Рішення №24 виконкому міської ради “Про затвердження Положення про порядок встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг на території м. Овруча”

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирської області

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

від  24.02.2017 року          № 24

Про затвердження  Положення про
порядок встановлення режиму роботи
об’єктів торгівлі, ресторанного господарства

та сфери послуг на території м. Овруча

З метою забезпечення зручного для населення режиму роботи закладів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг і відповідно до підпункту 4 пункту «б» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 р. № 833 “Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів”, наказу Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 08.07.1996 р. № 369 “Про затвердження Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі”, постанови Кабінету Міністрів України від 30.07.96 р. № 854 “Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями”  та керуючись ст. 30 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

 1. Затвердити Положення про порядок встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі,  ресторанного господарства та сфери послуг на території м. Овруча згідно додатку №1.
 2. Опублікувати дане рішення в засобах масової інформації та на офіційному сайті міської ради.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови – начальника фінансово – економічного відділу Рибинську Н.М., відділ місцевого економічного розвитку та залучення інвестицій.

Міський  голова                                                                                І.Я.Коруд

 

Перший заступник міського голови                                        А.М. Дяченко

Керуюча справами                                                                 М.І. Савченко

Начальник юридичного відділу                                              О.В. Муліванцев

Провідний спеціаліст                                                             О.П. Левківська

Додаток №1

до рішення виконкому міської ради

від  24.02.2017 року №24

ПОЛОЖЕННЯ

про  порядок встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі,

ресторанного господарства та сфери послуг

 1. Загальні положення
  • Це Положення визначає основні вимоги до порядку встановлення режиму роботи при здійсненні діяльності об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери надання послуг населенню (далі об’єкти) на території м. Овруча незалежно від організаційно-правової форми та форми власності та регламентує часові періоди, протягом яких суб’єкт господарювання здійснює діяльність в об’єктах торгівлі, закладах ресторанного господарства та сфери послуг:
  • денний час – з 8.00 год. до 22.00 години;
  • нічний час – з 22.00 год. до 8.00 години.
  • Порядок є обов’язковим до виконання суб’єктами господарювання, їх філіями, відділеннями та іншими відокремленими підрозділами, які здійснюють діяльність у сфері торгівлі та послуг на території міста Овруча.
 1. Порядок встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі,  ресторанного господарства та сфери послуг
 1. Виконавчим комітетом Овруцької міської ради, у межах наданих повноважень, встановлюється зручний для населення режим роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг шляхом прийняття відповідних рішень.
 2. Рішення виконавчого комітету міської ради про встановлення режиму роботи приймається для суб’єкта господарювання окремо на кожен об’єкт. У разі зміни господарюючого суб’єкта приймається нове рішення у визначений Положенням спосіб.

Суб’єкт господарювання, який бажає встановити режим роботи об´єкта торгівлі, ресторанного господарства чи сфери послуг подає до Овруцької міської ради наступні документи:

 • Заяву на ім’я міського голови  з зазначенням місця знаходження  об’єкта, типу закладу, режиму роботи.
 • Копію виписки  з Єдиного державного реєстру  юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
 • Копії документів, що засвідчують право власності на приміщення, де буде здійснюватись торгівля (надання послуг) або копія договору оренди (суборенди) приміщення у разі оренди;
 • Копія документу на право користування земельною ділянкою (для сезонної торгівлі);
 • Копія договору з КП “Овруч” на вивіз твердих побутових відходів.
 • Копія документу, що підтверджує повноваження  заявника, що представляє інтереси юридичної особи;
 1. Режим роботи для об’єктів торгівлі та сфери послуг погоджується:

– власникам об´єктів торгівлі та сфери послуг – на весь період заняття господарською діяльністю;

– орендарям (суборендарям) об´єктів торгівлі та сфери послуг – на період дії договору оренди (суборенди).

 1. Режим роботи об’єктів в проміжок часу з 08.00 до 22.00 встановлюється за письмової заяви суб’єкта господарської діяльності з наданням відповідних документів відповідно до п.2 розділу 2 за формою згідно додатку № 1 Положення.
 2. Для встановлення режиму роботи об’єкта в проміжок часу з 22.00 до 08.00 суб’єкт господарювання подає заяву на адресу виконавчого комітету (надалі – Виконком) за формою згідно з додатком 1 Положення. Заява повинна містити обґрунтування зручності для населення запропонованого режиму роботи (наприклад: відсутність підприємств, які надають аналогічні послуги на певній території міста або місті в цілому, задоволення потреб населення у продуктах харчування та товарів першої необхідності тощо). До заяви додаються документи, визначені пунктом 2 Розділу 2 даного Положення.
 3. Режим роботи об’єктів, розміщених у багатоквартирних житлових будинках, з 22.00 до 08.00 не встановлюється.
 4. Режим роботи закладам, які здійснюють діяльність у сфері розповсюдження лотерей з 22.00 до 08.00 не встановлюється.
 5. Цілодобовий режим роботи готелів, автостоянок та автозаправних станцій встановлюється у спосіб, визначений пунктом 2. Розділу 2 Положення, за виключенням режиму роботи розміщених на їх території об’єктів торгівлі, надання послуг в проміжок часу з 22.00 до 08.00, який встановлюється виконкомом згідно з пунктом 2.2. Положення.
 6. Суб’єкт господарювання несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної в заяві та документах. В разі не подання документів, які передбачені цим Положенням, заява залишається без розгляду.
 7. Підстави для відмови у видачі рішення виконавчого комітету міської ради про встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі та сфери послуг:

– недостовірність відомостей наданих у документах;

– подання документів не в повному обсязі;

– наявність документально підтверджених порушень вимог чинного законодавства щодо порядку здійснення господарської діяльності, режиму роботи, санітарних норм, інших вимог під час роботи об’єкта.

 1. У разі відмови у видачі документу про встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі та сфери послуг суб´єкт підприємницької діяльності може подати документи на повторний розгляд після усунення причин, що стали підставою для відмови.
 2. Документ про встановлення режиму роботи надається суб´єктам господарювання безкоштовно.
 3. Вимагання документів, які не передбачені цим Положенням, забороняється.
 1. Обов’язки та відповідальність суб’єкта господарювання

1  Суб’єкт господарювання зобов’язаний:

– дотримуватись правил і норм законодавства у сфері торгівлі, послуг та  ресторанного господарства;

– дотримуватись вимог Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення». В нічний час (з 22-00 до 08-00) забороняється використання на відкритих територіях музичного оформлення та піротехнічних виробів.

2  Відповідальність суб’єкта господарювання.

Керівники та власники підприємств:

– несуть персональну відповідальність за  порушення  громадського порядку в приміщеннях та на прилеглій  території і за дотриманням тиші в нічний час;

– повинні забезпечити безпеку працівників та відвідувачів підприємства протягом усього часу роботи.

 1. Порядок скасування встановленого режиму роботи закладу
 1. Скасування встановленого режиму роботи закладу здійснюється:

– за зверненням суб’єкта господарювання у випадку зміни виду діяльності, власника об’єкта, припинення господарської діяльності тощо;

– за поданням контролюючих органів щодо систематичного порушення порядку здійснення господарської діяльності, режиму роботи, санітарних норм, інших вимог чинного законодавства під час експлуатації закладу.

 1. У разі надходження скарги на порушення громадського порядку та прав громадян, пов’язаних із режимом роботи закладу міськвиконком, після підтвердження інформації, що міститься у скарзі, направляє суб’єкту господарювання лист про усунення порушень.
 2. У випадку не усунення суб’єктом господарювання питання виноситься на розгляд виконавчого комітету міської ради про скасування встановленого режиму роботи.
 3. Суб’єкт господарювання (його представник) має право бути присутнім на засіданні виконавчого комітету міської ради при розгляді питання про скасування встановленого режиму роботи.
 4. Після прийняття рішення виконавчий комітет міської ради інформує суб’єкта господарювання про результати розгляду питання про скасування встановленого режиму роботи.
 5. Скасування встановленого режиму роботи за зверненням суб’єкта господарювання здійснюється шляхом подання заяви довільної форми виконкому Овруцької міської ради.
 6. Зміна режиму роботи об’єкта господарювання за його ініціативою здійснюється відповідно до даного Положення.
 1. Порядок оскарження рішення про встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі, закладів ресторанного господарства та сфери послуг

  5.1. У разі виникнення суперечностей щодо встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі, закладів ресторанного господарства та сфери послуг рішення виконавчого комітету Овруцької міської ради може бути оскаржене суб’єктом господарювання у встановленому чинним законодавством України порядку.

 1. Контроль за дотриманням Положення

6.1. Контроль за дотриманням цього Положення здійснює виконавчий комітет міської ради і інші органи в межах компетенції, визначеної законодавством.

6.2.  Суб’єкт господарювання, в разі функціонування об’єкту на території міської ради без встановлення режиму роботи, несе відповідальність, відповідно до діючого законодавства України.

Секретар виконавчого комітету                                                                             М.І. Савченко

Додаток 1 до Положення про порядок встановлення режиму роботи підприємств торгівлі, ресторанного господарства та надання послуг на території міста Овруча

Міському голові

від ____________________________________

(повне найменування юридичної особи/ прізвище ім’я по батькові фізичної особи – підприємця) _______________________________________

(місцезнаходження юридичної особи/місце проживання фізичної особи – підприємця, контактний телефон)____________________ _______________________________________

ЗАЯВА

Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» прошу встановити наступний режим роботи:_________________________________________________________________

(назва об’єкта) __________________________________________________________________________

товарна спеціалізація об’єкта (продовольчий, непродовольчий, змішаний),

_______________________________________________________________________________________                                                                                                     (місцезнаходження об’єкта)

_______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________

(пропозиції щодо часу роботи в межах доби із зазначенням перерви в роботі)

_______________________________________________________________________________________

(дні роботи протягом тижня із зазначенням вихідних днів)

Обґрунтування зручності для населення запропонованого режиму роботи об’єкта(у разі режиму роботи з 22.00 до 08.00 год.):

_______________________________________________________________________________________

(відсутність підприємств, які надають аналогічні послуги на певній території міста або місті в цілому, задоволення потреб населення у продуктах харчування та товарів першої необхідності тощо) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Додатки (згідно з п. 2.3. Положення)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________       ________________________         _________________________

назва посади керівника                                                         підпис                                                                  Прізвище І.Б.

(для юридичної особи)

М.П. (за наявності)                                                                      «______» ____________________ 20____ року  Завантажити документ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *