пожертви та інша благодійна допомога.

У доходній частині бюджету кошти, необхідні для здійснення самоврядних і наданих законодавством окремих повноважень органів виконавчої влади, виділяються окремо.

Дохідна частина бюджету повинна бути достатньою для виконання функцій міського самоврядування та наданих законодавством окремих повноважень органів виконавчої влади.

З метою збалансованості міського бюджету міська рада може встановлювати граничний розмір його дефіциту.

Стаття 3.2.7.

Доходи міського бюджету, отримані додатково при його виконанні, а також суми перевищення доходів над видатками, що утворились внаслідок перевиконання дохідної частини бюджету або економії у видатках, вилученню не підлягають. Рішення про використання таких коштів приймається міською радою.

Стаття 3.2.8.

Видаткова частина бюджету окремо передбачає бюджет поточних видатків і бюджет видатків на розвиток територіальної громади.

Бюджет поточних видатків окремо повинен передбачати видатки, пов’язані із виконанням самоврядних повноважень, і видатки, необхідні для здійснення наданих законодавством окремих повноважень органів виконавчої влади.

Стаття 3.2.9.

Міський бюджет може передбачати резервний фонд, який використовується міським головою за попереднього погодження з постійною комісією ради відповідно до її функціональної спрямованості для фінансування непередбачених видатків.

Видатки резервного фонду включаються до звіту про виконання міського бюджету.

Стаття 3.2.10.

Контроль за виконанням бюджету здійснює міська рада.

Контроль за використанням коштів міського бюджету комунальними підприємствами, організаціями, установами здійснює виконавчий комітет та постійна комісієя ради відповідно до її функціональної спрямованості.

Стаття 3.2.11.

Міська рада може утворювати позабюджетні, цільові фонди та визначати порядок використання коштів цих фондів у відповідності до законодавства.

Порядок формування та використання коштів позабюджетних, цільових фондів визначається відповідними положеннями, які затверджуються рішенням міської ради.

Стаття 3.2.12.

Кошти позабюджетних і цільових фондів перебувають на окремих банківських рахунках і не можуть бути вилучені. Вони використовуються міським головою у порядку, визначеному міською радою.

РОЗДІЛ ІV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ЇХНІХ ПОСАДОВИХ ОСІБ.

КОНТРОЛЬ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ТА ЇХНІХ ПОСАДОВИХ ОСІБ.

Глава 4.1. Підстави та види відповідальності органів міського

самоврядування та їхніх посадових осіб,

органів самоорганізації населення

Стаття 4.1.1.

Органи та посадові особи місцевого самоврядування територіальної громади, органи самоорганізації населення, дозвіл на утворення яких надала міська рада несуть відповідальність за свою діяльність перед територіальною громадою, державою, юридичними і фізичними особами. Підстави, види і порядок їх відповідальності визначаються Конституцією та законами України, цим Статутом.

Органи та посадові особи місцевого самоврядування є відповідальними, підконтрольними та підзвітними перед територіальною громадою про результати своєї роботи і надають жителям громади необхідну інформацію.

Жителі територіальної громади мають право на отримання достовірної інформації щодо діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування, яка може включати відомості про:

– структуру та чисельний склад органів місцевого самоврядування;

– компетенцію органів і посадових осіб місцевого самоврядування;

– призначення та звільнення посадових осіб місцевого самоврядування;

– зміст актів та інших документів, що приймаються в системі місцевого самоврядування;

– поточну діяльність та план роботи органів і посадових осіб місцевого самоврядування;

– позицію цих органів і посадових осіб з найважливіших питань життя територіальної громади.

Порядок та періодичність надання цієї інформації, способи її оприлюднення визначаються міською радою та міським головою.

Територіальна громада у будь-який час може достроково припинити повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування територіальної громади, якщо вони порушують Конституцію або закони України, обмежують права і свободи громадян, не забезпечують здійснення наданих їм законом повноважень.

Староста села, що перебуває в межах території громади може бути відкликаним громадою за наявності підстав та у порядку передбачених Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» для депутатів місцевих рад.

Порядок і випадки дострокового припинення повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування територіальною громадою визначаються законами України та цим Статутом.

Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється згідно з законодавством.

Повноваження органу самоорганізації населення у разі невиконання рішень міської ради, її виконавчого комітету достроково припиняються за рішенням ради. У разі невиконання органом самоорганізації населення рішень зборів членів територіальної громади рішення про дострокове припинення його повноважень приймають збори. У разі порушення органом самоорганізації населення Конституції і законів України, інших актів законодавства його повноваження припиняються достроково за рішенням суду.

Стаття 4.1.2.

Всі органи і посадові особи місцевого самоврядування враховують у своїй діяльності позицію міських осередків політичних партій, громадських організацій, профспілок та інших об’єднань жителів територіальної громади, будують з ними відносини на основі партнерства, взаємної поваги і конструктивного співробітництва.

Стаття 4.1.3.

Збитки, завдані юридичним і фізичним особам, в результаті неправомірних дій, рішень або бездіяльності органів місцевого самоврядування, відшкодовуються за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, а в результаті неправомірних дій, рішень посадових осіб місцевого самоврядування – за рахунок їх власних коштів у порядку, встановленому законодавством.

Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають у результаті рішень, дій чи бездіяльності органів або посадових осіб місцевого самоврядування, вирішуються в судовому порядку.

Стаття 4.1.4.

Органи і посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність за виконання визначених законодавством повноважень виконавчої влади лише в тій мірі, в якій ці повноваження були забезпечені відповідними матеріальними і фінансовими ресурсами.

РОЗДІЛ V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.

Статут Овруцької міської об’єднаної територіальної громади прийнято сесією міської ради скликання від .

Статут є постійно діючим актом і не підлягає перезатвердженню новообраним складом міської ради.

Статут підлягає реєстрації в установленому порядку і набуває чинності з моменту реєстрації.

Міська рада при необхідності може вносити в Статут зміни, доповнення та корективи, які підлягають обов’язковій державній реєстрації згідно з законодавством.  Завантажити документ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *