Рішення № 775 від 02 березня 2017 року “Про затвердження нової редакції Програми соціального захисту населення м. Овруч на 2016 – 2017 роки”

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирська область

Р І Ш Е Н Н Я

Двадцять  четверта  сесія                                                                VII скликання

Від  02 березня 2016 року    № 775

Про затвердження нової редакції Програми
соціального захисту населення м. Овруч

на 2016 – 2017 роки

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Бюджетного кодексу України, враховуючи рекомендації спільного засідання постійних депутатських комісій міської ради від 24.02.2017 року, міська рада

В И Р І Ш И Л А :

 1. Затвердити нову редакцію I та VI розділів Програми соціального захисту населення м. Овруч на 2016 – 2017 роки (додається).
 2. Заступнику міського голови Рибинській Н.М. та постійній комісії міської ради з питань бюджету, комунальної власності та залучення інвестицій передбачити видатки на виконання заходів вищевказаної Програми.
 3. Керуючій справами виконкому міської ради Савченко М.І. один раз у півроку звітувати про хід виконання Програми соціального захисту населення м. Овруч на 2016 – 2017 роки.
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з гуманітарних питань, торгівлі, соціального захисту населення, заступника міського голови Рибинську Н.М. та керуючу справами Савченко М.І.

 

Міський голова                                                                                  І.Я. Коруд

 

 

ДОДАТОК № 1

до рішення 24-ої сесії міської ради

VІІ скликання

від 02.03.2017 року  № 775

 ПРОГРАМА

соціального захисту населення м. Овруч на 2016 – 2017 роки

І. Загальна характеристика Програми

1 Ініціатор розроблення Програми Овруцька міська рада
2 Розробник Програми Виконавчий комітет міської ради
3 Відповідальний виконавець Програми Виконавчий комітет міської ради
4 Термін реалізації Програми 2016 – 2017 роки
5 Перелік бюджетів, що беруть участь у виконанні Програми Кошти міського бюджету
6 Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми (орієнтовний) 2,17 млн.грн.
7 Основні джерела фінансування Програми Бюджетні і небюджетні кошти

ІІ. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма та обґрунтування необхідності її розв’язання шляхом розроблення і виконання Програми

При розробці Програми враховувались наступні обставини:

 • реальна соціально-економічна ситуація сьогодення, внаслідок якої все більша кількість інвалідів, пенсіонерів, багатодітних сімей опиняється не тільки за межею малозабезпеченості, але й за межею виживання;
 • доцільність поліпшення організаційно-правого забезпечення надання фінансової допомоги громадянам міста та підтримки громадських організацій ветеранів і інвалідів;
 • необхідність збереження пріоритетних напрямів соціального захисту, що дозволяють реально підтримувати життєдіяльність найбільш соціально незахищених верств населення.

Міська Програма соціального захисту населення на 2016 – 2017 роки (далі Програма) підготовлена  відповідно до Законів України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії х соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Бюджетного кодексу України» та ряд інших нормативно-правових актів.

На території Овруцької міської ради проживають:

 • ветеранів війни        – 1252 чол., з них: 1048 – діти війни;
 • учасників бойових дій        – 204 чол.;
 • інвалідів ВВв        – 105 чол.;
 • інвалідів ЧАЕС        – 923 чол.;
 • інвалідів загального захворювання – 422 чол.;
 • діти-інваліди        – 83 чол.;
 • учасників ліквідації ЧАЕС        – 546 чол.;
 • сім’ї загиблого в АТО        – 5 загиблих (9 членів сім’ї);
 • сім’ї загиблого (померлого) військовослужбовця, ветерани військової служби                                    – 128 чол.;
 • сім’ї загиблого (померлого) в ВВв – 159 чол.;
 • діти-сироти        – 31 чол.;
 • багатодітні сім’ї        – 97, з них: 6 сімей, де проживає 5

і більше дітей (всього 34 дитини).

В місті діє територіальний центр УПСЗН, соціальними робітниками обслуговується по місту 136 інвалідів, престарілих, ветеранів, які потребують стороннього догляду, і отримують соціальні послуги вдома. Також – денне відділення по догляду дітей-інвалідів на базі ДНЗ № 10 (15 дітей).

Проблемами ветеранів та інвалідів опікуються громадські організації: міська рада ветеранів війни та праці, міська спілка військових пенсіонерів, районна організація ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів), районний клуб «Пошук», районна громадська організація «Спілка ветеранів АТО», районна ГО «Союз Чорнобиль Україна», районна ГО «Союз ветеранів ліквідації ЧАЕС в Овруцькому районі», районна ГО «УТОС».

ІІІ. Мета та основні завдання Програми

 1. Підвищення соціального захисту та надання матеріальної підтримки ветеранам війни, учасникам бойових дій, дітям війни, інвалідам (війни, ЧАЕС та загального захворювання), дітям-інвалідам, ліквідаторам ЧАЕС, постраждалим учасникам АТО (у разі поранення, контузії чи каліцтва, у тому числі встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності, інших пошкоджень, одержаних під час здійснення АТО) та членам сімей загиблого в зоні АТО, малозабезпеченим непрацездатним громадянам, багатодітним сім’ям, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківської опіки та піклування на лікування або на вирішення соціально-побутових проблем тих, які тимчасово потрапили в скрутне матеріальне становище та складні життєві обставити і громадянам, які потерпіли від стихійного лиха, пожежі тощо.
 2. Підтримка громадських організацій, діяльність яких має соцііальне спрямування.
 3. Підвищення рівня надання послуг населенню міста закладами освіти, включаючи позашкільну освіту, охорони здоров’я, медицини, культури, соціального захисту населення та здійснення їх підтримки , в тому числі шляхом надання інших субвенцій з міського бюджету.

ІV. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування заходів щодо виконання Програми здійснюватиметься за рахунок коштів міського бюджету, із залученням благодійних внесків та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Видатки на виконання заходів Програми передбачатимуться, виходячи з реальних фінансових можливостей бюджету міста.

 1. Очікувані результати

Виконання  Програми забезпечить:

 1. Посиленню соціального захисту ветеранів, осіб з обмеженими фізичними можливостями, ліквідаторів ЧАЕС, постраждалих учасників АТО та членів сімей загиблого в зоні АТО, малозабезпечених, непрацездатних громадян, багатодітних сімей, дітей-сиріт і громадян, які потерпіли від стихійного лиха, пожежі тощо.
 2. Вирішенню проблеми надання грошової допомоги громадянам міста, які потрапили у скрутне фінансове становище та у зв’язку з виникненням складних життєвих обставин.
 3. Підтримку громадських організацій, діяльність яких має соціальне спрямування.
 4. Взаємодію з ветеранськими організаціями з питання виховання підростаючого покоління в дусі патріотизму.
 5. Організації на належному рівні заходів з нагоди Дня ветерана, Дня інвалідів, Дня Святого Миколая для дітей-інвалідів і дітей-сиріт, Дня вшанування учасників ліквідації ЧАЕС та ін. заходи, приурочені вшануванню учасників бойових дій та захисників.
 6. Створення належних умов для освіти (включаючи позашкільну освіту) та відпочинку дітей, підвищення рівня фізичного, духовного та психологічного розвитку дітей, покращення надання медичних, освітніх, культурних соціальних послуг, підвищення рівня життя населення міста .

 

VІ. Напрями діяльності та заходи Програми

№№ з/п Перелік заходів Терміни виконання заходу Виконавці Джерело фінансування Фінансуван-ня (орієнтовно), всього (грн.) Орієнтовні обсяги фінансування (грн.)
2016 рік 2017 рік
1 Здійснювати обстеження матеріально-побутових умов проживання ветеранів, інвалідів, учасників війни та АТО, малозабезпечених, багатодітних та ін. громадян пільгової категорії Постійно Виконком міської ради Не потребує фінансування
2 Сприяти проведенню зустрічей з представниками ветеранських організацій та засідань Координаційної ради Постійно Виконком міської ради Не потребує фінансування
3 Організувати привітання ветеранів, учасників бойових дій з ювілейними датами Постійно Виконком міської ради Міський бюджет 20,000 10 000 10 000
4 Підтримувати у своїй діяльності громадські організації:

–     міську раду ветеранів війни та праці

–     районну спілку ветеранів афганської війни

–     районний клуб «Пошук»;

–     ГО «Спілка ветеранів АТО»

На протязі

2016 – 2017 років

Виконком міської ради Міський бюджет

 

Міський бюджет та благодійні внески

 

 

179 000

9000

 

9 800

4000

 

 

79 000

3 000

 

9 800

2000

 

 

100 000

6000

 

2000

5 Сприяти діяльності самодіяльного хору ветеранів війни та праці «Гомін» На протязі

2016 – 2017 років

Міський бюджет 18 000 8000 10000
6 Підтримувати громадські організації, які опікуються проблемами ветеранів та інвалідів На протязі

2016 – 2017 років

Виконком міської ради Міський бюджет

 

В межах фінансових можливостей
7 Надавати одноразову матеріальну допомогу ветеранам війни, учасникам бойових дій, дітям війни, інвалідам (війни, ЧАЕС та загального захворювання), дітям-інвалідам, ліквідаторам ЧАЕС, постраждалим учасникам АТО (у разі поранення, контузії чи каліцтва, у тому числі встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності, інших пошкоджень, одержаних під час здійснення АТО) та членам сімей загиблого в зоні АТО, малозабезпеченим, непрацездатним громадянам, багатодітним сім’ям, дітям-сиротам на лікування та вирішення матеріально-побутових питань, також громадянам, які потерпіли від стихійного лиха, пожежі тощо На протязі

2016 – 2017 років

Виконком міської ради Міський бюджет 360 000 160 000 200 000
8 Проведення заходів з нагоди чергової річниці виводу військ з Афганістану Лютий

2016 – 2017 р.р.

Виконком міської ради Міський бюджет 7500 2 500 5000
9 Проведення заходів з нагоди Дня Перемоги у другій Світовій війні Травень

2016 – 2017 р.р.

Виконком міської ради Міський бюджет 16 000 8 000 8 000
10 Проведення заходів з нагоди Дня захисту дітей Червень

2016 – 2017 р.р.

Виконком міської ради Міський бюджет 4 000 1 000 3 000
11 Проведення заходів з нагоди Дня партизанської слави та Дня ветерана Вересень – жовтень

2016 – 2017 р.р.

Виконком міської ради Міський бюджет 7500 2 500 5000
12 Проведення заходів з нагоди Дня визволення міста від фашистських загарбників Листопад

2016 – 2017 р.р.

Виконком міської ради Міський бюджет 1 500

 

500 1000
13 Проведення заходів з нагоди Дня інвалідів (денне відділення догляду дітей-інвалідів на базі ДНЗ № 10) Грудень

2016 – 2017 р.р.

Виконком міської ради Міський бюджет 6 000 3 000 3 000
14 Проведення заходів з нагоди дня Святого Миколая Грудень

2016 – 2017 р.р.

Виконком міської ради Міський бюджет 20 000 10 000 10 000
15 Проведення заходів з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації ЧАЕС та річниці Чорнобильської катастрофи Грудень, квітень 2016 – 2017 р.р. Виконком міської ради Міський бюджет 9 800 2 800 7000
16 Підтримувати заклади освіти, медицини, культури, соціального захисту населення, соціально-незахищені верстви населення, хворих, інвалідів шляхом придбання ліків, засобів реабілітації (в тому числі інвалідних візочків), придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю, проведення ремонтів тощо, підтримка проведення наукових досліджень, в тому числі шляхом надання інших субвенцій до інших бюджетів. Постійно Виконком міської ради Міський бюджет

( в межах фінансових можливостей)

1193000 773000 420000
17 Надавати фінансову підтримку ГО «Овруцька районна спілка ветеранів антитерористичної операції». 2016-2017 роки Виконком міської ради Міський бюджет (в межах фінансових можливостей) 30 000 10000 20 000
18 Надавати фінансову підтримку ГО «Овруцька міська спілка ветеранів антитерористичної операції». 2017 рік Виконком міської ради Міський бюджет (в межах фінансових можливостей) 10 000 10 000
19 Відшкодування коштів за послуги з автоперевезень пільгових категорій громадян 2017 рік Виконком міської ради Міський бюджет (в межах фінансових можливостей) 50 000 50 000
20 Відшкодування батьківської плати на харчування дітей в дитячих садках м. Овруч  (для в розмірі 10% вартості дітодня)

 

2017 рік Виконком міської ради Міський бюджет (в межах фінансових можливостей) 201 300 201 300

VІІ. Координація і контроль за виконанням Програми.

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює постійна комісія міської ради з гуманітарних питань, торгівлі та соціального захисту населення.

 

Секретар ради                                                            М.В. Чичирко

 

   Завантажити документ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *