Рішення №142 від 22 грудня 2017 року “Про затвердження Програми соціального захисту населення Овруцької міської ради на 2018 – 2020 роки.”

УКРАЇНА

Овруцька міська рада Житомирська область

РІШЕННЯ

Четверта сесія                                                                                  VIIскликання

від 22 грудня 2017 року         №142

Про  затвердження Програми соціального захисту

населення Овруцької міської ради  на 2018 – 2020 роки.

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Бюджетного кодексу України, враховуючи рекомендації постійних депутатських комісій міської ради, міська рада

В И Р І Ш И Л А :

 1. Затвердити Програму соціального захисту населення Овруцької

міської ради  на 2018 – 2020 роки (додається).

 1. Затвердити порядок відшкодування компенсації проїзду автомобільним транспортом пільгових категорій громадян Овруцької міської ради. (Додаток 2)
 2. Заступнику міського голови Рибинській Н.М. та постійній комісії міської ради з питань бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку передбачити видатки на виконання заходів вищевказаної Програми.
 3. Керуючому справами виконкому міської ради Чичирку М.В. раз в півріччя звітувати про хід виконання Програми соціального захисту населення м. Овруч на 2018 – 2020роки.
 4. Делегувати повноваження щодо відшкодування пільгового перевезення пільгових категорій населення управлінню праці та соціального захисту населення РДА та затвердити порядок відшкодування компенсації проїзду автомобільним транспортом  пільгових категорій громадян Овруцької міської ради.(Додається)
 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з гуманітарних питань, освіти, медицини, культури, фізичного виховання та соціального захисту населення.

Міський голова                                                                                  І.Я. Коруд

ДОДАТОК № 1

до рішення 4-ої сесії міської ради

VІІ скликання

від 22.12.2017 року  №142

ПРОГРАМА

соціального захисту населення Овруцької міської ради  на 2018 – 2020 роки

І. Загальна характеристика Програми

1 Ініціатор розроблення Програми Овруцька міська рада
2 Розробник Програми Виконавчий комітет міської ради
3 Відповідальний виконавець Програми Виконавчий комітет міської ради
4 Термін реалізації Програми 2018-2020 роки
5 Перелік бюджетів, що беруть участь у виконанні Програми Кошти міського та обласного бюджетів
6 Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми В межах фінансових можливостей
7 Основні джерела фінансування Програми Бюджетні і не бюджетні кошти

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма та обґрунтування необхідності її розв’язання шляхом розроблення і виконання Програми

При розробці Програми враховувались наступні обставини:

 • реальна соціально-економічна ситуація сьогодення, внаслідок якої все більша кількість інвалідів, пенсіонерів, багатодітних сімей опиняється не тільки за межею малозабезпеченості, але й за межею виживання;
 • доцільність поліпшення організаційно-правого забезпечення надання фінансової допомоги громадянам міста та підтримки громадських організацій ветеранів і інвалідів;
 • необхідність збереження пріоритетних напрямів соціального захисту, що дозволяють реально підтримувати життєдіяльність найбільш соціально незахищених верств населення;
 • соціальний захист окремих категорій громадян, які відповідно до чинного законодавства мають  право на пільги, а саме: забезпечення  пільгових категорій населення Овруцької міської ради  пільговим перевезенням автомобільним та залізничним транспортом.
 • вирішення пріоритетних завдань державної політики у сфері забезпечення житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа;
 • надання одноразової матеріальної допомоги громадянам Овруцької міської ради, згідно Положення.
 • співпраця з Овруцьким районним центром зайнятості щодо організації та проведення громадських робіт.

Програма соціального захисту населення на 2018 – 2020 роки (далі Програма) підготовлена  відповідно до Законів України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії х соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Бюджетного кодексу України» та ряд інших нормативно-правових актів, наказ Міністерства соціальної політики України від 06.11.2015 № 1092 «Про затвердження рішення колегії Міністерства соціальної політики України від 29.10.2015 «Про основні пріоритети державної політики у соціальній сфері з питань забезпечення прав дітей в Україні», Закону України «Про зайнятість населення»

На території Овруцької міської ради проживають близько 12 тисяч пільгових категорій громадян.

В місті діє територіальний центр УПСЗН, соціальними робітниками обслуговуються по місту інваліди, престарілі громадяни, ветерани, які потребують стороннього догляду, і отримують соціальні послуги вдома. Також – денне відділення по догляду дітей-інвалідів на базі ДНЗ № 10.

Проблемами ветеранів та інвалідів опікуються громадські організації: міська рада ветеранів війни та праці, міська спілка військових пенсіонерів, районна організація ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів), районний клуб «Пошук», районна громадська організація «Спілка ветеранів АТО», районна ГО «Союз Чорнобиль Україна», районна ГО «Союз ветеранів ліквідації ЧАЕС в Овруцькому районі», районна ГО «УТОС».

ІІІ. Мета та основні завдання Програми

 1. Підвищення соціального захисту та надання матеріальної підтримки ветеранам війни, учасникам бойових дій, дітям війни, інвалідам (війни, ЧАЕС та загального захворювання), дітям-інвалідам, ліквідаторам ЧАЕС, малозабезпеченим непрацездатним громадянам, багатодітним сім’ям, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківської опіки та піклування на лікування або на вирішення соціально-побутових проблем тих, які тимчасово потрапили в скрутне матеріальне становище та складні життєві обставити і громадянам, які потерпіли від стихійного лиха, пожежі тощо.
 2. Підтримка громадських організацій, діяльність яких має соціальне спрямування.
 3. Вирішення пріоритетних завдань державної політики у сфері забезпечення житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.
 4. Співпраця з Овруцьким районним центром зайнятості щодо організації та проведення громадських робіт.
 5. Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам Овруцької міської ради, згідно Положення.

ІV. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування заходів щодо виконання Програми здійснюватиметься за рахунок коштів міського, обласного бюджету, із залученням благодійних внесків та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Видатки на виконання заходів Програми передбачатимуться, виходячи з реальних фінансових можливостей бюджету Овруцької міської ради.

 1. Очікувані результати

Виконання  Програми забезпечить:

 1. Посиленню соціального захисту ветеранів, осіб з обмеженими фізичними можливостями, ліквідаторів ЧАЕС, малозабезпечених, непрацездатних громадян, інвалідів, багатодітних сімей, дітей-сиріт, дітей інвалідів і громадян, які потерпіли від стихійного лиха, пожежі тощо.
 2. Вирішенню проблеми надання грошової допомоги громадянам міста, які потрапили у скрутне фінансове становище та у зв’язку з виникненням складних життєвих обставин.
 3. Підтримку громадських організацій, діяльність яких має соціальне спрямування.
 4. Взаємодії з ветеранськими організаціями з питання виховання підростаючого покоління в дусі патріотизму.
 5. Організації на належному рівні заходів з нагоди Дня ветерана, Дня інвалідів, Дня Святого Миколая для дітей-інвалідів і дітей-сиріт, Дня вшанування учасників ліквідації ЧАЕС та ін. заходи, приурочені вшануванню учасників бойових дій та захисників.
 6. Соціальний захист окремих категорій громадян, які відповідно до чинного законодавства мають право на пільги, а саме: забезпечення  пільгових категорій населення Овруцької міської ради  пільговим перевезенням автомобільним та залізничниця  державної політики у сфері забезпечення житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа;
 7. Проведення громадських робіт на території Овруцької міської ради.

VІ. Напрями діяльності та заходи Програми

№№ з/п Перелік заходів Терміни виконання заходу Виконавці Джерело фінансування Орієнтовні обсяги фінансування (тис.грн.)
2018 2019 2020 р
1 Здійснювати обстеження матеріально-побутових умов проживання ветеранів, інвалідів, учасників війни та АТО, малозабезпечених, багатодітних та ін. громадян пільгової категорії Постійно Виконком міської ради Не потребує фінансування В межах фінансових можливостей
2 Сприяти проведенню зустрічей з представниками ветеранських організацій Постійно Виконком міської ради Не потребує фінансування
3 Організувати привітання ветеранів, учасників бойових дій з ювілейними датами Постійно Виконком міської ради Міський бюджет
4 Підтримувати у своїй діяльності громадські організації:

 

 

–     міську раду ветеранів війни та праці

 

–     районну спілку ветеранів афганської війни

 

 

–     районний клуб «Пошук»;

 

 

–     ГО «Спілка ветеранів АТО»

 

Постійно Виконком міської ради  

 

 

 

Міський бюджет

 

 

 

 

 

 

Міський бюджет та благодійні внески

5 Сприяти діяльності самодіяльного хору ветеранів війни та праці «Гомін» Постійно Міський бюджет
6 Підтримувати громадські організації, які опікуються проблемами ветеранів та інвалідів Постійно Виконком міської ради Міський бюджет
7 Надавати одноразову матеріальнудопомогу ветеранам війни, учасникам бойових дій, дітям війни, інвалідам (війни, ЧАЕС та загального захворювання), дітям-інвалідам, ліквідаторам ЧАЕС,  постраждалим учасникам АТО (у разі поранення, контузії чи каліцтва, у тому числі встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності, інших пошкоджень, одержаних під час здійснення АТО) та членам сімей загиблого в зоні АТО, малозабезпеченим, непрацездатним громадянам, багатодітним сім’ям, дітям-сиротам на лікування та вирішення матеріально-побутових питань, також громадянам, які потерпіли від стихійного лиха, пожежі тощо Постійно Виконком міської ради Міський бюджет
8 Проведення заходів з нагоди чергової річниці виводу військ з Афганістану Лютий

2018 – 2020 р.р.

Виконком міської ради Міський бюджет
9 Проведення заходів з нагоди Дня Перемоги у другій Світовій війні Травень

2018 – 2020 р.р.

Виконком міської ради Міський бюджет
10 Проведення заходів з нагоди Дня захисту дітей Червень

2018 – 2020р.р.

Виконком міської ради Міський бюджет
11 Проведення заходів з нагоди Дня партизанської слави та Дня ветерана Вересень – жовтень

2018 – 2020 р.р.

Виконком міської ради Міський бюджет
12 Проведення заходів з нагоди Дня визволення міста від фашистських загарбників Листопад

2018 – 2020 р.р.

Виконком міської ради Міський бюджет
13 Проведення заходів з нагоди Дня інвалідів (денне відділення догляду дітей-інвалідів на базі ДНЗ № 10) Грудень

2018 – 2020 р.р.

Виконком міської ради Міський бюджет
14 Проведення заходів з нагоди дня Святого Миколая Грудень

2018 – 2020 р.р.

Виконком міської ради Міський бюджет
15 Проведення заходів з нагоди Дня вшан ування учасників ліквідації ЧАЕС та річниці Чорнобильської катастрофи Грудень, квітень 2018– 2020 р.р. Виконком міської ради Міський бюджет
16. Організовувати громадські роботи на території Овруцької міської ради Постійно Виконком міської ради Міський бюджет
17. Компенсація перевізнику за перевезення пільгових категорій населення Овруцької міської ради  автомобільним та залізничним транспортом  загального користування на приміських та міжміських рейсах Виконком міської ради Міський бюджет
18. Забезпечення житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа При потребі Виконком міської ради Міський бюджет

VІІ. Координація і контроль за виконанням Програми.

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює постійна комісія міської ради з питань гуманітарних питань, освіти, медицини, культури, фізичного виховання та соціального захисту населення.

Секретар ради                                                                      Дєдух І.М.


Додаток  Завантажити документ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *